Panid Trayentay-Dos

▪ Gitagna ba sa Bibliya ang mga problema nga nasinatian sa kalibotan karon? Tan-awa ang panid 6.

▪ Posible kaha nga atong masundog ang Diyos? Kon oo, sa unsang paagi? Tan-awa ang panid 15.

▪ Unsay gikinahanglan sa mga anak gikan sa ilang amahan? Tan-awa ang panid 18.

▪ Unsay atong makat-onan kang Maria gikan sa mga panghitabo maylabot sa iyang pagpanganak kang Jesus? Tan-awa ang panid 22.

▪ Kon hingpit si Adan, nganong nakasala man siya? Tan-awa ang panid 27.