Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2015

Padayon sa Pagpaabot!

Padayon sa Pagpaabot!

“Bisan pa kon kini malangan, padayon sa pagpaabot niini.”—HAB. 2:3.

AWIT: 128, 45

1, 2. Unsang tinamdan ang dugay nang nabatonan sa mga alagad ni Jehova?

ANG mga alagad ni Jehova dugay nang nagpaabot sa katumanan sa inspiradong mga tagna. Pananglitan, si Jeremias nagtagna nga ang Juda maawaaw, ug nahitabo gayod kana dihang gilaglag kini sa Babilonya niadtong 607 B.C.E. (Jer. 25:8-11) Si Isaias, kinsa giinspirar sa pagtagna nga si Jehova magpahinabog kapasig-ulian, miingon: “Malipayon kadtong tanan nga nagapaabot kaniya.” (Isa. 30:18) Si Miqueas, kinsa nagtagna usab bahin sa katawhan sa Diyos kaniadto, nakahukom: “Magpakita ako ug mahulatong tinamdan sa Diyos sa akong kaluwasan.” (Miq. 7:7) Sulod sa kasiglohan, ang mga alagad sa Diyos nagpaabot usab sa katumanan sa mga tagna maylabot sa Mesiyas, o Kristo.—Luc. 3:15; 1 Ped. 1:10-12. *

2 Ang mga alagad sa Diyos karon nagpaabot usab kay ang mga tagna bahin sa Mesiyas padayon pang nagakatuman. Pinaagi sa Mesiyanikong Gingharian, taposon ni Jehova sa dili madugay ang pag-antos sa tawo pinaagi sa paglaglag sa mga daotan ug pagluwas sa iyang katawhan gikan niining peligrosong kalibotan nga gimandoan ni Satanas. (1 Juan 5:19) Busa, padayon kitang magbantay ug maghunahuna  nga kining sistemaha hapit nang matapos.

3. Unsang pangutana ang mahimong motungha kon dugay na tang nagpaabot sa kataposan?

3 Ingong mga alagad ni Jehova, nangandoy kitang makita nga ang kabubut-on sa Diyos ‘matuman sa langit, mao man usab sa yuta.’ (Mat. 6:10) Apan human sa daw dugayng panahon nga pagpaabot sa kataposan niining sistemaha, ang uban tingali mangutana, ‘Angay pa ba kitang magpadayon sa pagpaabot?’ Atong tan-awon.

NGANONG MAGPADAYON SA PAGPAABOT?

4. Unsa ang pangunang rason kon nganong magpadayon kita sa pagbantay?

4 Klarong gihisgotan sa Bibliya kon unsay angay natong tinamdan maylabot sa nagsingabot nga kalaglagan niining sistemaha sa mga butang. Giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga “magpadayon sa pagbantay” ug “magpadayon sa pagtukaw.” (Mat. 24:42; Luc. 21:34-36) Kana maoy maayong rason nga magpadayon sa pagpaabot—giingnan kita ni Jesus nga buhaton kana! Maylabot niini, ang organisasyon ni Jehova nagpakitag ehemplo. Ang mga publikasyon niini kanunayng nag-awhag kanato sa ‘pagpaabot ug pagbutang kanunay sa hunahuna sa presensiya sa adlaw ni Jehova’ ug pagsentro sa atong pagtagad sa gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan.—Basaha ang 2 Pedro 3:11-13.

5. Nganong kinahanglan gayod kitang magmabinantayon karon?

5 Hinungdanon alang sa mga Kristohanon nga nagkinabuhi kasiglohan kanhi ang padayong pagpaabot, apan ilabinang hinungdanon kini sa atong panahon. Ngano? Tungod kay kita nagkinabuhi sa panahon sa presensiya ni Kristo. Ang ilhanan sa iyang presensiya nakita sukad sa 1914. Ug ang daghag bahin nga ilhanan, nga naglakip sa nagkagrabeng kahimtang sa kalibotan ug sa tibuok yutang pagsangyaw sa Gingharian, nagpamatuod nga kita nagkinabuhi na sa “kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 24:3, 7-14) Sanglit wala moingon si Jesus kon unsa ka dugay kana nga yugto sa panahon una moabot ang kataposan, kinahanglan gayod kitang magtukaw ug magmabinantayon.

