Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Palandonga ang Way Paglubad nga Gugma ni Jehova

Palandonga ang Way Paglubad nga Gugma ni Jehova

“Palandongon ko gayod ang tanan mong kalihokan.”—SAL. 77:12.

AWIT: 18, 61

1, 2. (a) Nganong kombinsido ka nga si Jehova nahigugma sa iyang katawhan? (b) Ang tanang tawo gilalang uban ang unsang panginahanglan?

NGANONG kombinsido ka nga si Jehova nahigugma sa iyang katawhan? Sa dili pa nimo na tubagon, tagda kini: Sulod sa ubay-ubayng katuigan, ang mga igsoon mabinationg nag-awhag sa usa ka sister nga ginganlag Taylene nga magmabalanse ug dili sobrang magdahom sa kaugalingon. Siya miingon: “Kon wala pa mahigugma si Jehova nako, dili unta ko pirmeng tambagan ug ingon niana.” Si Brigitte, kinsa nag-inusarang nagpadako sa duha ka anak human mabiyuda, miingon: “Lisod kaayo ang pagpadakog mga anak niining sistema ni Satanas, ilabina para sa nag-inusarang ginikanan. Pero kombinsido ko sa gugma ni Jehova kay siya naggiya kanako bisan pa sa kagul-anan ug kasakit, ug wala gyod niya itugot nga masinati nako ang labaw sa dili nako maantos.” (1 Cor. 10:13) Si Sandra nag-antos sa sakit nga way pagkaayo. Sa usa ka kombensiyon, gipakitaan siyag personal nga interes sa asawa sa usa ka inilang brader. “Bisag wala mi makaila niya sa personal,” matod sa bana ni Sandra, “ang iyang gipakitang kahingawa nakapalipay gayod kanamo. Bisan ang gagmayng ekspresyon sa gugma gikan sa atong mga igsoon nagpakita kanako kon unsa ka dako ang gugma ni Jehova kanato.”

 2 Ang mga tawo gilalang uban ang panginahanglan nga mahigugma ug higugmaon. Dali rang mahigawad ang usa kon dili kini matagbaw tingali tungod sa wala damhang mga panghitabo o kapakyasan, sakit, problema sa pinansiyal, o dili kaayo mabungahong ministeryo. Kon bation nato nga wala na mahigugma si Jehova kanato, maayong hinumdoman nga kita bililhon kaniya ug siya anaa ra, ‘nga naghawid sa atong tuong kamot’ ug nagtabang kanato. Dili gayod siya malimot kanato kon kita magmatinumanon kaniya.—Isa. 41:13; 49:15.

3. Unsay makapalig-on sa atong pagsalig nga way paglubad ang gugma ni Jehova kanato?

3 Ang mga indibiduwal nga nahisgotan kombinsido nga ang Diyos nag-uban kanila sa malisod nga panahon. Makasalig usab kita nga siya dapig kanato. (Sal. 118:6, 7) Kining artikuloha maghisgot kon sa unsang paagi ang gugma sa Diyos madayag maylabot sa (1) iyang kalalangan, (2) iyang inspiradong Pulong, (3) pag-ampo, ug (4) lukat. Kon atong palandongon ang maayong mga butang nga nahimo ni Jehova, kita mahimong mas mapasalamaton sa iyang way paglubad nga gugma.—Basaha ang Salmo 77:11, 12.

PALANDONGA ANG KALALANGAN NI JEHOVA

4. Unsay atong makat-onan kon atong palandongon ang kalalangan ni Jehova?

4 Makita ba nato ang way paglubad nga gugma ni Jehova kanato diha sa iyang kalalangan? Oo, kay ang mismong paglalang maoy pamatuod sa gugma sa Diyos. (Roma 1:20) Iyang gidisenyo ang ekosistema sa yuta sa paagi nga kita padayong mabuhi. Apan, dili lang kay gusto niya nga kita mabuhi. Gihatagan ta ni Jehova sa tanan natong gikinahanglan aron kita magmalipayon. Giseguro niya nga ang yuta makapatunghag lainlaing tanom nga mahimong kaonon aron kita malipay ug matagbaw. (Eccl. 9:7) Ang usa ka sister nga si Catherine malipay kaayong magsud-ong sa kalalangan, ilabina panahon sa tingpamulak didto sa Canada. Siya miingon: “Nindot kaayong tan-awon ang palibot—mobuswak ang kabulakan ug ang mga langgam mamalik gikan sa ilang paglalin, lakip na ang gamitoyng hummingbird nga motultol sa tuktokanan sa gawas sa bentana sa akong kosina. Gihigugma gyod ta ni Jehova kay gihatagan ta niyag daghang butang nga makapalipay nato.” Ang atong mahigugmaong langitnong Amahan nalipay sa iyang mga linalang, ug gusto niya nga malipay sab ta niana.—Buh. 14:16, 17.

