Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Pebrero 2008

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Wala Mohunong si Marcos

Wala Mohunong si Marcos

GISULAT ni Marcos ang usa sa upat ka basahon sa Bibliya nga naghisgot bahin sa kinabuhi ni Jesus. Gawas nga kini ang kinamub-an sa mga Ebanghelyo, kini usab ang kinasayonan nga basahon. Kinsa si Marcos? Sa imong pagtuo, nakaila kaha siya kang Jesus?— * Atong tan-awon kon unsang mga pagsulay ang naagian ni Marcos ug kon nganong wala siya mohunong sa pag-alagad ingong Kristohanon.

Si Marcos unang ginganlan sa Bibliya sa dihang gipapriso ni Haring Herodes Agripa si apostol Pedro. Usa ka gabii niana, gipagawas sa anghel si Pedro gikan sa prisohan, ug miadto dayon siya sa balay sa inahan ni Marcos nga si Maria, didto sa Jerusalem. Ang pagpagawas kang Pedro sa prisohan nahitabo mga napulo ka tuig human sa kamatayon ni Jesus niadtong Paskuwa sa 33 K.P.—Buhat 12:1-5, 11-17.

Nahibalo ka ba kon nganong si Pedro mideretso sa balay ni Maria?— Tungod tingali kay suod kaayo siya sa pamilya ni Maria ug nahibalo siya nga didto magtigoman ang mga tinun-an ni Jesus. Ang ig-agaw ni Marcos nga si Bernabe dugay nang nahimong tinun-an, tingali sukad pa sa Pista sa Pentekostes sa tuig 33 K.P. Gihisgotan sa Bibliya nga si Bernabe mahinatagon tungod kay niadtong panahona siya mihatag ug donasyon alang sa bag-ong mga tinun-an ni Jesus. Busa nakaila gayod si Jesus kang Bernabe, sa iyaan niini nga si Maria ug sa iyang anak nga si Marcos.—Buhat 4:36, 37; Colosas 4:10.

Sa iyang Ebanghelyo, gisulat ni Marcos nga sa gabii sa pagdakop kang Jesus, dihay usa ka batan-ong lalaki nga nagsul-ob ug kupo nga lino. Sa dihang gidakop sa mga kaaway ang batan-on, si Marcos nag-ingon nga kini nakaikyas nga hubo. Nahibalo ka ba kon kinsa ang maong batan-on?— Oo, lagmit si Marcos kadto! Posible nga sa dihang si Jesus ug ang iyang mga apostoles mibiya sa balay diin sila nagsaulog sa Paskuwa, gidalidalig sul-ob ni Marcos ang kupo nga lino ug misunod kanila.—Marcos 14:51, 52.

Kinsa kaha kining maong batan-on? Unsa may gihimo kaniya, ug ngano?

Nakahigayon gayod si Marcos sa pagpakig-estorya sa mga alagad sa Diyos ug nakakita usab siya sa importanteng mga hitabo maylabot sa katuyoan sa Diyos. Lagmit didto siya sa dihang gibubo ang balaang espiritu sa Diyos sa tanang tinun-an nga nagkatigom niadtong Pentekostes 33 K.P, ug suod niyang nakauban ang matinumanong mga alagad sa Diyos, sama kang Pedro. Iyang nakauban usab ang iyang ig-agaw nga si Bernabe, nga mitabang kang Saulo pinaagi sa pagpailaila kaniya ngadto kang Pedro. Kini nahitabo mga tulo ka tuig human magpakita si Jesus kang Saulo diha sa usa ka panan-awon. Paglabay sa mga tuig, gipadala si Bernabe ngadto sa Tarso aron sa pagpangita kang Saulo.—Buhat 9:1-15, 27; 11:22-26; 12:25; Galacia 1:18, 19.

