Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2015

Magminyo “Lamang Diha sa Ginoo”—Realistiko pa Ba?

Magminyo “Lamang Diha sa Ginoo”—Realistiko pa Ba?

“Wala koy makitang kapikas sulod sa kongregasyon, ug nahadlok kong matigulang nga mag-inusara.”

“May pipila ka lalaki sa kalibotan nga buotan, hiligugmaon, ug mahunahunaon. Dili man sila supak sa akong relihiyon, ug morag mas maayo pa sila kay sa pipila ka brader.”

Ingon niana ang komento sa pipila ka alagad sa Diyos bahin sa pagpangitag kapikas. Apan nahibalo sila sa tambag ni apostol Pablo nga magminyo “lamang diha sa Ginoo” nga angayng sundon sa tanang Kristohanon. (1 Cor. 7:39) Nan, nganong nakaingon sila niana?

KON NGANONG NAGDUHADUHA ANG PIPILA

Kadtong mikomentog ingon niana mibati nga mas daghan ang tagsaanong mga sister kay sa tagsaanong mga brader. Sa daghang nasod, ingon gayod niana ang kahimtang. Tagda ang duha ka pananglitan: Sa Korea, 57 porsiyento sa tagsaanong mga Saksi maoy mga sister ug 43 porsiyento maoy mga brader. Sa Colombia, 66 porsiyento sa mga Saksi maoy mga sister ug 34 porsiyento maoy mga brader.

Sa pipila ka nasod, ang dili magtutuong ginikanan mangayo tingalig dako kaayong bugay maong maglisod pagminyo ang mga brader nga dili adunahan. Tungod niini, ang usa ka sister lagmit mobating gamay ra ang purohan nga makakaplag ug kapikas “diha sa Ginoo.” Busa siya tingali mangutana, “Realistiko ba ang paghunahuna nga makakaplag kog angayang kapikas taliwala sa mga isigka-Kristohanon?” *

HINUNGDANON ANG PAGSALIG KANG JEHOVA

Kon naghunahuna kag sama niana, magmasaligon nga si Jehova nahibalo sa imong kahimtang. Gani, siya nahibalo kon unsay imong pagbati bahin niana.—2 Cron. 6:29, 30.

Apan gipasulat gihapon ni Jehova sa iyang Pulong ang sugo nga magminyo lamang diha sa Ginoo. Ngano? Kay siya nahibalo kon unsay maayo alang sa  iyang katawhan. Dili lang kay buot niya nga mapanalipdan ang iyang mga alagad batok sa kasakit nga resulta sa paghimog dili maalamong desisyon kondili buot sab niya nga sila magmalipayon. Sa adlaw ni Nehemias, dihang daghang Hudiyo ang naminyog mga langyaw nga wala magsimba kang Jehova, gihisgotan ni Nehemias ang dili maayong panig-ingnan ni Solomon. Bisag si Solomon ‘gihigugma sa iyang Diyos, ang langyawng mga asawa nagpahinabo kaniya nga makasala.’ (Neh. 13:23-26) Busa alang sa kaayohan sa iyang mga alagad, kita gisugo sa Diyos sa pagpakigminyo lamang sa matuod nga mga magsisimba. (Sal. 19:7-10; Isa. 48:17, 18) Ang matuod nga mga Kristohanon mapasalamaton sa mahigugmaong pag-atiman sa Diyos ug misalig sa iyang pagtultol. Pinaagi sa pagpasakop kaniya ingong Magmamando, ilang giila siya ingong Soberano sa Uniberso.—Prov. 1:5.

Dili gyod nimo gusto nga ‘magpayugo nga dili timbang’ sa usa nga mahimong makapahilayo kanimo sa Diyos. (2 Cor. 6:14) Daghang Kristohanon karon ang mituman sa sugo sa Diyos nga napamatud-ang makapanalipod. Sila nakaamgo nga maalamon kadto nga desisyon. Apan lahi ang gihimo sa uban.

