Ang karaan bang Israel daghag kalasangan ingon sa gipakita sa Bibliya?

ANG Bibliya naghisgot nga may pipila ka dapit sa Yutang Saad nga bagag kalasangan ug “daghan kaayo” ug kahoy. (1 Hari 10:27; Jos. 17:15, 18) Apan karon halos wala nay lasang didto, maong lagmit magduhaduha ang pipila kon ingon ba gyod niana ang kahimtang.

Dakong pungpong sa igos nga sikomoro

Ang libro nga Life in Biblical Israel nagsaysay nga “mas daghan ang kalasangan sa karaang Israel kon itandi karon.” Sa kabukiran sa Israel sagad makita ang mga kahoyng aguho nga Aleppo (Pinus halepensis), robles nga dili madagdag ang dahon (Quercus calliprinos), ug encina (Pistacia palaestina). Sa Sepela, usa ka dapit nga may gagmayng bungtod tali sa tungang kabukiran ug sa Kabaybayonan sa Mediteranyo, dunay daghang igos nga sikomoro (Ficus sycomorus).

Ang librong Plants of the Bible nag-ingon nga may mga dapit karon sa Israel nga wala na gyoy kahoy. Unsay nakaingon niini? Sa pagpatin-aw nga kini inanayng nahitabo, ang libro nag-ingon: “Kanunayng gidaot sa tawo ang kalasangan, dili lang aron modako ang iyang uma ug sibsibanan, kondili aron makakuha usab ug materyales sa pagpanukod ug kahoy nga isugnod.”