Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Si Kristo—Ang Gahom sa Diyos

Si Kristo—Ang Gahom sa Diyos

“Si Kristo ang gahom sa Diyos.”—1 COR. 1:24.

1. Nganong nakaingon si Pablo nga “si Kristo ang gahom sa Diyos”?

SI Jehova nagpasundayag sa iyang gahom pinaagi kang Jesu-Kristo sa talagsaong mga paagi. Ang upat ka Ebanghelyo nagtaganag makapalig-on sa pagtuo nga mga detalye bahin sa pipila sa mga milagro nga gihimo ni Kristo. Lagmit, mihimo siyag uban pang milagro. (Mat. 9:35; Luc. 9:11) Oo, ang gahom sa Diyos nakita diha kang Jesus. Busa, si apostol Pablo nakaingon: “Si Kristo ang gahom sa Diyos.” (1 Cor. 1:24) Apan, unsay epekto sa mga milagro ni Jesus sa atong kinabuhi?

2. Unsay atong makat-onan sa mga milagro ni Jesus?

2 Si apostol Pedro miingon nga si Jesus mihimog mga milagro, o “gamhanang mga buhat.” (Buh. 2:22) Ang gamhanang mga buhat nga gihimo ni Jesus sa yuta maoy mga pasiuna sa mas daghang panalangin nga moabot ubos sa iyang pagmando. Kini naglandong sa mga milagro nga himoon ni Jesus sa bag-ong kalibotan sa Diyos! Ang iyang mga milagro motabang usab kanato sa pagsabot bahin sa iyang mga hiyas ug nianang sa iyang Amahan. Atong hisgotan ang pipila sa mga milagro ni Jesus ug tan-awon kon unsay epekto niini sa atong kinabuhi karon ug sa umaabot.

 MILAGRO NGA NAGTUDLOG PAGKAMANGGIHATAGON

3. (a) Nganong gihimo ni Jesus ang iyang unang milagro? (b) Sa unsang paagi gipakita ni Jesus ang iyang pagkamanggihatagon sa Cana?

3 Sa usa ka kombira sa kasal sa Cana sa Galilea, gihimo ni Jesus ang iyang unang milagro. Tingali mas daghan ang bisita kay sa gidahom. Apan bisag unsa pay hinungdan, nahurot ang bino. Lakip sa mga bisita si Maria, ang inahan ni Jesus. Sulod sa katuigan, seguradong gipamalandong niya ang tanang matagnaong saad maylabot sa iyang anak, nga iyang nahibaloan nga pagatawgong “Anak sa Labing Hataas.” (Luc. 1:30-32; 2:52) Nagtuo ba siya nga makahimo si Jesus sa maong milagro? Ang atong maseguro mao nga sa Cana, si Maria ug Jesus naluoy sa bag-ong magtiayon ug dili nila gusto nga maulawan kini. Nahibalo si Jesus nga usa ka obligasyon ang pagkamaabiabihon. Busa milagroso niyang gihimong “maayong bino” ang 380 litros nga tubig. (Basaha ang Juan 2:3, 6-11.) Obligado ba si Jesus nga himoon ang maong milagro? Dili. Apan may kahingawa siya sa mga tawo ug iyang gisundog ang pagkamanggihatagon sa iyang langitnong Amahan.

4, 5. (a) Unsay atong makat-onan sa unang milagro ni Jesus? (b) Unsay gitudlo kanato sa milagro sa Cana bahin sa umaabot?

4 Si Jesus milagrosong nagtaganag daghang maayong bino, nga igo alang sa dakong grupo sa katawhan. Nakita ba nimo kon unsay atong makat-onan sa maong milagro? Ang pagkaandam ni Jesus sa paghimo nianang katingalahang buhat nagpasalig kanato nga hinungdanon kaniya ug sa iyang Amahan ang pagbati sa mga tawo. Ang Amahan ug Anak dili tihik. Karon, handurawa kon sa unsang paagi gamiton ni Jehova ang iyang gahom sa pagtaganag dakong bangkete “alang sa tanang katawhan” sa yuta.—Basaha ang Isaias 25:6.

5 Hunahunaa kini! Moabot ang panahon dihang pagatagbawon ang mga panginahanglan ug pangandoy sa tawo, sama sa sustansiyadong pagkaon ug maayong puy-anan. Hinaot nga malipayon natong paaboton ang maayong mga butang nga dagayang itagana ni Jehova sa Paraiso.

