Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

‘Kini ang Paagi nga Imong Giuyonan’

‘Kini ang Paagi nga Imong Giuyonan’

“Gitagoan mo nga maampingon kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon, ug nagbutyag niini ngadto sa mga bata.”—LUC. 10:21.

1. Nganong si Jesus “nalipay sa hilabihan diha sa balaang espiritu”? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

HANDURAWA nga imong nakita si Jesu-Kristo dihang siya “nalipay sa hilabihan diha sa balaang espiritu.” Tingali tam-is ang iyang pahiyom ug ang iyang mata nagkislap sa kalipay. Ngano? Bag-o pa niyang gipadala ang 70 sa iyang mga tinun-an aron iwali ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Interesado kaayo siya kon unsaon nila kini paghimo. Dihay daghang kaaway sa maayong balita, sama sa tag-as ug edukasyon ug makinaadmanong mga eskriba ug Pariseo. Ilang giimpluwensiyahan ang mga tawo nga isipon si Jesus ingong usa lamang ka panday ug ang iyang mga tinun-an ingong “mga tawong dili edukado ug ordinaryo.” (Buh. 4:13; Mar. 6:3) Bisan pa niana, ang mga tinun-an namalik nga malipayon kaayo. Sila nagsangyaw bisag gisupak sa mga tawo hasta sa mga demonyo! Unsay hinungdan sa ilang kalipay ug kaisog?—Basaha ang Lucas 10:1, 17-21.

2. (a) Sa unsang paagi ang mga tinun-an ni Jesus sama sa mga bata? (b) Unsay nakatabang sa mga sumusunod ni Kristo sa pagsabot sa hinungdanong espirituwal nga mga kamatuoran?

2 Matikdi ang giingon ni Jesus kang Jehova: “Ako sa dayag nagadayeg kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, tungod kay gitago mo kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug sa  mga makinaadmanon ug gipadayag kini ngadto sa mga bata. Oo, Oh Amahan, tungod kay ang pagbuhat sa ingon mao ang paagi nga imong giuyonan.” (Mat. 11:25, 26) Siyempre, wala ipasabot ni Jesus nga ang iyang mga tinun-an maoy mga bata sa literal nga diwa. Hinunoa, siya nahibalo nga sila samag mga bata kon itandi sa mga makinaadmanon ug tag-as ug edukasyon sa ilang nasod, kinsa maalamon sa ilang kaugalingong mga mata. Labaw sa tanan, gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mahimong sama sa mga bata, nga magpabiling mapainubsanon ug daling tudloan. (Mat. 18:1-4) Sa unsang paagi sila nakabenepisyo sa ilang pagkamapainubsanon? Pinaagi sa balaang espiritu, si Jehova nagtabang nila sa pagsabot sa hinungdanong espirituwal nga mga kamatuoran samtang ang mga maalamon ug makinaadmanon, kinsa nagtamay nila, gibutaan ni Satanas ug sa garbo.

3. Unsay atong hisgotan niini nga artikulo?

3 Mao diay nga nalipay kaayo si Jesus! Nalipay siya sa paagi sa pagpadayag ni Jehova sa laglom nga espirituwal nga kamatuoran ngadto sa mga mapainubsanon, bisag unsay ilang edukasyon o kinaadman. Nalipay sab siya nga giuyonan sa iyang Amahan kini nga paagi sa pagtudlo. Nausab ba si Jehova, ug sa unsang paagi niya gipakita nga iya gihapong giuyonan kini nga paagi sa pagtudlo? Samtang atong susihon ang tubag, tingali malipay sab kita, sama kang Jesus.

PAGPATIN-AW SA LAGLOM NGA KAMATUORAN NGADTO SA TANAN

4. Nganong usa ka mahigugmaong gasa ang pinayanong edisyon sa Ang Bantayanang Torre?

4 Sa di pa dugayng katuigan, ang espirituwal nga instruksiyon nga gitagana sa organisasyon ni Jehova nagpasiugdag paagi sa pagtudlo nga mas simple ug tin-aw. Tagda ang tulo ka pananglitan. Una, dunay pinayanong edisyon sa Ang Bantayanang Torre. * Kini maoy usa gayod ka mahigugmaong gasa niadtong naglisod sa pinulongan o sa pagbasa. Nakita sa mga ulo sa pamilya nga ang ilang mga anak mas nakigbahin na sa pagtuon niini nga magasin, ang pangunang galamiton sa pagpakaon kanato sa espirituwal. Daghan ang misulat aron sa pagpahayag sa ilang kinasingkasing nga apresasyon. Usa ka sister misulat nga kaniadto siya magpanagana sa pagkomento panahon sa Pagtuon sa Bantayanang Torre. “Sa una, mahadlok kong mokomento,” siya miingon. Apan dili na karon! Human gamita ang pinayanong edisyon, siya misulat: “Kadaghan na ko karon makakomento, ug di na ko mahadlok! Mapasalamaton ko kang Jehova ug kaninyo.”

