Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Magmabinantayon—Gusto Kang Tukbon ni Satanas!

Magmabinantayon—Gusto Kang Tukbon ni Satanas!

“Magmabinantayon. Ang inyong kaaway, ang Yawa, nagasuroysuroy sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.”1 PED. 5:8.

1. Ipatin-aw kon sa unsang paagi ang usa ka espiritung linalang nahimong Satanas.

DIHAY higayon nga siya may maayong baroganan uban kang Jehova. Apan, kining espiritu nga linalang nagsugod sa pagtinguha nga simbahon sa mga tawo. Imbes patyon ang maong sayop nga tinguha, iya kining giugmad, gipatubo hangtod nga kini namungag sala. (Sant. 1:14, 15) Atong nailhan ang maong linalang ingong si Satanas, kinsa “wala mobarog nga lig-on diha sa kamatuoran.” Siya mirebelde kang Jehova ug nahimong “amahan sa bakak.”—Juan 8:44.

2, 3. Unsay gipadayag sa mga terminong “Satanas,” “Yawa,” “halas,” ug “dragon” bahin sa pangunang kaaway ni Jehova?

2 Sukad sa iyang pagrebelde, si Satanas nahimong pangunang kaaway ni Jehova, ug dili gayod siya higala sa katawhan. Ang mga titulong gihatag kang Satanas nagpakita kon unsa siya ka daotan. Ang Satanas nagkahulogang “Magsusukol,” nga nagpaila nga kining daotang espiritu nga linalang wala magpaluyo sa pagkasoberano sa Diyos; hinunoa, iya kining gidumtan ug gisuklan. Gusto gayod ni Satanas nga matapos ang pagkasoberano ni Jehova.

3 Sa Pinadayag 12:9, si Satanas gitawag ug Yawa, nga nagkahulogang “Tigbutangbutang.” Kini magpahinumdom kanato nga  gipasipalahan ni Satanas si Jehova pinaagi sa pagtawag Kaniyang bakakon. Ang terminong “orihinal nga halas” magpahinumdom kanato sa makapasubong panghitabo sa Eden dihang gigamit ni Satanas ang halas sa paglimbong kang Eva. Ang ekspresyong “dakong dragon” magpahinumdom kanato sa usa ka makalilisang nga mangtas ug haom nga naghubit sa daotang tinguha ni Satanas sa pagbabag sa katuyoan ni Jehova ug sa paglaglag sa Iyang katawhan.

4. Unsay hisgotan niini nga artikulo?

4 Klaro nga si Satanas mao ang kinadak-ang hulga sa atong pagkamatinumanon. Haom lang nga ang Bibliya nagpasidaan kanato: “Hupti ninyo ang maayong panghunahuna, magmabinantayon. Ang inyong kaaway, ang Yawa, nagasuroysuroy sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” (1 Ped. 5:8) Tungod sa maong pasidaan, kini nga artikulo maghisgot sa tulo ka kinaiya ni Satanas nga nagpasiugda sa panginahanglan nga magmabinantayon batok niining daotang kaaway ni Jehova ug sa Iyang katawhan.

SI SATANAS GAMHANAN

5, 6. (a) Paghatag ug pananglitan nga nagpakita nga ang espiritung mga linalang “gamhanan sa kusog.” (b) Sa unsang diwa nga si Satanas may “gahom sa pagpahinabog kamatayon”?

5 Ang espiritung mga linalang nga gitawag ug mga manulonda maoy “gamhanan sa kusog.” (Sal. 103:20) Sila mas gamhanan sa mga tawo ug busa sila mas makinaadmanon ug mas kusgan. Siyempre, ang matinumanong mga manulonda naggamit sa ilang gahom sa maayong paagi. Pananglitan, dihay higayon nga ang usa ka manulonda ni Jehova mipatayg 185,000 ka kaaway nga Asiryanhong sundalo—imposibleng himoon sa usa ka tawo ug lisod himoon bisan sa tibuok panon sa kasundalohan. (2 Hari 19:35) Sa laing higayon, usa ka manulonda ang migamit sa iyang gahom ug katakos sa pagpagawas sa mga apostoles ni Jesus gikan sa bilanggoan. Ang maong espiritu nga linalang dali rang nakasulod sa bilanggoan. Iyang gibuksan ang mga pultahan, gipagula ang mga apostoles, ug gitrangkahag balik ang mga pultahan, bisan pag may mga guwardiya diha sa duol!—Buh. 5:18-23.

