Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2015

 SUGILANON SA KINABUHI

Nakakaplag Kamig Mas Magantihong Karera

Nakakaplag Kamig Mas Magantihong Karera

SA SINGKO anyos mi ni Gwen, nagsugod mig tuon ug sayaw. Wala pa mi magkita niadtong tungora. Apan sa nagdako mi, gusto gyod namong himoong karera ang ballet. Sa tayuktok sa among karera, amo kanang gitalikdan. Ngano?

David: Natawo ko niadtong 1945 sa probinsiya sa Shropshire, England. Si Papa may uma sa malinawong banika. Inigkahumag klase, malingaw kog patuktok sa mga manok, pangolekta sa mga itlog, ug pag-alimag baka ug karnero. Panahon sa bakasyon, motabang ko sa pag-ani, usahay sa pagmaneho sa among mga traktora.

Apan, nagsugod ko pagkainteres sa laing butang. Namatikdan ni Papa nga sa bata pa ko, mosayaw ko dihang makadungog ug musika. Busa sa nagsingko anyos ko, giingnan niya si Mama nga patunghaon ko sa usa ka eskuylahan sa sayaw sa among lugar aron makakat-og tap dancing. Nakita sa akong maestro nga naa koy potensiyal nga mahimong baylerino maong gibansay ko niya. Sa nag-edad kog 15, nakadaog kog eskolarsip sa inilang Royal Ballet School sa London. Didto nako nahimamat si Gwen, ug kaming duha ang gipares sa sayaw.

Gwen: Natawo ko sa puliking siyudad sa London niadtong 1944. Bisag bata pa, nagtuo na ko sa Diyos. Gisulayan nakog basa ang Bibliya pero nalisdan kog sabot niini. Una pa niana, dihang singko anyos ko, mikuha kog mga klase sa sayaw. Unom ka tuig sa ulahi nakadaog ko sa usa ka kompetisyon, nga giapilan sa mga mananayaw gikan sa tibuok Britain, ug ang mananaog makatungha ingong junior student sa The Royal Ballet School. Kini nahimutang sa White Lodge, usa ka nindot nga Georgian nga mansiyon sa Richmond Park, nga layo sa sentro sa London. Didto ko nag-eskuyla ug gibansay sa inilang mga magtutudlo sa ballet. Sa edad nga 16, nahimo kong senior student sa The Royal Ballet School sa sentro sa London, ug didto nako nahimamat si David. Sulod sa pipila ka bulan, nagasayaw ming duha sa mga esena nga ballet sa mga opera diha sa Royal Opera House sa Covent Garden, London.

Tungod sa among karera sa ballet, nakasayaw mi sa lainlaing dapit sa kalibotan

David: Oo, ingon sa gihisgotan ni Gwen, tungod sa among karera, nakasayaw mi sa gibantog nga Royal Opera House ug kauban sa London Festival Ballet (karon, English National Ballet). Usa sa mga koreograpo sa Royal Ballet nagtukod ug usa ka internasyonal nga kompaniya sa Wuppertal, Germany, ug kaming duha ang napili niyang dad-on. Sa among karera, kami nanayaw sa mga teatro sa tibuok kalibotan kauban sa inilang mga mananayaw sama ni Margot Fonteyn ug Rudolf Nureyev. Kining matanga sa kinabuhi makapahimo sa usa nga mapahitas-on, ug kami napokus pag-ayo sa among karera.

Gwen: Ang akong tibuok kinabuhi diha na lang sa  pagsayaw. Ambisyon namo ni David nga magmalamposon sa among karera. Ganahan kong mopirmag awtograp, hatagag mga bulak, ug palakpakan. Sa teatro, daghay imoral, manigarilyo, ug palainom; sama sa uban nga parehas nakog karera, nagsalig ko sa mga pangpasuwerte.

ANG AMONG KINABUHI BUG-OS NGA NABAG-O

Among kasal

David: Human sa daghang tuig sa karera sa sayaw, gikapoy ko sa pagsigeg biyahe. Kay nagdako man ko sa uma, gimingaw ko sa mas simpleng kinabuhi sa banika. Busa sa 1967, gitalikdan nako ang akong karera ug nagsugod kog trabaho sa usa ka dakong uma duol sa balay sa akong ginikanan. Ang tag-iya nagpaabang nakog gamayng balay. Akong gitawgan si Gwen sa teatro ug gihagad nga magminyo mi. Naglisod siyag desisyon kay napromot siya ingong solowistang mananayaw ug nag-uswag ang iyang karera. Bisan pa niana, siya misugot nga magpakasal ug mipuyo uban nako sa banika bisag wala siya maanad niini nga kinabuhi.

