Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2015

“Barog nga Malig-on sa Pagtuo”

“Barog nga Malig-on sa Pagtuo”

“Barog nga malig-on sa pagtuo, . . . magmakusganon.”—1 COR. 16:13.

AWIT: 60, 64

1. (a) Unsay nasinati ni Pedro panahon sa usa ka unos sa Dagat sa Galilea? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Nganong misugod pag-unlod si Pedro?

SI APOSTOL Pedro ug ang ubang tinun-an naglisod pagbugsay latas sa Dagat sa Galilea panahon sa usa ka unos sa kagabhion. Sa kalit lang, ilang nakita si Jesus nga naglakaw sa dagat. Nangutana si Pedro kang Jesus kon puwede ba sab siyang molakaw sa tubig paingon sa iyang Agalon. Dihang giingnan siya ni Jesus sa pag-adto kaniya, si Pedro mikawas sa sakayan ug milagrosong milakaw sa balorong dagat paingon kang Jesus. Apan pagkataudtaod, si Pedro misugod pag-unlod. Ngano? Siya mitan-aw sa unos ug nahadlok. Nagpakitabang siya kang Jesus, kinsa migunit dayon kaniya ug miingon: “Ikaw nga diyutay ug pagtuo, nganong gidaog ka man sa pagduhaduha?”—Mat. 14:24-32.

2. Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

2 Atong hisgotan ang tulo ka bahin sa kasinatian ni Pedro nga nalangkit sa pagtuo: (1) kon giunsa pagpakita ni Pedro ang pagtuo nga tabangan siya sa Diyos, (2) kon nganong nagsugod pagkawala ang iyang pagtuo, ug (3) kon unsay nakatabang niya sa pagpalig-on pag-usab sa iyang pagtuo. Ang pagsusi niana makatabang kanato sa  pagkahibalo kon unsaon sa ‘pagbarog nga malig-on sa pagtuo.’—1 Cor. 16:13.

PAGTUO NGA ANG DIYOS MOTABANG

3. Nganong mikawas si Pedro sa sakayan, ug unsay atong nahimo nga susama niana?

3 Si Pedro mikawas sa sakayan ug milakaw sa tubig tungod sa iyang pagtuo. Dihang si Jesus mitawag niya, siya misalig nga siya tabangan sa gahom sa Diyos maingon nga si Jesus gitabangan niini. Sa susama, dihang nagpahinungod kita kang Jehova ug nabawtismohan, gihimo nato kana tungod sa pagtuo. Gitawag kita ni Jesus aron mahimong iyang sumusunod. Kinahanglan tang magpakitag pagtuo kang Jesus ug sa Diyos, nga mosalig nga tabangan ta nila.—Juan 14:1; basaha ang 1 Pedro 2:21.

4, 5. Nganong bililhon kaayo ang pagtuo?

4 Bililhon gayod ang pagtuo. Maingon nga si Pedro nakalakaw sa tubig tungod sa pagtuo, ginatabangan usab kita sa atong pagtuo nga mahimo ang mga butang nga daw imposible sa panglantaw sa tawo. (Mat. 21:21, 22) Pananglitan, daghan kanato ang mihimog dakong kausaban sa atong kinaiya ug panggawi nga halos dili na ta mailhan niadtong nakaila kanato kanhi. Gitabangan kita ni Jehova kay naningkamot tang buhaton ang maong mga kausaban tungod sa atong pagtuo kaniya. (Basaha ang Colosas 3:5-10.) Dihang gipalihok kita sa pagtuo nga magpahinungod kang Jehova, nahimo tang iyang higala, nga dili gayod nato mahimo kon wala ang iyang tabang.—Efe. 2:8.

5 Ang atong pagtuo padayong nagpalig-on kanato. Tungod sa pagtuo, nakasukol ta sa mga pag-atake sa gamhanang kaaway, ang Yawa. (Efe. 6:16) Dugang pa, ang pagsalig kang Jehova nakatabang nato nga dili kaayo mabalaka panahon sa kalisdanan. Si Jehova nag-ingon nga kon kita mosalig kaniya ug unahon ang intereses sa Gingharian, iyang itagana ang atong materyal nga panginahanglan. (Mat. 6:30-34) Ug labaw pa niana, tungod sa atong pagtuo, kita makadawat ug regalo nga dili mabatonan ni bisan kinsa sa iyang kaugalingong paningkamot—ang kinabuhing walay kataposan.—Juan 3:16.

KON MAWALA ANG POKUS MAHIMONG MAWALA ANG PAGTUO

6, 7. (a) Sa unsa mahimong ikatandi ang unos ug balod nga naglibot kang Pedro? (b) Nganong angay natong hinumdoman nga posibleng mohuyang ang atong pagtuo?

