Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kita Makapabiling Putli

Kita Makapabiling Putli

“Hinloi ang inyong mga kamot, . . . ug lunsaya ang inyong mga kasingkasing.”—SANT. 4:8.

1. Giunsa pag-isip sa kadaghan karon ang kaputli?

ANG kaputli dili popular. Tinuod kana ilabina sa atong panahon karon. Sa daghang nasod, giisip nga normal ang homoseksuwalidad ug pagpakigsekso sa dili kapikas. Kini nga pagkinabuhi gipasiugda pa gani diha sa mga advertisement ug kalingawan. (Sal. 12:8) Ang imoralidad nahimong kaylap kaayo nga tingali makapangutana ka, ‘Posible ba nga magkinabuhing putli?’ Oo, sa tabang ni Jehova, ang matuod nga mga Kristohanon makapabiling putli.—Basaha ang 1 Tesalonica 4:3-5.

2, 3. (a) Nganong angayng suklan ang mahugawng mga tinguha? (b) Unsay atong hisgotan niini nga artikulo?

2 Apan, angay usa natong ilhon nga aron magkinabuhing putli, kinahanglang isalikway nato ang imoral nga mga tinguha. Maingon nga ang paon makadani sa isda, ang imoral nga mga hunahuna ug tinguha—kon dili dayon isalikway—mahimong makadani ug makahaylo sa usa ka Kristohanon. Kini makapukaw sa atong makasasalang unod ug motultol sa paghimog imoral nga mga buhat. Sa ngadtongadto, ang pangdani sa sala mahimong kusganon kaayo nga bisan ang usa ka alagad ni Jehova dali nang mobuhat niana kon may kahigayonan. Oo, “ang tinguha, sa dihang kini  makapanamkon na, manganak ug sala.”—Basaha ang Santiago 1:14, 15.

3 Angayng hinumdoman nga ang sayop nga tinguha mahimong motubo ug moresulta sa seryosong sala. Apan makapadasig ang pagkahibalo nga kon dili nato tugotan nga makagamot ang mahugawng tinguha, malikayan nato ang imoral nga buhat ug ang mapait nga mga sangpotanan niini! (Gal. 5:16) Atong hisgotan ang tulo ka paagi nga makatabang nato sa pagsukol sa mahugawng mga tinguha: ang atong relasyon kang Jehova, ang tambag sa iyang Pulong, ug ang tabang sa hamtong nga mga igsoon.

“DUOL SA DIYOS”

4. Nganong importante nga makigsuod kang Jehova?

4 Ang Bibliya nagsugo niadtong gustong ‘moduol [o, makigsuod] sa Diyos’: “Hinloi ang inyong mga kamot, . . . ug lunsaya ang inyong mga kasingkasing.” (Sant. 4:8) Kon gipabilhan nato ang atong relasyon kang Jehova, maningkamot kita nga pahimut-an siya sa tanang bahin sa atong kinabuhi, lakip na sa atong hunahuna. Buot natong mabatonan ang ‘hinlong kasingkasing’ pinaagi sa pagpokus sa atong hunahuna sa mga butang nga putli, hamili, ug dalayegon. (Sal. 24:3, 4; 51:6; Filip. 4:8) Tinuod, si Jehova mokonsiderar sa atong pagkadili-hingpit. Siya nahibalo nga kita makiling sa sayop nga mga tinguha. Apan nahibalo kita nga maguol siya kon ugmaron nato ang sayop nga tinguha imbes isalikway kana. (Gen. 6:5, 6) Kon ato ning pamalandongon, mas madeterminado kita nga huptang putli ang atong hunahuna.

5, 6. Sa unsang paagi makatabang ang pag-ampo diha sa atong pagpakigbisog sa imoral nga mga tinguha?