6. Nganong makadahom kita nga ang kahimtang sa kalibotan mograbe pa samtang kita magkaduol sa kataposan?

6 Makapangutana tingali kita: Dili kaha nga ang “kataposan sa sistema sa mga butang” nagtumong sa umaabot nga panahon dihang mas mograbe pa ang kahimtang sa kalibotan? Tinuod nga gipakita sa Bibliya nga mograbe ang pagkadaotan “sa kataposang mga adlaw.” (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Pin. 12:12) Busa makadahom kita nga ang kahimtang sa kalibotan mograbe pa.

7. Unsay gipakita sa Mateo 24:37-39 bahin sa kahimtang sa kalibotan panahon sa kataposang mga adlaw?

7 Apan sa imong hunahuna, unsa kaha ka grabe ang kahimtang sa dili pa mahitabo ang “dakong kasakitan”? (Pin. 7:14) Pananglitan, nagdahom ka ba nga duna unyay gubat sa matag nasod, mahurot ang pagkaon, ug may masakiton sa matag panimalay? Ubos sa maong kahimtang, bisan ang mga maduhaduhaon lagmit mapugos sa pagtuo nga nagakatuman ang mga tagna sa Bibliya. Apan, si Jesus miingon nga kadaghanan sa mga tawo ‘dili magtagad’ sa iyang presensiya, nga magpadayon sa ilang naandang mga kalihokan hangtod nga ulahi na ang tanan. (Basaha ang Mateo 24:37-39.) Busa, gipakita sa Kasulatan nga ang kahimtang sa kalibotan panahon sa kataposang mga adlaw dili mograbe pag-ayo nga tungod niana mapugos ang mga tawo sa pagtuo nga duol na ang kataposan.—Luc. 17:20; 2 Ped. 3:3, 4.

8. Unsay klarong makita niadtong nagsunod sa tambag ni Jesus nga “magpadayon sa pagbantay”?

8 Sa laing bahin, aron matuman ang katuyoan sa ilhanan, kinahanglan nga ang katumanan niini klarong makita niadtong nagsunod sa tambag ni Jesus nga “magpadayon sa  pagbantay.” (Mat. 24:27, 42) Ug kanay nahitabo sukad sa 1914. Sugod nianang tuiga, padayong nagakatuman ang mga bahin sa ilhanan. Klaro nga kita nagkinabuhi karon sa “kataposan sa sistema sa mga butang”—usa ka mubong yugto sa panahon nga mosangpot sa kalaglagan niining daotang sistema.

9. Unsa ang mga rason sa atong padayong pagpaabot sa kataposan niining sistemaha?

9 Nan, nganong kinahanglang magpadayon sa pagpaabot ang mga Kristohanon karon? Kita kinahanglang magpaabot ingong pagsunod kang Jesu-Kristo. Dugang pa, atong nakita ang ilhanan sa iyang presensiya. Kita nagpaabot dili tungod kay dali ra tang patuohon kondili tungod kay kombinsido kita sa lig-ong ebidensiya sa Kasulatan. Tungod niana, kita nagpabiling alerto, nagtukaw, nagmabinantayon, ug nagpaabot sa kalaglagan niining daotang sistema.

HANGTOD KANUS-A?

10, 11. (a) Nganong giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “magpadayon sa pagbantay”? (b) Unsay giingon ni Jesus nga buhaton sa iyang mga sumusunod kon dili dayon moabot ang kataposan ingon sa ilang gidahom? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

10 Daghan kanato ang dugay nang nagtukaw sa espirituwal. Apan, dili nato kana tugotan nga mopahuyang sa atong determinasyon sa padayong pagpaabot. Kinahanglang andam kita inig-abot ni Jesus ingong Tiglaglag niining sistemaha sa mga butang. Hinumdomi ang tambag ni Jesus sa iyang mga sumusunod: “Magpadayon sa pagtan-aw, magpadayon sa pagtukaw, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a ang tinudlong panahon. Sama kini sa usa ka tawo nga nagapanaw sa halayo nga mibiya sa iyang balay ug mihatag ug awtoridad ngadto sa iyang mga ulipon, ngadto sa matag usa sa iyang buluhaton, ug nagsugo sa magbalantay sa pultahan nga magpadayon sa pagbantay. Busa magpadayon sa pagbantay, kay kamo wala mahibalo kon kanus-a moabot ang agalon sa balay, kon sa gabii ba o sa tungang-gabii o sa tingtugaok sa manok o sayo sa buntag; aron kon kalit siya nga moabot, kamo dili niya makaplagan nga nangatulog. Apan ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan, Magpadayon sa pagbantay.”—Mar. 13:33-37.

