PAG-EDAD nakog nuybe, wala na ko motubo. Kadto maoy 34 ka tuig na kanhi didto sa Côte d’Ivoire, ug bisag karon tulo ka piye ra ang akong gitas-on. Dihang naamgohan sa akong ginikanan nga dili na ko motubo, gidasig ko nila nga magkugi pag-ayo aron dili ko magsigeg hunahuna sa akong hitsura. Namaligya kog prutas atubangan sa among balay ug gimentinar ang kahapsay niini. Kadto nakapadanig daghang mamalitay.

Siyempre, ang pagkugi pag-ayo wala makapausab sa akong kahimtang. Mubo gihapon kaayo ko, ug dili sayon para nako ang paghimo bisan sa simpleng mga buluhaton. Pananglitan, maglisod kog abot sa mga kawnter sa tindahan. Morag ang tanang butang gidisenyo para sa mga tawo nga halos doble sa akong gitas-on. Naluoy ko sa kaugalingon, pero nausab kana pag-edad nakog 14.

Usa ka adlaw niana, duha ka babayeng Saksi ni Jehova ang namalit ug prutas, ug dayon ila kong gisugdan ug Bible study. Wala madugay, akong naamgohan nga ang pagkahibalo bahin kang Jehova ug sa iyang katuyoan mas importante kay sa akong pisikal nga kahimtang. Nakatabang to nako. Nahimo nakong paboritong teksto ang Salmo 73:28. Ang unang bahin niana nag-ingon: “Ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako.”

Ugaling, ang among pamilya kalit lang namalhin sa Burkina Faso, ug nausab gyod ang akong kinabuhi. Sa among gipuy-an sa Côte d’Ivoire, naanad na ang mga tawo nga makakita nako tupad sa akong prutasan. Pero sa among bag-ong gipuy-an, ang mga tawo wala makaila nako ug wala maanad sa akong hitsura. Tutokan ko nila, maong dili ko mogawas sa balay sulod sa daghang semana. Dayon, akong nahinumdoman ang maayong resulta sa akong pagduol kang Jehova. Akong gisulatan ang branch office sa mga Saksi ni Jehova ug haom ang ilang gipadala—si Nani, usa ka misyonarya nga may motor scooter.

Ang balason nga mga dalan sa among dapit kanunayng dangog, ug lapok kon ting-ulan. Kadaghan mahulog si Nani sa iyang scooter dihang mopaingon siya sa amo sa pag-study nako, pero wala siya mosurender. Dayon, mitanyag siya nga dad-on ko sa tigom. Nagpasabot ni nga kinahanglan kong mogawas ug balewalaon ang pagtutok sa mga tawo nako. Gawas pa, ang pag-angkas nako sa scooter makadugang sa kabug-at  ug mas makapalisod sa pagdrayb. Bisan pa niana, misugot ko, nga gihinumdoman ang ikaduhang bahin sa akong paboritong teksto: “Ang Soberanong Ginoong Jehova gihimo ko nga akong dalangpanan.”

Usahay, mangahulog mi ni Nani sa lapok, pero wala namo kadto igsapayan basta makatambong lang mig tigom. Lahi gayod ang mahigugmaong pahiyom sa mga igsoon sa Kingdom Hall kon ikomparar sa pagtutok sa mga tawo kanako sa gawas. Siyam ka bulan sa ulahi, ako nabawtismohan.

Ang ikatulong bahin sa akong paboritong teksto nag-ingon: “Aron ipahayag ang tanan mong mga buhat.” Nahibalo ko nga lisod gayod para nako ang ministeryo. Nahinumdom pa ko sa unang higayon nga namalaybalay ko. Ang mga bata ug hingkod motutok nako, magsunod-sunod, ug magsundog-sundog sa akong linakwan. Sakit kadto pero kanunay nakong hinumdoman nga sama nako, gikinahanglan sab nila ang Paraiso; busa nagpadayon ko.

Aron dili kaayo ko maglisod, mipalit kog traysikol nga kamot ang mopedal. Itulod ko sa akong partner sa pagsangyaw inigtungas ug moangkas siya inigdulhog. Bisag lisod sa primero, nakapalipay kaayo nako ang ministeryo, busa pagka-1998 nagregular payunir ko.

Daghan kog Bible study, ug upat kanila ang nabawtismohan. Dugang pa, na-Saksi sab ang akong manghod nga babaye! Ang pagkahibalo kon sa unsang paagi miuswag ang uban nakapadasig nako sa panahon nga akong gikinahanglan. Usa ka adlaw niana, dihang gimalarya ko, nakadawat kog sulat gikan sa Côte d’Ivoire. Nakasugod kog Bible study sa usa ka estudyante sa unibersidad sa Burkina Faso ug gipasa nako kini sa usa ka brader. Ang maong estudyante mibalhin sa Côte d’Ivoire. Puwerte nakong lipaya sa pagkahibalo nga di-bawtismadong magmamantala na siya!

Giunsa nako pagsuportar ang kaugalingon? Usa ka organisasyon nga nagtabang sa mga may depekto sa lawas ang nagtanyag sa pagtudlo nakog panahi. Usa ka instruktor nga nakamatikod sa akong pagkakugihan miingon: “Tudloan ka namo sa paghimog sabon.” Ila kong gitudloan. Naghimo kog sabong panglaba ug panglimpiyo. Ganahan ang mga tawo sa akong sabon ug ila ning irekomendar sa uban. Ako mismo ang mohatod niini gamit ang tuloy-ligid nga motor scooter.

Ikasubo, pagka-2004, misamot ang kasakit nga akong gibati tungod sa nahiwi nga taludtod o spinal column busa kinahanglan kong moundag payunir. Bisan pa niana, bug-os gihapon kong makigbahin sa ministeryo.

Ang mga tawo moingon nga nailhan ko nila tungod sa akong makatakod nga pahiyom. Daghan kog rason nga magmalipayon kay ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako.—Sumala sa giasoy ni Sarah Maiga.