5. Unsa ang pipila ka benepisyo sa rebisadong edisyon sa New World Translation of the Holy Scriptures?

5 Ikaduha, giluwatan ang Iningles nga rebisadong edisyon sa New World Translation of the Holy Scriptures sa tinuig nga miting niadtong Oktubre 5, 2013. * Daghang teksto ang gipamub-an, apan ang kahulogan wala mausab o mas dali pa ganing masabtan. Pananglitan, ang Job 10:1 nga may 27 ka pulong, 19 na lang; ang Proverbio 8:6 nga may 20 ka pulong nahimong 13. Ang maong mga teksto mas tin-aw sa bag-ong edisyon. Gani, usa ka dinihogang brader nga maunongong nag-alagad sulod sa daghang dekada mikomento: “Bag-o pa nakong nabasa ang basahon sa Job diha sa bag-ong edisyon, ug gibati nako nga karon lang nako ni masabti!” Daghan usab ang misultig sama niana.

6. Unsay imong gibati bahin sa pagdalisay sa atong pagsabot sa Mateo 24:45-47?

6 Ikatulo, tagda ang pipila ka di pa dugayng  mga pagdalisay sa atong pagsabot. Pananglitan, ang atong mas tin-awng pagsabot bahin sa “matinumanon ug maalamong ulipon,” nga napatik sa Hulyo 15, 2013, nga Bantayanang Torre, nakapalipay kanato. (Mat. 24:45-47) Gipatin-aw didto nga ang matinumanong ulipon mao ang Nagamandong Lawas, samtang ang “mga sulugoon sa panimalay” mao ang tanang gipakaon sa espirituwal, dinihogan man o “ubang mga karnero.” (Juan 10:16) Makapalipay gayod ang pagkahibalo niana nga mga kamatuoran ug sa pagtudlo niana sa mga bag-ohan! Sa unsa pang mga paagi gipakita ni Jehova nga iyang giuyonan ang pagtudlo nga simple ug tin-aw?

MAS SIMPLE NGA PAGPATIN-AW SA MGA ASOY SA BIBLIYA

7, 8. Unsa ang pipila ka pananglitan sa matagnaong mga paghulagway diha sa Bibliya?

7 Kon ikaw nag-alagad kang Jehova sa daghan nang katuigan, tingali imong namatikdan nga anam-anam nga nausab ang paagi sa pagpatin-aw sa atong mga publikasyon sa pipila ka asoy sa Bibliya. Sa unsang paagi? Kaniadto, sagad ipatin-aw nga ang pipila ka asoy may gilandongan. Ang asoy sa Bibliya giisip nga tipo (o naglandong), ug ang matagnaong katumanan niini mao ang antitipo (o gilandongan). Duna ba kiniy Kasulatanhong pasikaranan? Oo. Pananglitan, si Jesus naghisgot bahin sa “ilhanan ni Jonas nga manalagna.” (Basaha ang Mateo 12:39, 40.) Gipatin-aw ni Jesus nga ang panahon nga didto si Jonas sa tiyan sa isda—nga mao untay lubnganan niini kon wala pa siya luwasa ni Jehova—naghulagway sa panahon nga si Jesus didto sa lubnganan.

8 Ang Bibliya naundag uban pang matagnaong paghulagway. Gihisgotan ni apostol Pablo ang pipila niini. Pananglitan, ang relasyon ni Abraham kang Agar ug Sara naghulagway sa relasyon ni Jehova sa nasod sa Israel ug sa langitnong bahin sa organisasyon sa Diyos. (Gal. 4:22-26) Sa susama, ang tabernakulo ug ang templo, Adlaw sa Pagtabon-sa-Sala, ang hataas nga saserdote, ug ubang bahin sa Moisesnong Balaod naundag ‘landong sa maayong mga butang nga moabot.’ (Heb. 9:23-25; 10:1) Makaiikag ug makapalig-on sa pagtuo ang pagtuon nianang matagnaong mga paghulagway. Apan, makahinapos ba kita nga ang matag karakter, hitabo, ug butang nga gihubit sa Bibliya dunay gilandongan?