11 Dihang nasabtan sa mga sumusunod ni Jesus nga ang iyang presensiya nagsugod sa 1914, sila nangandam alang sa posibleng pag-abot dayon sa kataposan. Gibuhat nila kana pinaagi sa mas madasigong pagsangyaw sa Gingharian. Si Jesus miingon nga basig dili siya moabot dayon—mahimong moabot siya sa kadlawon o “sayo sa buntag.” Kon mahitabo kana, unsay buhaton sa iyang mga sumusunod? Siya miingon: “Magpadayon sa pagbantay.” Busa, bisan pag gibati nato nga dugay na tang nagpaabot, wala kini magpasabot nga layo pa ang kataposan o dili kini moabot sa atong panahon.

12. Unsay gipangutana ni Habacuc kang Jehova, ug unsay tubag sa Diyos?

12 Tagda ang propetang si Habacuc, kinsa gisugo sa pagtagna sa kalaglagan sa Jerusalem. Dihang nagsugod siya sa pagpanagna, dugay nang gipahayag ang maong pasidaan. Miabot sa punto nga ang ‘daotan naglibot sa matarong ug ang hustisya gibaliko.’ Maong dili ikatingala nga si Habacuc nangutana: “Hangtod kanus-a, Oh Jehova, nga ako magatuaw alang sa tabang?” Imbes direktang tubagon kana, gipasaligan ni Jehova ang matinumanong propeta nga ang maong kalaglagan “dili maulahi.” Giingnan sa Diyos si Habacuc nga ‘magpadayon sa pagpaabot.’—Basaha ang Habacuc 1:1-4; 2:3.

13. Unsay posibleng mahunahunaan ni Habacuc, ug nganong dili kana maalamon?

13 Ibutang ta nga si Habacuc naluya ug naghunahuna: ‘Dugay na kong nakadungog nga laglagon ang Jerusalem. Basig dugay pa kaayo ning mahitabo. Morag dili makataronganon nga magsige kog tagna nga daw laglagon  na ang siyudad. Ako na lang nang itugyan sa uban.’ Kon naghunahuna pa niana si Habacuc, lagmit nawala niya ang pag-uyon ni Jehova ug posibleng namatay siya dihang gilaglag sa mga Babilonyanhon ang Jerusalem!

14. Nganong makaseguro kita nga dili makawang ang atong padayong pagpaabot?

14 Sa bag-ong kalibotan, kita may katarongan sa pagpamalandong nga natuman gayod ang tanang gitagnang panghitabo bahin sa kataposan sa sistema sa mga butang. Ang pagpamalandong kon sa unsang paagi kana natuman makapalig-on sa atong pagtuo kang Jehova ug sa mga saad nga iya pang tumanon. (Basaha ang Josue 23:14.) Magmapasalamaton gayod kita nga ang Diyos, kinsa ‘nagtudlo sa mga panahon ug sa mga yugto sa panahon diha sa iyang kaugalingong kamandoan,’ nag-awhag kanato sa paghunahuna nga “ang kataposan sa tanang butang haduol na.”—Buh. 1:7; 1 Ped. 4:7.

ANG PAGPAABOT NAGPASABOT NGA DUNA TAY BUHATON

Madasigon ka bang nagsangyaw sa maayong balita? (Tan-awa ang parapo 15)

15, 16. Nganong ang makugihong pagsangyaw ang labing maayong buhaton karon?

15 Makadahom kita nga ang organisasyon ni Jehova magpadayon sa pagpahinumdom kanato nga angay tang mag-alagad sa Diyos uban ang pagkadinalian. Gitagana ang maong mga pahinumdom dili lang aron magmapuliki kita sa pag-alagad kondili aron tabangan kita nga makita nga padayong nagakatuman ang ilhanan sa presensiya ni Kristo. Unsay angay natong buhaton karon? Kita kinahanglang magpadayon sa pagpangita pag-una sa Gingharian ug sa pagkamatarong sa Diyos pinaagi sa madasigong pagsangyaw sa maayong balita!—Mat. 6:33; Mar. 13:10.

