Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Likayi ang Daotang Panagkauban Niining Kataposang mga Adlaw

Likayi ang Daotang Panagkauban Niining Kataposang mga Adlaw

“Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.”—1 COR. 15:33.

AWIT: 73, 119

1. Kita nagkinabuhi sa unsang yugto sa panahon?

KITA nagkinabuhi sa malisod kaayong panahon. Sa Bibliya, ang yugto sa panahon nga nagsugod niadtong 1914 gitawag nga “kataposang mga adlaw.” Niining “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon,” ang mga kahimtang mas grabe kay sa bisan unsa nga nasinatian sa mga tawo una pa kanang hinungdanong tuig. (2 Tim. 3:1-5) Dugang pa, ang kalibotan mosamot pagkadaotan, kay ang Bibliya nagtagna nga “ang mga tawong daotan ug mga impostor mosamot pa kangil-ad.”—2 Tim. 3:13.

2. Unsay atong mamatikdan sa kalingawan sa kalibotan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

2 Alang sa kalingawan, daghan ang motan-aw o mohimo sa mga butang nga giisip sa Bibliya nga mapintas, imoral, espiritistiko, o dili diyosnon. Pananglitan, ang Internet, mga programa sa TV, pelikula, nobela, ug magasin sagad naghimo sa kapintasan ug imoralidad nga dalawaton. Ang panggawi nga giisip kaniadtong dili dalawaton gihimo pa ganing legal sa pipila ka dapit. Apan wala na magpasabot nga  giuyonan kana sa Diyos.—Basaha ang Roma 1:28-32.

3. Unsay sagad nga pag-isip sa mga tawo niadtong nagkinabuhi sumala sa mga sukdanan sa Kasulatan?

3 Sa unang siglo, ang mga sumusunod ni Jesus nagsalikway sa mahugaw nga kalingawan. Tungod niini ug sa ilang diyosnong panggawi, sila gipasipalahan ug gilutos. Si apostol Pedro misulat: “Tungod kay kamo [mga Kristohanon] wala magpadayon sa pagpakig-uban kanila niining samang paglunang sa unodnong pagpatuyang, sila . . . nagpadayon sa pagsulti nga mapasipalahon kaninyo.” (1 Ped. 4:4) Karon usab, kadtong nagkinabuhi sumala sa mga sukdanan sa Diyos giisip sa kalibotan nga katingad-an. Dugang pa, “ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi uban ang diyosnong pagkamahinalaron kalangkit ni Kristo Jesus pagalutoson usab.”—2 Tim. 3:12.

“ANG DAOTANG PAKIG-UBAN MAKADAOT SA MAPUSLANONG PAMATASAN”

4. Unsay gitambag kanato sa Kasulatan nga dili buhaton maylabot niining kalibotana?

4 Ang Kasulatan nagtambag niadtong buot mohimo sa kabubut-on sa Diyos nga dili higugmaon kining kalibotana ug ang mga buhat niini. (Basaha ang 1 Juan 2:15, 16.) Ang relihiyoso, politikal, ug komersiyal nga mga elemento niining kalibotana—lakip na ang media—nailalom sa impluwensiya sa “diyos niini nga sistema sa mga butang,” si Satanas nga Yawa. (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19) Busa, ingong mga Kristohanon angay natong likayan ang daotang panagkauban. Ang inspiradong Pulong sa Diyos nagpahayag niining hinungdanong kamatuoran: “Ayaw pagpahisalaag. Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.”—1 Cor. 15:33.

5, 6. Kang kinsa kita dili angayng makigsuod, ug ngano?

5 Aron dili madaot ang atong mapuslanon o maayong pamatasan, dili ta angayng makigsuod niadtong naghimog daotang mga butang. Kini mapadapat dili lamang niadtong dili magtutuong mga mamumuhat ug daotan kondili usab niadtong nag-angkong nagsimba kang Jehova apan tinuyong naglapas sa iyang mga balaod. Kon kanang nag-angkong Kristohanon naghimog seryosong sala ug wala maghinulsol, mohunong kita sa pagpakig-uban kanila.—Roma 16:17, 18.

6 Kon makig-uban ta niadtong wala magsunod sa mga balaod sa Diyos, lagmit matental kita sa pagsundog kanila aron mahimo tang dalawaton nila. Pananglitan, kon makigsuod ta sa mga tawong imoral, lagmit matental kita sa paghimog imoralidad. Nahitabo kana sa pipila ka dedikadong Kristohanon, ug ang pipila kanila napalagpot kay wala maghinulsol. (1 Cor. 5:11-13) Gawas kon sila maghinulsol, ang ilang kahimtang mahisama nianang gihubit ni Pedro.—Basaha ang 2 Pedro 2:20-22.

