Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salig Kanunay Kang Jehova!

Salig Kanunay Kang Jehova!

“Salig kamo kaniya sa tanang panahon, Oh katawhan.”SAL. 62:8.

1-3. Sa unsang paagi napalig-on ang pagsalig ni Pablo kang Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

PELIGROSO nga mahimong Kristohanon kaniadto sa Roma. Kay gipasanginlan nga maoy nagpahinabog sunog sa siyudad niadtong 64 C.E. ug giakusahan nga nagdumot sa mga tawo, ang mga sumusunod ni Kristo gilutos pag-ayo. Kon ikaw usa ka Kristohanon niadtong panahona, lagmit kada adlaw kang mag-atubang sa posibilidad nga dakpon ug sakiton. Ang pipila sa imong mga igsoon sa pagtuo tingali gikuniskunis sa mga mananap o gilansang sa estaka ug gisunog nga buhi aron magsilbing sulo sa kagabhion.

2 Lagmit niining malisod nga panahon nga si apostol Pablo napriso sa Roma sa ikaduhang higayon. Tabangan kaha siya sa ubang Kristohanon? Tingali nakapangutana niana si Pablo, kay siya misulat kang Timoteo: “Sa akong unang depensa walay usa nga midapig kanako, apan silang tanan namiya kanako—dili unta kini mahimong ilang tulubagon.” Bisan pa niana, giila ni Pablo nga wala siya pasagdi. Siya misulat: “Apan ang Ginoo mibarog duol kanako ug mihatag kanakog gahom.” Oo, si Ginoong Jesu-Kristo naghatag sa gahom nga gikinahanglan ni Pablo. Ug unsa  ka mapuslanon ang maong tabang? Matikdi ang resulta: “Giluwas ako gikan sa baba sa leyon.”—2 Tim. 4:16, 17. *

3 Ang paghinumdom sa maong kasinatian nagpalig-on kang Pablo, nga nagtabang kaniya sa pagsalig nga si Jehova mohatag kaniyag kusog sa paglahutay sa presenteng mga pagsulay ug sa mga kalisdanan nga mahimong motungha sa umaabot. Gani, siya midugang: “Ang Ginoo magpalingkawas kanako gikan sa tanang buhat nga daotan.” (2 Tim. 4:18) Oo, nakat-onan ni Pablo nga bisan sa mga higayon nga dili makatabang ang mga igsoon kaniya, makasalig gayod siya sa tabang ni Jehova ug sa iyang Anak!

MGA KAHIGAYONAN SA ‘PAGSALIG KANG JEHOVA’

4, 5. (a) Kinsa ang kanunayng makatabang kanimo? (b) Sa unsang paagi mapalig-on ang imong relasyon kang Jehova?

4 Gibati ba nimo usahay nga nag-inusara ka sa pagsagubang sa usa ka lisod nga kahimtang? Lagmit ikaw nawad-ag trabaho, gipit-os sa eskuylahan, nasakit, o nakasinatig ubang kalisdanan. Tingali nangayo kag tabang sa uban, apan nahigawad ka kay wala nila matagana ang imong gikinahanglan. Oo, ang pipila ka problema dili masulbad sa tabang lang sa tawo. Sa maong mga kahimtang, kawang ba ang tambag sa Bibliya nga ‘mosalig kang Jehova’? (Prov. 3:5, 6) Dili gayod! Ang tabang gikan sa Diyos tinuod gayod ingon sa gipakita sa daghang asoy sa Bibliya.

5 Busa, imbes mahiubos nga limitado lang ang tabang nga mahatag sa tawo, isipa ang maong mga kahimtang sama sa gibuhat sa apostol—ingong mga kahigayonan sa pagsalig kang Jehova sa bug-os ug pagtagamtam sa iyang mahigugmaong pag-atiman. Kini magpalig-on sa imong pagsalig kang Jehova ug sa imong relasyon kaniya.

