Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2015

Sa Unsang mga Paagi nga si Jehova Nahigugma Kanato?

Sa Unsang mga Paagi nga si Jehova Nahigugma Kanato?

“Tan-awa kon unsang matanga sa gugma ang gihatag kanato sa Amahan.”—1 JUAN 3:1.

AWIT: 91, 13

1. Unsay giawhag ni Juan nga palandongon sa mga Kristohanon, ug ngano?

ANG giingon ni apostol Juan sa 1 Juan 3:1 takos gayod natong palandongon. Pinaagi sa mga pulong nga “tan-awa kon unsang matanga sa gugma ang gihatag kanato sa Amahan,” giawhag ni Juan ang mga Kristohanon sa paghunahuna bahin sa matang ug gidak-on sa gugma sa Diyos kanila, sa pagpamalandong kon giunsa sila paghigugma sa Diyos. Kon atong masabtan ang gugma ni Jehova nianang paagiha, seguradong modako ang atong gugma kaniya ug mas masuod ta kaniya.

2. Nganong nalisdan ang pipila sa pagsabot nga gihigugma sila sa Diyos?

2 Apan wala masabti sa pipila kon sa unsang paagi sila higugmaon sa Diyos. Para nila, ang Diyos angayng kahadlokan ug sugton. O tungod tingali sa nakagamot nang bakak nga mga pagtulon-an, ilang gibati nga ang Diyos dili mahigugmaon, ug lisod higugmaon. Sa laing bahin, duna say nagtuo nga higugmaon sila sa Diyos bisag unsay ilang buhaton. Samtang tun-an nimo ang Bibliya, imong makat-onan nga ang gugma mao ang pangunang hiyas ni Jehova ug kana nagtukmod kaniya sa paghatag sa iyang Anak ingong lukat alang kanato. (Juan 3:16; 1 Juan 4:8) Bisan pa niana, ang imong pagbati bahin sa gugma sa Diyos mahimong naimpluwensiyahan sa pagpadako kanimo ug sa imong kagikan.

3. Unsay makatabang nato nga masabtan ang gugma sa Diyos kanato?

 3 Nan, sa unsang mga paagi nga si Jehova nahigugma kanato? Matubag kana kon atong masabtan ang relasyon tali ni Jehova nga Diyos ug kanato. Siyempre, siya ang atong Maglalalang. (Basaha ang Salmo 100:3-5.) Kanay hinungdan nga gitawag sa Bibliya si Adan nga “anak sa Diyos,” ug gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga sangpiton ang Diyos ingong “amahan namo nga anaa sa mga langit.” (Luc. 3:38; Mat. 6:9) Kay siya ang Maghahatag ug Kinabuhi, si Jehova ang atong Amahan; ang relasyon tali kaniya ug kanato susama nianang sa amahan ug sa iyang mga anak. Sa simpleng pagkasulti, si Jehova nahigugma kanato maingon nga ang usa ka maayong amahan nahigugma sa iyang mga anak.

4. (a) Sa unsang paagi lahi si Jehova sa tawhanong mga amahan? (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha ug sa sunod?

4 Siyempre, ang tawhanong mga amahan dili hingpit. Bisag unsaon ug paningkamot, dili nila bug-os masundog ang paagi ni Jehova sa pagpakita sa iyang amahanong gugma. Gani, ang pipila may mapait nga mga kasinatian samtang sila nagdako ug kini nagbilin diha kanila ug dakong kadaot sa emosyon ug hunahuna. Kana sakit ug makapaguol kaayo. Siyempre, si Jehova dili ingon niana nga amahan. (Sal. 27:10) Ang pagkahibalo kon sa unsang paagi si Jehova nahigugma ug nag-atiman kanato seguradong mas makapasuod nato kaniya. (Sant. 4:8) Niining artikuloha, atong susihon ang upat ka paagi diin gipakita ni Jehova ang iyang gugma kanato. Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang upat ka paagi diin atong ikapakita ang atong gugma kaniya.

SI JEHOVA ANG ATONG MAHIGUGMAONG MAGTATAGANA

5. Unsay gisulti ni Pablo sa mga taga-Atenas bahin sa Diyos?

5 Dihang si apostol Pablo miadto sa Atenas, Gresya, iyang namatikdan nga ang siyudad punog mga idolo nga gituohan sa mga tawo nga maoy naghatag kanilag kinabuhi ug sa ilang panginahanglan. Busa si Pablo miingon: “Ang Diyos nga naghimo sa kalibotan ug sa tanang butang diha niini . . . naghatag ngadto sa tanang tawo ug kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang. . . . Pinaagi kaniya kita adunay kinabuhi ug naglihok ug naglungtad.” (Buh. 17:24, 25, 28) Oo, tungod sa gugma, gitagana ni Jehova ang “tanang butang” nga atong gikinahanglan aron mabuhi. Hunahunaa kon unsay nalangkit niana nga pamulong.

