Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2015

Kon Nganong Saulogon Nato ang Panihapon sa Ginoo

Kon Nganong Saulogon Nato ang Panihapon sa Ginoo

“Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”—1 COR. 11:24.

1, 2. Unsay gihimo ni Jesus sa gabii sa Nisan 14, 33 C.E.? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

GABII kadto sa Nisan 14, 33 C.E. sa Jerusalem, pero hayag gihapon kay takdol ang bulan. Si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagsaulog sa Paskuwa, nga naghandom sa pagkaluwas sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto 15 ka siglo ang miagi. Uban sa 11 ka maunongong apostoles, gisugdan ni Jesus ang usa ka espesyal nga panihapon, nga maoy magpahinumdom sa iyang kamatayon nga nahitabo sa wala pa matapos kadtong adlawa. *Mat. 26:1, 2.

2 Si Jesus nag-ampo ug nagpasa sa tinapay nga walay igpapatubo ngadto sa iyang mga apostoles, nga nag-ingon: “Pagkuha kamo, kaon.” Siya mikuhag usa ka kopa sa bino, miampo pag-usab, ug dayon miingon: “Inom kamo gikan niini, kamong tanan.” (Mat. 26:26, 27) Wala nay laing gipasa si Jesus nga pagkaon, apan daghan siyag gisulti sa iyang matinumanong mga sumusunod nianang halandomong gabii.

3. Unsang mga pangutana ang hisgotan niining artikuloha?

 3 Busa niadtong panahona gisugdan ni Jesus ang Memoryal sa iyang kamatayon, nga gitawag usab ug “Panihapon sa Ginoo.” (1 Cor. 11:20) Bahin niana, ang uban tingali mangutana: Nganong angayng handomon ang kamatayon ni Jesus? Unsay kahulogan sa tinapay ug bino? Sa unsang paagi kita makapangandam alang sa Memoryal? Kinsay angayng makig-ambit sa emblema? Ug unsay pagbati sa mga Kristohanon sa giingon sa Kasulatan bahin sa ilang paglaom?

KON NGANONG ANGAY NATONG HANDOMON ANG KAMATAYON NI JESUS

4. Unsay gipaposible sa kamatayon ni Jesus?

4 Ingong mga kaliwat ni Adan, atong napanunod ang sala ug kamatayon. (Roma 5:12) Walay dili hingpit nga tawo nga makahatag sa Diyos ug lukat alang sa iyang kinabuhi o nianang sa uban. (Sal. 49:6-9) Apan pinaagi sa iyang kamatayon, gibayran ni Jesus ang katumbas nga bili sa lukat—ang iyang hingpit nga lawas ug giulang dugo. Pinaagi sa pagtanyag sa bili sa lukat ngadto sa Diyos, gipaposible ni Jesus nga kita mahigawas sa sala ug kamatayon ug makadawat sa gasa nga walay kataposang kinabuhi.—Roma 6:23; 1 Cor. 15:21, 22.

5. (a) Sa unsang paagi kita nahibalo nga gihigugma sa Diyos ug ni Kristo ang katawhan? (b) Nganong angay kitang motambong sa Memoryal?

5 Ang tagana nga lukat nagpamatuod nga gihigugma sa Diyos ang katawhan. (Juan 3:16) Ang halad ni Jesus nagpamatuod nga siya usab nahigugma kanato. Gani, sa didto pa si Jesus sa langit ingong “batid nga magbubuhat” sa Diyos, iyang ‘gikahinangpan ang mga anak sa mga tawo’! (Prov. 8:30, 31) Ang atong pagkamapasalamaton sa Diyos ug sa iyang Anak angayng magtukmod kanato sa pagtambong sa Memoryal, sa ingon nagtuman sa sugo: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”—1 Cor. 11:23-25.

KON UNSAY KAHULOGAN SA MGA EMBLEMA

6. Unsay angay natong pag-isip sa tinapay ug bino sa Memoryal?

6 Dihang gisugdan ni Jesus ang Memoryal, wala niya usba sa milagrosong paagi ang tinapay ug bino ngadto sa literal nga unod ug dugo. Hinunoa, siya miingon bahin sa tinapay: “Kini nagkahulogan sa akong lawas.” Bahin sa bino, siya miingon: “Kini nagkahulogan sa akong ‘dugo sa pakigsaad,’ nga igabubo alang sa daghan.” (Mar. 14:22-24) Nan, tin-aw nga ang tinapay ug bino angayng isipon ingong mga simbolo, o emblema.

