Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Russia

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Russia

NIADTONG 1991, malipayon kaayo ang mga Saksi ni Jehova sa Russia dihang ang dugayng pagbando sa ilang buluhaton natapos ug kini opisyal na nga giila. Nianang panahona, wala gayoy maghunahuna nga moabot ug 170,000 ang mga Saksi—napulo ka pilo nga pag-uswag! Lakip niining kugihang magsasangyaw sa Gingharian mao ang mga Saksi gikan sa laing nasod nga namalhin sa Russia aron motabang sa espirituwal nga pagpangani. (Mat. 9:37, 38) Atong ilailahon ang pipila kanila.

MGA BRADER NGA KINABUBUT-ONG MITABANG SA PAGPALIG-ON SA KONGREGASYON

Si Matthew nga taga-Great Britain maoy 28 anyos dihang natapos ang pagbando sa Russia. Sa usa ka kombensiyon nianang tuiga, may pakigpulong nga nagpasiugda sa panginahanglan nga tabangan ang mga kongregasyon sa Eastern Europe. Ingong pananglitan, ang mamumulong naghisgot sa usa ka kongregasyon sa St. Petersburg, Russia, nga usa ray ministeryal ug walay ansiyano. Bisan pa niana, ang mga magmamantala nagdumalag gatosan ka Bible study! “Human sa pakigpulong,” miingon si Matthew, “nagsige kog hunahuna sa Russia, maong espesipiko nakong giampo kang Jehova ang akong tinguha nga mobalhin didto.” Siya nagtigom ug kuwarta, nagbaligya sa kadaghanan sa iyang kabtangan, ug mibalhin sa Russia niadtong 1992. Unsay iyang nasinatian didto?

Matthew

“Usa sa mga problema ang pinulongan,” miasoy si Matthew. “Dili kaayo ko makapakighisgot bahin sa espirituwal nga mga butang.” Ang laing problema mao ang pagpangitag kasak-an. “Dili na nako maihap kon kapila ko magbalhinbalhig apartment.” Bisan pa sa maong mga babag, si Matthew miingon: “Ang pagbalhin sa Russia mao ang kinamaayohang desisyon nga akong nahimo.” Siya misaysay: “Sa akong pag-alagad dinhi nakakat-on ko sa pagsalig kang Jehova ug nakasinati ko sa iyang paggiya sa daghang paagi.” Sa ulahi, si Matthew natudlo ingong ansiyano ug espesyal payunir, ug karon nag-alagad sa branch office duol sa St. Petersburg.

Niadtong 1999, si Hiroo nga taga-Japan migraduwar sa Ministerial Training School sa edad nga 25 ug usa sa mga instruktor nagdasig niya sa pag-alagad sa laing nasod. Si Hiroo nakadungog nga dako ang panginahanglan sa Russia ug siya nagsugod pagtuon  sa pinulongan niini. Mihimo sab siyag laing praktikal nga lakang. “Miestar ko sa Russia sulod sa unom ka bulan,” siya miingon. “Sanglit grabe ang mga tingtugnaw didto, miadto kog Nobyembre aron masuta kon maagwanta ba nako ang katugnaw.” Human sa tingtugnaw, siya mibalik sa Japan diin siya nagkinabuhing simple aron makatigom ug igong kuwarta ug makabalik sa Russia—aron mopuyo didto.

Hiroo ug Svetlana

Karon, si Hiroo 12 ka tuig nang nagpuyo sa Russia ug nakaalagad sa ubay-ubayng kongregasyon. Usahay, siya lang ang ansiyano nga mag-atiman sa kapig 100 ka magmamantala. Sa usa ka kongregasyon, matag semana siya ang maghatag sa halos tanang bahin sa Tigom sa Pag-alagad, magdumala sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, Pagtuon sa Bantayanang Torre, ug sa lima ka Pagtuon sa Kongregasyon sa Libro. Siya usab mihimog mga pag-shepherding. Sa paghinumdom niadtong panahona, si Hiroo miingon: “Dako gayong kalipay nga makatabang sa mga igsoon nga molig-on sa espirituwal.” Sa unsang paagi ang pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan nakatabang kaniya? Siya miingon: “Sa wala pa ko moanhi sa Russia, nag-alagad na ko ingong ansiyano ug payunir, pero akong gibati nga samag nakaugmad kog usa ka bag-ong relasyon kang Jehova dinhi. Nakakat-on ko nga mas mosalig kang Jehova sa tanang bahin sa akong kinabuhi.” Niadtong 2005, naminyo si Hiroo kang Svetlana, ug silang duha nagpadayon sa pagpayunir.

Si Michael ug Olga kauban ni Marina ug Matthew

Si Matthew, 34 anyos, ug ang igsoon niya nga si Michael, 28 anyos, taga-Canada. Sila mibisita sa Russia ug ilang nakita nga daghan kaayo ang interesado nga manambong sa tigom apan diyutay lang ang mga igsoon nga makadumalag pagtuon. Si Matthew miingon: “Sa kongregasyon nga akong giadtoan 200 ang mitambong, pero ang mga tigom gidumala sa usa lang ka tigulang nga ansiyano ug usa ka batan-ong ministeryal. Ang maong kahimtang nagtukmod nako sa pagbalhin didto aron tabangan ang maong mga brader.” Pagka-2002, siya mibalhin sa Russia.