6. Sa unsang paagi ang yuta nagpamatuod sa gugma sa Diyos kanato? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

6 Tagda ang yuta, nga gibuhat ni Jehova ug “gihatag sa mga anak sa mga tawo.” (Sal. 115:15, 16) Ang mga siyentipiko migastog dako sa pagsuhid sa kawanangan aron mangitag mga planeta nga sama sa yuta. Bisag gatosan ka planeta ang nadiskobrehan, ang mga siyentipiko nahigawad nga walay usa niana ang kapuy-an sa tawo, sama sa yuta. Ang yuta lahi gayod sa tanang planeta nga gilalang sa Diyos. Hunahunaa lang, sa dili maihap nga mga planeta sa Milky Way ug sa ubang galaksiya, ang yuta lang ang gilalang ni Jehova nga kapuy-an ug mahimong komportable, matahom, ug luwas nga puy-anan sa tawo! Nagpakita kini sa kadako sa gugma ni Jehova kanato.—Basaha ang Job 38:4, 7; Salmo 8:3-5.

7. Sa unsang paagi ang pagkalalang sa Diyos kanato nagpakita nga siya nahigugma gayod nato?

7 Bisag gilalang ni Jehova ang usa ka matahom nga puy-anan alang kanato, siya nahibalo nga aron kita malipay ug matagbaw, nagkinahanglan tag labaw pa kay sa materyal nga mga tagana. Ang usa ka bata mobati gayong luwas kon iyang makita nga siya gihigugma ug giatiman sa iyang ginikanan. Gilalang ni Jehova ang tawo sa iyang larawan, nga naghatag kanilag katakos nga mobati ug mosanong sa iyang gugma ug pag-atiman. (Gen. 1:27) Dugang pa, si Jesus miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang  espirituwal nga panginahanglan.” (Mat. 5:3) Ingong mahigugmaong Amahan, si Jehova “dagayang naghatag kanato sa tanang butang [pisikal ug espirituwal] aron atong pagakalipayan.”—1 Tim. 6:17; Sal. 145:16.

SI JEHOVA MAHIGUGMAONG NAGTUDLO KANATO SA KAMATUORAN

8. Nganong makadahom ta nga ang “Diyos sa kamatuoran” nahigugma kanato?

8 Ang mga amahan nahigugma sa ilang mga anak ug dili nila gusto nga malingla o malimbongan kini. Apan, daghang ginikanan ang dili makahatag sa ilang mga anak ug hustong giya kay sila mismo nagsalikway sa mga sukdanan sa Pulong sa Diyos. Sagad moresulta kini sa kalibog ug kahigawad. (Prov. 14:12) Sa laing bahin, si Jehova mao ang “Diyos sa kamatuoran.” (Sal. 31:5) Siya nahigugma sa iyang mga anak ug malipay sa pagpadan-ag sa kahayag sa kamatuoran aron giyahan sila sa tanang bahin sa ilang kinabuhi, ilabina maylabot sa pagsimba. (Basaha ang Salmo 43:3.) Unsa nga kamatuoran ang gipadayag ni Jehova, ug giunsa pagpakita niini nga siya nahigugma kanato?

Ang Kristohanong mga amahan nagsundog kang Jehova pinaagi sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kamatuoran ug pagtabang kanila nga masuod sa ilang langitnong Amahan (Tan-awa ang parapo 8-10)

9, 10. Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya nahigugma kanato pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran bahin (a) sa iyang kaugalingon? (b) kanato?

9 Una sa tanan, gipadayag ni Jehova ang kamatuoran bahin kaniya. Iyang gipadayag ang iyang ngalan, nga mas daghang beses nga makita sa Bibliya kay sa ubang ngalan. Niining paagiha, si Jehova nakigsuod kanato, ug gusto niya nga makaila kita kaniya. (Sant. 4:8) Gipadayag usab ni Jehova ang iyang mga hiyas, kon unsa siyang matanga sa pagkadiyos. Samtang ang uniberso nagpasundayag sa iyang gahom ug kaalam, si Jehova nagpadayag usab pinaagi sa Kasulatan sa iyang hustisya ug ilabina sa iyang dakong gugma. (Roma 1:20) Sama siya sa usa ka amahan kinsa dili lamang kusgan ug maalamon kondili makiangayon ug mahigugmaon usab, nga tungod niana ang iyang mga anak dali rang masuod kaniya.