7. Unsay girepresentahan sa tinapay sa Memoryal?

7 Nianang hinungdanon kaayong okasyon sa 33 C.E., si Jesus migamit ug tinapay nga walay igpapatubo nga salin sa ilang pagpangaon sa Paskuwa. (Ex. 12:8) Sa Kasulatan, ang lebadura o igpapatubo nagtumong usahay sa kadunotan o sala. (Mat. 16:6,11, 12; Luc. 12:1) Busa ang paggamit ni Jesus ug tinapay nga walay igpapatubo haom nga nagrepresentar sa iyang walay sala nga lawas. (Heb. 7:26) Mao nga ang tinapay nga walay igpapatubo ang atong gamiton sa Memoryal.

8. Unsay girepresentahan sa bino sa Memoryal?

8 Ang bino nga gigamit ni Jesus sa Nisan 14, 33 C.E., nagrepresentar sa dugo ni Jesus, sama sa bino nga gigamit sa Memoryal karon. Sa Golgotha, nga usa ka dapit sa gawas sa Jerusalem, ang dugo ni Jesus gibubo alang “sa kapasayloan sa mga sala.” (Mat. 26:28; 27:33) Sanglit ang tinapay ug bino nagsimbolo sa bililhong halad ni Jesus nga gitanyag alang sa masinugtanong katawhan ug kay atong gipabilhan ang maong mahigugmaong tagana, haom lang nga mangandam kita alang sa tinuig nga pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo.

PIPILA KA PAAGI SA PAGPANGANDAM

9. (a) Nganong hinungdanon nga atong sundon ang eskedyul sa pagbasa sa Bibliya panahon sa Memoryal? (b) Unsay imong pagbati sa lukat?

9 Ang usa ka paagi sa pagpangandam mao  ang pagsunod sa eskedyul sa pagbasa sa Bibliya panahon sa Memoryal nga makita diha sa Pagsusi sa Kasulatan sa Adlaw-Adlaw. Pinaagi niana, atong mapamalandong ang gibuhat ni Jesus una siya mamatay. * “Kami maghinamhinam sa Memoryal,” misulat ang usa ka sister. “Kini labi pang nagakaespesyal tuigtuig. Nahinumdom ko nga nagbarog sa punerarya . . . nga nagtan-aw sa patayng lawas sa akong minahal nga papa ug mibatig kinasingkasing nga apresasyon sa lukat. . . . Tinuod, nahibalo ko sa tanang teksto bahin niana ug kon unsaon kana pagsaysay! Apan dihang nasinati nako mismo ang mapait nga epekto sa kamatayon, misugwak ang akong kalipay tungod sa mahimo nianang bililhong lukat alang kanato.” Busa, dihang mangandam kita alang sa Memoryal, maayong pamalandongon nato kon sa unsang paagi ang halad ni Jesus nagpahigawas kanato gikan sa silot sa sala ug kamatayon.

Gamita ang mga himan nga gitagana aron maandam ang imong kasingkasing alang sa Memoryal (Tan-awa ang parapo 9)

10. Unsa pay atong mahimo aron makapangandam alang sa Memoryal?

10 Ang laing paagi sa pagpangandam mao ang paggugol ug dugang panahon sa ministeryo, tingali ingong oksilyare payunir panahon sa Memoryal. Samtang mangimbitar kita sa atong mga Bible study ug sa uban sa pagtambong sa Panihapon sa Ginoo, kita malipay sa pagpakigsulti bahin sa Diyos, sa iyang Anak, ug sa mga panalangin nga giandam alang niadtong nakapahimuot ug nagdayeg kang Jehova.—Sal. 148:12, 13.

11. Nganong ang pipila ka taga-Corinto nahimong dili takos nga makig-ambit sa mga emblema?

11 Samtang mangandam ka para sa Panihapon sa Ginoo, tagda kon unsay gisulat ni Pablo sa kongregasyon sa Corinto. (Basaha ang 1 Corinto 11:27-34.) Siya miingon nga si bisan kinsa nga mokaon sa tinapay ug moinom sa bino bisag dili takos mahimong “sad-an maylabot sa lawas ug sa dugo sa Ginoo,” si Jesu-Kristo. Busa kinahanglang “uyonan una sa usa ka tawo [nga dinihogan] ang iyang kaugalingon human sa pagsusi,” ayha pa siya makig-ambit sa mga emblema. Kay kon dili, siya “mokaon ug moinom sa paghukom batok sa iyang kaugalingon.” Tungod sa sayop nga panggawi, daghan sa mga taga-Corinto ang “maluya ug masakiton, ug ubay-ubay ang nangatulog sa [espirituwal nga] kamatayon.” Lagmit, ang pipila kanila nagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom una pa o panahon sa Memoryal mao nga sila nagduka ug wala makapaminaw pag-ayo. Kay nakig-ambit sila  sa mga emblema bisag dili takos, ang Diyos wala mahimuot kanila.

