Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sundoga ang Usa nga Nagsaad ug Kinabuhing Walay Kataposan

Sundoga ang Usa nga Nagsaad ug Kinabuhing Walay Kataposan

“Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak.”—EFE. 5:1.

1. Unsang katakos ang motabang nato sa pagsundog sa mga hiyas sa Diyos?

SI Jehova naghatag kanatog katakos nga mobati sa gibati sa uban. Sa usa ka sukod, atong masabtan ang usa ka situwasyon nga wala pa nato masinatii. (Basaha ang Efeso 5:1, 2.) Sa unsang paagi maalamon natong magamit ang maong gasa gikan sa Diyos? Unsay angay natong buhaton aron dili kini magpahinabog kadaot kanato?

2. Unsay bation ni Jehova kon kita nag-antos?

2 Sa walay duhaduha, kita nalipay nga ang Diyos nagsaad ug imortal nga kinabuhi sa langit ngadto sa matinumanong mga dinihogan ug walay kataposang kinabuhi sa yuta ngadto sa maunongon nga “ubang mga karnero” ni Jesus. (Juan 10:16; 17:3; 1 Cor. 15:53) Siyempre, mawala na nianang panahona ang pag-antos. Bisan pa niana, makasabot si Jehova sa kasakit nga atong bation karon, sama nga iyang nasabtan ang pag-antos sa mga Israelinhon dihang sila naulipon sa Ehipto. Gani, “sa panahon sa tanan nilang  kasakit kadto nakapasakit kaniya.” (Isa. 63:9) Kasiglohan sa ulahi, ang mga Hudiyo nahadlok dihang gisupak sa mga kaaway ang pagtukod pag-usab sa templo, apan giingnan sila sa Diyos: “Siya nga nagahilabot kaninyo nagahilabot sa kalimutaw sa akong mata.” (Zac. 2:8) Maingon nga ang usa ka inahan nagmahal sa iyang anak, si Jehova mahigugmaong motabang sa iyang katawhan. (Isa. 49:15) Busa, mahimong masabtan ni Jehova ang usa ka situwasyon bisag wala niya kini masinatii, ug gihatagan ta niya sa maong katakos.—Sal. 103:13, 14.

GISUNDOG NI JESUS ANG GUGMA SA DIYOS

3. Unsay nagpakita nga mabination si Jesus?

3 Gibati ni Jesus ang kasakit nga gibati sa uban, bisan pag wala niya kana masinatii. Pananglitan, ang ordinaryong mga tawo nahadlok sa mga lider sa relihiyon, kinsa naglimbong ug nagpabug-at kanila pinaagig daghang hinimog tawo nga mga lagda. (Mat. 23:4; Mar. 7:1-5; Juan 7:13) Si Jesus wala gayod mahadlok o malimbongi, apan nasabtan niya ang ilang kahimtang. Busa, “sa pagkakita sa mga panon sa katawhan siya naluoy kanila, tungod kay sila pinanitan ug nagkatibuagsa sama sa mga karnero nga walay magbalantay.” (Mat. 9:36) Sama sa iyang Amahan, si Jesus mahigugmaon ug mabination.—Sal. 103:8.

4. Unsay gihimo ni Jesus dihang nakita niya ang pag-antos sa uban?

4 Dihang nakita ni Jesus nga nag-antos ang mga tawo, napalihok siya sa pagpakitag gugma kanila. Sa ingon, hingpit niyang gisundog ang gugma sa iyang Amahan. Human sa ilang pagsangyaw sa layong lugar, gusto unta ni Jesus ug sa iyang mga apostoles nga moadto sa usa ka mingawng dapit aron mopahulay. Apan naluoy siya sa panon sa katawhan nga nagpaabot niya, busa migahin siyag panahon sa “pagtudlo kanila ug daghang butang.”—Mar. 6:30, 31, 34.

SUNDOGA ANG GUGMA NI JEHOVA

5, 6. Aron masundog ang gugma sa Diyos, unsaon nato pagtratar ang uban? Iilustrar. (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

5 Masundog nato ang gugma sa Diyos diha sa atong pagtratar sa atong isigkatawo. Sa pag-ilustrar: Ibutang ta nga ang usa ka batan-ong brader, nga atong tawgog Alan, naghunahuna bahin sa usa ka tigulang nga brader nga nalisdan sa pagbasa kay hanap na ang panan-aw niini. Nalisdan sab siyang molakaw dihang mamalaybalay. Nahinumdoman ni Alan ang giingon ni Jesus: “Sumala sa buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, mao usab ang inyong pagabuhaton ngadto kanila.” (Luc. 6:31) Busa nangutana si Alan sa iyang kaugalingon: ‘Unsa may gusto nako nga buhaton sa uban nganhi kanako?’ Ang iyang tubag, ‘Gusto kong makigdula sila nakog basketbol!’ Apan dili makahimo niana ang tigulang nga brader. Ang gipamulong ni Jesus nagpasabot nga angay natong pangutan-on ang atong kaugalingon, ‘Unsay gusto nako nga buhaton sa uban nganhi kanako kon ako ang naa sa ilang kahimtang?’