REALISTIKO GIHAPON

Si Maggy, * usa ka sister sa Australia, nagpatin-aw kon unsay nahitabo dihang nakigdeyt siyag dili magtutuo: “Makapalta kog mga tigom aron lang makauban siya. Mihuyang pag-ayo ang akong espirituwalidad.” Si Ratana sa India nakigdeyt sa iyang klasmet kinsa nagsugod pagtuon sa Bibliya. Apan sa ulahi, nadayag nga ang lalaki nagtuon aron lang makigdeyt niya. Sa ngadtongadto, siya mibiya sa kamatuoran ug mibalhin ug laing relihiyon aron lang makasal.

Laing pananglitan mao si Ndenguè sa Cameroon, nga 19 anyos dihang naminyo. Gisaaran siya sa iyang pamanhonon nga dili siya babagan niini sa pagpakigbahin sa mga kalihokan sa iyang relihiyon. Apan duha ka semana human sa ilang kasal, gidid-an siya sa iyang bana sa pagtambong sa mga tigom. Siya miingon: “Naguol kaayo ko ug nagsige na lag hilak. Naamgohan nako nga wala na koy kontrol sa akong kinabuhi. Nagmahay gyod ko.”

Tinuod, may mga dili magtutuong kapikas nga buotan ug makiangayon. Apan bisan pag dili ka mag-antos sa maong mga sangpotanan sa pagminyog dili magtutuo, unsay epekto niini sa imong relasyon sa imong mahigugmaong langitnong Amahan? Unsay imong bation sa pagkahibalo nga wala nimo patalinghogi ang iyang tambag alang sa imong kaayohan? Ug labaw sa tanan, unsay iyang bation sa imong desisyon?—Prov. 1:33.

Ang mga brader ug sister sa tibuok kalibotan makapamatuod nga ang pagminyo “lamang diha sa Ginoo” mao ang labing maalamong desisyon. Ang mga tagsaanon determinado sa paglipay sa kasingkasing sa Diyos, nga andam sa pagpilig angayang kapikas taliwala sa iyang mga magsisimba. Si Michiko sa Japan maoy usa ka tagsaanong sister kansang mga paryente naningkamot sa pagkombinsir niya sa pagpakigminyog dili magtutuo. Gawas pa sa pagsukol sa pagpit-os, iyang nakita nga pipila sa iyang mga higala ug kaila nakakaplag nag kapikas diha sa kongregasyon. Siya miingon: “Kanunay nakong sultian ang akong kaugalingon nga sanglit si Jehova ‘malipayong Diyos,’ ang atong kalipay wala magdepende kon kita minyo ba o dili. Nagtuo sab ko nga ihatag niya ang tinguha sa atong kasingkasing. Busa kon dili kita makakaplag ug kapikas bisag gusto tang magminyo, labing maayo nga magpabilin una tang tagsaanon.” (1 Tim. 1:11) Sa ngadtongadto, si Michiko naminyog buotang brader, ug siya malipayon nga siya naghulat.

Sa susama, may pipila ka brader nga naghulat aron makakaplag ug angayang kapikas. Usa kanila mao si Bill sa Australia. Siya miadmitir nga may mga panahong maibog siya sa mga babayeng dili Saksi. Apan, gilikayan niya nga makigsuod kanila. Ngano? Dili niya gusto nga mohimog unang tikang sa “pagpayugo nga dili timbang” sa dili-magtutuo. Latas sa katuigan, may nagustohan siyang pipila ka sister, apan sila walay samang pagbati kaniya. Si Bill naghulat ug 30 ka tuig una niya mahimamat ang sister nga parehas niyag mga tumong. Si Bill nag-ingon: “Wala gyod ko magmahay.” Siya nagpatin-aw: “Gibati nako nga bulahan ko kay kami mosangyaw, magtuon, ug motambong sa mga tigom nga magkauban. Malipay ko sa paghimamat ug pagpakig-uban sa mga higala sa akong asawa kay silang tanan mga isigkamagsisimba  ni Jehova. Gipalig-on namo ang among kaminyoon pinaagi sa mga prinsipyo sa Bibliya.”