6 Ang hangin ug balod nga naglibot kang Pedro samtang siya naglakaw sa tubig mahimong ikatandi sa mga pagsulay ug tentasyon nga atong maatubang ingong Kristohanon. Bisan pag grabe kaayo kini, kita makabarog nga malig-on sa tabang ni Jehova. Hinumdomi nga si Pedro miunlod dili tungod sa paghuros sa hangin o paghapak sa balod. Handurawa ang nahitabo: “Sa pagkakita sa unos, siya nahadlok.” (Mat. 14:30) Nawala ang pokus ni Pedro kang Jesus, ug dayon mihuyang ang iyang pagtuo. Kita mahimong magsugod pag-unlod kon kita motan-aw sa “unos,” nga magpokus sa puwersa niini ug magduhaduha sa tabang ni Jehova.

7 Angay natong hinumdoman nga posibleng mohuyang ang atong pagtuo, kay ang Bibliya nag-ingon nga ang paghuyang o pagkawala sa pagtuo maoy “sala nga daling makasabod kanato.” (Heb. 12:1) Ingon sa gipakita sa kasinatian ni Pedro, ang atong pagtuo dali rang mohuyang kon magpokus ta sa mga pagsulay. Unsaon nato pagkahibalo nga mihuyang na ang atong pagtuo? Tagda ang pipila ka pangutana nga atong magamit sa pagsusi sa kaugalingon.

8. Sa unsang paagi mahimong mohuyang ang atong pagtuo sa mga saad sa Diyos?

8 Lig-on pa ba ang akong pagtuo sa mga saad sa Diyos sama sa una? Pananglitan, ang Diyos nagsaad nga laglagon kining presenteng sistema sa mga butang. Apan, kita ba nalinga sa lainlaing kalingawan niining kalibotana, nga tungod  niana nagakahuyang ang atong pagtuo sa mga saad sa Diyos? Basin magsugod kita sa pagduhaduha kon duol na ba gayod ang kataposan. (Hab. 2:3) Niay laing pananglitan. Gipasaligan kita sa Diyos nga iya tang pasayloon pinasukad sa lukat. Pero kon magsige tag hunahuna sa nangagi natong kasaypanan, mahimong magsugod kita sa pagduhaduha kon ‘gipapas’ ba gyod ni Jehova ang atong mga sala. (Buh. 3:19) Ngadtongadto, mawala ang atong kalipay sa pag-alagad sa Diyos ug mahimo tang dili aktibo.

9. Unsay mahimong mahitabo kon magsugod ta sa pagpokus sa personal nga mga pangagpas?

9 Madasigon ba gihapon ko sa pag-alagad sama sa una? Gipakita ni apostol Pablo nga ang pagkamadasigon sa pag-alagad kang Jehova motultol sa “bug-os nga pagsalig sa paglaom hangtod sa kataposan.” Apan, unsay mahimong mahitabo kon magsugod ta sa pagpokus sa personal nga mga pangagpas, sama sa pagbaton ug dakog suweldong trabaho pero makabalda sa atong pag-alagad? Ang atong pagtuo mahimong mohuyang, ug kita “mahimong tapolan,” nga dili na ihatag kang Jehova ang atong kinamaayohan.—Heb. 6:10-12.

10. Sa unsang paagi mapakita nato ang atong pagtuo kang Jehova pinaagi sa pagkamapinasayloon?

10 Nalisdan ba ko sa pagpasaylo sa uban? Dihang ang uban makapasakit kanato, basin magpokus ta sa atong pagbati ug masuko o makigbungol kanila. Sa laing bahin, kon kita mapinasayloon, atong gipakita ang atong pagtuo kang Jehova. Sa unsang paagi? Kadtong nakasala kanato nakautang kanato, sama ra nga nakautang ta sa Diyos dihang kita nakasala. (Luc. 11:4) Dihang pasayloon nato ang uban, masaligon kita nga mas importante ang pagbaton sa pag-uyon sa Diyos kay sa pagpabayad kanila sa ilang utang. Nahibalo ang mga tinun-an ni Jesus  nga ang pagpasaylo nagkinahanglag pagtuo. Dihang giingnan niya sila nga pasayloon bisan kadtong balikbalik nga nakasala kanila, sila miingon: “Hatagi kami ug dugang pa nga pagtuo.”—Luc. 17:1-5.