6 Si Alan bata pa, apan may katakos siya sa pagsabot sa mga situwasyon nga wala pa niya masinatii. Siya migugol ug panahon uban sa tigulang nga brader ug namati pag-ayo niini. Busa, anam-anam niyang nasabtan ang situwasyon sa usa ka tigulang nga naglisod pagbasa sa Bibliya o sa pagpamalaybalay. Dihang gibati ni Alan ang kasakit nga gibati sa tigulang nga brader, iyang nasabtan kon unsay panginahanglan niini, ug gusto niyang motabang. Mahimo usab nato kana. Aron masundog ang gugma sa Diyos, kinahanglang ibutang nato ang atong kaugalingon sa kahimtang sa atong igsoon.—1 Cor. 12:26.

Sundoga si Jehova pinaagi sa pagpakitag gugma (Tan-awa ang parapo 7)

7. Sa unsang paagi nato masabtan ang gibating kasakit sa uban?

7 Dili kanunayng sayon nga masabtan ang kasakit nga nasinati sa uban. Daghan ang nag-atubang ug kalisdanan nga wala pa gayod nato masinatii. Ang uban nag-antos tungod  sa pagkaangol, sakit, o pagkatigulang. Ang pipila nagsagubang ug emosyonal nga mga problema tungod sa depresyon, pag-atake sa nerbiyos, o mga epekto sa pag-abuso. Ang uban may mga membro sa pamilya nga dili Saksi o kaha nag-inusarang ginikanan. Ang tanan nag-atubang ug mga problema, ug tingali ang pipila niini wala pa nato masinatii. Sa maong mga kahimtang, sa unsang paagi nato masundog ang gugma sa Diyos? Pinaagi sa pagpaminaw pag-ayo aron atong masabtan ang ilang gibati. Kini magpalihok kanato sa pagsundog sa gugma ni Jehova ug sa paghatag sa gikinahanglang tabang. Managlahi ang panginahanglan sa matag indibiduwal, apan makatagana kita ug espirituwal nga pagdasig ug ubang praktikal nga tabang.—Basaha ang Roma 12:15; 1 Pedro 3:8.

SUNDOGA ANG KALULOT NI JEHOVA

8. Unsay nakatabang kang Jesus sa pagpakitag kalulot?

8 Ang Anak sa Diyos miingon: “[Ang] Labing Hataas . . . maluloton ngadto sa mga dili-mapasalamaton ug sa daotan.” (Luc. 6:35) Sa pagkatinuod, gisundog ni Jesus ang kalulot sa Diyos. Unsay nakatabang kang Jesus sa pagbuhat niana? Iyang gitratar ang uban sa malulotong paagi. Iyang gihunahuna kon unsay bation sa uban sa iyang isulti ug buhaton. Pananglitan, usa ka babaye nga nailhang makasasala ang miduol kaniya. Siya mihilak ug gihumod niya ang mga tiil ni Jesus pinaagi sa iyang mga luha. Nakita ni Jesus nga siya mahinulsolon, ug nahibalo siya kon unsay bation niini kon iya kining abogon. Busa, iya kining gikomendahan ug gipasaylo. Dihang mitutol niana ang usa ka Pariseo, si Jesus maluloton usab nga nakigsulti kaniya.—Luc. 7:36-48.