6 Ang matinumanong espiritung mga linalang naggamit sa ilang gahom sa maayong paagi, apan si Satanas sa daotang paagi. Ug pagkadako sa iyang gahom ug impluwensiya! Ang Kasulatan nagtawag kaniyang “magmamando niining kalibotana” ug “diyos niini nga sistema sa mga butang.” (Juan 12:31; 2 Cor. 4:4) Gani, si Satanas nga Yawa may “gahom sa pagpahinabog kamatayon.” (Heb. 2:14) Wala kini magkahulogan nga direkta niyang patyon ang mga tawo. Apan, ang iyang pagkamamumuno nakaimpluwensiya sa tibuok kalibotan. Dugang pa, sanglit si Eva mituo sa bakak ni Satanas ug si Adan misupak sa Diyos, ang sala ug kamatayon mikaylap sa tanang tawo. (Roma 5:12) Sa maong diwa, ang Yawa may “gahom sa pagpahinabog kamatayon.” Haom lang ang pagtawag ni Jesus kaniya nga “mamumuno.” (Juan 8:44) Pagkagamhanan nga kaaway si Satanas!

7. Sa unsang paagi gipakita sa mga demonyo nga sila gamhanan?

7 Dihang supakon nato si Satanas, misupak usab kita sa tanang midapig kaniya sa isyu sa unibersohanong pagkasoberano. Naglakip kana sa dakong grupo sa ubang espiritung rebelde, o mga demonyo. (Pin. 12:3, 4) Sa makadaghan, gipakita sa mga demonyo nga mas gamhanan sila sa mga tawo, pinaagi sa pagpahinabog grabeng kasakit sa ilang mga biktima. (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5) Ayaw gayod pakamenosa ang gahom nianang daotang mga manulonda o sa “magmamando sa mga demonyo.” (Mat. 9:34) Kon walay tabang ni Jehova, dili gayod kita magmadaogon batok kang Satanas.

SI SATANAS MABANGIS

8. (a) Unsay tumong ni Satanas? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Sa imong obserbasyon, sa unsang paagi gibanaag niining kalibotana ang mabangis nga kinaiya ni Satanas?

8 Gipakasama ni apostol Pedro si Satanas  sa “usa ka leyon nga nagangulob.” Sumala sa usa ka reperensiya, ang Gregong pulong nga gihubad ug “nagangulob” nagtumong sa “uwang sa gutom kaayong hayop.” Pagkahaom kana nga kahubitan sa mabangis nga kinaiya ni Satanas! Bisag ang tibuok kalibotan nailalom na sa iyang gahom, gusto pa niyang mamiktima. (1 Juan 5:19) Para niya, ang kalibotan usa lang ka “abregana.” Busa iyang gisentro ang iyang pagtagad sa “pangunang potahe”—ang dinihogang nanghibilin, ug ang kauban niini nga “ubang mga karnero.” (Juan 10:16; Pin. 12:17) Gusto gayong tukbon ni Satanas ang katawhan ni Jehova. Ang mga paglutos nga gipahamtang niya sa mga sumusunod ni Jesus sukad sa unang siglo ug hangtod karon maoy ebidensiya sa mabangis niyang kinaiya.

9, 10. (a) Sa unsang paagi gibabagan ni Satanas ang katuyoan ni Jehova maylabot sa nasod sa Israel? (Paghatag ug mga pananglitan.) (b) Nganong may rason gayod si Satanas nga puntiryahon ang karaang Israel? (c) Unsa kahay bation sa Yawa dihang ang usa ka alagad ni Jehova karon makahimog grabeng sala?

9 Sa iyang paningkamot nga babagan ang katuyoan sa Diyos, gipakita ni Satanas ang iyang kabangis sa laing paagi. Ang gutom kaayong leyon walay kaluoy sa iyang tukbonon. Kini dili maluoy inigtukob sa biktima, ni makonsensiya kini pagkahuman niana. Sa susama, si Satanas walay kaluoy sa iyang tukbonon. Pananglitan, unsa kahay gibati ni Satanas matag higayon nga makita niyang nahaylo ang mga Israelinhon sa paghimog sala sama sa seksuwal nga imoralidad ug kadalo? Mahanduraw ba nimo si Satanas nga naglipay dihang naagoman sa imoral nga si Zimri ug sa dalo nga si Gehazi ang makapasubong resulta sa ilang gihimo?—Num. 25:6-8, 14, 15; 2 Hari 5:20-27.

Si Satanas malipay dihang ang usa ka alagad ni Jehova makahimog sala (Tan-awa ang parapo 10)

10 Si Satanas may rason gayod nga puntiryahon ang karaang Israel. Hinumdomi nga ang Israel mao ang magpatungha sa Mesiyas—ang magdugmok kang Satanas ug magbindikar sa pagkasoberano ni Jehova. (Gen. 3:15) Gusto ni Satanas nga mawala ang pag-uyon sa Diyos sa mga Israelinhon, busa gihimo niya ang tanan aron makasala sila. Ayawg hunahunaa nga nasubo si Satanas dihang si David nakapanapaw, ni naluoy siya kang Moises dihang ang manalagna wala tugoti nga mosulod sa Yutang Saad. Sa pagkatinuod, si Satanas seguradong malipay dihang ang usa ka alagad  sa Diyos makahimog grabeng sala. Gani, ang maong kadaogan mahimong usa sa gamiton sa Yawa sa pagtamay kang Jehova.—Prov. 27:11.

