Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2008

Kon ang Kapikas Mahimong Saksi ni Jehova Mabungkag ba ang Kaminyoon?

Kon ang Kapikas Mahimong Saksi ni Jehova Mabungkag ba ang Kaminyoon?

 Kon ang Kapikas Mahimong Saksi ni Jehova Mabungkag ba ang Kaminyoon?

“KON ang kapikas mobalhig relihiyon, mabungkag ang ilang kaminyoon.” Mao kanay hunahuna sa daghang tawo. Usahay, kana ang ilang ipasidaan sa usa ka kapikas nga buot mahimong Saksi ni Jehova. Apan ingon ba gayod niini kanunay?

Dayag nga kon ang bana o asawa mainteres sa laing relihiyon o mobiya sa naandang tinuohan, kini makapakurat sa iyang kapikas. Kini mahimong makapabalaka, makapaguol, o makapasuko kaniya.

Sagad nga ang asawa maoy unang mobalhig relihiyon. Kon ang imong asawa nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, unsa kahay epekto niini sa inyong kaminyoon? Kon ikaw usa ka asawa nga nakig-uban sa mga Saksi ni Jehova, unsay imong mahimo aron mahupay ang kabalaka sa imong bana?

Panghunahuna sa Bana

Dose ka tuig nang minyo si Mark nga taga-Australia sa dihang ang iyang asawa nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. “Malipayon ang among kaminyoon ug maayo ang akong trabaho,” matod niya. “Maayo ang among pamuyo. Dayon midesidir ang akong asawa nga magtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Gibati ko dayon nga maapektohan ang akong estilo sa kinabuhi. Sa sinugdan, nabalaka ko kay kalit siyang nainteres sa Bibliya, ug misamot kana sa dihang iya kong giingnan nga siya magpabawtismo ingong Saksi ni Jehova.”

Nabalaka si Mark kay basig mabungkag ang ilang kaminyoon tungod sa bag-ong relihiyon sa iyang asawa. Naghunahuna siya nga pahunongon ang iyang asawa sa pagtuon sa Bibliya ug did-an sa pagpakig-uban sa mga Saksi. Apan imbes magdalidali, gipalabay una ni Mark ang pipila ka panahon. Unsay nahitabo sa ilang kaminyoon?

Si Mark miingon: “Nalipay ko kay misamot kalig-on ang among kaminyoon sukad nga ang akong asawa nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova 15 ka tuig kanhi. Unsay nakapalampos sa ilang kaminyoon? “Milampos kini tungod kay gipadapat gayod sa akong asawa  ang mga tambag sa Bibliya. Gitahod ko niya kanunay,” matod ni Mark.

Tambag Gikan sa Malamposong mga Asawa

Kon ikaw usa ka asawa nga nakig-uban sa mga Saksi ni Jehova, unsay imong buhaton aron mogaan ang kabalaka sa imong kapikas? Matikdi ang komento sa mga asawa gikan sa lainlaing bahin sa kalibotan.

Sakiko, Japan: “Trayentay-uno ka tuig na kong minyo ug dunay tulo ka anak. Bayente-dos ka tuig na kong Saksi ni Jehova, ug problema usahay ang pagpakig-uban sa akong bana nga dili Saksi. Apan naningkamot ko sa pagpadapat sa tambag sa Bibliya nga “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” (Santiago 1:19) Naningkamot ko nga mahimong maayong asawa ug mopahiuyon sa iyang gusto kon dili kini supak sa Bibliya. Kini nakatabang sa pagpalampos sa among kaminyoon.”

Nadezhda, Russia: “Bayente-otso ka tuig na kong minyo, ug 16 ka tuig na kong Saksi. Sa wala pa ko magtuon sa Bibliya, wala nako isipa ang akong bana nga ulo sa pamilya. Gusto ko nga ako ray maghimog mga desisyon. Apan sa ngadtongadto, akong nasabtan nga ang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya makaamot gayod sa kalinaw ug kalipay sa among pamilya. (1 Corinto 11:3) Busa hinayhinay kong nagpasakop kaniya, ug kini namatikdan sa akong bana.”

Marli, Brazil: “Duha ang akong anak ug 21 ka tuig na kong minyo. Desisayis ka tuig kanhi, ako nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova. Akong nakat-onan nga dili buot ni Jehova nga Diyos nga magbulag ang mga magtiayon. Busa naningkamot ko nga mahimong buotan nga asawa, nga mosulti ug molihok sa paagi nga makapalipay kang Jehova ug sa akong bana.”

Larisa, Russia: “Sa dihang ako nahimong Saksi ni Jehova mga 19 ka tuig kanhi, akong nasabtan nga ang labing hinungdanong butang mao ang pagbag-o sa akong kinabuhi. Nakita sa akong bana nga ang Bibliya maayog epekto sa akong kinabuhi, ug kini nakatabang kanako nga pabilhan ang iyang pagkabana. Sa sinugdan, wala mi magkasinabot bahin sa pagmatuto sa mga bata, apan nasulbad ra kini. Misugot siya nga iuban nako ang mga bata sa Kingdom Hall kay siya nahibalo nga ang gitudlo didto makaayo gayod kanila.”