5 Ang usa ka hinungdanong paagi sa pagpakita sa atong bug-os nga pagsalig kang Jehova maoy pinaagi sa pag-ampo bahin sa atong pagpakigbisog sa mahugawng mga hunahuna. Kon makigsuod kita kang Jehova pinaagi sa pag-ampo, siya makigsuod kanato. Siya madagayaong maghatag kanato sa iyang balaang espiritu, nga makapalig-on sa atong determinasyon nga suklan ang imoral nga mga hunahuna ug makapabiling putli. Busa ipahayag nato sa Diyos ang atong sinserong tinguha nga pahimut-an siya uban ang kinasingkasing nga pagpamalandong. (Sal. 19:14) Mapainubsanon ba natong gihangyo si Jehova nga susihon kita aron makita ang bisan unsang “daotang butang”—mga sayop nga tinguha o kiling—nga motultol kanato sa pagpakasala? (Sal. 139:23, 24, Maayong Balita Biblia) Kanunay ba kitang mangayog tabang kaniya aron kita magmatinumanon dihang makaatubang ug tentasyon?—Mat. 6:13.

6 Tungod sa atong gidak-an o nangaging binuhatan, lagmit ganahan kita sa mga panggawi nga gidumtan ni Jehova. Bisan pa niana, si Jehova makatabang nato sa paghimog mga kausaban aron padayon kitang makaalagad kaniya sa dalawatong paagi. Si Haring David nahibalo niini. Human siya makapanapaw uban kang Bat-seba, siya nangamuyo kang Jehova: “Buhati ako ug putli nga kasingkasing, . . . ug ibutang sa akong kahiladman ang usa ka bag-ong espiritu, usa nga malig-on.” (Sal. 51:10, 12) Ang imoral nga panggawi mahimong makapukaw sa atong makasasalang unod, apan si Jehova makapukaw diha kanato ug andam nga kasingkasing, ang tinguha nga mosunod kaniya. Bisan pag ang sayop nga mga tinguha nakagamot pag-ayo ug milambo sa atong hunahuna, si Jehova makagiya nato aron kita makatuman sa iyang mga sugo ug magkinabuhi sumala niana. Mapugngan niya nga kontrolahon kita sa bisan unsang butang nga makadaot.—Sal. 119:133.

Kon ang sayop nga tinguha motubo ug mogamot sa atong kasingkasing, angay nato kining ibton (Tan-awa ang parapo 6)

“MAHIMONG MGA MAGTUTUMAN SA PULONG”

7. Sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos manalipod kanato batok sa mahugawng mga hunahuna?

7 Si Jehova motubag sa atong mga pag-ampo  alang sa tabang pinaagi sa iyang Pulong, ang Bibliya. Ang kaalam nga anaa sa Pulong sa Diyos maoy “una sa tanan putli.” (Sant. 3:17) Ang pagbasa sa Bibliya kada adlaw ug pagpamalandong niini manalipod kanato batok sa imoral nga mga hunahuna. (Sal. 19:7, 11; 119:9, 11) Dugang pa, ang Bibliya dunay mga pananglitan ug espesipikong mga tambag nga makatabang nato sa pagsalikway sa mahugawng mga tinguha.

8, 9. (a) Nganong natental ang usa ka batan-ong lalaki nga makigsekso sa imoral nga babaye? (b) Sa unsang mga situwasyon karon nga mapadapat nato ang pasidaang pananglitan sa Proverbio kapitulo 7?

8 Sa Proverbio 5:8, atong mabasa: “Ipahilayo ang imong dalan gikan [sa imoral nga babaye], ug ayaw pagpaduol sa pultahan sa iyang balay.” Ang kapeligrohan sa pagbalewala niining tambaga giilustrar diha sa Proverbio kapitulo 7, diin atong mabasa ang bahin sa batan-ong lalaki nga misuroy duol sa balay sa usa ka imoral nga babaye. Kilumkilom na. Sa eskina, siya giduol sa babaye nga tingali seksi kaayog sinina. Siya gibira ug gihalokan niini. Ang paraygong mga pulong sa babaye nakapukaw diha kaniya ug sayop nga tinguha nga morag lisod niyang masuklan. Sila nakahimog seksuwal nga imoralidad. Dayag, dili tuyo sa batan-ong lalaki nga mohimog imoralidad. Siya walay kasinatian ug maayong panghukom. Bisan pa niana,  iyang antoson ang daotang sangpotanan sa iyang gihimo. Kon nagpahilayo lang unta siya sa maong babaye!—Prov. 7:6-27.