5. Sa unsang paagi makita ang gugma ni Jehova diha sa iyang paglalang sa tawo?

5 Gilalang kita ni Jehova uban ang katakos nga makahimog mabungahon ug mapuslanong buluhaton nga makadugang sa atong kalipay. (Eccl. 2:24) Katuyoan niya nga pun-on ug gamhan sa tawo ang yuta ug pagabut-an ang mga isda, langgam, ug ubang buhing linalang. (Gen. 1:26-28) Ug pagkamahigugmaon ni Jehova nga gihatagan niya kitag mga katakos aron masundog nato siya!—Efe. 5:1.

PABILHI ANG INSPIRADONG PULONG SA DIYOS

6. Nganong angay natong batonan ang lalom nga apresasyon sa Pulong sa Diyos?

6 Gipakita sa Diyos ang dakong gugma pinaagi sa paghatag kanato sa iyang inspiradong Pulong. Gipadayag niana kon unsay kinahanglan natong mahibaloan bahin kaniya ug sa iyang mga pagpakiglabot sa katawhan. Pananglitan, ang Kasulatan nagtug-an kanato kon giunsa niya pagpakiglabot sa mga Israelinhon, nga sagad nagmasinupakon kaniya. Ang Salmo 78:38 nag-ingon: “Siya maluluy-on; siya nagtabon sa sayop ug wala manglaglag. Ug sa daghang higayon gipahilayo niya ang iyang kasuko. Ug wala niya pukawa ang bug-os niyang kaaligutgot.” Kon imong palandongon kanang tekstoha, imong maapresyar nga si Jehova nahigugma ug nahingawa gayod kanimo. Makasalig ka nga bililhon  ka kang Jehova.—Basaha ang 1 Pedro 5:6, 7.

7. Nganong angay natong pabilhan pag-ayo ang Bibliya?

7 Angay natong pabilhan pag-ayo ang Bibliya kay ang Diyos pangunang nakigkomunikar kanato pinaagi niana. Ang mapuslanon ug mabinationg komunikasyon tali sa ginikanan ug mga anak hinungdanon aron molig-on ang pagsalig ug gugma sa usag usa. Unsay atong madahom kang Jehova? Bisag wala pa gayod nato siya makita o madungog, siya “nakigsulti” kanato pinaagi sa iyang inspiradong Pulong, ug kinahanglan tang mamati. (Isa. 30:20, 21) Gusto ni Jehova nga giyahan kita, ang iyang dedikadong katawhan, ug panalipdan kita batok sa kadaot. Buot usab niya nga kita makaila ug mosalig kaniya.—Basaha ang Salmo 19:7-11; Proverbio 1:33.

Bisag kinahanglang badlongon ni Jehu si Jehosapat, si Jehova may nakitang “maayong mga butang” diha sa hari (Tan-awa ang parapo 8, 9)

8, 9. Unsay gusto ni Jehova nga atong mahibaloan? Paghatag ug pananglitan sa Bibliya.