10 Alang sa atong kaayohan, gipadayag usab ni Jehova ang kamatuoran bahin kanato, sa ato pa, ang atong dapit diha sa iyang kahikayan sa mga butang. Kini makatampo sa kalinaw ug kahapsay sa iyang unibersohanong pamilya. Atong nakat-onan sa Bibliya nga ang tawo wala lalanga nga may katungod nga modesisyon para sa kaugalingon o magmaindependente sa Diyos, ug nga ang pagsalikway niining hinungdanong kamatuoran moresulta sa kadaot. (Jer. 10:23) Importante kaayo kini alang sa atong kaayohan. Pinaagi lamang sa pag-ila sa awtoridad sa Diyos nga atong matagamtam ang kalinaw ug kaharmonya. Pagkamahigugmaon ni Jehova nga iyang gipadayag kining hinungdanong kamatuoran!

11. Unsang saad ni Jehova ang nagpakita sa iyang gugma ug kahingawa kanato?

11 Ang usa ka mahigugmaong amahan naghunahuna gayod sa kaugmaon sa iyang mga anak, nga nagtinguha nga makabaton silag tinuod ug mapuslanong katuyoan sa kinabuhi. Ikasubo, kadaghanan sa mga tawo nabalaka sa ilang kaugmaon, o naggugol sa ilang kinabuhi sa pagpangagpas sa mga tumong nga walay dumalayong kaayohan. (Sal. 90:10) Ingong mga anak sa Diyos, gibati nato nga gihigugma gayod kita ni Jehova kay siya nagsaad kanato ug usa ka maanindot nga kaugmaon. Kana naghatag ug tinuod nga kahulogan ug katuyoan sa atong kinabuhi.

SI JEHOVA NAGTAMBAG UG NAGDISIPLINA SA IYANG MGA ANAK

12. Sa unsang paagi ang tambag ug giya ni Jehova kang Cain ug Baruk nagpakita sa iyang gugma ug kahingawa kanila?

12 “Nganong ikaw nanginit sa kasuko ug nganong nagminghoy ang imong panagway? Kon magbuhat ka ug maayo, dili ba adunay pagbayaw? . . . Makabuntog ka ba [sa sala]?” (Gen. 4:6, 7) Kana maoy tukma sa panahon nga tambag nga may positibong giya. Gipasidan-an ni Jehova si Cain dihang nakita niya nga may kiling kini sa pagbuhat ug daotan.  Ikasubo, si Cain wala mamati sa pasidaan, ug siya nag-antos tungod niana. (Gen. 4:11-13) Dihang ang sekretaryo ni Jeremias nga si Baruk mibatig kakapoy ug kahigawad, gitambagan siya ni Jehova aron makita niya kon unsa gayoy hinungdan sa iyang problema. Dili sama kang Cain, si Baruk midawat sa tambag ni Jehova, ug busa naluwas ang iyang kinabuhi.—Jer. 45:2-5.

13. Nganong gitugotan ni Jehova nga sulayan ang iyang matinumanong mga alagad?

13 “Ang gihigugma ni Jehova iyang ginadisiplina; sa pagkatinuod, iyang ginakastigo ang matag usa nga iyang gidawat ingong anak,” misulat si Pablo. (Heb. 12:6) Pero ang disiplina wala lamang maglangkit ug silot. Kini adunay lainlaing matang. Sa Bibliya, dunay daghang pananglitan sa matinumanong mga alagad nga nakasinatig grabeng mga pagsulay nga lagmit naglangkit ug disiplina, ug kana nagbansay kanila. Pananglitan, anaa si Jose, Moises, ug David. Ang mga asoy bahin kanila nalakip sa labing detalyadong rekord sa mga karakter sa Bibliya. Dihang mabasa nato kon giunsa sila pagtabang ni Jehova panahon sa mga pagsulay ug kon giunsa sila pagbansay alang sa mas dagkong responsabilidad, bation gyod nato nga si Jehova nahingawa ug nahigugma sa iyang mga alagad.—Basaha ang Proverbio 3:11, 12.

14. Sa unsang paagi ang pagdisiplina ni Jehova kanato nagpamatuod sa iyang gugma?

14 Ang disiplina ni Jehova makatabang kanato sa pagkakita sa laing bahin sa iyang gugma. Sa dihang ang mga nakasala disiplinahon ni Jehova ug sila mosanong ug maghinulsol, “siya magpasaylo sa madagayaon gayod.” (Isa. 55:7) Unsay buot ipasabot niana? Gihubit ni David sa makapatandog nga paagi ang pagkamapinasayloon ni Jehova: “Siya nga nagapasaylo sa tanan mong kasaypanan, nga nagaayo sa tanan mong balatian,  nga nagabawi sa imong kinabuhi gikan sa gahong, nga nagapurongpurong kanimo sa mahigugmaong-kalulot ug sa mga kaluoy. Ingon sa pagkalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, sa mao nga gilay-on iyang gipahilayo gikan kanato ang atong mga kalapasan.” (Sal. 103:3, 4, 12) Hinaot nga dawaton nato ang tambag ni Jehova, bisan ang iyang disiplina, ug mohimo dayog kausaban, ug hinumdoman nga kana maoy pamatuod sa iyang dakong gugma kanato.—Sal. 30:5.