Upat ka tuig sa ulahi, si Michael mibalhin sa Russia ug iya dayong nasayran nga dako gihapon ang panginahanglan alang sa mga brader. Ingong ministeryal nga alagad, siya giasayn sa pag-atiman sa account, literatura, ug teritoryo. Gihangyo sab siya nga mohimo sa mga buluhaton nga sagad iya sa sekretaryo sa kongregasyon, sa paghatag ug pakigpulong publiko, ug sa pagtabang sa pag-organisar ug mga asembliya ug sa pagpanukod ug mga Kingdom Hall. Gani, bisan karon, dako gihapon ang panginahanglan sa mga kongregasyon. Bisag lisod ang pag-atiman sa daghang asaynment, si Michael, nga karon ansiyano na, miingon: “Ang pagtabang sa mga igsoon nakahatag nakog dakong katagbawan. Kini ang kinamaayohang paagi sa pagkinabuhi!”

Si Matthew naminyo kang Marina, ug si Michael kang Olga. Ang duha ka magtiayon, uban sa daghang magwawali nga miboluntaryo didto, nagpadayon sa pagtabang sa nagkadaghang kongregasyon.

MASIBOTONG MGA SISTER NGA MITABANG SA PAGPANGANI

Si Tatyana

Niadtong 1994, dihang si Tatyana nag-edad ug 16, unom ka espesyal payunir sa Czech Republic, Poland, ug Slovakia ang miboluntaryo sa ilang kongregasyon sa Ukraine. Siya malipay sa paghinumdom: “Sila masibotong mga payunir nga daling duolon ug buotan, ug sinati kaayo sila sa Bibliya.” Iyang nakita kon giunsa pagpanalangin ni Jehova ang ilang pagsakripisyo, ug naghunahuna siya, ‘Gusto kong mahisama nila.’

Tungod kay nadasig si Tatyana sa ehemplo sa mga payunir, kon tingbakasyon sa eskuylahan, mouban siya sa mga igsoon sa pagsangyaw sa hilit nga mga teritoryo sa Ukraine ug Belarus nga wala pa masangyawi sukad. Ganahan kaayo siya sa maong pagsangyaw busa nagplano siya sa pagpalapad sa iyang ministeryo pinaagi sa pagbalhin sa Russia. Una, siya miestar ug kadiyot didto aron sa pagbisita sa usa ka sister nga mibalhin didto ug aron mangitag trabaho nga makasuportar sa iyang pagpayunir. Pagka-2000, siya mibalhin sa Russia. Lisod ba kadto?

 Si Tatyana miingon: “Kay dili man ko makaarang ug kaugalingong apartment, miabang na lang kog kuwarto. Dili kadto sayon. May mga higayon nga gusto nakong mouli. Apan gitabangan ko ni Jehova nga makita nga makabenepisyo ko kon ipadayon nako ang akong pag-alagad.” Karon, si Tatyana nag-alagad ingong misyonarya sa Russia. Siya mihinapos: “Sa tanang katuigan nga gigugol nako nga layo sa akong nasod nakabaton kog nindot nga mga eksperyensiya ug daghang higala. Labaw sa tanan, napalig-on ang akong pagtuo.”

Si Masako

Si Masako nga taga-Japan, nga karon kapin nag 50 anyos, dugay nang gustong magmisyonarya, pero dili itugot sa iyang panglawas. Apan, dihang miarang-arang ang iyang panglawas, siya midesisyon nga mobalhin sa Russia aron motabang sa buluhaton didto. Bisag lisod ang pagpangitag maayong sak-anan ug trabaho, nakasuportar gihapon siya sa iyang pagpayunir pinaagi sa pagtudlog Japanese ug pagpanghinlo. Unsay nakatabang niya sa pagpadayon sa iyang ministeryo?

Sa paghinumdom sa kapig 14 ka tuig nga pag-alagad sa Russia, si Masako miingon: “Nahimong balewala ang kalisdanan nga akong naagoman tungod sa kalipay nga akong gibati diha sa ministeryo. Ang pagsangyaw sa mga dapit diin dako ang panginahanglan alang sa mga magmamantala sa Gingharian naghimo sa akong kinabuhi nga mabungahon ug malipayon.” Siya midugang: “Para nako, usa ka modernong adlaw nga milagro nga maeksperyensiyahan mismo kon sa unsang paagi si Jehova nagtagana kanakog pagkaon, besti, ug puy-anan latas sa katuigan.” Gawas sa pag-alagad sa Russia diin mas dako ang panginahanglan, si Masako miboluntaryo usab sa Kyrgyzstan. Dugang pa, siya nakatabang sa mga grupo nga naggamit ug pinulongang English, Chinese, ug Uighur. Sa pagkakaron, siya nagpayunir sa St. Petersburg.