8 Gusto ni Jehova nga atong mahibaloan nga siya nahigugma kanato. Siya naglantaw sa atong maayong mga hiyas, dili sa atong pagkadili-hingpit. (2 Cron. 16:9) Pananglitan, gibuhat niya kana kang Haring Jehosapat sa Juda. Sa usa ka higayon, si Jehosapat nakahimo ug sayop nga desisyon pinaagi sa pagduyog kang Haring Ahab sa Israel sa pagpakiggubat sa mga Siryanhon aron mabawi ang Ramot-gilead. Bisag 400 ka mini nga manalagna ang nagpasalig sa daotang si Ahab nga siya modaog, ang matuod nga manalagna ni Jehova nga si Micaias nagtagna ug seguradong kapildihan. Si Ahab namatay sa panggubatan, ug si Jehosapat hapit mamatay. Pagbalik ni Jehosapat sa Jerusalem, gibadlong siya tungod sa iyang  pagpakig-alyansa kang Ahab. Bisan pa niana, si Jehu, nga anak ni Hanani nga bisyonaryo, miingon kang Jehosapat: “Adunay maayong mga butang nga nakaplagan diha kanimo.”—2 Cron. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Sa bag-o pa siyang naghari, gisugo ni Jehosapat ang mga prinsipe, Levihanon, ug mga saserdote nga moadto sa tanang siyudad sa Juda aron tudloan ang katawhan sa Balaod ni Jehova. Malamposon kaayo kadto mao nga ang mga tawo sa palibot nga kanasoran nahadlok kang Jehova. (2 Cron. 17:3-10) Oo, si Jehosapat nakahimog sayop nga desisyon, apan wala malimot si Jehova sa maayong mga butang nga iyang nahimo. Kini nga asoy magpahinumdom kanato nga bisan pa sa atong pagkadili-hingpit, dili molubad ang gugma ni Jehova kanato kon kita maningkamot sa pagpahimuot kaniya.

PABILHI ANG PRIBILEHIYO SA PAG-AMPO

10, 11. (a) Nganong ang pag-ampo usa ka espesyal nga tagana ni Jehova? (b) Sa unsang paagi mahimong tubagon sa Diyos ang atong pag-ampo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

10 Ang usa ka mahigugmaong amahan mamati sa iyang mga anak kon sila makigsulti kaniya. Gusto niyang mahibaloan ang ilang gihunahuna ug gikabalak-an kay interesado siya kon unsay ilang gibati. Ang atong langitnong Amahan, si Jehova, mamati kanato dihang kita moduol kaniya pinaagi sa bililhong pribilehiyo sa pag-ampo.

11 Makaampo kita kang Jehova bisan kanus-a. Siya atong Higala nga andam mamati kanato. Si Taylene, nga gihisgotan ganina, miingon: “Puwede nimong isulti niya ang tanan, ug ang bisan unsa.” Kon atong ipahayag sa Diyos ang atong gibati diha sa pag-ampo, siya mahimong motubag kanato pinaagi sa usa ka teksto, artikulo sa magasin, o makapadasig nga pulong gikan sa atong isigkamagtutuo. Si Jehova mamati sa atong mga hangyo ug makasabot kanato bisan pag ang uban dili. Ang iyang tubag sa atong mga pag-ampo maoy maanindot nga pamatuod sa iyang way paglubad nga gugma kanato.

12. Nganong angay natong konsiderahon ang mga pag-ampo nga narekord sa Bibliya? Paghatag ug pananglitan.

12 Daghan tag makat-onan sa mga pag-ampo nga narekord sa Pulong sa Diyos. Busa, may mga higayon nga mapuslanon ang pagkonsiderar sa maong mga pag-ampo diha sa pamilyahanong pagsimba. Ang pagpamalandong kon sa unsang paagi ang mga alagad ni Jehova kaniadto nagpahayag sa ilang pagbati sa Diyos makatabang kanato sa pagpauswag sa kalidad sa atong mga pag-ampo. Pananglitan, tagda ang mapainubsanong pag-ampo ni Jonas gikan sa tiyan sa dakong isda. (Jon. 1:17–2:10) Repasoha ang kinasingkasing nga pag-ampo ni Solomon kang Jehova sa inagurasyon sa templo. (1 Hari 8:22-53) Palandonga ang modelong pag-ampo nga gihatag ni Jesus alang sa atong kaayohan. (Mat. 6:9-13) Labaw sa tanan, kanunayng “ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” Ingong resulta, “ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip.” Pinaagi niana, kita mahimong mas mapasalamaton sa way paglubad nga gugma ni Jehova.—Filip. 4:6, 7.

MAGMAPASALAMATON SA LUKAT

13. Unsang kahigayonan ang bukas alang sa mga tawo tungod sa mahigugmaong tagana nga lukat?

13 Ang gasa nga halad lukat ni Jesus gitagana aron “kita makabaton ug kinabuhi.” (1 Juan 4:9) Sa paghisgot niining kinalabwang ekspresyon sa gugma sa Diyos, si apostol Pablo misulat: “Si Kristo . . . namatay alang sa dili-diyosnong mga tawo sa tinudlong panahon. Kay makuli nga magpakamatay ang si bisan kinsa alang sa tawong matarong; sa pagkatinuod, alang sa maayong tawo, tingali, aduna pay mangahas pagpakamatay.  Apan ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato.” (Roma 5:6-8) Kining kinalabwang ekspresyon sa gugma sa Diyos naghatag sa katawhan ug kahigayonan nga mahimong inuyonan ni Jehova.