ANG PAGSALIG HINUNGDANON SA ATONG RELASYON SA DIYOS

6. Nganong dili kanunayng sayon ang pagsalig kang Jehova kon duna kitay problema?

6 Mahimo ba nimong iampo kang Jehova ang usa ka lisod nga problema ug dayon makasinatig kalinaw, kay nahimo na nimo ang imong maarangan ug gisalig na nimo kaniya ang tanan? Siyempre! (Basaha ang Salmo 62:8; 1 Pedro 5:7.) Kon buot nimong maugmad ang maayong relasyon kang Jehova, hinungdanon nga makakat-on ka sa pagsalig kaniya. Apan dili kanunayng sayon ang paghimo niana. Ngano? Ang usa tingali ka rason mao nga dili sa tanang higayon nga si Jehova mosanong dayon.—Sal. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2.

7. Nganong dili kanunayng tubagon dayon ni Jehova ang atong mga pag-ampo?

7 Nganong may mga higayon nga dili dayon ihatag ni Jehova ang atong gipangayo? Hinumdomi nga gipakasama niya ang atong relasyon kaniya nianang sa amahan ug anak. (Sal. 103:13) Dili angayng damhon sa anak nga mahatag dayon sa iyang amahan ang tanan niyang pangayoon. Tingali ang pipila ka hangyo sa anak maoy mga kapritso lang. Ang ubang hangyo tingali ihatag ra sa hustong panahon. May mga hangyo usab nga dili makaayo sa anak o sa uban. Kon ihatag dayon sa amahan ang matag hangyo sa iyang anak, ang ilang relasyon mahisama na nianang sa agalon ug ulipon, nga ang anak maoy agalon. Sa samang paagi, mahimong tugotan usab ni Jehova nga molabay ang panahon una niya tubagon ang atong mga pag-ampo. Nahibalo siya kon unsay makaayo kanato kay siya ang atong maalamong Maglalalang, mahigugmaong Agalon,  ug langitnong Amahan. Kon tubagon dayon niya ang tanan natong gihangyo morag kita na ang agalon.—Itandi ang Isaias 29:16; 45:9.

8. Unsay gisaad ni Jehova maylabot sa atong mga limitasyon?

8 Ang laing rason mao nga si Jehova nahibalo gayod sa atong mga limitasyon. (Sal. 103:14) Busa, dili siya magdahom nga makalahutay kita sa kaugalingon natong kusog, hinunoa mahigugmaon siyang motabang nato. Tinuod, may mga higayon nga morag dili na nato maantos ang mga problema. Apan si Jehova nagpasalig nga dili niya itugot nga ang iyang mga alagad mag-antos nga labaw sa ilang maarangan. Oo, siya “magtaganag kalingkawasan.” (Basaha ang 1 Corinto 10:13.) Busa, makasalig ta nga si Jehova nahibalo kon unsa ray atong maantos.

9. Unsay angay natong himoon kon wala dayon dungga ang atong pag-ampo alang sa tabang?

9 Kon wala dayon dungga ang atong pag-ampo alang sa tabang, angay tang maghulat kang Jehova kay siya nahibalo sa hustong panahon nga tubagon niya kana. Hinumdomi nga siya nagmapailobon usab, kay buot gayod niya nga tabangan ta. “Si Jehova magpadayon sa pagpaabot nga pakitaan kamog pabor, ug busa siya motindog aron pakitaan kamog kaluoy. Kay si Jehova usa ka Diyos sa paghukom. Malipayon kadtong tanan nga nagapaabot kaniya.”—Isa. 30:18.

“SA BABA SA LEYON”

10-12. (a) Unsang mga kahimtang ang ilabinang makapalisod sa usa ka Kristohanon sa pag-atiman sa membro sa pamilya nga may laygay nga sakit? (b) Unsay epekto sa atong relasyon kang Jehova kon kita mosalig kaniya sa malisod nga panahon? Iilustrar.