7. Kang kinsa kita angayng makigsuod?

7 Bisag gusto natong magmaluloton niadtong wala magsunod sa mga balaod sa Diyos, dili kita angayng makigsuod kanila. Busa, sayop gayod alang sa usa ka tagsaanong Saksi ni Jehova ang pagpakigdeyt sa usa nga dili dedikado ug dili matinumanon sa Diyos ug walay pagtahod sa Iyang taas nga mga sukdanan. Ang paghupot sa Kristohanong integridad mas labawng hinungdanon kay sa pagkahimong dalawaton sa mga tawo nga wala magsunod sa mga balaod ni Jehova. Angay nga makigsuod lamang kita niadtong nagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Si Jesus miingon: “Si bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Diyos, kini siya maoy akong igsoong lalaki ug igsoong babaye ug inahan.”—Mar. 3:35.

8. Sa unsang paagi ang daotang panagkauban nakaapektar sa karaang Israel?

8 Nasinati sa mga Israelinhon ang makapasubong resulta sa daotang panagkauban. Dihang sila giluwas ni Jehova gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug gidala ngadto sa Yutang Saad, siya miingon bahin sa ilang pagpakiglabot sa mga molupyo niini: “Dili ka magyukbo sa ilang mga diyos ni maaghat sa pag-alagad kanila, ug dili ka maghimo ug bisan unsa nga  sama sa ilang mga binuhat, kondili ikaw sa walay pakyas magtumpag kanila ug ikaw sa walay pakyas maglumpag sa ilang sagradong mga haligi. Ug kamo mag-alagad kang Jehova nga inyong Diyos.” (Ex. 23:24, 25) Apan, kadaghanan sa mga Israelinhon wala mosunod sa mga instruksiyon sa Diyos. (Sal. 106:35-39) Kay wala sila magmatinumanon sa Diyos, sa ulahi si Jesus miingon kanila: “Tan-awa! Ang inyong balay mabiniyaan kaninyo.” (Mat. 23:38) Gisalikway ni Jehova ang Israel, ug gibalhin ang iyang panalangin ngadto sa bag-ong natukod nga Kristohanong kongregasyon.—Buh. 2:1-4.

MAGMAPILION SA INYONG GINABASA UG GINATAN-AW

9. Nganong mahimong makadaot sa espirituwalidad ang media?

9 Kadaghanan sa materyal diha sa media makadaot sa espirituwalidad. Ang maong materyal dili makatabang sa mga Kristohanon sa pagpalig-on sa ilang pagtuo kang Jehova ug sa iyang mga saad. Hinunoa, nagdasig kana sa mga tawo sa pagsalig sa daotang kalibotan ni Satanas ug sa mga pangagpas niini. Busa, kinahanglan tang mag-amping pag-ayo aron malikayan ang materyal nga makapukaw sa “kalibotanong mga tinguha.”—Tito 2:12.

10. Unsa unyay mahitabo sa makadaot nga mga basahon ug tan-awonon?

10 Sa dili madugay, wala nay makadaot nga mga basahon o tan-awonon. Kanang tanan wagtangon dihang laglagon na ang kalibotan ni Satanas. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 2:17) Sa susama, ang salmista miawit: “Ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon, apan ang mga nagalaom kang Jehova mao ang magapanag-iya sa yuta. Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” Hangtod kanus-a? “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Sal. 37:9, 11, 29.

11. Sa unsang paagi ang Diyos nagtaganag maayong espirituwal nga pagkaon alang sa iyang katawhan?

11 Dili sama sa kalibotan, ang materyal nga gitagana sa organisasyon ni Jehova niining kataposang mga adlaw nagpasiugdag panggawi nga motultol sa kinabuhing dayon. Sa iyang pag-ampo, si Jesus miingon: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Pinaagi sa iyang organisasyon, ang atong langitnong Amahan dagayang nagtaganag makapalig-ong espirituwal nga pagkaon. Pagkabulahan nato nga duna kitay mga magasin, brosyur, libro, video, ug mga Web page nga nagpasiugda sa matuod nga pagsimba! Ang organisasyon sa Diyos naghikay usab ug regular nga mga tigom diha sa kapig 110,000 ka kongregasyon sa tibuok kalibotan. Sa maong mga tigom ug sa mga asembliya ug kombensiyon, kita maghisgot ug base sa Bibliya nga mga materyal nga magpalig-on sa atong pagtuo sa Diyos ug sa iyang mga saad.—Heb. 10:24, 25.