9. Sa unsang paagi gipatin-aw kaniadto ang asoy sa Bibliya bahin kang Nabot?

9 Kaniadto, ingon niana ang sagad nga ginahimo. Tagda pananglit ang asoy bahin kang Nabot. Gimaniobra sa daotang rayna nga si Jezebel ang dili makataronganong paghusay ug pagpatay kang Nabot aron makuha sa iyang bana nga si Ahab ang parasan niini. (1 Hari 21:1-16) Niadtong 1932, ang maong asoy gipatin-aw ingong matagnaong drama. Si Ahab ug Jezebel gikaingon nga naghulagway kang Satanas ug sa iyang organisasyon; si Nabot naghulagway kang Jesus; nan, ang kamatayon ni Nabot naghulagway sa kamatayon ni Jesus. Apan katuigan sa ulahi, sa librong “Pasagdi nga Balaanon ang Imong Ngalan,” nga gipatik niadtong 1964, si Nabot gikaingon nga naghulagway sa mga dinihogan, ug si Jezebel, sa Kakristiyanohan. Busa, ang paglutos ni Jezebel kang Nabot naghulagway sa paglutos nga naagoman sa mga dinihogan panahon sa kataposang mga adlaw. Sa daghang katuigan, kini nga paagi sa pagpatin-aw nagpalig-on sa pagtuo sa katawhan sa Diyos. Nan, nganong gibag-o kini?

10. (a) Sa unsang paagi ang matinumanong ulipon mas maampingon sa pagpatin-aw sa pipila ka asoy sa Bibliya? (b) Sa unsa mas nagpokus ang atong mga publikasyon karon?

10 Ingon sa atong madahom, latas sa katuigan si Jehova nagtabang sa “matinumanon ug maalamong ulipon” aron mahimong mas maampingon. Karon, ang matinumanong  ulipon maampingon sa paghinapos nga ang usa ka asoy maoy matagnaong drama gawas lang kon kini dunay tin-aw nga Kasulatanhong pasikaranan. Dugang pa, nakita nga ang pipila sa kanhing pagpatin-aw bahin sa mga tipo ug antitipo lisod sabton sa kadaghanan. Ang detalye sa maong mga pagtulon-an—kon kinsay naghulagway ug gihulagwayan ug kon ngano—mahimong lisod sabton, hinumdoman, ug ipadapat. Apan labaw sa tanan, ang moral ug praktikal nga leksiyon sa maong mga asoy matabonan o mawala tungod sa pagpokus sa posibleng antitipikal nga mga katumanan. Busa, atong nakita nga ang mga publikasyon nato karon mas nagpokus sa simple, praktikal nga mga leksiyon bahin sa pagtuo, paglahutay, diyosnong debosyon, ug ubang hinungdanong hiyas nga atong makat-onan sa mga asoy sa Bibliya. *

Ang ehemplo ni Nabot nagtudlo kanato ug hinungdanong leksiyon (Tan-awa ang parapo 11)

11. (a) Unsaon nato pagsabot karon ang asoy bahin kang Nabot, ug nganong maayo siyang ehemplo kanato? (b) Nganong ang atong mga publikasyon sa di pa dugayng katuigan panagsa na lang maghisgot sa mga tipo ug antitipo? (Tan-awa ang “Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa” niini nga gula.)

11 Nan, unsaon nato karon pagsabot ang asoy bahin kang Nabot? Sa paagi nga mas tin-aw ug mas simple. Ang maong matarong nga tawo namatay, dili tungod kay siya naglandong kang Jesus o sa mga dinihogan, kondili kay siya naghupot sa iyang integridad. Siya nagmatinumanon sa Balaod ni Jehova bisan sa grabeng paglutos gikan sa gamhanang mga magmamando. (Num. 36:7; 1 Hari 21:3) Busa, maayo siyang ehemplo kay ang matag usa kanato mahimong makaatubang ug susamang paglutos. (Basaha ang 2 Timoteo 3:12.) Ang mga tawo nga lainlaig kagikan daling makasabot, makahinumdom, ug makapadapat sa maong makapalig-on sa pagtuo nga leksiyon.

12. (a) Unsay dili nato angayng ihinapos bahin sa mga asoy sa Bibliya? (b) Nganong makapatin-aw kita bisan sa laglom nga mga butang? (Tan-awa ang footnote.)

12 Angay ba kitang mohinapos nga ang mga asoy sa Bibliya duna lamay praktikal nga kapadapatan ug walay laing kahulogan? Dili. Karon, ang atong mga publikasyon sagad magtudlo nga ang usa ka butang may gipahinumdom kanato o may gihulagwayan. Dili na kaayo kini magpatin-aw sa mga asoy sa Bibliya ingong matagnaong mga tipo ug  antitipo. Pananglitan, makataronganon ang pag-ingon nga ang integridad ni Nabot bisan pa sa paglutos ug kamatayon magpahinumdom kanato sa integridad ni Kristo ug sa iyang mga dinihogan. Apan, magpahinumdom usab kini kanato sa pagkamatinumanon sa kadaghanan sa “ubang mga karnero” sa Ginoo. Ang maong tin-aw ug simpleng pagtandi nagpaila nga kini maoy pagtulon-an sa Diyos. *

MAS SIMPLENG PAGPATIN-AW SA MGA ILUSTRASYON NI JESUS

13. Unsang mga pananglitan ang nagpakita nga atong gipatin-aw karon ang pipila sa mga ilustrasyon ni Jesus sa mas simple ug tin-awng paagi?