9. Unsay makatabang nato sa pagsundog sa kalulot sa Diyos? Paghatag ug pananglitan.

9 Sa unsang paagi nato masundog ang kalulot sa Diyos? Si apostol Pablo misulat: “Ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away, kondili kinahanglang magmalumo [o, magmataktikanhon] sa tanan.” (2 Tim. 2:24) Ang mataktikanhong mga tawo nahibalo kon unsay himoon sa usa ka situwasyon aron dili masakitan ang uban. Hunahunaa kon sa unsang paagi kita magmaluloton niining mosunod nga mga situwasyon: Sa trabahoan, ang atong superbisor wala magtinarong sa pagtrabaho. Unsay atong reaksiyon? Usa ka brader nga dugay nang wala makatambong ang kalit nga mitungha sa Kingdom Hall. Unsa may atong isulti kaniya? Sa kanataran, usa ka tagbalay ang miingon, “Busy man ko karon.” Magmahunahunaon ba kita? Sa balay, ang atong kapikas nangutana, “Nganong wala man ko nimo sultihi sa imong plano karong Sabado?” Motubag ba kita sa malulotong paagi? Pinaagi sa pagbutang sa atong kaugalingon sa ilang kahimtang ug sa paghunahuna kon unsay bation sa uban sa atong isulti, mahibalo kita kon unsay angay natong isulti ug makalihok kita sa paagi nga nagsundog sa kalulot ni Jehova.—Basaha ang Proverbio 15:28.

SUNDOGA ANG KAALAM SA DIYOS

10, 11. Unsay makatabang nato sa pagsundog sa kaalam sa Diyos? Paghatag ug pananglitan.

10 Ang katakos sa pagsabot sa mga panghitabo nga wala pa nato masinatii makatabang usab nato sa pagsundog sa kaalam ni Jehova ug sa pagkakitang daan sa posibleng mga resulta sa atong pagabuhaton. Ang kaalam maoy usa sa pangunang mga hiyas ni Jehova, ug kon buot niya, iyang makitang daan ang resulta sa usa ka binuhatan. Wala kita niana nga katakos, apan maayong hunahunaon nato kon unsay mahimong resulta sa atong pagabuhaton. Ang mga Israelinhon napakyas sa pagpamalandong sa posibleng mga resulta sa ilang pagsupak sa Diyos. Bisan pa sa tanang gibuhat sa Diyos kanila, si Moises nahibalo nga buhaton nila ang daotan sa mga mata ni Jehova. Atubangan sa tibuok kongregasyon sa Israel, iyang gisulti ang usa ka awit: “Sila usa ka nasod nga kanila nahanaw ang tambag, ug taliwala kanila walay pagsabot. Oh kon maalamon  pa unta sila! Nan palandongon unta nila kini. Tagdon unta nila ang dangatan nila sa ulahi.”—Deut. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Aron masundog ang kaalam sa Diyos, maayong hunahunaon o handurawon pa gani ang posibleng mga resulta sa atong pagabuhaton. Pananglitan, kon kita nakigdeyt atong hinumdoman nga lisod ang pagkontrolar sa atong pagbati ug seksuwal nga tinguha. Dili gayod kita mohimog mga plano o bisan unsang butang nga magpameligro sa atong bililhong relasyon kang Jehova! Hinunoa, kinahanglang molihok kita nga kaharmonya niining inspiradong mga pulong: “Maalamon ang tawo nga nakakita sa katalagman ug nagtago sa iyang kaugalingon, apan ang walay kasinatian moagi ug magaantos sa silot.”—Prov. 22:3.

LIKAYI ANG MAKADAOT NGA PAGHANDURAW

12. Sa unsang paagi mahimong makadaot kanato ang paghanduraw?

12 Ang maalamong tawo nahibalo nga ang paghanduraw mahimong samag kalayo. Kon gamiton ang kalayo sa hustong paagi, kini mapuslanon. Pananglitan, kini makalutog pagkaon. Apan kon dili makontrolar ang kalayo, kini makasunog sa tibuok balay ug makapatay sa mga nagpuyo niana. Sa susama, ang paghanduraw mapuslanon kon makatabang kini kanato sa pagsundog kang Jehova. Apan, kini makadaot kon sugnoran niini ang imoral nga mga tinguha. Pananglitan, kon nabatasan nato ang paghunahuna bahin sa daotang mga butang, mahimong motultol kini sa pagpakasala. Sa pagkatinuod, ang paghanduraw bahin sa imoral nga mga butang mahimong makamatay sa espirituwal!—Basaha ang Santiago 1:14, 15.

13. Unsang matanga sa kinabuhi ang posibleng gihanduraw ni Eva?

13 Tagda kon sa unsang paagi ang unang babaye, si Eva, nakaugmad ug tinguha sa pagkaon sa gidili nga bunga “sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan.” (Gen. 2:16, 17) Ang halas miingon kaniya: “Dili gayod kamo mamatay. Kay nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.” Nakita ni Eva nga “ang kahoy maayong kan-on ug nga kini takos pangandoyon sa mga mata.” Unsay resulta? “Siya mikuha sa bunga niini ug mikaon niini. Human niana siya mihatag usab ug pipila sa iyang bana sa dihang nahiuban na kaniya ug siya mikaon niini.” (Gen. 3:1-6) Dayag nga may nakapadani kang Eva sa gisulti ni Satanas. Imbes dunay mosulti kaniya kon unsay maayo ug daotan, siya ang midesisyon labot niini. Pagkadaotan sa resulta sa maong paghanduraw! Pinaagi sa makasasalang bana ni Eva nga si Adan, “ang sala misulod sa kalibotan . . . ug ang kamatayon pinaagi sa sala.”—Roma 5:12.