MAGMINYO ‘DIHA LAMANG SA GINOO’

12. Ipatin-aw ang tambag sa Bibliya nga magminyo ‘diha lamang sa Ginoo.’

12 Ang mga Kristohanon nga gustong magminyo angay gayong mag-amping sa ilang pagpilig pakig-ubanan. Ang Pulong sa Diyos tin-awng nagtambag: “Ayaw pagpayugo nga dili timbang sa mga dili-magtutuo. Kay aduna bay panag-ubanay ang pagkamatarong ug ang kalapasan? O aduna bay pakig-ambitay ang kahayag uban sa kangitngit?” (2 Cor. 6:14) Ang Bibliya nagtambag sa mga alagad sa Diyos kinsa nangitag kapikas nga magminyo ‘diha lamang sa Ginoo,’ sa ato pa, makigminyo lamang sa dedikado, bawtismadong magsisimba ni Jehova kinsa nagkinabuhi sumala sa mga pagtulon-an sa Kasulatan. (1 Cor. 7:39) Kon ang usa maminyog  isigkamagtutuo, siya makabatog kapikas nga dedikado kang Jehova ug motabang kaniya sa paghupot sa iyang integridad.

13. Unsang sugo maylabot sa kaminyoon ang gihatag sa Diyos sa mga Israelinhon?

13 Si Jehova nahibalo kon unsay labing maayo alang sa iyang mga alagad, ug wala mausab ang iyang panglantaw bahin sa kaminyoon. Matikdi ang iyang klarong sugo sa Israel pinaagi kang Moises. Maylabot sa mga molupyo sa palibot nga mga nasod—mga tawo nga wala mag-alagad kang Jehova—ang mga Israelinhon gisugo: “Dili ka makig-alyansa sa kaminyoon uban kanila. Ang imong anak nga babaye dili mo ihatag ngadto sa iyang anak nga lalaki, ug ang iyang anak nga babaye dili mo kuhaon alang sa imong anak nga lalaki. Kay iyang italikod ang imong anak sa pagsunod kanako, ug sila tinong moalagad ug laing mga diyos; ug ang kasuko ni Jehova mosilaob gayod batok kaninyo, ug siya maglaglag kanimo sa madali.”—Deut. 7:3, 4.

14, 15. Unsay resulta sa pagsupak ni Solomon sa sugo ni Jehova?

14 Sa bag-o pang naghari si Solomon nga anak ni David, siya nangayog kaalam, ug dagaya kanang gihatag sa Diyos kaniya. Sa ingon, si Haring Solomon gibantog ingong maalamong magmamando sa usa ka mauswagong nasod. Gani, dihang ang rayna sa Sheba miduaw kang Solomon, kini miingon: “Wala ako magbutang ug pagtuo sa mga pulong hangtod nga ako mianhi aron ang akong kaugalingong mga mata makakita; ug, tan-awa! wala sa katunga ang nasaysay kanako. Imong nalabwan sa kaalam ug kauswagan ang mga butang nga nadungog nga akong gipamatian.” (1 Hari 10:7) Apan si Solomon nahimong makapasubong pananglitan sa kon unsay mahitabo dihang supakon ang sugo sa Diyos nga dili makigminyo sa usa nga wala mag-alagad kang Jehova.—Eccl. 4:13.

15 Bisan pa sa tanang nahimo sa Diyos alang kaniya, gisupak ni Solomon ang sugo nga dili makigminyo sa mga babaye sa palibot nga mga nasod, mga tawo nga wala magsimba kang Jehova. “Gihigugma ni Haring Solomon ang daghang langyawng asawa” ug sa ngadtongadto nakabaton siyag 700 ka asawa ug 300 ka puyopuyo. Unsay resulta? Pagkatigulang ni Solomon, ang iyang paganong mga asawa “nagpakiling sa iyang kasingkasing sa pagsunod sa ubang mga diyos, . . . ug si Solomon misugod sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.” (1 Hari 11:1-6) Ang daotang panagkauban nakapahimo kang Solomon nga dili maalamon ug nag-impluwensiya kaniya sa pagbiya sa matuod nga pagsimba. Usa gayod kana ka pasidaan alang sa mga Kristohanon nga naghunahuna sa pagpakigminyo sa usa nga wala mahigugma kang Jehova!

