Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2008

“Mahimong mga Tigsundog sa Diyos”

“Mahimong mga Tigsundog sa Diyos”

  Pakigsuod sa Diyos

“Mahimong mga Tigsundog sa Diyos”

Efeso 4:32–5:2

KALULOT. Pagkamabination. Pagkamapinasayloon. Gugma. Ikasubo, maihap na lang sa tudlo ang nagpasundayag niining mga hiyasa karon. Komosta sa imong bahin? Gibati ba nimo nga kawang lang ang imong paningkamot sa pag-ugmad ug maayong mga hiyas? Usahay hukman ka tingali sa imong kasingkasing nga tungod sa pipila ka babag, sama sa nakagamot-na-pag-ayo nga daotang mga batasan o sa mapait nga mga kasinatian, dili ka na gayod makahimo sa pag-ugmad ug maayong mga hiyas. Apan, ang Bibliya nagtudlo niining makapadasig nga kamatuoran—nahibalo ang atong Maglalalang nga kita adunay katakos sa pag-ugmad ug maayong mga hiyas.

Ang pulong sa Diyos nagtambag sa matuod nga mga Kristohanon: “Busa, mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak.” (Efeso 5:1) Ang maong mga pulong nagpakita nga ang Diyos may pagsalig gayod sa iyang mga magsisimba. Sa unsang paagi? Gilalang ni Jehova nga Diyos ang tawo sumala sa Iyang larawan, sumala sa Iyang dagway. (Genesis 1:26, 27) Busa gilalang sa Diyos ang mga tawo nga may mga hiyas nga susama sa iyaha. * Mao nga sa dihang giawhag sa Bibliya ang mga Kristohanon nga “mahimong mga tigsundog sa Diyos,” sama ra nga si Jehova mismo nag-ingon kanila: ‘May pagsalig ako kaninyo. Nahibalo ko nga bisan pa sa inyong pagkadili-hingpit, makahimo kamo sa pagsundog kanako.’

Unsa ang pipila ka hiyas sa Diyos nga mahimo natong sundogon? Ang konteksto magtubag niana. Matikdi nga gisugdan ni Pablo ang iyang tambag sa pagsundog sa Diyos pinaagi sa pulong nga “busa.” Kining terminoha nagpaila nga kini nga teksto maoy sumpay sa nag-unang bersikulo, nga naghisgot ug kalulot, malumong pagbati, ug pagkamapinasayloon. (Efeso 4:32; 5:1) Dayon, diha sa bersikulo nga nagsunod sa maong tambag, si Pablo nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagkinabuhi nga nagpasundayag ug dili-mahakogong gugma sa uban. (Efeso 5:2) Sa pagkatinuod, kon bahin sa pagpakitag kalulot ug mainitong pagbati, kinabubut-ong pagpasaylo sa uban, ug pagpasundayag ug gugma, aduna kitay kinalabwang ehemplo—si Jehova nga Diyos.

Nganong buot natong sundogon ang Diyos? Matikdi ang puwersadong panukmod sa mga pulong ni Pablo: “Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak.” Dili ba makatandog gayod kini sa atong kasingkasing? Si Jehova nag-isip sa iyang mga magsisimba ingong mga anak nga iya gayong gihigugma. Sama nga ang usa ka bata maningkamot sa pagsundog sa iyang amahan, ang tinuod nga mga Kristohanon usab angayng maningkamot pag-ayo sa pagsundog sa ilang langitnong Amahan.

Dili pugson ni Jehova ang mga tawo sa pagsundog kaniya. Sa kasukwahi, iya kitang gihatagag kagawasan sa pagpili. Busa anaa ra nimo kon imo bang sundogon ang Diyos o dili. (Deuteronomio 30:19, 20) Apan, ayaw gayod kalimti nga aduna kay katakos sa pagpasundayag ug diyosnong mga hiyas. Siyempre, aron masundog ang Diyos kinahanglan nga imo una siyang mailhan. Ang Bibliya makatabang kanimo sa pagkat-on bahin sa mga hiyas ug paagi sa Diyos kansang dili-hitupngang personalidad nagdasig sa milyonmilyon sa pagsundog kaniya.

[Potnot]

^ par. 5 Gipakita sa Colosas 3:9, 10 nga ang paglalang kanato sumala sa larawan sa Diyos naglangkit sa atong personalidad o kinaiya. Kadtong buot mopahimuot sa Diyos giawhag nga ilang isul-ob ang “bag-ong pagkatawo,” nga “gibag-o sumala sa larawan sa Usa [Diyos] nga naglalang niini.”