Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2015

Unsa ka Tinuod ang Imong Relasyon Kang Jehova?

Unsa ka Tinuod ang Imong Relasyon Kang Jehova?

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”SANT. 4:8.

1. Nganong kinahanglan nga huptang lig-on ang atong relasyon kang Jehova?

IKAW ba usa ka dedikado, bawtismadong Saksi ni Jehova? Kon mao, nabatonan nimo ang usa ka bililhong butang—usa ka personal nga relasyon sa Diyos. Apan ang maong relasyon mahimong mohuyang tungod sa mga pagpit-os sa kalibotan ni Satanas ug sa atong pagkadili-hingpit. Giatubang kini sa tanang Kristohanon. Busa, kinahanglan nga huptang lig-on ang atong relasyon kang Jehova.

2. (a) Unsaon paghubit ang usa ka relasyon? (Tan-awa ang footnote.) (b) Sa unsang paagi mapalig-on nato ang atong relasyon kang Jehova?

2 Unsa ka tinuod kanimo ang imong personal nga relasyon kang Jehova? Gusto ba nimo kining palig-onon? Ang Santiago 4:8 nag-ingon kon unsaon nimo kini paghimo: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” Matikdi nga ikaw ug si Jehova ang nalangkit niini. * Samtang mohimo kitag mga paagi sa pagpakigsuod sa Diyos, siya mohimo usab ug mga paagi sa pagpakigsuod kanato. Kon kanunay nimo kining buhaton, inanayng molig-on ang imong relasyon kang  Jehova. Ingong resulta, ang maong relasyon mahimong tinuod kaayo kanato. Atong maugmad ang matang sa pagsalig nga nabatonan ni Jesus dihang siya miingon: “Siya nga nagpadala kanako maoy tinuod, ug . . . ako nakaila kaniya.” (Juan 7:28, 29) Apan unsang espesipikong mga paagi ang imong himoon aron mas masuod ka kang Jehova?

Sa unsang paagi ka makigkomunikar sa Diyos? (Tan-awa ang parapo 3)

3. Sa unsang paagi kita makigkomunikar kang Jehova?

3 Ang regular nga pagpakigkomunikar kang Jehova importante sa pagpakigsuod kaniya. Sa unsang paagi nimo kini himoon? Aw, unsaon man nimo pagpakigkomunikar sa usa ka higala nga atua sa layo? Lagmit, kanunay mong magsulatanay o mag-estoryahanay sa telepono. Imong maestorya si Jehova pinaagi sa kanunayng pag-ampo kaniya. (Basaha ang Salmo 142:2.) Ug imong gitugotan si Jehova nga makig-estorya kanimo dihang regular kang magbasa sa iyang sinulat nga Pulong ug mamalandong niini. (Basaha ang Isaias 30:20, 21.) Atong hisgotan kon sa unsang paagi kini nga komunikasyon makapasuod nato kang Jehova, nga maghimo sa atong personal nga relasyon kaniya nga mas tinuod kanato.

PAGTUON SA BIBLIYA—SI JEHOVA NAKIG-ESTORYA KANIMO

4, 5. Sa unsang paagi si Jehova personal nga nakig-estorya kanimo pinaagi sa Bibliya? Paghatag ug pananglitan.

4 Seguradong mouyon ka nga ang Bibliya naundan sa mensahe sa Diyos alang sa tanang tawo. Apan gipakita ba usab sa Bibliya kon sa unsang paagi mas masuod ka kang Jehova? Oo. Sa unsang paagi? Samtang regular kang magbasa ug magtuon sa Bibliya, tagda kon unsay imong sanong sa giingon niini ug pamalandonga kon unsaon nimo kini pagpadapat. Nianang paagiha, imong gitugotan si Jehova nga makig-estorya kanimo pinaagi sa iyang Pulong. Kini mas makapasuod nimo kaniya.—Heb. 4:12; Sant. 1:23-25.

5 Pananglitan, basaha ug pamalandonga ang giingon ni Jesus nga “hunong na kamo sa pagtigom ug mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta.” Kon gihimo na nimo ang imong maarangan sa pag-una sa intereses sa Gingharian, imong bation nga nalipay si Jehova. Sa laing bahin, kon imong nakita nga kinahanglang pasimplehon ang imong kinabuhi ug mas magpokus sa intereses sa Gingharian, gitabangan ka niya sa pagkahibalo kon unsay angay nimong pauswagon aron mas masuod ka kaniya.—Mat. 6:19, 20.

6, 7. (a) Unsay epekto sa pagtuon sa Bibliya diha sa atong gugma kang Jehova ug sa iyang gugma kanato? (b) Unsay angay natong motibo dihang magtuon sa Bibliya?

6 Ang pagtuon sa Kasulatan dili lang magbutyag kon unsay angay natong pauswagon  sa espirituwal. Kini magpalalom usab sa atong apresasyon sa hiligugmaong mga paagi ni Jehova, nga magtukmod kanato nga mas higugmaon siya. Ug dihang modako ang atong gugma sa Diyos, modako usab ang iyang gugma kanato, sa ingon molig-on ang atong relasyon kaniya.—Basaha ang 1 Corinto 8:3.

