Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2008

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Samuel Padayong Nagbuhat ug Maayo

Si Samuel Padayong Nagbuhat ug Maayo

NAKAKITA ka na bag mga tawo nga nagbuhat ug daotan?— * Si Samuel nakakita ug ingon niana. Siya nagpuyo sa usa ka dapit nga ang mga tawo didto wala gayod damhang mobuhat ug daotan. Kanang dapita mao ang tabernakulo sa Diyos, o dapit sa pagsimba, sa siyudad sa Shilo. Atong tan-awon kon sa unsang paagi nahimong puy-anan ni Samuel ang maong tabernakulo, kapig 3,000 ka tuig kanhi.

Sa wala pa matawo si Samuel, ang iyang inahan nga si Ana gusto gayong makabaton ug anak. Sa iyang pagduaw sa tabernakulo, si Ana miampo sa Diyos bahin niana. Tim-os kaayo ang iyang pag-ampo mao nga nagkibotkibot ang iyang mga ngabil. Tungod niini nagtuo ang hataas nga saserdoteng si Eli nga hubog si Ana. Apan dihang iyang nahibaloan nga naguol diay pag-ayo si Ana, siya nagpanalangin kaniya, nga nag-ingon: “Hinaot ang Diyos sa Israel maghatag kanimo sa imong gipangaliya.”—1 Samuel 1:17.

Sa ulahi, si Samuel natawo. Kini nakapalipay pag-ayo kang Ana mao nga iyang giingnan ang iyang bana nga si Elkana: ‘Sa dihang malutas na si Samuel, dad-on ko siya sa tabernakulo aron siya mag-alagad sa Diyos didto.’ Ug iyang gibuhat kana! Niadtong panahona, si Samuel lagmit nagpangedarog mga upat o lima ka tuig.

Tigulang na si Eli, ug ang iyang mga anak nga lalaki nga si Hopni ug Pinehas wala magsimba kang Jehova sa hustong paagi. Nakigsekso pa gani sila sa mga babaye nga moduaw sa tabernakulo! Sa imong hunahuna, unsa untay angayng buhaton sa ilang amahan?— Oo, angay niya silang disiplinahon ug dili tugotan sa pagbuhat sa maong daotang mga butang.

Ang batang si Samuel nagdako sa tabernakulo, ug lagmit iyang nakita ang pagkadaotan sa mga anak ni Eli. Gisundog ba ni Samuel ang ilang daotang panig-ingnan?— Wala gayod. Padayon hinuon niyang gibuhat ang maayo, sumala sa gitudlo kaniya sa iyang mga ginikanan. Dili ikatingala nga si Jehova nasuko kang Eli. Gipadala ni Jehova ang usa ka propeta ngadto kang Eli sa pagsulti kaniya bahin sa silot nga Iyang ipahamtang ngadto sa pamilya ni Eli, ilabina sa iyang mga anak nga daotan.—1 Samuel 2:22-36.

Si Samuel padayong nag-alagad uban kang Eli sa tabernakulo. Dayon, usa ka gabii niana samtang natulog si Samuel, dihay tingog nga nagtawag kaniya. Busa si Samuel midagan ngadto kang Eli, apan si Eli miingon nga dili siya ang nagtawag kaniya. Si Samuel mibalik ug tulog ug diha na poy tingog nga nagsangpit sa iyang ngalan mao nga midagan siya ngadto kang Eli. Buweno, sa dihang nahitabo kini sa ikatulong higayon, gisugo ni Eli si Samuel nga motubag: “Sulti, Jehova, kay ang imong alagad namati.” Sa dihang gibuhat kana ni Samuel, si Jehova nakigsulti kaniya. Nahibalo ka ba kon unsay gisulti ni Jehova kang Samuel?—

Gisulti ni Jehova kang Samuel nga Iyang silotan ang pamilya ni Eli. Pagkasunod buntag nahadlok si Samuel sa pagsugilon kang Eli sa gisulti ni Jehova kaniya. Apan si Eli mihangyo kaniya: “Palihog, ayaw kana ililong kanako.” Busa gisulti ni Samuel kang Eli ang tanang butang nga giingon ni Jehova nga Iyang pagabuhaton—ingon sa giasoy kaniadto sa Iyang manalagna ngadto kang Eli. Si Eli mitubag: ‘Kon unsa ang maayo sa mga mata ni Jehova ipabuhat kaniya.’ Sa ulahi, si Hopni ug Pinehas gipatay, ug namatay usab si Eli.—1 Samuel 3:1-18.

Sa kasamtangan, “si Samuel nagpadayon sa pagtubo, ug si Jehova nag-uban kaniya.” Niadtong panahona, si Samuel lagmit usa na ka tin-edyer, nga maoy hinungdanong bahin sa kinabuhi sa mga batan-on. Sa imong hunahuna, sayon ra ba kang Samuel ang pagbuhat ug maayo bisan pag ang uban wala magbuhat niana?— Bisag dili kana sayon, si Samuel matinumanong nag-alagad kang Jehova sa tibuok niyang kinabuhi.—1 Samuel 3:19-21.

Ikaw pod, komosta? Sundogon ba nimo si Samuel samtang ikaw nagdako? Padayon mo bang buhaton ang maayo? Padayon mo bang tumanon ang gitudlo sa Bibliya ug sa imong mga ginikanan? Kon imo kanang buhaton, si Jehova ug ang imong mga ginikanan malipay.

^ par. 3 Kon mga bata ang imong basahan niini, ang mga badlis nagpasabot nga angay kang mohunong human nimo isukna ang pangutana kanila.