SI JEHOVA NANALIPOD KANATO

15. Unsay nagpakita nga bililhon kang Jehova ang iyang katawhan?

15 Segurado nga ang usa ka mahigugmaong amahan manalipod sa iyang pamilya batok sa bisan unsang kadaot o kapeligrohan. Si Jehova, ang atong langitnong Amahan, naghimo usab niana. Bahin kang Jehova, ang salmista nag-ingon: “Siya nagabantay sa mga kalag sa mga maunongon kaniya; siya nagaluwas kanila gikan sa kamot sa mga daotan.” (Sal. 97:10) Tagda ang usa ka pananglitan. Bililhon gayod kanimo ang imong mga mata! Ingon niana ang pagbati ni Jehova sa iyang katawhan. (Basaha ang Zacarias 2:8.) Bililhon gayod sa Diyos ang iyang katawhan!

16, 17. Sa unsang mga paagi nga si Jehova nanalipod sa iyang katawhan kaniadto ug karon?

16 Ang usa ka paagi nga si Jehova nanalipod sa iyang katawhan maoy pinaagi sa mga manulonda. (Sal. 91:11) Ang usa ka manulonda nagluwas sa Jerusalem batok sa nanulong nga mga Asiryanhon, nga naglaglag ug 185,000 ka sundalo sa usa ka gabii. (2 Hari 19:35) Ang mga apostoles nga si Pedro ug Pablo ug ang uban nakagula sa prisohan sa tabang sa manulonda. (Buh. 5:18-20; 12:6-11) Sa atong panahon usab, ang kamot ni Jehova dili mubo. Ang usa ka representante sa headquarters nga miduaw sa usa ka branch sa Africa nagtaho nga ang politikal ug relihiyosong panagbangi nagpahinabog kadaot sa maong nasod. Ang pag-awayay, pagpangawat, pagpanglugos, ug pagpamatay, miresultag kagubot ug anarkiya sa maong nasod. Apan, walay namatay sa atong mga igsoon, bisan pag daghan kanila ang nawad-an sa tanan nilang kabtangan ug panginabuhian. Dihang gikomosta sila, ang tanan mapahiyomong miingon: “Okey ra mi, sa tabang ni Jehova!” Ilang gibati ang gugma sa Diyos kanila.

17 Usahay, tugotan ni Jehova nga ang iyang matinumanong alagad mamatay sa kamot sa mga kaaway, sama kang Esteban. Bisan pa niana, gipanalipdan sa Diyos ang iyang katawhan ingong pundok pinaagi sa pagtagana kanilag tukma sa panahong mga pasidaan batok sa malipatlipatong mga buhat ni Satanas. (Efe. 6:10-12) Pinaagi sa iyang Pulong ug binase sa Bibliyang mga publikasyon gikan sa iyang organisasyon, kita gitabangan sa pagkahibalo sa kamatuoran maylabot sa malimbongong mga bahandi, imoral ug mapintas nga mga kalingawan, sayop nga paggamit sa Internet, ug uban pa. Klaro, ingong mahigugmaong Amahan, si Jehova nanalipod ug nag-atiman sa iyang katawhan.

USA KA DAKONG PRIBILEHIYO

18. Unsay imong pagbati sa gugma ni Jehova kanimo?

18 Bisag ang atong gihisgotan maoy pipila lang sa talagsaong mga paagi nga si Jehova nagpakita sa iyang gugma kanato, bation gayod nato ang sama sa gibati ni Moises. Sa pagpamalandong sa iyang daghang katuigan sa pag-alagad kang Jehova, si Moises miingon: “Sa buntag tagbawa kami sa imong mahigugmaong-kalulot, aron makahugyaw kami sa kalipay ug magmaya sa tanan namong mga adlaw.” (Sal. 90:14) Usa gayod ka dakong pribilehiyo ug panalangin nga masabtan ug masinati ang gugma ni Jehova kanato. Sama kang apostol Juan, kita matukmod sa pag-ingon: “Tan-awa kon unsang matanga sa gugma ang gihatag kanato sa Amahan.”—1 Juan 3:1.