7 Apan aron masuod kang Jehova, kinahanglang magtuon kita uban ang hustong motibo. Si Jesus miingon: “Ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-Cristo nga imong pinadala.” (Juan 17:3, Ang Bibliya, PBS) Busa, ang atong motibo dili lang ang pagkuhag kahibalo. Angay nga mas ‘mailhan’ nato si Jehova ingong Persona.—Basaha ang Exodo 33:13; Sal. 25:4.

8. (a) Unsa tingaliy hunahunaon sa pipila bahin sa gibuhat ni Jehova kang Haring Azarias, ingon sa gihubit sa 2 Hari 15:1-5? (b) Kon nakaila kita kang Jehova, unsay atong bation labot sa iyang mga gibuhat?

8 Kon mas mailhan nato si Jehova, dili kita matugaw dihang may mga asoy sa Bibliya nga wala magpatin-aw kon nganong gibuhat niya ang usa ka butang. Pananglitan, unsay imong reaksiyon sa gibuhat ni Jehova kang Haring Azarias sa Juda? (2 Hari 15:1-5) Matikdi nga bisag “ang katawhan naghalad pa gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit,” si Azarias “nagpadayon pagbuhat kon unsay matul-id sa mga mata ni Jehova.” Apan, “gihampak ni Jehova ang hari, ug siya nagpabiling usa ka sanlahon hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon.” Ngano? Ang asoy wala magsulti. Kita ba matugaw niini o maghunahuna nga gisilotan ni Jehova si Azarias nga walay pasikaranan? Dili, kon kita nakaila pag-ayo kang Jehova. Lakip niana ang pagkahibalo nga si Jehova kanunayng modisiplina sa “hustong paagi.” (Jer. 30:11) Kana magpasalig kanato nga bisag wala kita mahibalo kon nganong gibuhat kadto ni Jehova kang Azarias, makaseguro kita nga matarong ang Iyang paghukom.

9. Unsang detalye ang nagpatin-aw kon nganong gihampak ni Jehova si Azarias ug sanla?

9 Apan niini nga asoy, makita nato ang dugang detalye diha sa ubang bahin sa Bibliya. Si Haring Azarias nailhan usab ingong Haring Uzzias. (2 Hari 15:7, 32) Sa kaamgid nga asoy sa 2 Cronicas 26:3-5, 16-21, atong mahibaloan nga bisag dihay higayon nga gihimo ni Uzzias kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova, sa ulahi “ang iyang kasingkasing nagmapahitas-on hangtod nga kini nagpahinabog kadaot.” Sa pagkamapangahason, iyang gisulayan paghimo ang buluhaton nga iya lamang sa mga saserdote. Otsentay uno ka saserdote ang mibadlong ug misulay pagpugong kaniya. Unsay reaksiyon ni Uzzias? Iyang gipakita kon unsa siya ka garboso. Siya “napungot” sa mga saserdote. Mao diay nga gihampak siya ni Jehova ug sanla!

10. Nganong dili ta kanunayng magkinahanglag katin-awan sa mga gibuhat ni Jehova, ug sa unsang paagi nato mapalig-on ang atong pagsalig nga matarong ang iyang mga paagi?

10 Angay natong masabtan ang punto. Ibutang ta nga wala ihatag sa Pulong sa Diyos ang tanang detalye, sama sa mugbong asoy sa Bibliya. Kuwestiyonon ba nimo ang pagkamatarong sa Diyos? O mangatarongan ka nga ang Bibliya naundan ug igong impormasyon nga magpasalig kanato nga kanunayng himoon ni Jehova kon unsay husto ug nga kini, sa pagkatinuod, mao ang sukdanan sa kon unsay husto ug sayop? (Deut. 32:4) Samtang mas mailhan nato si Jehova ingong Persona, molalom ang atong gugma ug apresasyon sa iyang mga paagi ug dili na ta magkinahanglag katin-awan sa tanan niyang gibuhat. Magmasaligon nga ang maong apresasyon molalom kon ikaw maningkamot sa pagtuon ug pagpamalandong sa gisulti sa Diyos diha sa iyang sinulat nga  Pulong. (Sal. 77:12, 13) Sa baylo, kini magpalig-on sa imong relasyon kang Jehova ug siya mahimong mas tinuod alang kanimo.

PAG-AMPO—IKAW NAKIG-ESTORYA KANG JEHOVA

11-13. Sa unsang paagi nimo nahibaloan nga si Jehova mamati sa mga pag-ampo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

11 Kon kita moampo, kita nakigsuod kang Jehova. Kita nagdayeg, nagpasalamat, ug nagpagiya kaniya. (Sal. 32:8) Apan aron mahimong tinuod ang imong relasyon kang Jehova, kinahanglang kombinsido ka nga dunggon niya ang mga pag-ampo.

