Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2015

Hupti ang Imong Kasibot sa Ministeryo

Hupti ang Imong Kasibot sa Ministeryo

ANG pagsangyaw sa maayong balita mao ang labing hinungdanong buluhaton karon. Ingong usa sa mga alagad ni Jehova, seguradong giisip nimo nga kadungganan ang pagpakigbahin sa buluhaton nga paghimog mga tinun-an. Apan, sa walay duhaduha mouyon ka nga ang mga payunir ug magmamantala makaatubang usahay ug mga hagit sa paghupot sa ilang kasibot sa ministeryo.

Unsay makatabang nimo aron imong mahuptan ang kasibot sa ministeryo?

Ang pipila ka magmamantala nalisdan sa pagpangitag maestorya dihang mamalaybalay. Gani, kadaghanan sa mga tawo wala sa balay. Kon maabtan man ang tagbalay, tingali dili sila mamati sa mensahe sa Gingharian o mosupak pa gani. Ang ubang magmamantala dunay dako kaayo ug mabungahong teritoryo apan nabalaka nga basin dili kini bug-os makobrehan. Ug ang pipila nagsangyaw sulod na sa daghang katuigan—mas dugay kay sa ilang gidahom—ug nahigawad.

Ikatingala ba nga ang mga alagad ni Jehova mag-atubang ug mga hagit nga makapaluya sa ilang kasibot sa pagsangyaw? Dili. Dahomon ba nato nga sayon ang pagmantala sa nagaluwas ug kinabuhi nga mensahe sa kamatuoran diha sa kalibotan nga gimandoan sa “usa nga daotan,” si Satanas nga Yawa?—1 Juan 5:19.

Bisag unsa nga hagit ang imong maatubang sa pagmantala sa maayong balita, magmasaligon nga si Jehova makatabang nimo sa pagbuntog niana. Apan, unsay imong mahimo aron madugangan ang imong kasibot sa ministeryo? Atong susihon ang pipila ka sugyot.

TABANGI ANG MGA BAG-OHAN

Matag tuig, linibo ang mabawtismohan ingong Saksi ni Jehova. Kon ikaw bag-o pang nabawtismohan, walay duhaduha nga ikaw nakabenepisyo gikan sa mga kasinatian niadtong nagsangyaw sulod sa daghan nang katuigan. Ug kon ikaw usa ka magmamantala sulod sa daghan nang katuigan, dili ba nahiangay ug magantihon ang pagbansay sa mga bag-ohan?

Si Jesus nahibalo nga ang iyang mga tinun-an nagkinahanglag giya aron sila mahimong epektibong mga tig-ebanghelyo, ug iyang gipakita kon  unsaon kini paghimo. (Luc. 8:1) Karon, ang mga bag-ohan kinahanglang bansayon usab aron mahimong epektibong mga ministro.

Dili kita angayng maghunahuna nga ang bag-ong magmamantala mahimong hanas sa pagpanudlo pinaagi lang sa pagpakigbahin sa ministeryo. Siya nagkinahanglag instruksiyon gikan sa usa ka maluloton ug mahigugmaong tigbansay. Ang maong pagbansay maglakip sa pagtudlo sa bag-ohan kon unsaon (1) pag-andam ug pag-ensayog usa ka presentasyon, (2) pagpakig-estorya sa tagbalay o sa lumalabay, (3) pagtanyag ug literatura, (4) pagbalikduaw sa mga interesado, ug (5) pagsugod ug pagtuon sa Bibliya. Seguradong maayo ang resulta kon ang gibansay maniid ug mosundog sa mga paagi nga gigamit sa nagbansay kaniya diha sa ministeryo. (Luc. 6:40) Sa walay duhaduha, maapresyar sa bag-ong magmamantala nga dunay mamati ug motabang kaniya kon gikinahanglan. Ang bag-ohan makabenepisyo usab sa pagdawat ug komendasyon ug mga sugyot.—Eccl. 4:9, 10.

