Gituohan sa Kadaghanan

“Magdamgo ko nga gitambog ko sa impiyerno ug makamata ko nga magsiyagit. Mao nga naningkamot gyod ko nga dili makasala.”—Arline.

NAGTUO ka ba nga ang impiyerno usa ka dapit nga sakitanan sa mga makasasala? Daghan ang nagtuo niana. Pananglitan, sumala sa surbi nga gihimo niadtong 2005 sa usa ka eskolar sa Unibersidad sa St. Andrews sa Scotland, kapin sa 30 porsiyento sa mga klero sa Scotland ang nagtuo nga kadtong nahimulag sa Diyos mag-antos sa “walay kataposang pagsakit sa hunahuna didto sa impiyerno.” Bayente porsiyento ang nagtuo nga kadtong anaa sa impiyerno makaagom sa pisikal nga pagsakit.

Diha sa lainlaing nasod, daghan ang nagtuo nga adunay impiyerno. Pananglitan, didto sa Amerika, nasuta sa usa ka surbi sa Gallup niadtong 2007 nga mga 70 porsiyento niadtong gisurbi ang nagtuo nga adunay impiyerno. Bisan sa mga nasod diin ang kadaghanan dili relihiyoso, ang mga tawo nagtuo gihapon niana. Sumala sa surbi sa Gallup niadtong 2004, 42 porsiyento sa mga taga-Canada ang nagtuo niana. Ug sa Gran Britanya, 32 porsiyento sa mga tawo ang kombinsido nga aduna gayoy impiyerno.

Kon Unsay Gitudlo sa mga Klero

Daghan sa mga klero ang wala na magtudlo nga ang impiyerno usa ka dapit sa literal nga pagsakit diha sa kalayo. Hinunoa, ilang gipasiugda ang kahulogan nga susama nianang giingon sa Catechism of the Catholic Church, nga gipatik sa 1994. “Ang kinagrabehang silot sa impiyerno,” matod pa sa maong basahon, “mao ang pagkanahimulag gikan sa Diyos hangtod sa hangtod.”

Bisan pa niana, daghan gihapon ang nagtuo nga ang impiyerno usa ka dapit sa mental o pisikal nga pagsakit. Kadtong nagpasiugda niining doktrinaha nag-ingon nga ang maong pagtulon-an gibase sa Bibliya. Si R. Albert Mohler, presidente sa Southern Baptist Theological Seminary, tatawng nag-ingon: “Gitudlo gayod kini sa Bibliya.”

Nganong Hinungdanon Kon Unsay Imong Gituohan?

Kon tinuod nga ang impiyerno usa ka dapit sa pagsakit, angay gayod nimo kanang kahadlokan. Apan kon dili, ang mga lider sa relihiyon nga nagtudlo nianang pagtulon-ana nagpahinabog kalibog ug kabalisa niadtong nagtuo niana. Nagpasipala usab sila sa Diyos.

Unsay giingon sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya, bahin niini? Ang sunod nga mga artikulo mogamit ug mga hubad sa Bibliya sa Katoliko ug Protestante aron tubagon ang tulo ka pangutana: (1) Unsay tinuod nga kahimtang sa mga patay? (2) Unsay gitudlo ni Jesus bahin sa impiyerno? (3) Sa unsang paagi makaapektar kanimo ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa impiyerno?