Valquíria, Brazil: “Usa ray akong anak ug 19 ka tuig na kong minyo. Trese ka tuig kanhi, ako nahimong Saksi ni Jehova. Sa sinugdan, ang akong bana dili gusto nga mosangyaw ko. Apan nakakat-on ko sa pagpangatarongan maylabot sa iyang gikabalak-an sa malumong paagi, ug sa pagpasabot kaniya nga ang Bibliya nakapausab sa akong pagkatawo. Hinayhinay nga nasabtan sa akong bana nga hinungdanon diay ang pagsangyaw. Sa pagkakaron, bug-os niyang gisuportahan ang akong buluhaton ingong Saksi ni Jehova. Kon magdumala kog mga pagtuon sa Bibliya sa kabaryohan, iya pa gani kong ihatod ug siya mapailobong maghulat sa sakyanan hangtod nga ako mahuman.”

Makapalig-on sa Kaminyoon

Kon ang imong kapikas nakig-uban sa mga Saksi ni Jehova, ayawg kahadlok nga mabungkag ang inyong kaminyoon. Sama sa nasinati sa daghang magtiayon sa tibuok kalibotan, ang Bibliya makapalig-on sa inyong kaminyoon.

Usa ka bana nga dili Saksi ni Jehova ang matinud-anong miadmitir: “Sa sinugdan naglagot ko sa dihang nahimong Saksi ni Jehova ang akong asawa, apan karon akong nakita nga maayo diay ang iyang desisyon.” Lain pang bana ang misulti bahin sa iyang asawa: “Tungod sa pagkakasaligan, kalig-on, ug kabuotan sa akong asawa, ako nakadayeg gayod sa mga Saksi ni Jehova. Dako kaayog kaayohan sa among kaminyoon ang iyang tinuohan. Nagkasinabot mi ug among giisip ang among kaminyoon ingong tibuok-kinabuhing panag-ubanay.”

 [Kahon/Hulagway sa panid 13]

Unsay Hunahuna sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Kaminyoon?

Ang mga Saksi ni Jehova nag-isip sa Bibliya ingong inspiradong Pulong sa Diyos. Busa gidawat gayod nila ang giingon niini bahin sa kaminyoon. Matikdi ang gisulti sa Bibliya isip tubag sa mosunod nga mga pangutana:

Gidasig ba sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga membro nga bulagan ang ilang kapikas nga dili Saksi? Wala. Si apostol Pablo misulat: “Kon adunay igsoon nga may asawa nga dili-magtutuo, apan uyon siya nga makigpuyo uban kaniya, ayaw siya pabiyaa kaniya; ug ang usa ka babaye nga may bana nga dili-magtutuo, apan uyon siya nga makigpuyo uban kaniya, ayaw siya pabiyaa sa iyang bana.” (1 Corinto 7:12, 13) Ang mga Saksi ni Jehova nagsunod niining sugoa.

Kon ang asawa Saksi ni Jehova, siya ba gidasig nga dili tumanon ang gusto sa iyang bana nga dili Saksi? Wala. Si apostol Pedro misulat: “Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon sa pulong, sila makabig nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa, tungod kay mga saksing-nakakita sa inyong maputling panggawi uban ang halawom nga pagtahod.”1 Pedro 3:1, 2.

Nagtudlo ba ang mga Saksi ni Jehova nga absoluto o bug-os ang awtoridad sa bana? Wala. Si apostol Pablo miingon: “Buot ko nga mahibalo kamo nga ang ulo sa matag lalaki mao si Kristo; sa baylo ang ulo sa usa ka babaye mao ang lalaki; sa baylo ang ulo ni Kristo mao ang Diyos.” (1 Corinto 11:3) Ang asawa nga Saksi motahod sa iyang bana ingong ulo sa pamilya. Apan ang awtoridad sa bana dili bug-os. Siya may tulubagon sa Diyos ug kang Kristo. Busa, kon ang bana mosugo sa iyang asawa sa paglapas sa balaod sa Diyos, “sugton [sa asawa nga Saksi ni Jehova] ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo.”Buhat 5:29.

Nagtudlo ba ang mga Saksi ni Jehova nga gidili ang pagpakigbulag? Wala. Si Jesu-Kristo miingon: “Ako magaingon kaninyo nga bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa pakighilawas [seksuwal nga imoralidad], ug magminyog lain makapanapaw.” (Mateo 19:9) Busa, ang mga Saksi ni Jehova nagtuo sa panghunahuna ni Jesus nga mahimong magbulag ang magtiayon tungod sa pagpanapaw. Apan hugot ang ilang pagtuo nga ang kaminyoon dili angayng bungkagon tungod lamang sa dili makataronganong mga hinungdan. Ilang gidasig ang ilang mga membro nga sundon ang mga pulong ni Jesus: “Ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod. . . . Busa, kon unsay gihiusa pagyugo sa Diyos ayaw ipabulag ni bisan kinsang tawo.”Mateo 19:5, 6.