Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2008

Mga Tagna nga Matuman sa Dili Madugay

Mga Tagna nga Matuman sa Dili Madugay

 Mga Tagna nga Matuman sa Dili Madugay

SI apostol Pedro misulat bahin sa kaugmaon sa tawo ug sa yuta: “Adunay bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta nga atong ginapaabot sumala sa iyang [Diyos] saad, ug niini magpuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang saad bahin sa “bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta” unang gihatag ngadto kang manalagnang Isaias. (Isaias 65:17; 66:22) Sa pagkutlo ni Pedro niining tagnaa, iyang gipakita nga wala pa kini matuman sa bug-os sa iyang panahon.

Pipila ka tuig sa ulahi, lagmit sa 96 K.P., dihay mensahe nga gipadayag pinaagi kang apostol Juan ug gipakita niini nga ang “bag-ong yuta” nalangkit sa mga panalangin nga itagana sa Gingharian sa Diyos. (Pinadayag 21:1-4)  Ang gitagna ni Jesus ug ni apostol Pablo bahin sa kahimtang sa kalibotan sa dili pa magmando ang Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta nagakatuman na karon. Busa, madahom nato nga hapit nang ipahinabo nianang maong Gingharian ang bag-ong kalibotan. Unsa unyay kahimtang sa bag-ong kalibotan? Atong mahibaloan ang tubag niini diha sa Bibliya, sa basahon ni Isaias.

Mga Panalangin Diha sa Bag-ong Kalibotan

Kalinaw sa Tibuok Kalibotan ug Nahiusang Pagsimba. “Ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab. Usa ka nasod dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.”Isaias 2:2-4.

Pakigdait Tali sa mga Tawo ug mga Mananap. “Ang lobo mopuyo gayod sa makadiyot uban sa laki nga nating karnero, ug ang leopardo mohigda uban sa nating kanding, ug ang nating baka ug ang may-lambungay nga nating leyon ug ang pinakaon-pag-ayo nga hayop magkauban ang tanan; ug usa lamang ka gamayng bata ang mangulo kanila. Ug ang baka ug ang oso manibsib; manag-ipon sa paghigda ang ilang mga nati. Ug bisan ang leyon mokaon ug uhot sama sa torong baka. . . . Dili sila magadaot ni magagun-ob sa tibuok nakong bukid nga balaan; tungod kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat mismo.”Isaias 11:6-9.

Abundang Pagkaon Alang sa Tanan. “Si Jehova sa mga panon maghikay gayod alang sa tanang katawhan, niining bukira, ug usa ka bangkete sa mantikaon kaayo nga pagkaon, usa ka bangkete sa bino nga pinalugdang, sa mantikaon kaayo nga pagkaon nga puno sa utok sa bukog, sa bino nga pinalugdang, sinala.”Isaias 25:6.

Wala Nay Kamatayon. “Lamyon gayod [sa Diyos] ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong. Ug ang kaulawan sa iyang katawhan iyang wagtangon gikan sa tibuok yuta, kay si Jehova maoy nagsulti niini.”Isaias 25:8.

Ang mga Patay Banhawon. “Mabanhaw ang imong mga patay ug mobangon ang ilang mga lawas. Kamong nahitipon na sa abog mobangon ug moawit sa kalipay! . . . Banhawon usab sa GINOO kadtong dugay nang nangamatay.”Isaias 26:19, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Ang Mesiyas Maoy Matarong nga Maghuhukom. “Siya dili mohukom sumala sa makita lamang sa iyang mga mata, ni mobadlong sumala sa butang nga nadungog lamang sa iyang mga dalunggan. Ug uban sa pagkamatarong siya magahukom sa mga timawa, ug uban sa katul-id siya magabadlong sa mga maaghop sa yuta.”Isaias 11:3, 4.

Mamaayo ang mga Buta ug Bungol. “Ang mga mata sa mga buta mabuka, ug ang igdulungog sa mga bungol mabuksan.”Isaias 35:5.

 Matabunok ang Umaw nga Yuta. “Ang kamingawan ug ang walay-tubig nga rehiyon magsadya, ug ang desyertong kapatagan magakalipay ug mamulak sama sa safron. Sa walay pakyas kini mamulak, ug kini magakalipay gayod uban ang kamalipayon ug paghugyaw.”Isaias 35:1, 2.

Usa ka Bag-ong Yuta. “Ako naglalang ug bag-ong mga langit [usa ka bag-o nga langitnong kagamhanan] ug usa ka bag-ong yuta [usa ka matarong nga bag-ong katilingban sa tawo]; ug ang unang mga butang dili na pagahinumdoman, ni kini sila motungha pa sa kasingkasing. Apan pagsadya kamo ug paglipay hangtod sa kahangtoran sa kon unsay akong gilalang. . . . Sila [ang mga molupyo sa gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan] gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy; ug gamiton sa bug-os sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot. Dili sila magbudlay sa walay kapuslanan, ni sila manganak alang sa kahasol; tungod kay sila mao ang mga anak nga gilangkoban sa mga gipanalanginan ni Jehova, ug ang ilang mga kaliwat kauban nila. Ug mahitabo gayod nga sa dili pa sila motawag ako mismo motubag; samtang sila nagasulti pa, ako mamati.” “‘Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong ginahimo nagapabilin sa akong atubangan,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘sa ingon usab ang inyong kaliwat ug ang inyong ngalan magapabilin.’”Isaias 65:17-25; 66:22.

Mga Tagna Bahin sa Maayong Kaugmaon

Gawas sa Isaias, aduna pay laing basahon sa Bibliya nga nagtagna bahin sa umaabot nga mga panalangin. Ang Bibliya napuno sa mga tagna nga naghisgot sa kahibulongang mga butang nga himoon sa Diyos pinaagi sa Gingharian ubos sa pagmando ni Kristo. * Gusto ka bang mopuyo nianang nindot kaayo nga kahimtang? Kon oo, makasalig ka nga mahitabo gayod kana! Susiha kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa maayong katuyoan sa Diyos alang sa umaabot, ug tun-i kon sa unsang paagi ka makabenepisyo niana. Ang mga Saksi ni Jehova malipay gayod sa pagtabang kanimo.

[Potnot]

^ par. 15 Alang sa dugang impormasyon bahin sa Gingharian sa Diyos ug kon unsay himoon niini, tan-awa ang panid 76-85 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

[Hulagway sa panid 8]

Aduna unyay pakigdait tali sa mga tawo ug mananap

[Hulagway sa panid 9]

Ang mga patay mabuhi pag-usab

[Hulagway sa panid 10]

Ang tibuok yuta mahimong paraiso