Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Mayo 2015

Makasukol Ka Kang Satanas—Ug Magmadaogon!

Makasukol Ka Kang Satanas—Ug Magmadaogon!

“Barog kamo batok [kang Satanas], malig-on sa pagtuo.”1 PED. 5:9.

1. (a) Nganong importante nga atong suklan si Satanas karon? (b) Nganong nahibalo kita nga posible kitang magmadaogon batok kang Satanas?

SI Satanas nakiggubat sa dinihogang nanghibilin ug sa “ubang mga karnero.” (Juan 10:16) Gusto sa Yawa nga daghang alagad ni Jehova ang iyang matukob kutob sa iyang mahimo tungod kay gamay na lang ang nahibilin niyang panahon. (Basaha ang Pinadayag 12:9, 12.) Magmadaogon ba kita batok kang Satanas? Oo! Ang Bibliya nag-ingon: “Sukli ang Yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.”—Sant. 4:7.

2, 3. (a) Nganong gusto ni Satanas nga patuohon ang mga tawo nga wala siya maglungtad? (b) Nganong nahibalo ka nga naglungtad si Satanas?

2 Daghan ang nagtamay sa ideya nga naglungtad si Satanas. Para nila, si Satanas ug ang mga demonyo maoy tinumotumo lang nga mga karakter sa nobela, makahahadlok nga salida, ug video game. Sila miingon nga walay intelihenteng tawo nga motuog daotang espiritu. Apan, importante ba kang Satanas kon maghunahuna ang mga tawo nga siya ug ang iyang mga demonyo dili tinuod? Dili! Mas dali hinuon kang Satanas ang pagbuta sa hunahuna sa mga tawong nagduhaduha nga siya naglungtad. (2 Cor. 4:4) Ang pagpasiugda sa ideya nga wala maglungtad ang daotang mga espiritu maoy usa sa mga paagi ni Satanas sa pagpahisalaag sa mga tawo.

 3 Ingong mga alagad ni Jehova, dili kita apil niadtong mga nahisalaag. Kita nahibalo nga naglungtad ang Yawa, kay siya ang nakig-estorya kang Eva pinaagi sa halas. (Gen. 3:1-5) Si Satanas ang nagtamay kang Jehova maylabot kang Job. (Job 1:9-12) Si Satanas ang nagtental kang Jesus. (Mat. 4:1-10) Ug human sa pagkatukod sa Gingharian sa Diyos niadtong 1914, si Satanas ang “nakiggubat” batok sa dinihogang nanghibilin. (Pin. 12:17) Nagpadayon ang maong pagpakiggubat kay gusto ni Satanas nga bungkagon ang pagtuo sa nahibilin sa 144,000 ug sa ubang mga karnero. Aron makadaog, kita kinahanglang mobarog batok kang Satanas ug magpabiling lig-on sa pagtuo. Kini nga artikulo maghisgot sa tulo ka paagi sa paghimo niana.

ISALIKWAY ANG GARBO

4. Giunsa pagpakita ni Satanas nga siya garboso?

4 Si Satanas dili gayod mapainubsanon. Kini nga espiritung linalang nangahas sa paghagit sa pagkasoberano ni Jehova ug nagpakadiyos. Siya mao gayod ang larawan sa pagkagarboso ug pagkamapangahason. Busa, ang usa ka paagi nga kita makabarog batok kang Satanas mao ang pagsalikway sa garbo ug ang pag-ugmad sa pagkamapainubsanon. (Basaha ang 1 Pedro 5:5.) Apan, unsa ang garbo? Kanunay ba kining makadaot?

5, 6. (a) Kanunay bang makadaot ang garbo? Ipatin-aw. (b) Unsa nga matang sa garbo ang peligroso, ug unsay mga pananglitan niana diha sa Kasulatan?

5 Usa ka diksiyonaryo naghubit sa garbo ingong “pagbatig dignidad ug pagtahod sa kaugalingon” ug “ang kalipay nga bation kay ikaw o ang mga suod nimo nakahimog maayo o nakabatog butang nga maayo.” Dili kana sayop. Si apostol Pablo miingon sa mga taga-Tesalonica: “Kami nagpasigarbo kaninyo taliwala sa mga kongregasyon sa Diyos tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo diha sa tanan ninyong mga paglutos ug sa mga kasakitan nga inyong giantos.” (2 Tes. 1:4) Busa kon mapasigarbohon kita sa maayong nahimo sa uban ug magbatog nahiangayng garbo sa kaugalingon, kini makaayo. Siyempre, dili nato angayng ikaulaw ang atong pamilya, kultura, o ang rehiyon nga gigikanan.—Buh. 21:39.