Gwen: Oo, nalisdan ko pagpasibo sa kinabuhi sa banika. Ang paggatas sa mga baka, paglawog sa mga baboy, ug pagpatuktok sa mga manok bisag dili maayo ang panahon lahi ra kaayo sa akong naandan. Si David mikuhag siyam ka bulan nga kurso sa usa ka kolehiyo sa pagpamuhig hayop aron mahibalo sa kinabag-ohang mga pamaagi. Nagmamingawon ko kay gabii na siya makauli. Nianang panahona, natawo ang una namong anak nga babaye, si Gilly. Sa sugyot ni David, nakakat-on ko sa pagmanehog sakyanan, ug usa ka adlaw niana samtang mibisita sa kasikbit nga lungsod, akong nahibalag si Gael. Nagkaila mi sa iyang gitrabahoang tindahan didto.

Diha sa banika, sa bag-o pa ming minyo

Gidapit ko ni Gael sa ilang balay aron mag-tsa. Gipakita namo sa usag usa ang among letrato sa kasal. Makita sa iyang letrato ang usa ka grupo diha sa gawas sa gitawag ug Kingdom Hall. Ako siyang gipangutana kon unsa kadtong simbahana. Dihang siya miingon nga siya ug ang iyang bana mga Saksi ni Jehova, nalipay ko. Nakahinumdom ko nga Saksi ang usa nako ka iyaan. Apan, suko kaayo si Papa kaniya. Gipanglabay pa gani ni Papa ang iyang mga basahon sa basurahan. Nahibulong ko kon nganong si Papa, nga maayo untang tawo, nasuko kaayo sa akong buotan nga iyaan.

Sa kataposan, nakahigayon ra gyod ko pagsusi kon nganong ang gituohan sa akong iyaan lahi sa gitudlo sa simbahan. Gipakita ni Gael nako kon unsa gyod ang gitudlo sa Bibliya. Nahingangha ko sa pagkasayod nga daghang doktrina, sama sa Trinidad ug imortalidad sa kalag, ang supak sa Kasulatan. (Eccl. 9:5, 10; Juan 14:28; 17:3) Nakita sab nako sa Bibliya ang ngalan sa Diyos, Jehova, sa unang higayon.—Ex. 6:3.

 David: Gisuginlan ko ni Gwen sa iyang nakat-onan. Nahinumdom ko nga sa bata pa ko giingnan ko ni Papa nga angay nakong basahon ang Maayong Basahon. Busa, nagkauyon mi ni Gwen nga magtuon sa Bibliya uban kang Gael ug sa iyang bana, si Derrick. Paglabay sa unom ka bulan, namalhin mi sa Oswestry, Shropshire, kay nahatagan mig kahigayonan nga moabang ug luna nga kabuhiag mga hayop. Didto si Deirdre, nga usa ka Saksi, mapailobong nagpadayon sa pag-Bible study namo. Sa primero, hinay ang among pag-uswag. Napuliki mi sa paggalam sa among kahayopan. Bisan pa niana, ang kamatuoran inanayng migamot sa among kasingkasing.

Gwen: Usa ka dakong babag nga kinahanglan nakong buntogon mao ang patuotuo. Ang Isaias 65:11 nakatabang nako nga masabtan kon unsay panglantaw ni Jehova niadtong “nag-andam ug usa ka lamesa alang sa diyos sa Suwerte.” Nagkinahanglag panahon ug pag-ampo aron madispatsar ang tanan nakong pangpasuwerte ug anting-anting. Ang pagkahibalo nga “si bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos, ug si bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon” nakapaamgo nako kon unsang matanga sa tawo ang gusto ni Jehova. (Mat. 23:12) Gusto kong moalagad sa usa ka Diyos nga nahingawa pag-ayo kanato nga iyang gihatag ang iyang pinalanggang Anak ingong lukat. Nianang tungora nakabaton mig laing anak nga babaye, ug nalipay mi sa pagkahibalo nga ang among pamilya mahimong mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta.

David: Dihang nakasabot ko sa makapahinganghang katumanan sa mga tagna sa Bibliya, sama nianang sa Mateo kapitulo 24 ug sa basahon sa Daniel, nakombinsir ko nga kini mao ang kamatuoran. Akong naamgohan nga walay bisan unsa niini nga sistema sa mga butang ang ikatandi sa maayong relasyon kang Jehova. Busa paglabay sa panahon, dili na kaayo ko ambisyoso. Akong nasabtan nga ang akong asawa ug mga anak sama ka importante nako. Ang Filipos 2:4 nakapakombinsir kanako nga dili nako angayng isentro ang hunahuna sa akong kaugalingon ug sa pangandoy nga makabatog mas dakong luna nga kabuhiag mga hayop. Hinunoa, angay nakong unahon ang pag-alagad kang Jehova. Miundang kog panigarilyo. Apan lisod ang pag-eskedyul sa among panahon aron makatambong sa tigom sa Sabado sa gabii nga 10 kilometros ang gilay-on kay kinahanglang gatasan ang mga baka nianang mga orasa. Apan sa tabang ni Gwen, wala mi makapaltag tigom. Kanunay sab namong iuban ang among mga anak sa ministeryo kada Dominggo sa buntag—human sa paggatas sa mga baka.