11. Nganong dili kita makabenepisyo usahay sa tambag?

11 Mahiubos ba ko dihang tambagan? Imbes maghunahuna sa kaayohan sa tambag, mahimong magpokus kita sa mga sayop diha sa tambag o sa nagtambag. (Prov. 19:20) Tungod niana, gipalabay nato ang kahigayonan nga mapahiuyon ang atong hunahuna sa panghunahuna sa Diyos.

12. Ang usa nga kanunayng nagreklamo batok niadtong gitudlo ni Jehova sa pagpanguna nagpamatuod sa unsa?

12 Nagreklamo ba ko batok sa tinudlong mga brader sa kongregasyon? Dihang ang mga Israelinhon nagpokus sa dili maayong report sa napulo ka espiya, sila misugod sa pagreklamo batok kang Moises ug Aaron. Dayon gipangutana ni Jehova si Moises: “Hangtod kanus-a ba nga sila dili magbutang ug pagtuo kanako?” (Num. 14:2-4, 11) Oo, ang pagreklamo sa mga Israelinhon nagpakitag kakulang sa pagsalig sa Diyos, kinsa nagtudlo kang Moises ug Aaron. Sa susama, kon kita kanunayng magreklamo batok niadtong gigamit sa Diyos sa pagpanguna sa iyang katawhan, dili ba timailhan kini nga mihuyang na ang atong pagtuo sa Diyos?

13. Nganong dili ta angayng maluya kon nakita nato nga mihuyang na ang atong pagtuo?

13 Bisan pa niana, ayawg kaluya kon makita nimo nga mihuyang ang imong pagtuo human masusi ang kaugalingon. Bisag si Pedro nga usa ka apostoles, nahadlok ug nagduhaduha. Gani, may mga higayon nga gibadlong ni Jesus ang tanang apostoles kay sila “diyutay ug pagtuo.” (Mat. 16:8) Hinumdomi nga ang importanteng leksiyon sa kasinatian ni Pedro mao ang iyang gihimo human siya magduhaduha ug misugod pag-unlod sa dagat.

ANG PAGTUTOK KANG JESUS MAKAPALIG-ON SA PAGTUO

14, 15. (a) Unsay gihimo ni Pedro dihang misugod siya pag-unlod? (b) Unsaon nato ‘pagtutok’ kang Jesus nga dili man nato siya literal nga makita?

14 Dihang si Pedro mitan-aw sa unos ug misugod pag-unlod, puwede unta siyang molangoy balik sa sakayan kay hawod man siyang molangoy. (Juan 21:7) Pero imbes mosalig sa kaugalingon, siya mitan-aw pag-usab kang Jesus ug midawat sa tabang niini. Kon atong mamatikdan nga nagakahuyang ang atong pagtuo, kinahanglang sundogon nato ang ehemplo ni Pedro. Apan unsaon nato kana paghimo?

15 Maingon nga si Pedro mitan-aw pag-usab kang Jesus, kita usab angayng ‘motutok sa Pangulong Ahente ug Maghihingpit sa atong pagtuo, si Jesus.’ (Basaha ang Hebreohanon 12:2, 3.) Siyempre, dili nato literal nga makita si Jesus sama kang Pedro. Apan, kita ‘makatutok’ kang Jesus pinaagi sa pagsusi sa iyang gitudlo ug gihimo, ug dayon sundon kana pag-ayo. Kon ato kanang himoon, makadawat kita sa tabang nga atong gikinahanglan sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Tagda ang pipila ka paagi nga atong masundog si Jesus.

Pinaagi sa pagtutok kang Jesus ug pagsunod pag-ayo sa iyang mga tunob, mapalig-on ang atong pagtuo (Tan-awa ang parapo 15)

16. Sa unsang paagi ang Bibliya makatabang nato sa pagpalig-on sa atong pagtuo?

16 Palig-ona ang imong pagsalig sa Bibliya. Kombinsido si Jesus nga ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos, nga nagtagana sa labing maayong giya sa kinabuhi. (Juan 17:17) Sa pagsundog sa ehemplo ni Jesus, angay natong basahon ang Bibliya kada adlaw, tun-an kini, ug pamalandongon ang atong nakat-onan. Pag-research sa mga topiko nga imong gikalibgan. Sa pag-ilustrar, mahimo kang mas kombinsido nga ang kataposan niining sistemaha haduol na kon imong tun-an ang detalyadong pamatuod sa Kasulatan nga nagkinabuhi na kita sa kataposang mga adlaw. Palig-ona ang imong pagsalig sa mga saad sa Bibliya pinaagi sa pagtuon sa daghang tagna nga nangatuman na. Palig-ona ang imong pagtuo  sa praktikal nga bili sa Bibliya pinaagi sa pagkonsiderar sa mga pananglitan kon giunsa pagbag-o sa Bibliya ang kinabuhi sa mga tawo. *1 Tes. 2:13.