10 Kon lisod kaayo ang imong kahimtang, tingali mobati ka sama kang Pablo—nga morag duol kaayo ka o anaa ka “sa baba sa leyon.” Niining mga higayona, importante kaayo nga mosalig ka kang Jehova. Pananglitan, ibutang ta nga nag-atiman kag minahal nga membro sa pamilya nga dunay laygay nga sakit. Tingali nangayo kag kaalam ug kusog kang Jehova. * Kay nahimo na nimo ang imong maarangan, dili ba nakasinati kag kalinaw sa hunahuna sa pagkahibalo nga si Jehova nagtan-aw kanimo ug nagtagana sa imong gikinahanglan aron makalahutay?—Sal. 32:8.

11 Apan tingali mobati ka nga wala ka tabangi ni Jehova. Basin magkalahi ang opinyon sa mga doktor. O kaha ang imong mga paryente nga imong gidahom nga mopalig-on nimo mao na hinuon ang nagpalisod sa situwasyon. Pangayog kusog kang Jehova. Paningkamot nga masuod kaniya. (Basaha ang 1 Samuel 30:3, 6.) Sa dihang tabangan ka ni Jehova, mas molig-on ang imong relasyon kaniya.

12 Napamatud-an kana ni Linda * human sa daghang tuig nga pag-atiman niya sa iyang masakitong ginikanan. “Niadtong panahona, kami sa akong bana ug manghod nga lalaki sagad wala mahibalo kon unsay buhaton. Usahay mobati mi nga wala na miy mahimo. Apan sa paghinumdom sa maong panghitabo, nakita namo kon sa unsang paagi gitabangan mi ni Jehova. Siya nagpalig-on kanamo ug nagtagana sa among gikinahanglan bisan pag daw wala na miy mahimo.”

13. Sa unsang paagi ang pagsalig kang Jehova nakatabang sa usa ka sister sa paglahutay sa makapasubong mga panghitabo?

13 Ang bug-os nga pagsalig kang Jehova makatabang usab dihang mag-atubang kitag trahedya. Sa panahon nga ang dili Saksing  bana ni Rhonda nakigdiborsiyo niya, ang iyang manghod nga lalaki nadayagnos usab nga may grabeng sakit nga lupus. Pipila ka bulan sa ulahi, namatay ang asawa sa iyang igsoon. Sa dihang gibati ni Rhonda nga medyo naulian na siya sa makapasubong mga panghitabo, misugod siya sa pagregular payunir. Wala madugay human niana, namatay ang iyang inahan. Unsay nakatabang kang Rhonda sa paglahutay? Siya miingon: “Kada adlaw kong makig-estorya kang Jehova, bisan sa ginagmayng desisyon. Sa paghimo niini, nahimong tinuod si Jehova kanako. Gitudloan ko niini nga mosalig kaniya imbes sa akong kaugalingon o sa ubang tawo. Ug tinuod gayod ang tabang nga iyang gihatag kay gitagana niya ang tanan nakong gikinahanglan. Tungod niini, gibati nako nga nagtinabangay mi ni Jehova sa pag-atubang sa mga trahedya.”

Bisan sulod sa pamilya, mahimong masulayan ang atong relasyon kang Jehova (Tan-awa ang parapo 14-16)

14. Sa unsa makasalig ang usa ka matinumanong Kristohanon kansang membro sa pamilya napalagpot?

14 Tagda ang laing situwasyon. Ibutang ta nga napalagpot ang usa ka minahal nga membro sa pamilya. Nakat-onan nimo sa Bibliya kon unsaon pagpakiglabot sa mga napalagpot. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10) Bisan pa niana, ang pagsunod niini usahay lisod kaayo, o imposible pa gani. * Makasalig ka ba nga ang imong langitnong Amahan maghatag kanimog kusog nga gikinahanglan sa pagsunod sa sugo sa Bibliya bahin sa pagpalagpot? Giisip ba nimo kini ingong kahigayonan sa pagpakigsuod kang Jehova ug sa pagpalig-on sa imong relasyon kaniya?