Ang among mga paryente wala malipay sa gihimo namong kausaban. Si Gwen wala tinggi sa iyang amahan sulod sa unom ka tuig. Gipugngan sab mi sa akong ginikanan sa pagpakig-uban sa mga Saksi.

Gwen: Si Jehova nagtabang namo sa paglahutay niini nga mga hagit. Ug paglabay sa panahon, ang  mga igsoon sa Oswestry Congregation nahimo namong bag-ong pamilya, nga mahigugmaong nagpaluyo namo panahon sa mga pagsulay. (Luc. 18:29, 30) Gipahinungod namo ang among kinabuhi kang Jehova ug nagpabawtismo niadtong 1972. Gusto kong makatabang ug daghang tawo nga makakat-on sa kamatuoran, busa nagpayunir ko.

USA KA MAGANTIHON NGA BAG-ONG KARERA

David: Hago kaayo ang paggalam ug kahayopan; naningkamot mi sa pagpakitag maayong panig-ingnan sa among mga anak diha sa pagsimba kang Jehova. Sa ngadtongadto, kay gikunhoran sa gobyerno ang pondo para sa mga tigbuhig kahayopan, giuli namo ang luna nga among giabangan. Kay walay balay o trabaho ug ang among ikatulong anak nga babaye usa pa lang ka tuig, nag-ampo mi kang Jehova alang sa tabang ug giya. Nakadesisyon ming gamiton ang among katakos busa nag-abli mig dance studio aron masuportahan ang pamilya. Nagbunga ra ang among determinasyon sa pag-una sa espirituwal nga mga butang. Nalipay kaayo mi kay ang tulo namo ka anak nagpayunir paggraduwar nila. Payunir sab si Gwen, busa kanunay siyang makauban nila sa kanataran.

Sa naminyo ang duha namo ka kamagulangang anak, si Gilly ug Denise, among gisirad-an ang dance studio. Misulat mi sa branch office aron masayran kon asa mi puwedeng motabang. Giasayn mi nila sa mga lungsod sa habagatan-sidlakang England. Kay ang amo na lang anak nga si Debbie ang kauban namo sa balay, nagpayunir sab ko. Lima ka tuig sa ulahi, gipatabang mi sa ubang kongregasyon sa halayong amihanan. Pagminyo ni Debbie, nakapribilehiyo mi sa paggugol ug 10 ka tuig sa internasyonal nga proyekto sa pagpanukod didto sa Zimbabwe, Moldova, Hungary, ug Côte d’Ivoire. Dayon mibalik mi sa England aron motabang sa konstruksiyon sa London Bethel. Kay may eksperyensiya man ko sa pagbuhig kahayopan, gipatabang ko sa Bethel farm nga anaa pa niadtong panahona. Karon, nagpayunir mi sa amihanan-kasadpang England.

Dako ang among kalipay sa pag-alagad sa internasyonal nga mga proyekto sa pagpanukod

Gwen: Ang among unang karera—ang ballet—makalingaw apan lumalabay lang. Ang ikaduha ug labing hinungdanong karera—ang pag-alagad kang Jehova—nakahatag namog dakong kalipay ug kana dumalayon. Pares gihapon mi, apan niining higayona gigamit namo ang among mga tiil sa pagpayunir nga magkauban. Ang pagtabang sa daghan nga makakat-on sa bililhon, nagaluwas ug kinabuhi nga kamatuoran nakahatag namog dakong kalipay. Kini nga “mga sulat sa rekomendasyon” mas maayo pa kay sa bisan unsang kabantog sa kalibotan. (2 Cor. 3:1, 2) Kon wala pa mi makakaplag sa kamatuoran, ang amo lang untang mabatonan mao ang mga handomanan, karaang mga letrato, ug mga programa sa teatro gikan sa among kanhing karera.

David: Nakabenepisyo gyod mi sa among pag-alagad kang Jehova. Natabangan ko niini nga mahimong mas maayong bana ug amahan. Ang Bibliya naghisgot nga si Miriam, Haring David, ug ang uban nagpahayag sa ilang kalipay pinaagig sayaw. Ug kami, duyog sa uban, nangandoy nga mosayaw sa kalipay sa bag-ong kalibotan.—Ex. 15:20; 2 Sam. 6:14.