11. Ngano kahang gipuntirya ni Satanas si Sara?

11 Ilabinang gidumtan ni Satanas ang banay nga maoy magpatungha sa Mesiyas. Pananglitan, tagda ang nahitabo wala madugay human sultihi si Abraham nga siya mahimong “usa ka dakong nasod.” (Gen. 12:1-3) Samtang si Abraham ug Sara didto sa Ehipto, nagsugo si Paraon nga dad-on si Sara sa iyang balay—dayag aron himoon kining iyang asawa. Apan, nangilabot si Jehova ug giluwas si Sara gikan sa moral nga kadaot. (Basaha ang Genesis 12:14-20.) Susama niana ang nahitabo sa Gerar sa wala pa matawo si Isaac. (Genesis 20:1-7) Si Satanas kaha ang responsable sa maong mga panghitabo? Naglaom ba siya nga si Sara, kinsa mibiya sa datong siyudad sa Ur aron mopuyo sa mga tolda, mahaylo sa maluhong mga palasyo ni Paraon ug Abimelek? Naghunahuna kaha si Satanas nga magluib si Sara sa iyang bana—ug kang Jehova—ug manapaw? Walay gisulti ang Bibliya bahin niana, apan makatuo ta nga malipay ang Yawa kon si Sara dili na takos nga mahimong kagikan sa gisaad nga binhi. Si Satanas dili makonsensiya bisan pag madaot ang reputasyon sa usa ka maayong babaye, mabungkag ang iyang kaminyoon ug ang iyang relasyon kang Jehova. Mabangis gayod si Satanas!

12, 13. (a) Giunsa pagpakita ni Satanas ang iyang kabangis human matawo si Jesus? (b) Unsa kahay pagbati ni Satanas sa kabataan karon nga nahigugma ug naningkamot sa pag-alagad kang Jehova?

12 Si Jesus natawo gatosan ka tuig sa ulahi pagkamatay ni Abraham. Ayawg hunahunaa nga giisip siya ni Satanas ingong matahom, himos, o bililhong bata. Nahibalo si Satanas nga kining bataa mao ang mahimong gisaad nga Mesiyas. Sa pagkatinuod, si Jesus mao ang pangunang bahin sa binhi ni Abraham, ang usa nga sa ulahi ‘magbungkag sa mga buhat sa Yawa.’ (1 Juan 3:8) Maghunahuna kaha si Satanas nga dili siya makaako sa pagpatayg bata? Siya walay gisunod nga sukdanan sa kon unsay husto ug sayop. Kon bahin sa batang si Jesus, si Satanas milihok dayon. Sa unsang paagi?

13 Nasuko pag-ayo si Haring Herodes dihang ang mga astrologo nangutana bahin sa “usa nga natawong hari sa mga Hudiyo,” ug gusto gayod niyang patyon kini. (Mat. 2:1-3, 13) Aron maseguro nga mapatay gayod ang bata, iyang gimando nga patyon ang tanang batang lalaki nga nag-edad ug dos anyos paubos nga nagpuyo sa Betlehem ug sa mga distrito niini. (Basaha ang Mateo 2:13-18.) Naluwas si Jesus sa maong ngilngig nga pagpamatay. Apan, unsay gipakita niini bahin sa atong kaaway, si Satanas? Dayag nga ang Yawa walay pagpabili sa kinabuhi sa tawo, ni maluoy siya sa mga bata. Siya “usa [gayod] ka leyon nga nagangulob.” Ayaw gayod kalimot kon unsa siya ka bangis!

SI SATANAS MALIMBONGON

14, 15. Sa unsang paagi si Satanas “nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili-magtutuo”?

14 Pinaagi lang sa pagpanglimbong nga mapatalikod ni Satanas ang mga tawo gikan sa mahigugmaong Diyos, si Jehova. (1 Juan 4:8) Limbongan ni Satanas ang mga tawo aron dili sila ‘magmahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.’ (Mat. 5:3) Sa ingon, siya “nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili-magtutuo, aron nga ang kahayag sa mahimayaong maayong balita bahin kang Kristo, nga mao ang larawan sa Diyos, dili makadan-ag.”—2 Cor. 4:4.

