PIPILA ka tuig kanhi, si Cesar ug ang iyang asawa, si Rocio, hamugaway ug kinabuhi sa California, diin si Cesar full-time nga nagtrabaho sa natad sa heating, ventilation, ug air-conditioning ug si Rocio part-time nga nagtrabaho sa usa ka klinika. Sila may kaugalingong balay ug walay anak. Apan, may nakapausab sa ilang kinabuhi. Unsa kana?

Niadtong Oktubre 2009, ang branch office sa United States nagsulat sa tanang kongregasyon sa tibuok nasod, nga nagdapit sa hanas nga mga boluntaryo sa pag-aplay alang sa temporaryong pag-alagad sa Bethel aron motabang sa pagpadako sa mga pasilidad sa branch sa Wallkill, New York. Giawhag usab sa pag-aplay bisan kadtong lapas na sa kasagarang pangedaron alang sa pag-alagad sa Bethel. “Tungod sa among edad, basig mao na lang kini ang oportunidad nga makaalagad mi sa Bethel,” miingon si Cesar ug Rocio. “Dili gyod namo ni palabyon nga kahigayonan!” Gisumiter dayon nila ang ilang aplikasyon.

Pipila sa mga boluntaryo nga nagtrabaho sa Warwick

Kapig usa ka tuig na ang milabay, apan wala gihapon gidapit sa Bethel si Cesar ug Rocio. Bisan pa niana, ilang gipasimple ang ilang kinabuhi aron makab-ot ang ilang tumong. “Gihimo namong studio-type apartment ang among garahe aron mapaabangan namo ang among balay. Dayon gikan sa among 200 metro kuwadrado nga gipangandoyng balay nga among gitukod pipila pa lang ka tuig kanhi, mibalhin mi sa among 25 metro kuwadrado nga apartment. Sa paghimo niini nga kausaban,” matod ni Cesar, “mas andam na ming modawat ug imbitasyon sa Bethel, kon moabot na kini.” Unsay sunod nga nahitabo? “Usa ka bulan human mi mobalhin sa among gamayng apartment,” miingon si Rocio, “nakadawat mig imbitasyon nga moalagad ingong temporaryong boluntaryo sa Wallkill. Dayag nga pinaagi sa pagpasimple sa among kinabuhi, gihimo namo ang usa ka butang nga takos sa panalangin ni Jehova.”

Jason, Cesar, ug William

GIPANALANGINAN ANG ILANG PAGSAKRIPISYO

Sama kang Cesar ug Rocio, gatosan ka brader ug sister ang mihimog mga sakripisyo aron makapakigbahin sa buluhatong pagpanukod nga ginahimo sa New York State. Daghan kanila ang mitabang sa pagpanukod sa Wallkill, samtang ang uban  nakapribilehiyo sa pagtabang sa pagtukod sa world headquarters sa Warwick. * Gibiyaan sa daghang magtiayon ang ilang nindot nga mga balay, maayong trabaho, ug bisan gani ang ilang binuhing mga hayop aron bug-os nga makaalagad kang Jehova. Gipanalanginan ba ni Jehova ang ilang pagsakripisyo? Oo!

Way

Pananglitan, si Way, usa ka elektrisyan, ug si Debra, nga parehong hapit nang mag-60 anyos, nagbaligya sa ilang balay ug sa kadaghanan sa ilang kabtangan sa Kansas ug mibalhin sa Wallkill aron mag-alagad ingong mga commuter Bethelite. * Bisag nagkinahanglan kanag kausaban sa ilang kinabuhi, ilang gibati nga takos kana sa mga sakripisyo. Bahin sa iyang asaynment sa Bethel, si Debra miingon: “Usahay mobati ko nga anaa ko sa usa sa mga esena sa pagpanukod sa Paraiso nga makita sa atong mga publikasyon!”

Si Melvin ug Sharon, nga taga-South Carolina, nagbaligya sa ilang balay ug kabtangan aron makatabang sa Warwick. Bisag dili sayon ang paghimo sa maong mga sakripisyo, gibati sa magtiayon nga usa ka pribilehiyo nga makaapil nianang makasaysayanhong proyekto. Sila miingon: “Makapalipay kaayo ang pagkahibalo nga nakatabang ka sa pagpalampos sa usa ka butang nga makahatag ug kaayohan sa tibuok kalibotang organisasyon.”