12 Ang pipila ka tawo nagtuo nga ang pag-ampo makapaarang-arang lang sa imong gibati. Nag-ingon sila nga kon naghunahuna ka nga gidungog ang imong pag-ampo, kana tungod kay imong gisulti ang imong hunahuna, giila ang problema, ug gipangita ang solusyon niana. Gawas sa maong mga benepisyo, sa unsang paagi nimo mahibaloan nga ang imong sinserong mga pag-ampo gidungog ni Jehova?

13 Tagda kini: Sa wala pa moanhi si Jesus sa yuta, iyang nakita nga gitubag ni Jehova ang mga pag-ampo sa Iyang mga alagad dinhi sa yuta. Dayon, panahon sa iyang ministeryo sa yuta, si Jesus miampo sa iyang Amahan sa langit bahin sa iyang mga pagbati. Buhaton ba niya kana—mogahin pa ganig tibuok gabii sa pag-ampo—kon naghunahuna siya nga si Jehova dili mamati? (Luc. 6:12; 22:40-46) Tudloan ba niya ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo kon naghunahuna siya nga ang pag-ampo maoy panghupay lang sa gibati? Klaro nga si Jesus nahibalo nga ang pag-ampo maoy tinuod nga pagpakigkomunikar kang Jehova. Sa usa ka higayon, si Jesus miingon: “Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga gidungog mo ako. Tinuod, nahibalo ako nga pagadunggon mo ako sa kanunay.” Kita usab makasalig nga si Jehova ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.”—Juan 11:41, 42; Sal. 65:2.

14, 15. (a) Sa unsang paagi kita makabenepisyo kon kita magmaespesipiko sa atong mga pag-ampo? (b) Sa unsang paagi ang pag-ampo sa usa ka sister nakatabang niya sa pagpalig-on sa iyang relasyon kang Jehova?

14 Kon espesipiko ka sa imong mga pag-ampo, mas makita nimo ang tubag ni Jehova, bisag dili kaayo kini dayag. Dihang matubag ang imong mga pag-ampo, mahimong mas tinuod si Jehova kanimo. Dugang pa,  kon kanunay nimong ipahayag kang Jehova ang imong mga kabalaka, mas masuod ka kaniya.

15 Tagda ang eksperyensiya ni Kathy. * Dili siya malipayon sa pagsangyaw, bisag regular siyang nakigbahin niana. Siya miingon: “Dili ko ganahang mosangyaw. Wala gyod koy gusto niini. Pagretiro nako sa trabaho, giingnan ko sa usa ka ansiyano nga nanghinaot siya nga magregular payunir ko; gihatagan pa gani ko niyag aplikasyon. Nakadesisyon kong magpayunir, apan kada adlaw sab kong mag-ampo kang Jehova nga unta ganahan na kong mosangyaw.” Gitubag ba ni Jehova ang iyang pag-ampo? Siya miingon: “Ikatulong tuig na nako karon sa pagpayunir. Tungod kay mas daghang panahon ang akong gigugol sa ministeryo ug nakakat-on ko gikan sa ubang sister, inanay nga miuswag ang akong katakos sa pagsangyaw. Karon, dili lang kay ganahan kong mosangyaw kondili gimahal nako kining buluhatona. Gawas pa niana, mas nasuod ko kang Jehova.” Sa pagkatinuod, ang pag-ampo ni Kathy nakatabang niya nga mahimong tinuod ang iyang relasyon kang Jehova.

PAGHIMO SA ATONG BAHIN

16, 17. (a) Unsay angay natong buhaton aron padayong molig-on ang atong relasyon kang Jehova? (b) Unsang laing hagit ang hisgotan sa sunod nga artikulo?

16 Mahimo natong ugmaron ang mas suod nga relasyon kang Jehova sa tibuok natong kinabuhi. Kinahanglang mohimo kitag mga paagi sa pagpakigsuod sa Diyos aron mohimo usab siyag mga paagi sa pagpakigsuod kanato. Nan, hinaot nga regular kitang makigkomunikar sa atong Diyos pinaagi sa pagtuon sa Bibliya ug pag-ampo. Kon buhaton nato kini, ang atong mas lig-ong relasyon kang Jehova makatabang kanato sa paglahutay sa mga pagsulay.

Mahimo natong ugmaron ang mas suod nga relasyon kang Jehova sa tibuok natong kinabuhi (Tan-awa ang parapo 16, 17)

17 Apan, mahimong motungha ang laing hagit kon nagpadayon gihapon ang atong mga problema bisan pa sa atong tim-os nga mga pag-ampo. Nianang mga panahona, mahimong mohuyang ang atong pagsalig kang Jehova. Basin magduhaduha ta kon dunggon ba gyod ni Jehova ang atong mga pag-ampo o kon giisip ba gyod ta niya ingong higala. Kon nakasinati kita niana, unsay atong buhaton? Hisgotan kini sa sunod nga artikulo.

^ par. 2 Ang relasyon mao ang paagi diin ang duha ka indibiduwal mobati ug mogawi ngadto sa usag usa. Busa, silang duha ang nalangkit.

^ par. 15 Ang ngalan giilisan.