12. (a) Sa unsa gitandi ni Pablo ang Memoryal, ug unsay iyang gipasidaan niadtong makig-ambit? (b) Unsay angayng buhaton sa usa ka dinihogan kon siya makahimog grabeng sala?

12 Sa pagtandi sa Memoryal ngadto sa usa ka pagpangaon, si Pablo nagpasidaan niadtong makig-ambit niini: “Dili kamo mahimong moinom sa kopa ni Jehova ug sa kopa sa mga demonyo; dili kamo mahimong moambit sa ‘lamesa ni Jehova’ ug sa lamesa sa mga demonyo.” (1 Cor. 10:16-21) Kon ang usa ka tawo nga nakig-ambit sa mga emblema panahon sa Panihapon sa Ginoo makahimog grabeng sala, kinahanglang magpatabang siya sa mga ansiyano. (Basaha ang Santiago 5:14-16.) Kon ang maong dinihogan magpatunghag “mga bunga nga nahiangay sa paghinulsol,” nan wala siya magtamay sa halad ni Jesus dihang makig-ambit siya sa mga emblema.—Luc. 3:8.

13. Nganong makabenepisyo kita kon atong iampo ang bahin sa atong hinatag sa Diyos nga paglaom?

13 Samtang mangandam kita sa Memoryal, makabenepisyo kita kon atong iampo ug pamalandongon ang atong hinatag sa Diyos nga paglaom. Walay dedikadong alagad ni Jehova ug matinumanong sumusunod sa iyang Anak ang buot motamay sa halad ni Jesus pinaagi sa pagpakig-ambit sa mga emblema bisag walay tin-awng ebidensiya nga siya dinihogan. Busa, sa unsang paagi matino sa usa kon takos ba siyang makig-ambit sa mga emblema o dili?

KINSAY TAKOS MAKIG-AMBIT?

14. Unsay kalambigitan sa bag-ong pakigsaad ug sa pagpakig-ambit sa mga emblema?

14 Kadtong takos makig-ambit sa mga emblema nakaseguro nga sila bahin gayod sa bag-ong pakigsaad. Bahin sa bino, si Jesus miingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo.” (1 Cor. 11:25) Pinaagi kang manalagnang Jeremias, ang Diyos nagtagna nga Siya maghimog bag-ong pakigsaad nga lahi sa pakigsaad sa Balaod nga gihimo niya uban sa mga Israelinhon. (Basaha ang Jeremias 31:31-34.) Ang Diyos mihimo niining bag-ong pakigsaad uban sa espirituwal nga Israel. (Gal. 6:15, 16) Kini nga pakigsaad gibalido sa halad ni Kristo pinaagi sa iyang giulang dugo. (Luc. 22:20) Si Jesus mao ang Tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad, ug ang maunongong mga dinihogan nga bahin niana makadawat ug langitnong panulondon.—Heb. 8:6; 9:15.

15. Kinsay nahimong bahin sa pakigsaad sa Gingharian, ug unsang pribilehiyo ang ilang mabatonan kon sila magmatinumanon?

15 Ang mga indibiduwal nga takos makig-ambit sa mga emblema nahibalo nga sila nahimong bahin sa pakigsaad sa Gingharian. (Basaha ang Lucas 12:32.) Kadtong nahimong dinihogan nga mga sumusunod ni Jesus ug nagmaunongon kaniya, nga nakig-ambit sa iyang mga pag-antos, magmando uban kaniya sa langit. (Filip. 3:10) Sanglit bahin sila sa pakigsaad sa Gingharian, ang matinumanong mga dinihogan maghari uban kang Kristo sa walay kataposan. (Pin. 22:5) Sila takos makig-ambit sa mga emblema panahon sa Panihapon sa Ginoo.

16. Sa mubo, ipatin-aw ang kahulogan sa Roma 8:15-17.

16 Kadto lamang may pamatuod sa espiritu nga sila mga anak sa Diyos ang angayng makig-ambit sa mga emblema. (Basaha ang Roma 8:15-17.) Matikdi nga gigamit ni Pablo ang Aramaikong pulong nga “Abba,” nga nagkahulogang “Oh Amahan!” Ang usa ka bata mogamit tingali niining pulonga dihang magtawag sa iyang amahan, kay kini nga termino maoy kombinasyon sa mabinationg pulong nga “papa” ug sa matinahorong pulong nga “amahan.” Kadtong nakadawat sa “espiritu sa pagsagop ingong mga anak” maoy inanak sa espiritu nga mga anak sa Diyos. Ang iyang espiritu magpamatuod uban sa ilang espiritu, mao nga sila mahibalo  nga sila maoy dinihogang mga anak ni Jehova. Wala kini magpasabot nga dili na sila ganahang mopuyo sa yuta. Hinunoa, sila nakaseguro nga sila mahimong kaubang mga manununod ni Jesus sa langitnong Gingharian kon sila magmatinumanon hangtod sa kamatayon. Karon, pipila na lang ang nahibilin sa yuta sa 144,000 ka sumusunod ni Kristo, nga “gidihogan sa usa nga balaan,” si Jehova. (1 Juan 2:20; Pin. 14:1) Pinaagi sa iyang espiritu sila mituaw, “Abba, Amahan!” Suod gayod ang ilang relasyon sa Diyos!