Kenneth

Si Kenneth, usa ka retiradong construction worker, ug si Maureen, nga parehong mga 55 anyos, mibalhin gikan sa California aron motabang sa proyekto sa Warwick. Aron makabalhin, gipaatiman nila sa usa ka sister sa kongregasyon ang ilang balay ug gihangyo nila ang ilang pamilya sa pag-atiman sa tigulang na nga amahan ni Ken. Nagmahay ba sila nga nagsakripisyo sila aron makaalagad sa Bethel? Wala! “Nakabenepisyo gyod mi,” miingon si Ken. “Siyempre, may mga hagit, apan malipayon kaayo mi, ug ikarekomendar gyod namo kini nga pag-alagad.”

PAGBUNTOG SA MGA HAGIT

Kadaghanan niadtong miboluntaryo may mga babag nga kinahanglang buntogon. Pananglitan, si William ug Sandra, kinsa nag-edad ug kapin sa 60, malipayon sa ilang kinabuhi sa Pennsylvania. Sila may kompaniya nga naghimog mga piyesa sa makina, ug may 17 ka trabahante. Magkauban na sila sa kongregasyon sukad pa sa pagkabata, ug kadaghanan sa ilang mga paryente nagpuyo sa maong lugar. Busa dihang nakabaton silag kahigayonan nga moalagad ingong commuter sa Wallkill, nahibalo sila nga kinahanglan nilang biyaan ang halos tanang suod nila ug ang tanan nilang naandan. “Ang kinadak-ang  hagit alang kanamo mao ang pagbiya sa among komportableng kahimtang,” miingon si William. Apan, human sa makadaghang pag-ampo, ang magtiayon midesisyon nga moalagad sa Wallkill—ug wala gayod sila magmahay. “Ang kalipay sa pagpakigbahin sa proyekto ug pag-alagad kauban sa pamilyang Bethel dili ikatandi sa bisan unsa,” miingon si William. “Mas malipayon mi karon ni Sandra!”

Pipila sa mga magtiayon nga nagtrabaho sa Wallkill

Si Ricky, usa ka construction project manager sa Hawaii, gidapit sa pag-alagad ingong commuter Bethelite aron sa pagtabang sa proyekto sa Warwick. Gusto sa iyang asawa, si Kendra, nga dawaton niya ang maong imbitasyon. Apan, may gikabalak-an sila: ang ilang 11 anyos nga anak, si Jacob. Naghunahuna sila kon maayo bang mobalhin sila sa New York State ug kon maka-adjust ba ang ilang anak sa lahi kaayong palibot.

“Ang usa sa among mga prayoridad mao ang pagpangitag kongregasyon nga dunay mga batan-on nga maayog espirituwalidad,” matod ni Ricky. “Gusto namong makabaton si Jacob ug maayong mga higala.” Apan, ang kongregasyon nga ilang napasakopan diyutay rag batan-on, hinuon ubay-ubay ang Bethelite. “Human sa among unang pagtambong didto, gipangutana nako si Jacob kon unsay iyang ikasulti sa bag-o namong kongregasyon, ilabina kay walay pareho niyag edad,” miingon si Ricky. “Iya kong giingnan, ‘Ayawg kabalaka, Pa. Ang akong mga higala mao unya ang batan-ong mga brader nga Bethelite.’”

Si Jacob ug iyang ginikanan nga malipayong nakig-uban sa mga Bethelite sa ilang kongregasyon

Tuod man, ang batan-ong mga Bethelite nahimong higala ni Jacob. Unsay resulta? “Usa ka gabii niana, nakita nako nga nagsiga pa ang suga sa kuwarto sa akong anak,” matod ni Ricky. “Abi nakog nagdula siyag electronic game, apan nagbasa diay siyag Bibliya! Dihang gipangutana nako siya kon nag-unsa siya, si Jacob mitubag, ‘Bata ko nga Bethelite, ug basahon nako ang Bibliya sulod sa usa ka tuig.’” Siyempre, nalipay kaayo si Ricky ug Kendra, dili lang tungod kay si Ricky nakatabang sa pagpanukod sa Warwick kondili miuswag usab ang espirituwalidad sa ilang anak tungod sa ilang pagbalhin.—Prov. 22:6.