15 Ang usa sa kinadak-ang panglimbong ni Satanas mao ang bakak nga relihiyon. Seguradong malipay siyang makita ang mga tawo nga magsimba sa ilang katigulangan, o sa kinaiyahan, o sa mga hayop—bisan kinsa o bisan unsa gawas kang Jehova, kinsa “nagapangayo ug bug-os nga pagkamahinalaron”!  (Ex. 20:5) Bisan kadtong naghunahuna nga sila nagsimba sa Diyos sa hustong paagi nagapos sa bakak nga mga pagtulon-an ug sa walay kapuslanang mga rituwal. Makaluluoy kaayo ang ilang kahimtang, sama niadtong giingnan ni Jehova: “Nganong gastoon man ninyo ang inyong kuwarta nianang dili makaon, ug nganong maghago man kamo nianang dili makabusog? Pamati kamo kanako, ug makakaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo.”—Isa. 55:2, Maayong Balita Biblia.

16, 17. (a) Nganong miingon si Jesus kang Pedro: “Magpalikod ka kanako, Satanas”? (b) Sa unsang paagi mahimong malimbongan kita ni Satanas nga dili magmabinantayon?

16 Mahimong malingla ni Satanas bisan ang masibotong mga alagad ni Jehova. Pananglitan, tagda ang nahitabo dihang giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga hapit na siyang patyon. Kay nahingawa, si apostol Pedro miingon kang Jesus: “Magmaluloton ka sa imong kaugalingon, Ginoo; dili gayod mahitabo kanimo kini nga dulnganan.” Puwersadong mitubag si Jesus: “Magpalikod ka kanako, Satanas!” (Mat. 16:22, 23) Nganong gitawag ni Jesus si Pedro nga “Satanas”? Kay nahibalo si Jesus kon unsay hapit nang mahitabo. Hapit na siyang mamatay ingong halad lukat ug mapamatud-an niya nga bakakon ang Yawa. Sa maong kritikal nga yugto sa kasaysayan sa tawo, dili angay nga “magmaluloton” si Jesus sa iyang kaugalingon. Gusto gayod ni Satanas nga mawala ang pagkamabinantayon ni Jesus.

17 Samtang nagakaduol ang kataposan niining sistemaha sa mga butang, kita usab nagkinabuhi sa panahong lisod sagubangon. Gusto ni Satanas nga dili kita magmabinantayon, nga “magmaluloton” kita sa atong kaugalingon pinaagi sa pagpaningkamot nga mahimong malamposon niining kalibotana, sa ingon, mawala ang atong pagbati sa pagkadinalian. Ayawg tugoting mahitabo kana kanimo! Hinunoa, “magpadayon sa pagbantay.” (Mat. 24:42) Ayawg palimbong sa propaganda ni Satanas nga dugay pa ang kataposan—o nga dili kini moabot.

18, 19. (a) Sa unsang paagi malimbongan kita ni Satanas maylabot sa atong panglantaw sa kaugalingon? (b) Sa unsang paagi ginatabangan kita ni Jehova aron mahuptan nato ang maayong panghunahuna ug ang pagkamabinantayon?

18 Si Satanas naningkamot sa paglimbong nato sa lain pang paagi. Gusto niyang patuohon ta nga para sa Diyos kita dili angayng higugmaon ug ang atong mga sala dili mapasaylo. Bahin kana sa malimbongong propaganda ni Satanas. Sa pagkatinuod, kinsa ang dili gayod angayng higugmaon ni Jehova? Si Satanas. Kinsa ang dili gayod mapasaylo? Si Satanas gihapon. Ang Bibliya nagpasalig: “Ang Diyos dili kay dili-matarong nga kalimtan ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan.” (Heb. 6:10) Gipabilhan ni Jehova ang tanan natong paningkamot nga pahimut-an siya, ug ang atong pag-alagad kaniya dili makawang. (Basaha ang 1 Corinto 15:58.) Busa dili gayod kita magpalingla sa propaganda ni Satanas.

19 Sa ato nang nahisgotan, si Satanas gamhanan, mabangis, ug malimbongon. Sa unsang paagi kita magmadaogon batok nianang makahahadlok nga kaaway? Wala kita pasagdi ni Jehova. Ang Iyang Pulong nagtudlo kanato bahin sa mga taktika ni Satanas, ug “kita dili kay walay alamag sa iyang mga laraw.” (2 Cor. 2:11) Kon atong mahibaloan ang mga taktika ni Satanas, mas sayon alang kanato ang paghupot ug maayong panghunahuna ug ang pagpabiling mabinantayon. Apan, dili igo ang pagkahibalo lang sa mga taktika ni Satanas. Ang Bibliya nag-ingon: “Sukli ang Yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.” (Sant. 4:7) Ang sunod nga artikulo maghisgot sa tulo ka paagi diin kita makasukol kang Satanas ug magmadaogon.