15. Nganong gisupak ni Adan ang sugo ni Jehova?

15 Maylabot niini, tagda ang nahitabo sa  unang tawo nga si Adan. Naghunahuna ba siya nga mahimo siyang mosupak kang Jehova ug padayong mabuhi? Wala, kay ang Bibliya nagtug-an kanato nga siya “wala malimbongi.” (1 Tim. 2:14) Apan, nganong misupak man siya? Gikaon ni Adan ang bunga nga gihatag ni Eva kaniya kay mas gihigugma niya ang iyang asawa kay kang Jehova. Siya namati sa iyang asawa inay sa Diyos, si Jehova.—Gen. 3:6, 17.

16. Kinsa ang labaw natong higugmaon, ug ngano?

16 Nagpasabot ba kini nga dili nato higugmaon ang atong pamilya? Wala! Apan angay nga mas labaw ang atong gugma kang Jehova. (Basaha ang Mateo 22:37, 38.) Kini maoy alang sa kaayohan sa atong pamilya, nag-alagad man sila kang Jehova o wala. Busa palig-ona ang imong relasyon kang Jehova ug ang imong pagsalig kaniya. Ug kon naguol ka pag-ayo kay napalagpot ang usa ka membro sa imong pamilya, iampo kana kang Jehova. * (Roma 12:12; Filip. 4:6, 7) Isipa kini ingong kahigayonan sa pagpalig-on sa imong relasyon kang Jehova. Kon buhaton nimo kini, makasalig ka nga si Jehova magpatunghag maayo kaayong resulta.

SAMTANG NAGPAABOT KITA

Ipakita ang imong pagsalig kang Jehova pinaagi sa pagpabiling puliki sa buluhaton (Tan-awa ang parapo 17)

17. Kon puliki kita sa pagsangyaw sa Gingharian, sa unsa kita makasalig?

17 Nganong giluwas si Pablo gikan “sa baba sa leyon”? Siya miingon: “Aron nga pinaagi kanako ang pagwali matuman sa bug-os ug ang tanang kanasoran makadungog niini.” (2 Tim. 4:17) Samtang kita, sama kang Pablo, magmapuliki sa buluhatong pagsangyaw, makasalig kita nga “igadugang ra” kanato ni Jehova ang tanan natong gikinahanglan. (Mat. 6:33) Ingong magsasangyaw sa Gingharian, ‘gipiyal kanato ang maayong balita,’ ug giisip kita ni Jehova ingong iyang “mga isigkamagbubuhat.” (1 Tes. 2:4; 1 Cor. 3:9) Kon aktibo kita sa buluhaton sa Diyos, mas sayon ang pagpaabot sa tubag sa atong pag-ampo.

18. Sa unsang mga paagi mapalig-on nato ang atong pagsalig kang Jehova ug ang atong relasyon kaniya?

18 Nan, gamiton nato ang atong panahon sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Diyos. Kon nabalaka kita tungod sa usa ka kahimtang, isipa kini ingong kahigayonan nga mas masuod kang Jehova. Oo, kon kita magtuon ug mamalandong sa Pulong sa Diyos, kanunayng mag-ampo, ug magmapuliki sa espirituwal nga mga kalihokan, kita makasalig nga si Jehova motabang kanato sa paglahutay sa mga pagsulay karon ug sa umaabot.

^ par. 2 Ang “baba sa leyon” nga gikan niana si Pablo giluwas mahimong literal o simbolikal.

^ par. 10 May mga artikulo nga gipatik aron tabangan ang masakitong mga Kristohanon nga makasagubang, maingon man ang mga nag-atiman kanila. Tan-awa ang Pebrero 8, 1994;  ;  ; Pebrero 8, 1997;  ;  ; Mayo 22, 2000; ug  ; ug  ; ug Enero 22, 2001 nga mga gula sa Pagmata!

^ par. 12 Ang mga ngalan giilisan.

^ par. 14 Tan-awa ang artikulong “Kon Nganong ang Pagpalagpot Usa ka Mahigugmaong Kahikayan,” niini nga gula.

^ par. 16 May mga artikulo nga gipatik aron mapalig-on ang matinumanong mga Kristohanon dihang ang usa ka membro sa pamilya mibiya kang Jehova. Tan-awa ang Bantayanang Torre, Septiyembre 1, 2006, panid 17-21 ug ang Enero 15, 2007, panid 17-20.