14, 15. Unsay kahulogan sa lukat alang (a) sa dinihogang mga Kristohanon? (b) niadtong may yutan-ong paglaom?

14 Ang pipila nakasinati sa way paglubad nga gugma ni Jehova sa linaing paagi. (Juan 1:12, 13; 3:5-7) Kay gidihogan sa balaang espiritu, sila nahimong “mga anak sa Diyos.” (Roma 8:15, 16) Gihubit ni Pablo ang mga dinihogan ingong ‘gibangon ug gipalingkod nga tingob sa langitnong mga dapit nga nahiusa kang Kristo Jesus.’ (Efe. 2:6) Ilang nabatonan kining maong espirituwal nga kahimtang tungod kay sila ‘gitimbrehan sa gisaad nga balaang espiritu, nga maoy pasiunang timaan sa ilang panulondon’ sa ato pa, ang ‘paglaom nga gitagana alang kanila didto sa mga langit.’—Efe. 1:13, 14; Col. 1:5.

15 Alang sa dakong bahin sa katawhan nga nagpakitag pagtuo sa lukat, sila may kahigayonan nga mahimong mga higala ni Jehova nga may paglaom nga sagopon ingong mga anak sa Diyos ug mabuhi sa walay kataposan sa gisaad nga Paraiso. Busa, pinaagi sa lukat, gipakita ni Jehova ang iyang gugma alang sa katawhan. (Juan 3:16) Kon kita naglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta ug magmatinumanon sa pag-alagad kang Jehova, makasalig ta nga ihatag niya kanato ang labing maayong kinabuhi sa bag-ong kalibotan. Busa, haom gayod nga atong isipon ang lukat ingong kinalabwang pamatuod sa way paglubad nga gugma sa Diyos kanato!

IPAKITA ANG IMONG GUGMA KANG JEHOVA

16. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa pagpamalandong sa mga paagi nga si Jehova nagpakita sa iyang gugma?

16 Dili gyod nato maihap ang daghang pamatuod sa way paglubad nga gugma ni Jehova alang kanato. Ang salmistang si David miingon: “Alang kanako pagkabililhon uyamot sa imong mga hunahuna! Oh Diyos, pagkadako gayod sa ilang katibuk-ang gidaghanon! Kon iphon ko sila, mas daghan pa sila kay sa balas.” (Sal. 139:17, 18) Kon atong palandongon ang daghang paagi nga si Jehova nahigugma kanato, kita matukmod usab sa paghigugma kaniya. Nan, ihatag nato kaniya ang atong kinamaayohan.

17, 18. Unsa ang pipila ka paagi nga atong ikapakita ang atong gugma sa Diyos?

17 Daghan kaayo ang mga paagi nga ikapadayag nato ang atong gugma kang Jehova. Pananglitan, atong ikapakita ang atong gugma sa Diyos ug sa mga tawo pinaagi sa masibotong pagpakigbahin sa pagsangyaw sa Gingharian. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Atong ikapakita nga gihigugma gayod nato si Jehova pinaagi sa paglahutay sa mga pagsulay. (Basaha ang Salmo 84:11; Santiago 1:2-5.) Kon makasinati tag grabeng kalisdanan, makaseguro kita nga ang Diyos nahibalo sa atong pag-antos ug motabang kanato, kay kita bililhon kaniya.—Sal. 56:8.

18 Ang atong gugma kang Jehova magtukmod kanato sa pagpamalandong sa iyang kalalangan ug sa ubang kahibulongang mga buhat. Atong ikapakita nga atong gihigugma ang Diyos ug gipabilhan ang iyang Pulong pinaagi sa makugihong pagtuon sa Bibliya. Ang atong gugma kang Jehova magpalihok kanato sa pag-ampo kanunay ug sa pagpalig-on sa atong relasyon kaniya. Ug mas molalom ang atong gugma sa Diyos kon atong palandongon ang halad lukat nga iyang gitagana alang sa atong mga sala. (1 Juan 2:1, 2) Kini maoy pipila lang sa mga paagi nga atong ikapakita ang atong gugma kang Jehova agig pagpabili sa iyang way paglubad nga gugma kanato.