PAGPABILI SA IMONG KASULATANHONG PAGLAOM

17. Unsay paglaom sa mga dinihogan, ug unsay ilang panglantaw niana?

17 Kon ikaw usa ka dinihogang Kristohanon, sagad hisgotan nimo sa imong personal nga mga pag-ampo ang langitnong paglaom. Dihang ang Bibliya maghisgot nga dunay ‘gikasaad sa kaminyoon’ ngadto sa langitnong Pamanhonon, si Jesu-Kristo, ikaw nahibalo nga mapadapat kana sa imong kaugalingon ug naghinamhinam ka nga mahimong bahin sa “pangasaw-onon” ni Kristo. (2 Cor. 11:2; Juan 3:27-29; Pin. 21:2, 9-14) Dihang ang Bibliya magpatin-aw sa gugma sa Diyos alang sa iyang espirituwal nga mga anak, ikaw makaingon, “Akoy gitumong ana.” Ug dihang ang Pulong ni Jehova maghatag ug mga instruksiyon sa iyang dinihogang mga anak, ang balaang espiritu magtukmod kanimo sa pagsugot ug sa pag-ingon diha sa imong kasingkasing, “Mapadapat na kanako.” Sa ingon, ang espiritu sa Diyos ug ang imong espiritu duyog nga nagpamatuod nga ikaw adunay langitnong paglaom.

18. Unsay paglaom sa “ubang mga karnero,” ug unsay imong pagbati bahin niana?

18 Sa laing bahin, kon ikaw membro sa “dakong panon” sa “ubang mga karnero,” ang Diyos naghatag kanimog yutan-ong paglaom. (Pin. 7:9; Juan 10:16) Gusto nimong mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso, ug malipay kang mamalandong sa giingon sa Bibliya bahin sa umaabot nga kinabuhi dinhi sa yuta. Naghinamhinam ka nga mopuyo sa malinawong kalibotan uban sa imong pamilya ug sa ubang matarong. Nagpaabot ka sa panahon dihang wala nay kanihit sa pagkaon, kakabos, pag-antos, sakit, ug kamatayon. (Sal. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Nangandoy ka sa pag-abiabi niadtong pagabanhawon nga may paglaom nga mabuhi sa yuta sa walay kataposan. (Juan 5:28, 29) Mapasalamaton ka gayod nga si Jehova naghatag kanimog yutan-ong paglaom! Bisag dili ka makig-ambit sa mga emblema, ikaw motambong sa Memoryal ingong pamatuod sa imong pagpabili sa halad lukat ni Jesu-Kristo.

MOTAMBONG KA BA?

19, 20. (a) Sa unsang paagi matuman ang imong hinatag sa Diyos nga paglaom? (b) Nganong angay kang motambong sa Panihapon sa Ginoo?

19 Yutan-on man o langitnon ang imong paglaom, kini matuman lamang kon ikaw magpasundayag ug pagtuo kang Jehova, kang Jesu-Kristo, ug sa lukat. Pinaagi sa pagtambong sa Memoryal, makabaton kag kahigayonan nga mapamalandong ang imong paglaom ug ang pagkahinungdanon sa kamatayon ni Jesus. Busa himoang tumong nga mahilakip sa minilyon nga motambong sa Panihapon sa Ginoo human sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes, Abril 3, 2015, diha sa mga Kingdom Hall ug ubang lokasyon sa tibuok kalibotan.

20 Ang pagtambong sa Memoryal makapalalom sa imong apresasyon sa halad lukat ni Jesus. Ang pagpaminaw pag-ayo sa pakigpulong mahimong magtukmod kanimo sa pagpakitag gugma sa imong mga silingan pinaagi sa pagpaambit kanila sa imong nakat-onan bahin sa gugma ni Jehova ug sa iyang dakong katuyoan alang sa katawhan. (Mat. 22:34-40) Busa, seguroa nga makatambong ka sa Panihapon sa Ginoo.

^ par. 1 Alang sa mga Hebreohanon, ang adlaw magsugod inigsalop sa adlaw ug matapos sa sunod nga pagsalop sa adlaw.

^ par. 9 Tan-awa ang Appendix B12 sa New World Translation.