6 Apan, dunay matang sa garbo nga makabungkag ug mga relasyon ug makadaot sa atong pagpakighigala kang Jehova. Ang maong garbo mahimong magtukmod kanato sa pagkasuko ug sa pagsalikway sa gikinahanglang tambag imbes mapainubsanon kining dawaton. (Sal. 141:5) Ang maong garbo gihubit ingong “sobrang pagtamod sa kaugalingon” o “pagkahambogiro nga gipakita sa mga tawong nagtuo, bisag walay basehan, nga mas maayo sila kay sa uban.” Si Jehova nagdumot sa pagkagarboso. (Ezeq. 33:28; Amos 6:8) Apan, gusto ni Satanas nga makitang manghambog ang mga tawo kay kini magbanaag sa iyang pagkagarboso. Hunahunaa kon unsa ka malipayon si Satanas dihang nakita niya ang pagpanghambog ni Nimrod, Paraon, ug Absalom—mga biktima sa sayop nga matang sa garbo! (Gen. 10:8, 9; Ex. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Garbo usab ang usa sa mga rason kon nganong nakasala si Cain. Ang Diyos mismo ang mitambag kaniya apan wala niya kini dawata tungod sa garbo. Iyang gibalewala ang tambag ni Jehova ug wala siya magpanuko sa pagpakasala.—Gen. 4:6-8.

7, 8. (a) Unsa ang pagpihig sa rasa, ug nganong usa kini ka matang sa garbo? (b) Ipatin-aw kon nganong ang pagkagarboso makatugaw sa kalinaw sa kongregasyon.

7 Karon, gipakita sa mga tawo ang garbo sa makadaot nga mga paagi. Ang garbo nalangkit usahay sa pagpihig sa rasa. Usa ka diksiyonaryo naghubit sa pagpihig sa rasa ingong “diskriminasyon o pagdumot batok sa mga tawo nga lahi ug rasa” ug “pagtuo nga ang mga tawo nga lainlaig rasa may lainlaing  kinaiya ug abilidad, ug natural lang nga may pipila ka rasa nga labaw o ubos.” Ang pagpihig sa rasa mitultol sa mga rayot, gubat, ug dinaghang pagpatay pa gani.

8 Siyempre, dili kana angayng mahitabo sulod sa Kristohanong kongregasyon. Pero usahay, ang panagbangi sa pipila ka igsoon, nga magsugod sa garbo, mahimong mograbe. Dayag nga nahitabo kana sa unang siglong mga Kristohanon kinsa gisulatan ni Santiago niining puwersadong pangutana: “Unsay nakaingon sa mga gubat ug . . . mga panag-away diha kaninyo?” (Sant. 4:1) Oo, kon kita magdumot sa uban ug maghunahuna nga mas labaw ta kanila mahimong makasulti ta ug makabuhat ug mga butang nga makapasakit pag-ayo kanila. (Prov. 12:18) Klaro, ang pagkagarboso makatugaw sa kalinaw sa kongregasyon.

9. Sa unsang paagi gitabangan ta sa Bibliya sa pagsalikway sa pagpihig sa rasa ug sa ubang matang sa sayop nga garbo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

9 Kon kita may tendensiya nga mobating labaw sa uban, kinahanglan natong hinumdoman nga “ang tagsatagsa nga garboso sa kasingkasing maoy dulumtanan kang Jehova.” (Prov. 16:5) Angay usab natong susihon ang atong panglantaw niadtong lahi ug rasa, nasyonalidad, o kultura. Kon mobati kitang labaw ang atong rasa ug nasod, gibalewala nato ang kamatuoran nga “gihimo [sa Diyos] gikan sa usa ka tawo ang tanang nasod sa katawhan.” (Buh. 17:26) Sa maong diwa, usa ray rasa sa tawo kay kitang tanan gikan kang Adan. Busa, binuang gayod ang paghunahuna nga natural lang nga may pipila ka rasa nga labaw o ubos. Ang maong panghunahuna maoy paagi ni Satanas sa pagdaot sa atong Kristohanong gugma ug panaghiusa. (Juan 13:35) Aron masuklan si Satanas ug magmadaogon, kinahanglan natong isalikway ang tanang matang sa sayop nga garbo.—Prov. 16:18.

ISALIKWAY ANG MATERYALISMO UG ANG GUGMA SA KALIBOTAN

10, 11. (a) Nganong dali rang higugmaon ang kalibotan? (b) Giunsa tingali pagpakita ni Demas nga gihigugma niya ang kalibotan?