MGA PAMILYA MITABANG UG GIPANALANGINAN

Si Inga ug Mikhail

Tungod sa kalisod sa ekonomiya, sagad ang mga pamilya mobalhin sa laing nasod aron moasenso. Apan sama kang Abraham ug Sara, ang pipila ka pamilya mibalhin aron sa pagpalapad sa ilang ministeryo. (Gen. 12:1-9) Tagda si Mikhail ug Inga, usa ka magtiayon nga taga-Ukraine nga mibalhin sa Russia niadtong 2003. Sila nakakaplag dayon ug mga tawo nga uhaw sa kamatuoran.

 Si Mikhail miingon: “Usa ka higayon niana, misangyaw mi sa teritoryo nga wala pa masangyawi sukad. Usa ka tigulang nga lalaki ang miabli sa pultahan ug nangutana, ‘Magwawali ba mo?’ Dihang mitubag mig oo, siya miingon: ‘Nasayod ko nga moabot ra gyod mo. Imposible nga dili matuman ang giingon ni Jesus.’ Dayon gikutlo sa tigulang ang Mateo 24:14.” Si Mikhail midugang: “Nianang lugara, nakakaplag sab mig usa ka grupo sa mga napulo ka babayeng Baptist, sinsero ug uhaw sa kamatuoran. Sila may librong Mabuhing Walay Kataposan, ug matag hinapos sa semana ila kining gamiton sa pagtuon sa Bibliya. Sulod sa daghang oras, among gitubag ang ilang mga pangutana ug nanganta mig mga awit sa Gingharian uban nila, ug nagdungan mig pangaon. Dili gyod nako to malimtan.” Si Mikhail ug Inga miingon nga ang pag-alagad sa mga dapit diin dako ang panginahanglan sa mga magmamantala nakatabang nila nga mas masuod kang Jehova, nagpalalom sa ilang gugma sa mga tawo, ug naghatag kanilag dagayang mga panalangin ug katagbawan. Karon, si Mikhail nag-alagad ingong circuit overseer uban sa iyang asawa.

Si Oksana, Aleksey, ug Yury

Niadtong 2007, si Yury ug Oksana, magtiayon nga taga-Ukraine, nga karon mga 35 anyos, ug ang ilang anak nga si Aleksey, karon 13 anyos, mibisita sa branch office sa Russia. Nakita nila didto ang mapa sa Russia nga may lapad kaayong teritoryo nga wala pa masangyawi. “Pagkakita namo sa maong mapa,” miingon si Oksana, “mas naamgohan namo ang kadako sa panginahanglan alang sa mga magsasangyaw. Nakatabang ni namo sa pagdesisyon nga mobalhin sa Russia.” Unsa pay nakatabang nila? Si Yury miingon: “Nakatabang ang pagbasa ug mga artikulo sa atong publikasyon, sama sa ‘Ikaw ba Makaalagad Diha sa Usa ka Langyawng Yuta?’ * Gibisita namo ang mga lugar sa Russia nga gisugyot sa branch nga puwede namong boluntaryohan ug nangita mig kapuy-an ug trabaho.” Pagka-2008, mibalhin sila sa Russia.

Sa sinugdan, lisod mangitag trabaho, ug kadaghan sila magbalhinbalhig puy-anan. Si Yury miingon: “Kanunay ming mag-ampo nga dili unta mi mawad-ag kadasig, ug dayon nagpadayon mi sa pagsangyaw, nga nagsalig nga tabangan mi ni Jehova. Naeksperyensiyahan namo ang pag-atiman ni Jehova dihang among giuna ang Gingharian. Kini nakapalig-on sa among pamilya.” (Mat. 6:22, 33) Ug sa unsang paagi ang pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan nakatabang sa batan-ong si Aleksey? “Nakapadasig gyod ni niya,” miingon si Oksana. “Siya nagpahinungod kang Jehova ug nabawtismohan sa edad nga nuybe. Kay nakita nga dako ang panginahanglan alang sa mga magsasangyaw, natukmod siya sa pag-oksilyare payunir matag bakasyon sa eskuylahan. Nalipay kaayo mi nga makita ang iyang kasibot ug gugma sa ministeryo.” Karon, si Yury ug Oksana nag-alagad ingong espesyal payunir.

“NAGMAHAY KO”

Tin-awng gipakita sa giingon niining espirituwal nga mga mangangani nga ang pagbalhin sa mga lugar aron mapalapad ang ministeryo nagkinahanglag bug-os nga pagsalig kang Jehova. Gani, kadtong nag-alagad diin mas dako ang panginahanglan nakaatubang ug mga problema sa ilang bag-ong teritoryo, apan sila nakasinatig dakong kalipay tungod sa pagpaambit sa maayong balita sa mga tawo nga madinawaton sa mensahe sa Gingharian. Makahimo ka ba sa pagtabang sa espirituwal nga pagpangani sa mga lugar diin dako gihapon ang panginahanglan alang sa mga magmamantala? Kon modesisyon ka nga himoon kana, ikaw lagmit mobati sama sa gibati ni Yury, kinsa miingon bahin sa iyang desisyon sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan: “Nagmahay ko nga wala dayon nako kini himoa.”

^ par. 20 Tan-awa ang Bantayanang Torre, Oktubre 15, 1999, panid 23-27.