13 Si Jesu-Kristo mao ang labing dakong Magtutudlo nga nabuhi sukad sa yuta. Usa sa iyang paboritong mga paagi sa pagtudlo mao ang paggamit ug mga ilustrasyon. (Mat. 13:34) Ang mga ilustrasyon epektibo kay kini nagpatin-aw sa lisod nga mga ideya diha sa simpleng paagi nga makapahunahuna kanato ug makatandog sa atong kasingkasing. Latas sa katuigan, ang ato bang mga publikasyon nagpatin-aw usab sa mga ilustrasyon ni Jesus sa simple ug tin-awng paagi? Oo! Wala ba kita mahinam nga mas tin-aw natong nasabtan ang mga ilustrasyon ni Jesus bahin sa lebadura, liso sa mustasa, ug sa baling diha sa Ang Bantayanang Torre sa Hulyo 15, 2008? Karon, tin-aw natong nasabtan nga kining mga ilustrasyona nagtumong sa Gingharian sa Diyos ug sa dakong kalamposan niini sa pagtigom sa matuod nga mga sumusunod ni Kristo gikan niining daotang kalibotan.

14. (a) Giunsa nato pagpatin-aw ang sambingay bahin sa matinabangong Samarianhon? (b) Unsaon nato pagsabot karon ang sambingay ni Jesus?

14 Apan, komosta ang bahin sa mas detalyadong mga sugilanon, o sambingay, nga giasoy ni Jesus? Siyempre, ang pipila maoy simbolikal ug matagnaon; ang uban nagpasiugdag praktikal nga mga leksiyon. Apan unsaon nato kini pagtino? Latas sa katuigan, ang tubag anam-anam nga nagakatin-aw. Pananglitan, tagda ang paagi nga atong gipatin-aw ang sambingay ni Jesus bahin sa matinabangong Samarianhon. (Luc. 10:30-37) Niadtong 1924, ang The Watch Tower nag-ingon nga ang Samarianhon naghulagway kang Jesus; ang lugsongong dalan gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico naghulagway sa nagkadaot nga kahimtang sa katawhan sukad sa rebelyon sa Eden; ang mga tulisan sa dalan naghulagway sa dagkong korporasyon ug mapahimuslanong mga negosyante; ug ang saserdote ug ang Levihanon naghulagway sa Kakristiyanohan. Karon, ang atong mga publikasyon naggamit sa maong ilustrasyon sa pagpahinumdom sa tanang Kristohanon nga dili kita angayng magmapihigon sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ilabina sa espirituwal. Wala ba kita malipay nga si Jehova nagpatin-aw sa iyang mga pagtulon-an kanato?

15. Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

15 Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang sambingay ni Jesus bahin sa napulo ka ulay. (Mat. 25:1-13) Unsay buot ni Jesus nga masabtan sa iyang mga sumusunod sa kataposang mga adlaw bahin nianang hinungdanong ilustrasyon? Sabton ba kini ingong detalyado ug matagnaong sambingay, diin ang matag karakter, butang, ug hitabo may simbolikal nga kahulogan? O, buot niyang gamiton kini sa iyang mga sumusunod aron kakuhaag praktikal nga leksiyon nga mogiya nila sa kataposang mga adlaw? Atong tan-awon.

^ par. 4 Ang pinayanong edisyon unang nabatonan sa Iningles niadtong Hulyo 2011. Sukad niadto, ang pinayanong edisyon mabatonan na sa pipila ka pinulongan.

^ par. 5 Ginahimo na ang mga pagpangandam aron mabatonan ang rebisadong edisyon diha sa ubang pinulongan.

^ par. 10 Pananglitan, ang librong Sundoga ang Ilang Pagtuo naghisgot bahin sa kinabuhi sa 14 ka karakter sa Bibliya. Kini nagpokus sa praktikal nga kapadapatan, dili sa simbolikal o matagnaong mga kahulogan.

^ par. 12 Tinuod, ang Pulong sa Diyos naundan sab ug mga butang nga daw “lisod sabton,” lakip na ang pipila ka bahin sa mga sinulat ni Pablo. Apan, ang tanang magsusulat sa Bibliya giinspirar sa balaang espiritu. Ang samang puwersa nagtabang sa matuod nga mga Kristohanon karon sa pagsabot sa balaang mga kamatuoran, nga “bisan ang lawom nga mga butang sa Diyos” mas daling masabtan sa atong limitadong hunahuna.—2 Ped. 3:16, 17; 1 Cor. 2:10.