Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2008

Mga Tagna Bahin sa Atong Panahon

Mga Tagna Bahin sa Atong Panahon

  Mga Tagna Bahin sa Atong Panahon

ANG Bibliya nagtagna nga ang Gingharian sa Diyos magpahinabog tinuod nga kalinaw ug kalipay sa yuta. (Daniel 2:44) Diha sa Amahan Namo, o Pag-ampo sa Ginoo, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga iampo kini: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Diha usab sa tagna nga gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa Bukid sa mga Olibo, iyang gihisgotan ang espesipikong mga hitabo ug mga kahimtang dinhi sa yuta sa dili pa magmando ang Gingharian. Kining mga hitaboa maglangkob sa ilhanan nga tin-awng makita sa diyosnong mga tawo. Pila ka bahin sa maong ilhanan ang imong nahibaloan?

Gubat sa mga Nasod. Si Jesus nagtagna: “Ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian.” (Mateo 24:7) Sa wala pa ang unang gubat sa kalibotan sa 1914, gagmay ra ang mga gubat.  Apan sa Gubat sa Kalibotan I, daghang nasod ang nalangkit, ug naimbento usab ang mga hinagiban nga malaglagon kaayo. Pananglitan, ang ayroplano nga bag-o pang naimbento niadtong panahona gigamit sa paghulog ug bomba sa mga sibilyan. Ngilngig kaayo ang resulta sa paghimog daghang armas. Halos katunga sa 65 ka milyong sundalo nga gipadala sa gubat ang nangaangol o nangamatay. Dugang pa, paglabay sa mga tuig human sa 1914, mas daghan pang kinabuhi ang nakalas. Matod pa sa usa ka historyano, wala gayod kita mahibalo kon pilay namatay sa Gubat sa Kalibotan II. Hangtod karon, ang mga gubat walay hunong.

Kaylap nga Kanihit sa Pagkaon. Si Jesus nagtagna: “Aduna unyay mga kanihit sa pagkaon.” (Mateo 24:7) Sa 2005, ang magasing Science nag-ingon: “Adunay 854 ka milyong tawo sa kalibotan (mga 14% sa populasyon) ang nag-antos sa malnutrisyon.” Sa 2007, ang usa ka ahensiya sa United Nations nagtaho nga adunay 33 ka nasod nga kulang ug suplay sa pagkaon. Kon nagkadako ang produksiyon sa pagkaon, nganong daghan man ang gigutom? Ang usa ka hinungdan maoy tungod kay ang abot sa yuta gihimong ethanol nga pangtubil sa mga sakyanan. Sumala sa mantalaan sa Habagatang Aprika nga The Witness, ang gidaghanon sa ethanol sa usa lang ka pagtubil sa sakyanan nga kasarangag gidak-on sama sa SUV, nagkinahanglag lugas nga igo nang ikapakaon sa usa ka tawo sulod sa usa ka tuig. Bisan sa adunahang mga nasod, daghan ang maglisod sa pagpili kon unsay ilang unahon, pagkaon ba o ang ubang panginahanglan sama sa tambal, tungod sa kamahal sa palaliton.

Kusog nga mga Linog. Si Jesus nag-ingon: “Aduna unyay dagkong mga linog.” (Lucas 21:11) Kon ikaw naghunahuna nga mas daghan karon ang apektado sa mga linog, husto ka. Sa 2007, ang usa ka siyentipiko nga nagtuon bahin sa linog, si R. K. Chadha, miingon: “Nagkadaghan ang mga linog sa tibuok kalibotan.” Sumala pa niya: “Walay nahibalo kon ngano.” Dugang pa, daghan ang nangamatay sa linog tungod kay midaghan ang mga tawo diha sa mga dapit diin kini nahitabo. Ang linog sa Indian Ocean niadtong 2004 ug ang tsunami nga gipahinabo niini maoy “kinadaghanag napatay sulod sa halos 500 ka tuig,” matod pa sa U.S. Geological Survey.

Mga Sakit nga Lisod Tambalan. Si Jesus nagtagna: “Aduna unyay . . . mga kamatay.” (Lucas 21:11) Sa tibuok kalibotan, daghan ang nag-antos tungod sa karaan ug bag-ong mga sakit, ug daghan niini wala pay tambal. Pananglitan, ang mga nasod naningkamot nga wad-on ang sakit nga malaria apan pirme silang mapakyas tungod kay kini wala gayod mapukgo. Dugang pa, minilyon ang nangamatay tungod sa karaang mga sakit, sama sa TB ug AIDS, ug sa ubang bag-ong mga sakit. “Ang ikatulo ka bahin sa populasyon sa kalibotan nasakit ug TB,” nagtaho ang World Health Organization. Nakaplagan usab sa maong organisasyon nga ang HIV nakaamot sa epidemya sa TB sa daghang nasod. Matag segundo, usa ka tawo ang mataptan ug TB, ug kining sakita halos dili na madutlag tambal. Sa 2007, dihay nasakit ug TB sa Uropa nga “wala gayod maayo sa among mga tambal,” nagtaho ang magasing New Scientist.

Nagkangil-ad nga Kinaiya sa Tawo. Si Jesus nag-ingon: “Tungod sa pag-uswag sa kalapasan mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.” (Mateo 24:12) Gawas sa gitagna ni Jesus, si apostol Pablo daan nang naghisgot nga magkangil-ad ang kinaiya sa tawo. Iyang gihubit ang malisod nga kinabuhi sa “kataposang  mga adlaw” sa dili pa taposon sa Gingharian sa Diyos ang presenteng sistema sa kalibotan. “Ang mga tawo unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, magmahigugmaon sa salapi, mapagawalon, mapahitas-on, mapasipalahon, dili-masinugtanon sa mga ginikanan, dili-mapasalamaton, dili-maunongon, walay kinaiyanhong pagbati, dili-ikasabot, mga tigbutangbutang, walay pagpugong-sa-kaugalingon, mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mga mabudhion, gahig ulo, nangburot sa garbo, mga mahigugmaon sa kalipayan inay nga mga mahigugmaon sa Diyos, nga nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron apan nagpanghimakak sa gahom niini.” (2 Timoteo 3:1-5) Dili ka ba mouyon nga ang mga tawo mas daotan karon kay sa kaniadto?

Wala hisgoti ni Jesus ug ni Pablo ang tanang hinungdan kon nganong daotan kaayo ang kahimtang sa kalibotan karon. Bisan pa niana, natuman gayod ang ilang gitagna bahin sa mga panghitabo ug kinaiya sa mga tawo karon. Apan unsay mahitabo sa umaabot? Ang mga pulong ni Isaias nga tukmang nagtagna sa pag-abot sa Mesiyas naghubit usab sa maayong mga kausaban nga ipahinabo sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Ato kining hisgotan sa sunod artikulo.

[Hulagway sa panid 6]

“Ang nasod motindog batok sa nasod”

[Hulagway sa panid 7]

“Aduna unyay . . . mga kamatay”

[Credit Line]

© WHO/P. Virot