10 Si Satanas mao “ang magmamando niining kalibotana,” ug kini nailalom sa iyang gahom. (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Busa, ang sagad nga gipasiugda niining kalibotana sukwahi sa sukdanan sa Bibliya. Siyempre, dili tanang gitanyag sa kalibotan daotan. Apan, angay natong dahomon nga gamiton ni Satanas ang iyang kalibotan aron pahimuslan ang atong mga tinguha ug tentalon ta sa pagpakasala o sa pag-ugmad sa gugma sa kalibotan aron mapasagdan ang atong pagsimba kang Jehova.—Basaha ang 1 Juan 2:15, 16.

11 Dayag nga ang gugma sa kalibotan nakaapektar sa unang siglong mga Kristohanon. Pananglitan, si Pablo misulat: “Si Demas mibiya kanako tungod kay iyang gihigugma kini nga sistema sa mga butang.” (2 Tim. 4:10) Walay espesipikong giingon ang Bibliya kon unsang bahina sa kalibotan ang gihigugma ni Demas nga tungod niana iyang gibiyaan si Pablo. Basig mas gihigugma ni Demas ang materyal nga mga butang kay sa espirituwal nga mga butang. Kon mao nay nahitabo, nawad-an si Demas ug nindot kaayong pribilehiyo—ug para sa unsa? Duna bay ikatanyag ang kalibotan kang Demas nga mas labaw pa sa mga panalangin nga ihatag ni Jehova kaniya tungod sa iyang pag-uban kang Pablo?—Prov. 10:22.

12. Sa unsang mga paagi mahimo kitang mabiktima sa “malimbongong gahom sa mga bahandi”?

12 Mahimong mahitabo usab kana kanato. Ingong mga Kristohanon, normal lang nga gusto natong tagan-an sa materyal ang atong kaugalingon ug ang atong pamilya. (1 Tim. 5:8) Gusto ni Jehova nga komportable kitang magkinabuhi—usa ka kamatuoran nga dayag natong makita sa nindot nga puy-anang gitagana kang Adan ug Eva. (Gen. 2:9) Apan mahimong  pahimuslan ni Satanas ang atong tinguha pinaagi sa “malimbongong gahom sa mga bahandi.” (Mat. 13:22) Daghan ang naghunahuna nga ang kuwarta makahatag ug kalipay o ang materyal nga kabtangan makahatag ug kalamposan. Kana maoy panglimbong, ug makawala kana sa labing bililhong butang nga atong nabatonan—ang atong pagpakighigala kang Jehova. Si Jesus nagpasidaan: “Walay usa nga mahimong ulipon sa duha ka agalon; kay mahimong dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain, o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili kamo mahimong ulipon sa Diyos ug sa Bahandi.” (Mat. 6:24) Kon kita magpaulipon sa Bahandi, dili na ta makaalagad kang Jehova, ug mao gyod nay gusto ni Satanas nga atong buhaton! Hinaot dili nato tugotan nga ang kuwarta o ang mga butang nga mapalit niini mahimong mas importante pa kay sa atong pagpakighigala kang Jehova. Aron masuklan si Satanas, kita kinahanglang magmabalanse sa atong panglantaw sa materyal nga mga butang.—Basaha ang 1 Timoteo 6:6-10.

LIKAYI ANG SEKSUWAL NGA IMORALIDAD

13. Giunsa pagpasiugda niining kalibotana ang sayop nga panglantaw sa kaminyoon ug pagpakigsekso?

13 Ang lain pang bitik sa kalibotan ni Satanas mao ang seksuwal nga imoralidad. Karon, daghan ang nag-isip sa pagkamaunongon sa kapikas—ug bisan sa kaminyoon mismo—ingong mapig-oton ug kinaraan. Pananglitan, usa ka sikat nga aktres miingon: “Imposible para sa lalaki ug babaye nga usa ray kapikas. Wala koy nailhang maunongon o gustong magmaunongon sa kapikas.” Usa ka aktor miingon: “Ambot kon kinaiyanhon ba gyod nato nga usa ray kapikas sa tibuok kinabuhi.” Malipay gayod si Satanas dihang ang iladong mga tawo magtamay sa gasa sa Diyos nga kaminyoon. Dili gusto sa Yawa nga paluyohan ang maong kahikayan o nga magmalamposon kana. Busa, aron masuklan si Satanas kinahanglang paluyohan nato ang kahikayan sa Diyos sa kaminyoon.

14, 15. Sa unsang paagi nato malikayan ang seksuwal nga imoralidad?

