Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Abril 2008

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Timoteo—Andam sa Pag-alagad

Si Timoteo—Andam sa Pag-alagad

“ANDAM ka na ba?” May nangutana na ba niana kanimo?— Lagmit, ang buot niyang ipasabot mao: ‘Gidala ba nimo ang imong mga libro? Nabasa na ba nimo ang imong leksiyon?’ Sama sa ato unyang mahibaloan, si Timoteo andam. Nahibalo ka ba kon unsay buot ipasabot niana?—

Sa dihang gidapit si Timoteo sa pag-alagad sa Diyos, ang iyang tinamdan parehas sa tinamdan sa usa ka alagad sa Diyos, kinsa miingon: “Ania ako! Ipadala ako.” (Isaias 6:8) Tungod kay si Timoteo andam man sa pag-alagad, siya nagmalipayon. Gusto ka bang maminaw niini?—

Si Timoteo natawo sa dapit nga halayo sa Jerusalem, didto sa Listra. Ang iyang lola nga si Loida ug ang iyang mama nga si Eunice kugihan kaayong motuon sa Kasulatan. Ilang gitudloan si Timoteo sa Pulong sa Diyos bisan sa dihang masuso pa siya.—2 Timoteo 1:5; 3:15.

Unsay nahitabo dinhi?

Lagmit batan-on pa si Timoteo sa dihang si apostol Pablo, kauban si Bernabe, mihapit sa Listra panahon sa iyang unang layo nga panaw sa pagsangyaw. Lagmit ang mama ug lola ni Timoteo nahimo nang mga Kristohanon niadtong panahona. Nahibalo ka ba kon unsay nahitabo kang Pablo ug Bernabe didto?— Abi nimo, si Pablo gibato sa mga tawo nga nasuko sa mga Kristohanon mao nga nawad-an siyag panimuot ug ila siyang giguyod pagawas sa siyudad. Abi nilag patay na siya.

Ang mga tawo nga mituo sa gitudlo ni Pablo mialirong kaniya, ug siya mibangon. Pagkasunod adlaw, mibiya si Pablo ug Bernabe sa Listra apan namalik ra sila wala madugay human niana. Pagbalik nila, si Pablo mihatag ug pakigpulong ug miingon ngadto sa mga tinun-an: “Kita kinahanglang mosulod sa gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.” (Buhat 14:8-22) Nahibalo ka ba kon unsay buot ipasabot ni Pablo?— Buot niyang ingnon nga ang mga alagad sa Diyos pagalutoson. Sa ulahi, gisulatan ni Pablo si Timoteo: ‘Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhing diyosnon pagalutoson usab.’—2 Timoteo 3:12; Juan 15:20.

Gikan sa Listra, si Pablo ug Bernabe namauli. Pipila ka bulan sa ulahi, giuban ni Pablo si Silas sa iyang panaw aron dasigon ang bag-ong mga tinun-an sa mga dapit nga naadtoan na ni Pablo. Pag-abot nila sa Listra, nalipay gayod si Timoteo sa dihang nakita niya pag-usab si Pablo! Apan mas nalipay si Timoteo sa dihang siya gidapit ni Pablo ug Silas sa pag-uban kanila. Gidawat niya ang maong imbitasyon. Siya andam sa pag-uban kanila.—Buhat 15:40–16:5.

Silang tulo nag-uban, nga mibaktas ug milya-milya ug dayon misakayg barko. Pagkawas nila, sila namaktas paingon sa Tesalonica, sa Gresya. Daghan ang nahimong Kristohanon didto. Apan ang uban nangasuko ug nagpanon sila sa pag-atake kanila. Tungod niini, nameligro ang kinabuhi ni Pablo, Silas, ug Timoteo busa miadto sila sa Berea.—Buhat 17:1-10.

Si Pablo nabalaka sa bag-ong mga magtutuo sa Tesalonica, busa iyang gipabalik didto si Timoteo. Nahibalo ka ba kon ngano?— Gipatin-aw kana ni Pablo sa ulahi ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica: ‘Aron sa paglig-on kaninyo aron walay usa nga maluya.’ Ngano kaha nga gisugo man ni Pablo ang batan-ong si Timoteo nianang peligrosong buluhaton?— Buweno, tungod kana kay wala pa kaayo siya mailhi sa mga magsusupak, ug siya andam nga moadto. Nagkinahanglan kanag dakong kaisog! Unsa may resulta sa iyang pagduaw? Pagbalik ni Timoteo kang Pablo, iyang gisugilon kang Pablo kon unsa ka matinumanon ang mga taga-Tesalonica. Busa gisulatan sila ni Pablo: “Kami nahupay tungod kaninyo.”—1 Tesalonica 3:2-7.

Human niana, si Timoteo nag-alagad uban kang Pablo sa napulo pa ka tuig. Dayon, si Pablo napriso sa Roma, ug si Timoteo, nga bag-o ra usab nga nakagawas sa prisohan, miadto kaniya. Samtang atua sa prisohan, gisulatan ni Pablo ang mga taga-Filipos, ug lagmit si Timoteo ang iyang tigsulat. Si Pablo miingon: ‘Ako naglaom sa pagpadala kang Timoteo nganha kaninyo, kay walay lain diri nga sama kaniya nga matinumanon kaayo ug mag-alagad gayod kaninyo.’—Filipos 2:19-22; Hebreohanon 13:23.

Lagmit nga nalipay pag-ayo si Timoteo nianang mga pulonga! Gimahal pag-ayo ni Pablo si Timoteo tungod kay siya andam sa pag-alagad. Kami naglaom nga ingon sab ka niana.