16 Usa ka sister miingon: “Pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos, kita . . . makatabang sa pagluwas sa mga tawo gikan sa seguradong kamatayon sa umaabot nga tibuok kalibotang katalagman.” Nahibalo siya kon unsay pagbati sa usa nga naluwas, kay sila sa iyang bana naluwas sa usa sa kinagrabehang katalagman sa dagat—ang pagkalunod sa maluhong barko nga Wilhelm Gustloff niadtong 1945. Bisag anaa sa maong kapeligrohan, mahimong masayop ang panglantaw sa usa kon unsay tinuod nga importante. Nahinumdoman sa sister ang usa ka babaye nga nagsigeg singgit: “Ang akong mga maleta! Ang akong mga alahas! Ang tanan nakong alahas nahibilin sa kamarote. Nawad-an ko sa tanan!” Sa kasukwahi, daghang matinabangon nga pasahero ang nagrisgo sa ilang kinabuhi aron luwason ang uban nga nangahulog sa nagyelong dagat. Sama niadtong dili mahakogong mga pasahero, buhaton nato ang tanan sa pagtabang sa uban. Kita maghunahuna kanunay sa pagkadinalian sa buluhatong pagsangyaw ug sa pagtabang sa uban nga maluwas sa  nagsingabot nga tibuok kalibotang katalagman sa dili pa ulahi ang tanan.

Ikaw ba naghimog maalamong mga desisyon aron dili mawala ang imong pagbati sa pagkadinalian? (Tan-awa ang parapo 17)

17. Nganong angay tang motuo nga ang kataposan moabot bisan unsang orasa?

17 Ang mga panghitabo sa kalibotan klarong nagpakita nga nagakatuman na ang mga tagna sa Bibliya ug nagkaduol na ang kataposan niining daotang sistema sa mga butang. Busa, dili ta angayng maghunahuna nga modagan pag taas nga panahon una moabot sa punto nga “ang napulo ka sungay” ug “ang mapintas nga mananap” sa Pinadayag 17:16 moatake sa Dakong Babilonya, ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Atong hinumdoman nga aron mahitabo kana, ang Diyos ‘magbutang niini diha sa ilang mga kasingkasing’—ug kini mahimong mahitabo nga kalit ug bisan unsang orasa! (Pin. 17:17) Duol na kaayo ang kataposan niining tibuok sistema sa mga butang. May maayong rason nga atong sundon ang pasidaan ni Jesus: “Bantayi ang inyong kaugalingon nga ang inyong mga kasingkasing dili mabug-atan sa pagpalabig kaon ug sa pagpalabig inom ug sa mga kabalaka sa kinabuhi, ug sa kalit kanang adlawa dihadiha modangat kaninyo ingon nga usa ka lit-ag.” (Luc. 21:34, 35; Pin. 16:15) Busa, magmadeterminado kita sa pag-alagad kang Jehova uban ang pagkadinalian, nga masaligon nga siya “naglihok alang sa usa nga nagpadayon pagpaabot kaniya.”—Isa. 64:4.

18. Unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

18 Samtang nagpaabot kita sa kataposan niining daotang sistema sa mga butang, sundon nato ang inspiradong mga pulong sa tinun-ang si Judas: “Mga hinigugma, pinaagi sa pagpalig-on sa inyong kaugalingon diha sa inyong labing balaan nga pagtuo, ug sa pag-ampo uban sa balaang espiritu, magpabilin kamo diha sa gugma sa Diyos, samtang nagapaabot kamo sa kaluoy sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga nagapanglantaw sa kinabuhing walay kataposan.” (Jud. 20, 21) Apan, unsaon nato pagpakita nga kita nagpaabot sa gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan ug naghinamhinam nga makapuyo didto? Hisgotan kana sa sunod nga artikulo.

^ par. 1 Ang pipila ka tagna sa Bibliya bahin sa Mesiyas ug sa katumanan niana makita sa panid 200 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?