14 Minyo man o tagsaanon, paningkamotan gayod natong likayan ang tanang matang sa seksuwal nga imoralidad. Sayon ba kini? Dili! Pananglitan, kon ikaw batan-on, kanunay tingali nimong madunggan ang imong mga eskolmet nga manghambog nga sila nakigsekso kang bisan kinsa nga gusto nila. Basin manghambog pod sila bahin sa sexting, usa ka buhat nga sa pipila ka lugar giisip nga sama ra sa child pornography. Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga nagapakighilawas nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas.” (1 Cor. 6:18) Ang mga sakit nga mapasa pinaagig pagpakigsekso miresulta sa pag-antos ug kamatayon. Ug daghang dili minyong batan-on nga nawad-an sa ilang pagkaulay ang miingon nga nagbasol sila sa ilang gihimo. Ang realidad sa seksuwal nga imoralidad lahi gayod sa gipakita diha sa mga salida, nga nagpatuo kanato nga ang paglapas sa balaod sa Diyos wala ray daotang resulta. Tungod sa maong panghunahuna, ang mga tawo nabiktima sa “malimbongong gahom sa sala.”—Heb. 3:13.

15 Kon matental ka sa pagbuhat ug seksuwal nga imoralidad, unsay imong mahimo? Ilha ang imong kahuyangan. (Roma 7:22, 23) Pag-ampo sa Diyos alang sa kusog. (Filip. 4:6, 7, 13) Likayi ang mga situwasyon nga mahimong motultol sa imoralidad. (Prov. 22:3) Ug dihang motungha ang tentasyon, isalikway dayon kini.—Gen. 39:12.

16. Unsay reaksiyon ni Jesus sa tentasyon ni Satanas, ug unsay atong makat-onan sa iyang ehemplo?

16 Si Jesus maoy maayo kaayong ehemplo sa paglikay sa tentasyon. Wala siya magpalimbong sa mga saad ni Satanas. Wala gani niya timbangtimbanga ang bentaha ug disbentaha niana. Hinunoa, siya mitubag dayon: “Kini nahisulat.” (Basaha ang Mateo 4:4-10.)  Si Jesus pamilyar sa Pulong sa Diyos, ug kana nagtabang niya sa paglihok dayon ug sa pagkutlog mga teksto dihang gisulayan. Aron masuklan si Satanas ug magmadaogon, dili gayod kita magpatental sa paghimog seksuwal nga imoralidad.—1 Cor. 6:9, 10.

DAOGA ANG PAKIG-AWAY PINAAGI SA PAGLAHUTAY

17, 18. (a) Unsa pay laing bitik ni Satanas, ug nganong dili ta matingala niana? (b) Unsay mahitabo kang Satanas, ug nganong magdasig kana kanato sa paglahutay?

17 Ang garbo, materyalismo, ug seksuwal nga imoralidad maoy tulo lang sa mga bitik nga gigamit ni Satanas. Duna pay daghan. Pananglitan, ang pipila ka Kristohanon gilutos sa mga membro sa pamilya, gibugalbugalan sa mga eskolmet, o gidid-an sa gobyerno sa ilang buluhatong pagsangyaw. Dili kita matingala niana kay gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga sumusunod: “Kamo pagadumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan; apan siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.”—Mat. 10:22.

Si Satanas pagalaglagon (Tan-awa ang parapo 18)

18 Sa unsang paagi nato masuklan si Satanas ug magmadaogon? Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Pinaagi sa paglahutay sa inyong bahin mabatonan ninyo ang inyong mga kalag.” (Luc. 21:19) Dili makapahinabog permanenteng kadaot ang bisan unsa nga buhaton sa tawo kanato. Walay makabungkag sa atong bililhong pagpakighigala sa Diyos gawas kon tugotan nato kanang mahitabo. (Roma 8:38, 39) Bisan pag mamatay ang pipila ka alagad ni Jehova, wala kini magpasabot nga nagmadaogon si Satanas, kay banhawon sila ni Jehova! (Juan 5:28, 29) Sa laing bahin, dulom ang kaugmaon si Satanas. Human sa kalaglagan sa iyang dili diyosnong sistema, si Satanas bilanggoon sa kahiladman sulod sa 1,000 ka tuig. (Pin. 20:1-3) Sa kataposan sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Jesus, si Satanas “pagabuhian [sa makadiyot] gikan sa iyang bilanggoan” aron himoon ang kataposang pagpahisalaag sa hingpit nga katawhan. Human niana, ang Yawa pagalaglagon. (Pin. 20:7-10) Si Satanas wala nay paglaom, apan ikaw naa! Barog batok kang Satanas, lig-ona ang imong pagtuo. Makasukol ka kang Satanas ug magmadaogon!