Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2015

Ang Atong Makat-onan Kang Juana

Ang Atong Makat-onan Kang Juana

DAGHAN ang nahibalo nga si Jesus may 12 ka apostoles. Pero lagmit wala sila mahibalo nga ang iyang mga tinun-an naglakip ug mga babaye nga suod kaayo niya. Usa kanila si Juana.—Mat. 27:55; Luc. 8:3.

Unsay nahimo ni Juana panahon sa ministeryo ni Jesus, ug unsay atong makat-onan kaniya?

KINSA SI JUANA?

Si Juana maoy “asawa ni Cusa, nga sinaligang tawo ni Herodes.” Si Cusa lagmit maoy nag-atiman sa kalihokan sa panimalay ni Herodes Antipas. Posibleng usa si Juana sa pipila ka babaye nga giayo ni Jesus. Duyog sa ubang babaye, si Juana mipanaw uban kang Jesus ug sa iyang mga apostoles.—Luc. 8:1-3.

Ang Hudiyong mga rabbi nagtudlo nga dili angayng makig-uban ang mga babaye sa mga lalaki nga dili nila paryente, ilabina sa pagbiyahe. Tungod niana, ang Hudiyo nga mga lalaki dili kaayo makig-estorya sa mga babaye. Kay wala magsunod sa maong tradisyon, gitugotan ni Jesus nga mouban kanila si Juana ug ang ubang magtutuong mga babaye.

Tungod sa pagpakig-uban ni Juana kang Jesus ug sa mga apostoles, posibleng tamayon siya sa iyang komunidad. Ang tanang mouban kang Jesus kinahanglang mohimog mga kausaban sa ilang adlaw-adlawng kinabuhi. Pero bahin sa maong mga sumusunod, si Jesus miingon: “Ang akong inahan ug ang akong mga igsoon mao sila nga magapatalinghog sa pulong sa Diyos ug magabuhat niini.” (Luc. 8:19-21; 18:28-30) Dili ba makapadasig ang pagkahibalo nga suod kaayo si Jesus niadtong mihimog mga sakripisyo aron sa pagsunod kaniya?

SIYA NAG-ALAGAD GAMIT ANG IYANG KABTANGAN

Gamit ang “ilang kabtangan,” si Juana ug ang uban pang babaye nag-alagad kang Jesus ug sa Napulog Duha. (Luc. 8:3) “Si Lucas wala mag-ingon nga ang mga babaye naglutog pagkaon, nanghugas sa plato, ug nagreper sa ilang mga sinina,” matod sa usa ka magsusulat. “Tingali gibuhat nila kana . . . , apan wala magsulti niana si Lucas.” Dayag nga gigamit sa mga babaye ang ilang kuwarta ug kabtangan aron matagan-an ang panginahanglan sa ilang mga kauban.

Si Jesus ug ang iyang mga apostoles walay sekular nga trabaho panahon sa ilang pagsangyaw. Busa, lagmit wala silay ikapalit ug pagkaon ug ubang kinahanglanon para sa grupo nga may mga 20 ka tawo. Bisan tingalig abiabihon sila, ang ilang pagdaladalag “kahon sa salapi” nagpasabot nga wala sila magsalig sa pag-abiabi kanila. (Juan 12:6; 13:28, 29) Si Juana ug  ang ubang babaye lagmit miamot aron mahulipan ang mga galastohan.

Ang pipila nag-ingon nga ang mga Hudiya walay kuwarta o propidad. Apan, ang mga basahon niadtong panahona nagpakita nga ang mga Hudiya posibleng makabatog kahinguhaan sa lainlaing paagi: (1) ingong panulondon kon ang iyang amahan namatay nga walay anak nga lalaki, (2) ingong propidad nga gihatag kaniya, (3) ingong kuwarta nga gitakda sa kontrata sa kasal nga madawat niya kon magdiborsiyo, (4) ingong sustento gikan sa kabtangan sa namatay nga bana, o (5) ingong personal nga kinitaan.

Seguradong miamot ang mga sumusunod ni Jesus kutob sa ilang maarangan. Posibleng may datong mga babaye nga nahimo niyang sumusunod. Kay si Juana asawa o nahimong asawa sa tig-atiman sa panimalay ni Herodes, mihinapos ang pipila nga dato si Juana. Posible nga siya ang naghatag sa mahalon ug walay tinahiang besti nga gisul-ob ni Jesus. Usa ka magsusulat miingon nga kana “dili mahatag sa asawa sa usa ka mangingisda.”—Juan 19:23, 24.

Walay espesipikong gihisgotan ang Kasulatan nga si Juana mihatag ug pinansiyal nga amot. Pero, gihimo niya ang iyang maarangan, ug makakat-on ta niana. Kita ang modesisyon kon unsay atong ikatampo sa pagpauswag sa intereses sa Gingharian, bisag unsa man kana. Ang importante sa Diyos mao ang malipayon natong paghatag sa atong maarangan.—Mat. 6:33; Mar. 14:8; 2 Cor. 9:7.

PAGKAMATAY NI JESUS UG HUMAN NIANA

Dihang gipatay si Jesus, dayag nga presente si Juana ug ang ubang babaye nga “nagkuyogan [kang Jesus] ug nag-alagad kaniya sa dihang didto siya sa Galilea, ug daghang ubang mga babaye nga miuban kaniya ngadto sa Jerusalem.” (Mar. 15:41) Dihang gikuha ang lawas ni Jesus sa estaka aron ilubong, “ang mga babaye, nga mikuyog kaniya gikan sa Galilea, minunot ug mitan-aw sa handomanang lubnganan ug kon giunsa pagpahiluna ang iyang lawas; ug sila namauli aron sa pag-andam ug mga yerbang-paalimyon ug mga pinahumotan nga lana.” Kini nga mga babaye—kinsa ginganlan ni Lucas nga “si Maria nga Magdalena, ug si Juana, ug si Maria nga inahan ni Santiago”—namalik human sa igpapahulay ug nakakita sa mga manulonda nga nagbalita kanila bahin sa pagkabanhaw ni Jesus.—Luc. 23:55–24:10.

Si Juana ug ang ubang magtutuong mga babaye naghimo sa ilang maarangan alang sa ilang Ginoo

Posible nga si Juana kauban sa mga tinun-an, lakip na ang inahan ug mga igsoon ni Jesus, nga nagtigom sa Jerusalem sa Pentekostes 33 C.E. (Buh. 1:12-14) Tungod kay may mga kaila si Juana sa korte, lagmit sa iya naggikan ang impormasyon ni Lucas bahin kang Herodes Antipas, ilabina kay si Lucas lang ang magsusulat sa Ebanghelyo nga naghisgot kang Juana.—Luc. 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Duna tay makat-onang makapukaw sa hunahuna nga mga leksiyon gikan kang Juana. Siya nag-alagad kang Jesus kutob sa iyang maarangan. Seguradong nalipay siya kon ang iyang kuwarta o kabtangan nakatabang kang Jesus, sa Napulog Duha, ug sa ubang tinun-an sa ilang pagbiyahe ug pagsangyaw. Si Juana nag-alagad kang Jesus ug nagmaunongon kaniya bisan pa sa kalisdanan. Maayong sundogon sa Kristohanong mga babaye ang iyang tinamdan.