Kon kita manggihatagon sa atong panahon, atong gipakita nga gisundog nato si Jesus (Tan-awa ang parapo 6)

6. Sa unsang paagi gigamit ni Jesus ang iyang gahom, ug unsaon nato siya pagsundog?

6 Makapainteres nga dihang gitental sa Yawa si Jesus nga himoong tinapay ang mga bato, wala gamita ni Kristo ang iyang gahom sa pagtagbaw sa iyang kagutom. (Mat. 4:2-4) Apan gigamit niya ang iyang gahom sa pagtagbaw o pagtagana sa panginahanglan sa uban. Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamanggihatagon ni Jesus? Iyang giawhag ang mga alagad sa Diyos nga ‘batasanon ang paghatag.’ (Luc. 6:38) Ikapakita ba nato ang maayong hiyas sa pagkamanggihatagon pinaagi sa pagdapit sa uban sa atong balay alang sa materyal ug espirituwal nga pagpangaon? Makagahin ba kitag panahon human sa tigom sa pagtabang sa uban, sama sa pagpaminaw sa usa ka igsoon nga magpraktis sa iyang bahin? Unsay atong ikatabang sa uban diha sa ministeryo? Atong ikapakita nga kita nagsundog kang Jesus pinaagi sa pagtaganag  materyal ug espirituwal nga tabang kutob sa atong mahimo.

“ANG TANAN NANGAON UG NANGABUSOG”

7. Unsang problema ang maglungtad samtang ania pa kining sistemaha sa mga butang?

7 Ang kakabos dili bag-ong problema. Giingnan ni Jehova ang karaang Israel nga dili gayod mawad-ag kabos sa ilang taliwala. (Deut. 15:11) Kasiglohan sa ulahi, si Jesus miingon: “Ang mga kabos kanunay nga anaa kaninyo.” (Mat. 26:11) Buot bang ipasabot ni Jesus nga kanunayng may mga kabos sa yuta? Dili. Iyang gipasabot nga kanunayng may mga kabos samtang ania pa kining daotang sistema sa mga butang. Busa, makapadasig gayod ang pagkahibalo nga ang mga milagro ni Jesus nagsilbing pasiuna sa mas maayong panahon sa umaabot ubos sa pagmando sa Gingharian diin ang tanan adunay daghang pagkaon ug mabusog o matagbaw.

8, 9. (a) Nganong gipakaon ni Jesus ang libolibong katawhan? (b) Unsay nakapatandog kanimo sa milagrosong pagpakaon sa linibo?

8 Ang salmista miingon bahin kang Jehova: “Imong ginabukhad ang imong kamot ug ginatagbaw ang tinguha sa tanang buhing butang.” (Sal. 145:16) Agig pagsundog sa iyang Amahan, ‘si Kristo, ang gahom sa Diyos,’ subsob nga nagbukhad sa iyang kamot ug nagtagbaw sa tinguha o panginahanglan sa iyang mga sumusunod. Wala niya buhata kini aron lang ipakita ang iyang gahom. Siya gipalihok sa iyang kinasingkasing nga kahingawa sa uban. Atong hisgotan ang Mateo 14:14-21. (Basaha.) Ang mga tinun-an ni Jesus miduol kaniya, tingali dili lang kay sila gigutom kondili nabalaka usab sila sa gigutom ug gikapoy nga panon sa katawhan gikan sa mga siyudad nga nagbaktas ug nagsunod kang Jesus. (Mat. 14:13) Unsay iyang buhaton?

9 Pinaagi sa lima ka tinapay ug duha ka isda, gipakaon ni Jesus ang mga 5,000 ka lalaki, maingon man ang mga babaye ug mga bata! Wala ba kita matandog sa paagi sa paggamit ni Jesus sa iyang gahom aron sa pagtagana sa panginahanglan sa tanang membro sa pamilya, lakip na sa mga bata? Ang panon sa katawhan “nangaon ug nangabusog.” Nagpakita kini nga abunda ang pagkaon. Si Jesus maluluy-ong nagtagana, dili lang aron makatilawg tinapay ang mga tawo, kondili aron sila mabusog ug makalahutay sa layo nga panaw sa pagpauli. (Luc. 9:10-17) Ug diha pay 12 ka bukag nga salin sa pagkaon!