17. Nganong nagmatinumanon si Jesus bisan pa sa grabeng mga pagsulay, ug sa unsang paagi nimo siya masundog?

17 Pagpokus sa mga panalangin nga gisaad ni Jehova. Pinaagi sa pagpokus diha sa “kalipay nga gibutang sa iyang atubangan,” si Jesus nagmatinumanon bisan pa sa grabeng mga pagsulay. (Heb. 12:2) Siya wala gayod malinga sa gitanyag sa kalibotan. (Mat. 4:8-10) Masundog nimo si Jesus pinaagi sa pagpamalandong sa nindot nga mga saad ni Jehova kanimo. Handurawa nga tua ka sa bag-ong kalibotan pinaagi sa paglista o pagdrowing sa mga gusto nimong buhaton didto. Paghimog listahan sa mga tawo nga gusto nimong makita dihang sila banhawon ug kon unsay gusto nimong ipangutana kanila. Isipa kini ingong mga saad sa Diyos dili lang para sa katawhan sa katibuk-an kondili para kanimo mismo.

18. Sa unsang paagi ang pag-ampo makatabang sa pagpalig-on sa imong pagtuo?

18 Pag-ampo alang sa dugang pa nga pagtuo. Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagpangayog balaang espiritu kang Jehova. (Luc. 11:9, 13) Samtang ginahimo nimo kini, pag-ampo alang sa dugang pa nga pagtuo; kini maoy bahin sa bunga sa espiritu. Magmaespesipiko sa imong hangyo, nga mangayog tabang sa Diyos sa pagbuntog sa bisan unsang kahuyangan nga imong nakita nga nakapahuyang sa imong pagtuo, sama sa pagkadili-mapinasayloon.

19. Sa unsang paagi makapili kitag maayong mga higala?

19 Pakig-uban niadtong lig-og pagtuo. Si Jesus nag-amping sa pagpilig suod nga mga higala. Ang iyang suod nga mga kauban, ang mga apostoles, nagpamatuod sa ilang pagtuo ug pagkamaunongon pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. (Basaha ang Juan 15:14, 15.) Busa, dihang mamilig higala, pilia kadtong lig-og pagtuo kinsa nagsunod kang Jesus. Ug hinumdomi nga ang usa ka timailhan sa maayong panaghigalaay mao ang bukas nga komunikasyon, bisan pag kinahanglan nimong motambag o modawat ug tambag.—Prov. 27:9.

20. Unsay kaayohan kon atong tabangan ang uban sa pagpalig-on sa ilang pagtuo?

20 Tabangi ang uban sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Pinaagi sa pulong ug buhat, gipalig-on ni Jesus ang pagtuo sa iyang mga tinun-an. (Mar. 11:20-24) Angay natong sundogon ang iyang ehemplo kay kon atong tabangan ang uban sa pagpalig-on sa ilang pagtuo, molig-on usab ang atong pagtuo. (Prov. 11:25) Sa imong pagsangyaw ug pagpanudlo, ipasiugda ang ebidensiya nga ang Diyos naglungtad, nga siya nahingawa kanato, ug nga ang Bibliya mao ang iyang inspiradong Pulong. Tabangi usab ang mga igsoon sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Kon dunay magduhaduha, tingali nagreklamo batok sa tinudlong mga igsoon, ayaw silag likayi dayon. Hinunoa, tabangi sila sa mataktikanhong paagi aron molig-on pag-usab ang ilang pagtuo. (Jud. 22, 23) Kon ikaw nag-eskuyla pa ug gihisgotan ang teoriya sa ebolusyon diha sa klase, maisogong depensahi ang imong pagtuo sa paglalang. Tingali malipay ka sa wala damhang epekto sa imong gisulti ngadto sa uban.

21. Unsay gisaad ni Jehova sa matag usa kanato maylabot sa atong pagtuo?

21 Sa tabang sa Diyos pinaagi ni Jesus, nabuntog ni Pedro ang iyang kahadlok ug pagduhaduha, ug siya nahimong ehemplo sa pagtuo taliwala sa unang mga Kristohanon. Sa samang paagi, si Jehova motabang kanatong tanan nga makabarog nga malig-on sa pagtuo. (Basaha ang 1 Pedro 5:9, 10.) Ang atong paningkamot sa pagpalig-on sa atong pagtuo dili gayod makawang, kay ang ganti niini walay katumbas.

^ par. 16 Pananglitan, tan-awa ang seryeng “Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi” sa publikong edisyon sa Bantayanang Torre.