16. Unsang Kasulatanhong tambag ang mapadapat sa usa ka alagad sa Diyos nga may dili magtutuong kapikas?

16 Komosta kon ang usa minyo na ayha pa nahimong magsisimba sa Diyos? Ang Bibliya nag-ingon: “Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon sa pulong, sila makabig nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa.” (1 Ped. 3:1) Ang maong mga pulong gitumong sa Kristohanong mga asawa, apan mapadapat usab kana sa usa ka bana nga nahimong magsisimba ni Jehova. Tin-aw ang tambag sa Bibliya: Mahimong maayong kapikas, ug sunda ang hataas nga sukdanan sa Diyos alang sa kaminyoon. Daghang dili magtutuong kapikas ang midawat sa kamatuoran kay ilang nakita ang kausaban sa ilang kapikas dihang gisunod niini ang mga sugo sa Diyos.

PAKIG-UBAN NIADTONG NAHIGUGMA KANG JEHOVA

17, 18. Nganong si Noe ug ang mga Kristohanon sa unang siglo naluwas sa kataposan sa sistema diin sila nagkinabuhi?

17 Ang daotang panagkauban makadaot sa mapuslanong pamatasan, apan ang maayong panagkauban makapatunghag maayong resulta. Tagda si Noe, kinsa nagkinabuhi sa daotang kalibotan apan wala makigsuod sa mga  molupyo niini. Nianang panahona, “nakita ni Jehova nga ang pagkadaotan sa tawo dagaya diha sa yuta ug ang matag kiling sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing daotan lamang sa tanang panahon.” (Gen. 6:5) Busa nakahukom ang Diyos nga laglagon ang daotang sistema ug ang nagpaluyo niini pinaagi sa tibuok yutang lunop. Apan, si “Noe maoy usa ka tawong matarong. Siya walay-ikasaway taliwala sa iyang mga katalirongan. Si Noe naglakaw uban sa matuod nga Diyos.”—Gen. 6:7-9.

18 Seguradong wala makig-uban si Noe sa mga tawong dili diyosnon. Siya ug ang pito ka membro sa iyang pamilya puliki sa paghimo sa gipabuhat sa Diyos kanila, nga naglakip sa pagtukod ug arka. Sa samang higayon, si Noe “usa [usab] ka magwawali sa pagkamatarong.” (2 Ped. 2:5) Ang pagsangyaw ni Noe, iyang pagtukod ug arka, ug iyang pagpakig-uban sa iyang pamilya nakapahimo niyang puliki sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Diyos. Tungod niana, si Noe ug ang iyang pamilya naluwas sa Lunop. Angay tang magpasalamat kanila kay kitang tanan karon maoy mga kaliwat niadtong nag-alagad kang Jehova—ang matinumanong si Noe, iyang asawa, iyang mga anak, ug ilang mga asawa. Sa susama, ang maunongon ug matinumanong mga Kristohanon sa unang siglo nagpabiling bulag sa dili diyosnong katawhan ug naluwas sa kalaglagan sa Jerusalem ug sa Hudiyong sistema sa mga butang niadtong 70 C.E.—Luc. 21:20-22.

Ang maayong pakig-ubanay sa mga isigkamagtutuo maoy pasiuna sa kinabuhi sa bag-ong kalibotan (Tan-awa ang parapo 19)

19. Aron uyonan kita sa Diyos, unsay angay natong buhaton?

19 Ingong mga magsisimba ni Jehova, kinahanglang sundogon nato si Noe ug iyang pamilya ug ang masinugtanong mga Kristohanon sa unang siglo. Kinahanglang magpabilin kitang bulag sa daotang sistema sa mga butang ug mangitag makapalig-ong mga kauban taliwala sa milyonmilyong matinumanon nga mga igsoon. Ang pagpakigsuod niadtong giniyahan sa kaalam sa Diyos motabang kanato sa ‘pagbarog nga malig-on sa pagtuo’ niining malisod nga panahon. (1 Cor. 16:13; Prov. 13:20) Ug hunahunaa lang ang atong maanindot nga palaaboton! Kon atong likayan ang daotang panagkauban niining kataposang mga adlaw, mahimong makalabang kita sa kataposan niining daotang sistema ug makapuyo sa matarong nga bag-ong kalibotan nga duol na kaayo!