Nabasa ba nimog maayo ang bag-ong mga gula sa Ang Bantayanang Torre? Sulayi kon makatubag ka sa mosunod nga mga pangutana:

Angay bang moampo kang Jesu-Kristo ang mga Kristohanon?

Dili. Si Jesus nagtudlo nga moampo kang Jehova, ug siya naghatag ug panig-ingnan pinaagi sa pag-ampo ngadto sa iyang Amahan. (Mat. 6:6-9; Juan 11:41; 16:23) Busa, ang iyang mga sumusunod kaniadto nag-ampo ngadto sa Diyos, ug dili kang Jesus. (Buh. 4:24, 30; Col. 1:3)—1/1, panid 14.

Unsay atong mahimo matag tuig sa pagpangandam alang sa paghandom sa kamatayon ni Jesus?

Ang usa ka paagi mao ang pagsunod sa eskedyul sa pagbasa sa Bibliya maylabot sa maong okasyon. Makagugol sab kita ug mas dakong panahon sa ministeryo. Ug mahimo natong pamalandongon ang paglaom nga gihatag sa Diyos kanato.—1/15, panid 14-16.

Unsay nahitabo sa duha ka Ehiptohanong piniriso nga miasoy kang Jose sa ilang makapalibog nga damgo?

Gisultihan ni Jose ang magtitiing ni Paraon nga mahibalik siya sa iyang kanhing posisyon. Kon bahin sa panadero, ang iyang damgo nagpasabot nga ipapatay siya ni Paraon ug ibitay sa estaka. Ang duha ka paghubad natinuod. (Gen. 40:1-22)—2/1, panid 12-14.

Unsang sorpresa ang nadawat sa mga igsoon sa Japan?

Ilang nadawat ang pulyeto nga naundan sa basahon ni Mateo nga gibase sa Bag-ong Kalibotang Hubad. Kini ginatanyag diha sa kanataran, ug gidawat sa daghang tawo nga dili pamilyar sa Bibliya.—2/15, panid 3.

Unsang mga sirkumstansiya sa unang siglo ang nakatabang sa pagkaylap sa maayong balita?

Panahon sa Pax Romana, dihay kalinaw. Ang unang mga tinun-an sayon nga makapanaw sa maayong mga dalan. Ang Gregong pinulongan kaylap nga gigamit, nga nakapasayon sa pagsangyaw, bisan ngadto sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa lainlaing dapit sa imperyo. Ug ang mga tinun-an makagamit sa Romanhong balaod sa pagdepensa sa maayong balita.—2/15, panid 20-23.

Nganong ang matuod nga mga Kristohanon dili magselebrar ug Easter?

Si Jesus nagsugo nga handomon ang iyang kamatayon, dili ang iyang pagkabanhaw. (Luc. 22:19, 20)—3/1, panid 8.

Sa milabayng katuigan, nganong panagsa na lang hisgotan ang tipo ug antitipo diha sa atong mga publikasyon?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang pipila ka indibiduwal nagsilbing tipo sa mas dagkong butang. Usa ka pananglitan niini makita sa Galacia 4:21-31. Apan kon walay Kasulatanhong pasikaranan, dili nato angayng hatagag simbolikal nga kahulogan ang usa ka asoy. Bisan pa niana, makakat-on kita gikan sa mga indibiduwal ug mga panghitabo nga gihisgotan sa Bibliya. (Roma 15:4)—3/15, panid 17-18.

Nganong makapainteres ang usa ka tipik sa papiro nga nadiskobrehan sa karaang basurahan sa Ehipto?

Sa milabayng siglo, nakaplagan ang usa ka tipik sa papiro nga naundag mga bahin sa Ebanghelyo ni Juan. Mahimong gisulat kini pipila ka dekada human matapos ni Juan ang iyang basahon, ug ang unod niini parehas gayod sa atong mabasa karon, nga nagpamatuod sa pagkakasaligan sa Bibliya.—4/1, panid 10-11.

Nganong mahigugmaong kahikayan ang pagpalagpot sa dili mahinulsolong makasasala?

Ang Bibliya naghisgot kon nganong mapalagpot ang usa, nga moresultag mga kaayohan. (1 Cor. 5:11-13) Kini magpasidungog sa ngalan sa Diyos, manalipod sa hinlo nga kongregasyon, ug mahimong makapaamgo sa nakasala.—4/15, panid 29-30.