Pagka 47 K.P., si Bernabe ug Saulo gipadala ingong mga misyonaryo. Ilang gikuyog si Marcos, apan sa wala masayri nga hinungdan, si Marcos mibiya kanila ug mipauli sa Jerusalem. Si Saulo, nga gitawag karon sa iyang Romanhong ngalan nga Pablo, nasuko. Para niya, sayop ang gihimo ni Marcos.—Buhat 13:1-3, 9, 13. *

Pagbalik nila gikan sa ilang panaw, gibalita ni Pablo ug ni Bernabe ang ilang malamposong pagsangyaw. (Buhat 14:24-28) Paglabay sa pipila ka bulan, sila nagplano nga mobiyahe na usab aron duawon ang bag-ong mga tinun-an nga ilang gisangyawan kaniadto. Gustong ikuyog ni Bernabe si Marcos, apan nahibalo ka ba kon unsay gihunahuna ni Pablo?— Siya “naghunahuna nga dili angayng paubanon” si Marcos tungod kay mibiya siya kanila. Ang sunod nga nahitabo seguradong nakapaguol kang Marcos!

Nagtinubagay si Pablo ug Bernabe, ug human sa “pagsilaob sa kasuko,” sila nagbulag. Gikuyog ni Bernabe si Marcos sa pagsangyaw sa Cipro, ug giuban ni Pablo si Silas sa pagduaw sa bag-ong mga tinun-an, sumala sa gikasabotan una pa mahitabo ang panaglalis. Lagmit gisakitan pag-ayo si Marcos nga siya ang nakaingon kon nganong nag-away si Pablo ug Bernabe!—Buhat 15:36-41.

Wala kita mahibalo kon nganong sa una mipauli si Marcos. Tingali may maayo siyang rason. Bisan unsa pa kana, segurado gayod si Bernabe nga dili na kana usbon pa ni Marcos. Sakto siya. Wala na mobiya si Marcos! Sa ulahi, siya mikuyog kang Pedro sa pagsangyaw sa Babilonya nga layo sa ilang lugar. Gikan didto, si Pedro nagpadalag mga pangomosta, nga miingon usab: “Ingon man si Marcos nga akong anak.”1 Pedro 5:13.

Suod kaayo si Pedro ug si Marcos. Tungod kini kay pareho silang nag-alagad sa Diyos. Ang lain pang ebidensiya niini mabasa sa basahon sa Ebanghelyo ni Marcos. Kon ato kining basahon, atong masayran nga gihisgotan ni Marcos ang nakita mismo ni Pedro panahon sa ministeryo ni Jesus. Pananglitan, basaha ang estorya bahin sa kusog kaayo nga bagyo nga nahitabo sa Dagat sa Galilea. Si Marcos lang ang naghisgot kon unsang dapita sa sakayan natulog si Jesus ug nga siya nag-unlan, mga detalye nga mangingisda lamang sama kang Pedro ang makamatikod. Nganong dili nato basahon ang giingon sa Bibliya ug ikomparar ang mga teksto sa Mateo 8:24; Marcos 4:37, 38; ug Lucas 8:23?

Sa ulahi, sa dihang napriso si Pablo sa Roma, iyang gidayeg si Marcos tungod sa pagkamaunongon niini. (Colosas 4:10, 11) Ug sa dihang si Pablo napriso na usab didto, iyang gisulatan si Timoteo ug gihangyo sa pagdala kang Marcos, nga nag-ingon: “Siya mapuslanon kanako sa pag-alagad.” (2 Timoteo 4:11) Walay duhaduha nga si Marcos nakadawat niining maayo kaayong mga pribilehiyo tungod kay siya wala mohunong sa pag-alagad sa Diyos!

Unsang mga panalangin ang nadawat ni Marcos?

^ par. 3 Kon usa ka bata ang imong basahan niini, ang badlis nagpasabot nga angay kang mohunong aron hatagan siyag higayon sa pagtubag.

^ par. 8 Juan—laing ngalan ni Marcos.