14. Sa unsang paagi ang Bibliya makatabang nato sa paglikay sa daotang panggawi?

 14 Ang sala ni Eva sa tanaman sa Eden wala malangkit sa seksuwal nga imoralidad. Apan, si Jesus nagpasidaan batok sa paghanduraw sa imoral nga panggawi. Siya miingon: “Ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.” (Mat. 5:28) Dugang pa, si Pablo nagpasidaan: “Ayaw paglaraw daan alang sa mga tinguha sa unod.”—Roma 13:14.

15. Unsang matanga sa bahandi ang angay natong tigomon, ug ngano?

15 Ang Bibliya nagpasidaan usab batok sa kapeligrohan sa paghanduraw nga madato pag-ayo ug sa ingon diyutay na lag panahon alang sa Diyos. Sa pagkatinuod, ang bahandi sa dato “maoy ingon sa salipod nga paril diha sa iyang hunahuna.” (Prov. 18:11) Si Jesus nag-asoy ug sugilanon aron ipakita ang makapasubong kahimtang sa usa ka tawo nga ‘nagatigom ug bahandi alang sa iyang kaugalingon apan dili dato ngadto sa Diyos.’ (Luc. 12:16-21) Si Jehova malipay kon buhaton nato ang mga butang nga makapahimuot kaniya. (Prov. 27:11) Pagkamalipayon nato kon atong mabatonan ang iyang pag-uyon tungod sa atong pagtigom ug ‘mga bahandi sa langit’! (Mat. 6:20) Ug ang maayong relasyon kang Jehova mao gayod ang labing bililhong bahandi nga atong mabatonan.

PAGKONTROLAR SA KABALAKA

16. Unsa ang usa ka paagi sa pagkontrolar sa atong kabalaka?

16 Handurawa kon unsa ka dako ang atong kabalaka kon kita maningkamot sa pagtigom ug ‘mga bahandi sa yuta.’ (Mat. 6:19) Si Jesus migamit ug ilustrasyon sa pagpakita nga “ang kabalaka niining sistema sa mga butang ug ang malimbongong gahom sa mga bahandi” makatuok sa pulong sa Gingharian. (Mat. 13:18, 19, 22) Nabalaka man sa salapi o wala, ang pipila ka tawo kanunayng maghanduraw sa tanang daotang butang nga posibleng mahitabo. Apan, ang dili makontrolar nga kabalaka mahimong makadaot kanato sa pisikal ug espirituwal. Salig kang Jehova ug hinumdomi nga “ang pagkamabalak-on diha sa kasingkasing sa usa ka tawo maoy magpatikuko niini, apan ang maayong pulong mao ang makapalipay niini.” (Prov. 12:25) Ang maayong mga pulong sa pagdasig gikan sa usa nga nakasabot kanato makapalipay sa atong kasingkasing. Ang pagpakig-estorya sa atong ginikanan, kapikas, o kasaligang higala nga may panglantaw nga susama sa Diyos mahimong makahupay sa atong kabalaka.

17. Sa unsang paagi si Jehova nagtabang kanato sa pagsagubang sa kabalaka?

17 Walay labawng makasabot sa atong kabalaka gawas kang Jehova. “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang,” misulat si Pablo, “apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.” (Filip. 4:6, 7) Hunahunaa kadtong nanalipod kanato batok sa espirituwal nga kadaot—mga isigkamagtutuo, ansiyano, matinumanong ulipon, manulonda, si Jesus, ug si Jehova mismo.

18. Sa unsang paagi makatabang kanato ang paghanduraw?

18 Sa ato nang nasayran, ang paghanduraw makatabang kanato sa pagsundog sa mga hiyas sa Diyos, sama sa gugma. (1 Tim. 1:11; 1 Juan 4:8) Magmalipayon kita kon magpakita kitag tinuod nga gugma, maghunahuna sa posibleng mga resulta sa atong pagabuhaton, ug maglikay sa kabalaka nga maghikaw kanato sa kalipay. Busa, gamiton nato ang hinatag sa Diyos nga katakos sa paghanduraw sa paglaom sa umaabot ug pagsundog sa gugma, kalulot, kaalam, ug kalipay ni Jehova.—Roma 12:12.