SAMTANG NAGHULAT KANG JEHOVA

Unsay imong mahimo samtang gisalig nimo kang Jehova ang tanan? Usa niana mao ang paghunahuna kon nganong dili ka minyo. Kon gibati nimo nga ang pangunang rason mao ang sugo sa Bibliya nga magminyo “lamang diha sa Ginoo,” angay kang komendahan sa pagtahod niana nga sugo. Magmasaligon nga si Jehova nalipay sa imong lig-ong determinasyon sa pagsunod sa iyang Pulong. (1 Sam. 15:22; Prov. 27:11) Makapadayon ka sa ‘pagbubo sa imong kasingkasing’ ngadto sa Diyos pinaagi sa pag-ampo. (Sal. 62:8) Ang imong mga pag-ampo mahimong mas makahuloganon samtang matinuoron ug makanunayon kang mangaliya kaniya. Samtang himoon nimo ang maarangan sa pagsukol sa tentasyon ug sa sayop nga tinguha, ang imong relasyon sa Diyos molig-on sa matag adlaw. Makasalig ka nga ang Labing Hataas interesado sa tanan niyang matinumanong alagad ug nga ikaw bililhon kaniya. Siya nahingawa sa imong mga panginahanglan ug tinguha. Wala siya magsaad nga hatagan niyag kapikas ang tanan. Apan, kon nagkinahanglan gyod kag kapikas, ang Diyos nahibalo sa kinamaayohang paagi nga matagbaw ang imong panginahanglan.—Sal. 145:16; Mat. 6:32.

Usahay bation tingali nimo ang gibati sa salmistang si David, kinsa miingon: “Oh pagdali, tubaga ako, Oh Jehova. Ang akong espiritu midangat sa kataposan. Ayaw itago ang imong nawong gikan kanako.” (Sal. 143:5-7, 10) Sa maong mga higayon, hatagig panahon ang imong langitnong Amahan nga ipakita kanimo ang iyang kabubut-on para nimo. Imong mahimo kana pinaagi sa paggahig panahon sa pagbasa sa iyang Pulong ug sa pagpamalandong sa imong gibasa. Imong masayran ang iyang kasugoan ug makita kon sa unsang paagi siya milihok alang sa iyang katawhan kaniadto. Pinaagi sa pagpamati kaniya, modako ang imong pagsalig nga maalamon ang pagsunod kaniya.

Ang mga tagsaanon bililhon sa kongregasyon, ilabina sa pagtabang sa mga pamilya ug mga batan-on

Unsa pay imong mahimo aron magmalipayon ug magmabungahon ang imong kinabuhi? Samtang dili pa ka minyo, ugmara ang espirituwal nga katakos sa pag-ila, pagkamahinatagon, pagkakugihan, pagkamaayo, diyosnong debosyon, ug maayong reputasyon—nga bililhon alang sa malipayon nga pamilyahanong kinabuhi. (Gen. 24:16-21; Ruth 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Prov. 31:10-27) Unaha pagpangita ang Gingharian pinaagi sa bug-os nga pagpakigbahin sa buluhatong pagsangyaw ug ubang Kristohanong kalihokan; kini manalipod kanimo. Si Bill, nga gihisgotan ganina, miingon bahin sa mga tuig nga gusto niyang magminyo: “Tulin nga nanglabay ang katuigan! Gigamit nako ang panahon sa pag-alagad kang Jehova ingong payunir.”

Oo, ang pagminyo “lamang diha sa Ginoo” realistiko gihapon. Ang pagsunod sa maong sugo makatabang kanimo sa pagpasidungog kang Jehova ug sa pagtagamtam ug dumalayong katagbawan. Ang Bibliya nag-ingon: “Malipayon ang tawo nga nahadlok kang Jehova, nga sa iyang mga sugo siya nahimuot sa hilabihan. Mga bililhong butang ug bahandi anaa sa iyang balay; ug ang iyang pagkamatarong nagapadayon hangtod sa kahangtoran.” (Sal. 112:1, 3) Busa magmadeterminado sa pagsunod sa sugo sa Diyos nga magminyo “lamang diha sa Ginoo.”

^ par. 7 Niining artikuloha, atong hisgotan kini nga ulohan sumala sa panglantaw sa usa ka sister, bisag ang samang mga prinsipyo mapadapat sab sa usa ka brader.

^ par. 13 Ang ubang ngalan giilisan.