10. Unsay hapit nang mahitabo sa kakabos?

10 Karon, ang pangunang panginahanglan sa gatosan ka milyong katawhan wala matagbaw tungod sa dili matarong nga pagmando sa tawo. Gani ang pipila sa atong mga igsoon, bisag makakaon, wala gayod ‘mangabusog’ o matagbaw. Apan, haduol na ang panahon nga ang masinugtanong katawhan makatagamtam ug kalibotan nga wala nay korapsiyon ug kakabos. Kon may gahom ka, dili ba nimo tagbawon ang panginahanglan sa tawo? Ang Labing Gamhanang Diyos adunay gahom ug tinguha sa paghimo niana sa dili madugay. Oo, hapit nang moabot ang kahupayan!—Basaha ang Salmo 72:16.

11. Nganong kombinsido ka nga sa dili madugay gamiton ni Kristo ang iyang gahom ibabaw sa yuta, ug busa unsay imong buhaton?

11 Sa dinhi pa sa yuta, si Jesus naghimog mga milagro diha sa pipila ka dapit ug sulod lang sa tulo ka tuig ug tunga. (Mat. 15:24) Ingong hinimayang Hari, sakop niya ang tibuok yuta. (Sal. 72:8) Ang mga milagro ni Jesus nagpasalig kanato sa iyang katakos ug tinguha nga gamiton sa dili madugay ang iyang awtoridad alang sa atong kaayohan. Bisag dili kita makahimog milagro, makasulti kita sa mga tawo bahin sa gitagna sa Bibliya nga mas maayong panahon sa umaabot. Ingong dedikadong mga Saksi ni Jehova nga nakabaton niining bililhong kahibalo bahin sa umaabot, dili ba obligasyon usab nato nga isulti kini sa  uban? (Roma 1:14, 15) Hinaot nga ang pagpamalandong niini magpalihok kanato sa pagsulti sa uban bahin sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos.—Sal. 45:1; 49:3.

PAGKONTROLAR SA MGA PUWERSA SA KINAIYAHAN

12. Nganong makaseguro kita nga nasabtan pag-ayo ni Jesus ang ekolohiya sa yuta?

12 Dihang gilalang sa Diyos ang yuta ug ang mga butang niana, ang iyang bugtong Anak tupad kaniya ingong “batid nga magbubuhat.” (Prov. 8:22, 30, 31; Col. 1:15-17) Busa, nasabtan pag-ayo ni Jesus ang ekolohiya sa yuta. Nahibalo siya kon unsaon paggamit, pagdumala, ug pag-apod-apod sa mga kahinguhaan sa yuta sa makiangayon ug hustong paagi.

Nganong nakadayeg ka sa paagi sa paggamit ni Jesus sa iyang gahom? (Tan-awa ang parapo 13, 14)

13, 14. Paghatag ug pananglitan kon giunsa ni Kristo pagkontrolar ang mga puwersa sa kinaiyahan.

13 Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gipakita nga siya “ang gahom sa Diyos” pinaagi sa pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. Tagda kon unsay gibuhat ni Jesus sa unos nga nagpameligro sa kinabuhi sa iyang mga tinun-an. (Basaha ang Marcos 4:37-39.) Ang usa ka eskolar sa Bibliya miingon: “Ang Gregong pulong [alang sa “unos” diha sa Marcos 4:37] nagtumong sa usa ka kusog nga bagyo. Dili lang kini usa ka paghuros sa hangin . . . kondili kini maoy kusog nga bagyo inubanan sa mabagang dag-om, kusog nga mga paghuros sa hangin, pagbunok sa ulan nga tungod niini daghan ang mangaguba.” Ang asoy ni Mateo naghubit niini ingong “usa ka dakong unos.”—Mat. 8:24.

14 Handurawa ang esena: Si Kristo gikapoy kaayo gikan sa iyang ministeryo. Ang sakayan gilambalamba sa balod, mao nga nasudlan kinig tubig. Apan, bisan pa sa kasaba sa unos ug sa grabeng pagtuyatuya sa sakayan, si Jesus nahinanok sa pagkatulog. Nagkinahanglan siyag pahulay. Ang nalisang nga mga tinun-an mipukaw kaniya ug mituaw: “Mangamatay na kami!” (Mat. 8:25) Si Jesus mibangon ug gibadlong ang hangin ug dagat: “Hilom! Magmalinawon!” ug ang unos milurang. (Mar. 4:39) Unsay resulta? “Miabot ang dakong kalinaw.” Pagkatalagsaong gahom ang gipakita ni Jesus!