9 Kita ba usahay nagpakitag susamang kakulang sa maayong panghukom, nga tingali nagbutang sa atong kaugalingon sa mga situwasyon nga makapukawg sayop nga mga tinguha? Pananglitan, sa gabii, ang mga estasyon sa TV wala na kaayoy restriksiyon sa ilang mga programa. Komosta kon magbalhinbalhin tag channel? O tingali magpataka ra tag click sa mga link sa Internet o mosulod sa mga chat room ug Web site nga dunay imoral nga mga advertisement ug link sa pornograpiya. Sa maong mga kahimtang, dili kaha ang atong makita makapukawg sayop nga mga tinguha ug makapahuyang sa atong pagpakigbisog sa pagpabiling putli?

10. Nganong peligroso ang pagbirigbirig? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

10 Ang Bibliya makatabang usab kanato pinaagi sa mga tambag niini bahin sa pagpakiglabot sa kaatbang nga sekso. (Basaha ang 1 Timoteo 5:2.) Ang maong tambag tin-awng nagdili sa pagbirigbirig. Ang pipila naghunahuna nga walay daotan sa pagkahimong romantiko basta hangtod lang sa pulong, pasiplat, o pipila ka lihok ug walay pisikal nga kontak. Apan ang pagbirigbirig, o ang pagtugot niana, mahimong makapukaw sa mahugawng mga hunahuna nga motultol sa seksuwal nga imoralidad. Kini nahitabo na kaniadto—ug puwedeng mahitabo pag-usab.

11. Unsang maayong ehemplo ang gipakita ni Jose?

11 Si Jose milihok nga maalamon niining bahina. Dihang gitental siya sa asawa ni Potipar nga iyang agalon, siya mibalibad. Apan wala mosurender ang asawa ni Potipar. Adlaw-adlaw kining naghaylo kang Jose sa pagpabilin uban kaniya. (Gen. 39:7, 8, 10) Sumala sa usa ka eskolar sa Bibliya, ang asawa ni Potipar nagdahom nga kon sila na lang duha ni Jose, basin maibog si Jose niya. Apan determinado si Jose nga dili paundayonan o konsentihon ang panghaylo niini. Wala siya magpatental sa pagbirigbirig niini, ug wala pod siya magbirigbirig, maong nalikayan niyang makagamot ang sayop nga tinguha diha sa iyang kasingkasing. Dihang gipugos siya niini sa pagpakigdulog, si Jose milihok dayon. ‘Iyang gibiyaan ang iyang besti diha sa kamot niini ug mikalagiw ug migula sa gawas.’—Gen. 39:12.

12. Giunsa nato pagkahibalo nga ang atong ginatan-aw makaapektar sa atong kasingkasing?

12 Ang Bibliya nagpasidaan usab sa kapeligrohan sa pagtugot sa atong mga mata nga ipahisalaag ang atong kasingkasing. Ang malisyosong tinan-awan mahimong makapukaw o makahaling sa sayop nga seksuwal nga tinguha. Si Jesus nagpasidaan nga “ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.” (Mat. 5:28) Hinumdomi kon unsay nahitabo kang Haring David. “Gikan sa atop nakita niya ang usa ka babaye nga naligo.” (2 Sam. 11:2) Siya padayong nagtan-aw ug naghunahuna niini. Bisan pag minyo kini, iya kining gitinguha ug nakapanapaw siya uban niini.

13. Nganong kinahanglan kitang ‘mohimog pakigsaad sa atong mga mata,’ ug unsay apil niana?

13 Aron masuklan ang imoral nga hunahuna, kinahanglan kitang ‘mohimog pakigsaad sa atong mga mata,’ sama sa matinumanong si Job. (Job 31:1, 7, 9) Kinahanglang desidido kitang kontrolahon ang atong mga mata ug dili kini tugotang motan-aw nga may kaulag sa laing tawo. Apil niana ang pagtan-aw sa mahilas nga mga hulagway, sa computer man, sa billboard, sa hapin sa magasin, o bisan asa.

14. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa tambag sa Bibliya nga magpabiling putli?