PAKIGSULTI SA IMONG PARTNER

Bisan pa sa tanan nimong paningkamot nga makig-estorya sa tagbalay, may mga higayon nga ang kinamaayohan nimong maestorya mao ang imong partner sa pagsangyaw. Hinumdomi nga gipadala ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw “nga tinagurha.” (Luc. 10:1) Samtang sila magtinabangay, sila magkadinasigay sa usag usa. Busa ang panahon nga gigugol sa kanataran uban sa isigkamagtutuo maghatag ug kahigayonan sa “pagdinasigay.”—Roma 1:12.

Unsa ang pipila ka butang nga mahimo ninyong hisgotan? Duna ba moy makapadasig nga eksperyensiya ning bag-o pa? May makapainteres ba nga punto nga inyong nakat-onan sa personal o pamilyahanong pagtuon? Duna ba moy napamatian sa tigom nga nakapalig-on kaninyo? Usahay, ang magmamantala nga imong makauban dili mao ang kanunay nimong partner. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi siya nakadangat sa kamatuoran? Unsay nakapakombinsir kaniya nga kini mao ang organisasyon ni Jehova? Unsay iyang mga pribilehiyo o eksperyensiya? Tingali imong ikapaambit kaniya ang pipila nimo ka eksperyensiya. Bisag unsa pay sanong sa mga tawo diha sa teritoryo, ang pagpakigsulti sa imong partner maghatag ug kahigayonan sa ‘pagpadayon sa paglinig-onay sa usag usa.’—1 Tes. 5:11.

PADAYON SA IMONG MAAYONG BATASAN SA PAGTUON

Aron mahuptan nimo ang kasibot sa ministeryo, kinahanglan nimong ugmaron ang maayong batasan sa pagtuon ug ipadayon kana. “Ang matinumanon ug maalamong ulipon” nagpatik ug impormasyon bahin sa lainlaing topiko. (Mat. 24:45) Busa  daghan kaayong ulohan ang mahimo nimong tun-an aron makabaton ug espirituwal nga pagkaon. Atong tagdon ang usa ka pananglitan sa usa ka maayong ulohan alang sa personal nga pagtuon: Nganong hinungdanon kaayo ang buluhatong pagsangyaw sa Gingharian? Ang kahon sa panid 16 naghatag ug pipila ka rason.

Ang pagkonsiderar sa mga punto nga gihisgotan diha sa kahon magpalihok kanimo sa pagpadayon sa pagsangyaw nga masiboton. Sa imong personal nga pagtuon, sulayi paglista ang uban pang rason kon nganong angay kang mosangyaw nga masiboton. Dayon palandonga ang maong mga rason ug ang mga teksto nga nagsuportar niana. Kon buhaton nimo kana, seguradong madugangan ang imong kasibot sa ministeryo.

MAGMAANDAM SA PAGDAWAT UG MGA SUGYOT

Ang organisasyon ni Jehova kanunayng naghatag ug mga sugyot sa pagtabang kanato nga mouswag sa atong ministeryo. Pananglitan, gawas pa sa atong pagpamalaybalay, kita makasangyaw pinaagig sulat ug telepono, makasangyaw diha sa kadalanan o sa ubang publikong mga dapit, ug makapaambit sa maayong balita sa di-pormal nga paagi ug sa negosyohanan. Mahimo usab natong hikayon ang atong mga kalihokan aron kita makasangyaw sa teritoryo nga panagsa rang masangyawan.

Andam ka bang modawat sa maong mga sugyot? Nasulayan na ba nimo ang pipila niana? Daghan sa mga naghimo niana ang nagmalamposon. Tagda ang tulo ka pananglitan.