15. Sa unsang paagi gipakita sa Labing Gamhanang Diyos nga siya makahimo sa pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan?

15 Ang Tuboran sa gahom ni Kristo mao si Jehova mismo, busa may katarongan kitang motuo nga ang Labing Gamhanang Diyos makahimo gayod sa pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. Tagda ang pipila ka pananglitan. Sa wala pa ang Lunop, si Jehova miingon: “Pito na lamang ka adlaw ako magpaulan diha sa yuta kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii.” (Gen. 7:4) Mabasa usab nato sa Exodo 14:21: “Si Jehova nagpabalik sa dagat pinaagi sa usa ka makusog nga hangin nga timog.” Ug ang Jonas 1:4 nag-ingon: “Si Jehova nagpadalag usa ka makusog nga hangin ibabaw sa kadagatan, ug miabot ang usa ka kusog kaayong bagyo sa dagat; ug bahin sa barko, kini hapit na maguba.” Makapadasig ang pagkahibalo nga si Jehova makakontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. Tin-aw nga ang kaugmaon sa planetang Yuta anaa sa maayong mga kamot.

16. Nganong makapahupay ang pagkahibalo nga ang atong Maglalalang ug ang iyang panganay nga Anak may gahom ibabaw sa mga puwersa sa kinaiyahan?

16 Pagkamakapahupay ang pagpamalandong sa katingalahang gahom sa atong Maglalalang ug sa iyang “batid nga magbubuhat.” Dihang hatagan na nilag bug-os nga pagtagad ang yuta sulod sa 1,000 ka tuig, ang tanang tawo magpuyo sa kasegurohan. Ang makahahadlok nga mga katalagman mahimo na unyang butang sa kagahapon. Sa bag-ong kalibotan wala nay mag-antos tungod sa bagyo, tsunami, pagbuto sa bolkan, o linog. Pagkanindot  palandongon sa panahon diin wala nay kinaiyanhong puwersa nga makapatay o makaangol, kay “ang tolda sa Diyos anaa [na] uban sa mga tawo”! (Pin. 21:3, 4) Makaseguro ta nga ang gahom sa Diyos nga gipasundayag pinaagi kang Kristo magkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan panahon sa Milenyo.

SUNDOGA ANG DIYOS UG SI KRISTO KARON

17. Unsa ang usa ka paagi nga atong masundog ang Diyos ug si Kristo karon?

17 Siyempre, dili sama kang Jehova ug Jesus, dili nato mapugngan ang mga katalagman, apan duna tay mahimo. Mapadapat nato ang Proverbio 3:27. (Basaha.) Dihang ang atong mga igsoon makaagom ug kalisdanan, kita makahupay ug makatabang kanila sa pisikal, emosyonal, ug espirituwal. (Prov. 17:17) Pananglitan, makatabang ta nila sa pagbangon human sa katalagman. Tagda ang kinasingkasing nga pasalamat sa usa ka biyuda human maguba ang iyang balay sa bagyo: “Mapasalamaton kaayo ko nga ania ko sa organisasyon ni Jehova, dili lang tungod sa pisikal nga tabang kondili sa espirituwal usab.” Ug matikdi ang komento sa usa ka tagsaanong sister kinsa nawad-ag paglaom ug naguol dihang nakita niya nga naguba ang iyang balay sa bagyo. Dihang gitabangan, siya miingon: “Dili nako bug-os mapahayag ang akong gibati . . . Salamat, Jehova!” Kita malipayon nga nahimo tang bahin sa panag-igsoonay nga tinuod nga nagtagana sa panginahanglan sa usag usa. Ug mas labaw ang atong kalipay kay si Jehova ug Jesu-Kristo tinuod nga nahingawa sa katawhan sa Diyos.

18. Nganong dalayegon ang motibo ni Jesus sa paghimog mga milagro?

18 Panahon sa iyang ministeryo, gipamatud-an ni Jesus nga siya “ang gahom sa Diyos.” Apan unsay motibo ni Jesus? Wala gayod niya gamita ang iyang gahom aron sa pagpabilib sa uban o para sa kaugalingong kaayohan. Sa pagkatinuod, ang mga milagro nga gihimo ni Jesus nagpadayag sa iyang gugma alang sa katawhan. Hisgotan kana sa sunod nga artikulo.