 14 Kon sa atong nahisgotan duna kay nakita nga makatabang nimo sa pagsukol sa sayop nga mga tinguha, lihok dayon. Sunda ang tambag sa Pulong sa Diyos nga makatabang nimo sa paglikay sa pagpakasala ug sa ingon makapabiling putli.—Basaha ang Santiago 1:21-25.

‘TAWGA ANG MGA ANSIYANO’

15. Kon kita nakigbisog batok sa mahugawng mga tinguha, nganong angayng mangayog tabang?

15 Kon kita nakigbisog sa sayop nga mga tinguha, ang mga isigka-Kristohanon makatabang sab kanato. Siyempre, dili sayon nga iestorya sa uban ang atong personal nga mga problema. Apan kon andam tang magpatambag sa usa ka hamtong nga Kristohanon, malikayan nato nga ipakamatarong ang bisan unsang sayop nga tinguha. (Prov. 18:1; Heb. 3:12, 13) Ang pagpakig-estorya bahin sa atong kahuyangan ngadto sa hamtong nga igsoon makatabang nato nga makit-an kon unsay angayng bag-ohon sa atong kaugalingon. Kini makatabang nato sa pagpabilin diha sa gugma ni Jehova.

16, 17. (a) Sa unsang paagi ang mga ansiyano makatabang niadtong nakigbisog sa mahugawng mga tinguha? Iilustrar. (b) Nganong kinahanglan nga mangayo dayog tabang ang mga nagatan-awg pornograpiya?

16 Ang mga ansiyano ilabinang kuwalipikado nga motabang kanato. (Basaha ang Santiago 5:13-15.) Usa ka batan-ong brader nga taga-Brazil ang nakigbisog sa sayop nga mga tinguha sulod sa daghang tuig. Siya miingon: “Nasayod ko nga ang akong gihunahuna wala makapahimuot kang Jehova, apan maulaw kong isulti sa uban ang akong gibati.” Maayo na lang, usa ka mahunahunaong ansiyano sa ilang kongregasyon ang miduol ug miawhag kaniya sa pagpangayog tabang. Ang batan-ong brader nahinumdom: “Wala ko magdahom nga maayo kaayo nako ang mga ansiyano, mas maayo pa ug mas masinabtanon kay sa akong gidahom. Sila namati pag-ayo sa akong mga problema. Gigamit nila ang Bibliya aron pasaligan ko nga gimahal ko ni Jehova, ug miampo sila uban nako. Kadto nakapasayon nako sa pagdawat sa tambag sa Bibliya nga ilang gihatag.” Paglabay sa katuigan, human makahimog espirituwal nga pag-uswag, siya miingon: “Naamgohan nako kon unsa ka importante nga mangayog tabang imbes solohon ang mga problema.”

17 Importante ang pagpangayog tabang kon ang hinungdan sa imoral nga mga tinguha mao ang mahugawng bisyo sa pagtan-awg pornograpiya. Kon dili ka dayon mangayog tabang, mas dako ang purohan nga ang mahugawng mga tinguha ‘manamkon ug manganak ug sala’ nga moresultag kasakit sa uban ug makapasipala sa ngalan ni Jehova. Ang tinguha nga pahimut-an si Jehova ug magpabilin diha sa Kristohanong kongregasyon nakapalihok sa daghang alagad niya nga dawaton ang mahigugmaong tabang.—Sant. 1:15; Sal. 141:5; Heb. 12:5, 6.

MAGPABILING PUTLI!

18. Unsay imong determinadong buhaton?

18 Samtang nagakahugno ang moralidad sa kalibotan ni Satanas, seguradong nalipay si Jehova sa pagkakita sa iyang maunongong mga alagad nga naningkamot nga huptang hinlo ang ilang hunahuna ug sundon ang iyang hataas nga mga sukdanan. Hinaot nga magmadeterminado kita sa pagpabiling suod kang Jehova ug sa pagdawat sa giya nga iyang gihatag pinaagi sa iyang Pulong ug sa Kristohanong kongregasyon. Ang pagpabiling putli moresulta sa katagbawan ug kalinaw sa hunahuna karon. (Sal. 119:5, 6) Sa umaabot, dihang malaglag na si Satanas, makapribilehiyo kita nga mabuhi sa dayon sa usa ka kalibotan nga wala nay impluwensiya ni Satanas.