Ang unang pananglitan nalangkit sa epekto sa gihisgotan sa usa sa mga artikulo sa Atong Ministeryo sa Gingharian kon unsaon pagsugod ug pagtuon sa Bibliya. Kini nagtukmod sa usa ka sister nga ginganlag April sa pagtanyag ug pagtuon sa tulo niya ka kauban sa trabaho. Siya nahingangha ug nalipay dihang gidawat sa tulo niya ka kauban ang iyang  tanyag ug sila nagsugod pagtambong sa mga tigom sa kongregasyon.

Ang ikaduhang pananglitan may kalabotan sa pagpahimutang ug mga magasin. Kita gidasig sa pagpangita sa mga tawo nga lagmit mainteres sa espesipikong mga artikulo sa atong mga magasin. Usa ka circuit overseer sa United States ang mitaho nga iyang gitanyagag Pagmata! nga may artikulo bahin sa mga ligid ang mga manedyer sa tanang tindahag ligid sa usa ka lugar. Siya ug ang iyang asawa nagdala usab sa serye nga “Pagsabot sa Imong Doktor” ngadto sa kapig 100 ka klinika. Siya nag-ingon nga dakog tabang ang maong mga pagduaw aron ang mga tawo mapamilyar kanato ug sa atong literatura. Kay mas nailhan na nila ang mga tawo sa teritoryo, ang circuit overseer ug ang iyang asawa subsob nga nakahimog mga balikduaw.

Ang ikatulong pananglitan nalangkit sa pagsangyaw pinaagig telepono. Usa ka sister nga ginganlag Judy misulat sa world headquarters aron magpasalamat sa pagdasig nga mosangyaw pinaagig telepono. Siya miingon nga ang iyang 86 anyos nga inahan, nga daghag problema sa panglawas, regular nga nakigbahin niini nga matang sa sagradong pag-alagad ug nagmalipayon sa pagdumalag pagtuon sa Bibliya ngadto sa usa ka 92 anyos nga babaye pinaagig telepono!

Ang mga sugyot diha sa atong mga publikasyon bahin sa pagsangyaw mosaler gayod. Gamita kini! Makatabang kini kanimo nga mahuptan ang imong kalipay ug kasibot sa ministeryo.

PAGTAKDAG MAKATARONGANONG MGA TUMONG

Ang kalamposan sa atong buluhatong pagsangyaw wala magdepende sa gidaghanon sa publikasyon nga napanagtag, sa gidaghanon sa Bible study, o sa gidaghanon sa natabangan nga mahimong alagad ni Jehova. Hunahunaa kini: Gawas sa iyang pamilya, pila ka tawo ang natabangan ni Noe nga mahimong magsisimba ni Jehova? Bisan pa niana, siya usa gayod ka malamposong magsasangyaw. Ang hinungdanon mao nga kita nag-alagad kang Jehova nga matinumanon.—1 Cor. 4:2.

Nakaplagan sa daghang magmamantala nga aron magmadasigon sa buluhatong pagsangyaw, kinahanglan silang magtakdag makataronganong mga tumong. Unsa ang pipila niini? Makita kini sa kahon niini nga panid.

Sa tabang ni Jehova, pangitag paagi nga mahimong magantihon ug mabungahon ang imong pag-alagad. Kon makab-ot nimo ang imong mga tumong, ikaw magmalipayon ug magmatagbawon kay imong gibuhat ang tanan sa pagsangyaw sa maayong balita.

Tinuod, ang pagsangyaw sa maayong balita dili tingali sayon. Apan, duna kay mabuhat aron mahimo kang masibotong magwawali sa Gingharian. Pahimusli ang makapadasig nga kabildohay uban sa imong partner, ugmara ang maayong batasan sa pagtuon ug ipadayon kana, ipadapat ang mga sugyot sa matinumanong ulipon, ug pagtakdag makataronganong mga tumong. Labaw sa tanan, hinumdomi nga ang Diyos naghatag kanimog bililhon kaayong pribilehiyo sa pagmantala sa maayong balita ingong usa sa iyang mga Saksi. (Isa. 43:10) Magmalipayon ka gayod samtang padayon nimong huptan ang imong kasibot sa ministeryo!