WALA MABALAKA SA ILANG KAUGMAON

Luis ug Dale

Ang proyekto sa pagpanukod sa Wallkill ug Warwick sa ngadtongadto matapos ra. Busa kadtong gidapit nga motabang nahibalo nga temporaryo ra ang ilang pag-alagad sa Bethel. Sila ba nabalaka pag-ayo kon mag-unsa na lang sila inigkahuman? Wala gayod! Daghan ang mibatig sama sa gibati sa duha ka edaran nang magtiayon nga taga-Florida. Si John, usa ka construction manager, ug ang iyang asawa, si Carmen, nga nag-alagad ingong temporaryong  boluntaryo sa Warwick, miingon: “Hangtod karon, nakita namo kon giunsa pag-atiman ni Jehova ang among espesipikong mga panginahanglan. Masaligon mi nga wala mi dalha ni Jehova dinhi aron lang pasagdan sa ulahi.” (Sal. 119:116) Si Luis, nga tigdisenyog mga fire sprinkler, ug ang iyang asawa, si Quenia, nag-alagad sa Wallkill. Sila miingon: “Nakita na namo nga dagaya ming gitagan-an ni Jehova sa among materyal nga panginahanglan. Bisag wala mi mahibalo kon sa unsang paagi, kanus-a, o asa, masaligon mi nga siya padayong mag-atiman kanamo.”—Sal. 34:10; 37:25.

 “PANALANGIN HANGTOD NGA WALA NAY PANGINAHANGLAN”

John ug Melvin

Kadaghanan sa mitabang sa pagpanukod sa New York may rason unta nga dili moboluntaryo. Apan, ilang gisulayan si Jehova—ingon sa iyang giawhag kanatong tanan nga buhaton: “Sulayi ako, palihog, . . . kon dili ko ba buksan nganha kaninyo ang mga ganghaan sa tubig sa kalangitan ug magbubo nganha kaninyo sa panalangin hangtod nga wala nay panginahanglan.”—Mal. 3:10.

Sulayan ba usab nimo si Jehova ug tagamtamon ang iyang dagayang panalangin? Pamalandonga pag-ayo kon unsay imong mahimo aron makapakigbahin ka sa makapalipayng buluhaton karon, sa New York man o sa ubang proyekto sa pagpanukod, ug tan-awa kon sa unsang paagi si Jehova magganti kanimo.—Mar. 10:29, 30.

Gary

Si Dale, usa ka civil engineer, ug si Cathy, nga taga-Alabama, bug-os nga nagrekomendar niini nga matang sa pag-alagad. Bahin sa pagboluntaryo sa Wallkill, sila miingon: “Kon dili ka mahadlok nga mobiya sa imong komportableng kahimtang, makita nimo nga ang espiritu ni Jehova molihok diha kanimo.” Ug unsay imong kinahanglang himoon aron makaboluntaryo? Si Dale miingon: “Pasimpleha, pasimpleha, ug pasimpleha pa ang imong kinabuhi. Dili gyod ka magmahay!” Si Gary, nga taga-North Carolina, 30 ka tuig nang construction manager. Siya ug ang iyang asawa, si Maureen, miingon nga usa sa mga panalangin nga ilang natagamtam sa Warwick mao ang “paghimamat ug pagtrabaho duyog sa daghang mahigugmaong mga igsoon nga naggugol sa ilang kinabuhi sa pag-alagad kang Jehova sa Bethel.” Si Gary midugang: “Aron makaalagad sa Bethel, kinahanglang simple ang imong kinabuhi, nga mao ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi latas niini nga sistema sa mga butang.” Si Jason, nga nagtrabaho sa usa ka electrical company, ug si Jennifer, nga taga-Illinois, miingon nga ang pagtrabaho sa proyekto sa Wallkill “daw sama gayod sa pagpuyo sa bag-ong kalibotan.” Si Jennifer midugang: “Makapalipay gayod ang pagkahibalo nga ang tanan nimong gihimo gipabilhan ni Jehova ug magdalag malungtarong kaayohan. Si Jehova magpanalangin gayod kanimo.”

^ par. 7 Ang mga part-time commuter Bethelite mag-ulian sa ilang kaugalingong puy-anan ug mag-abaga sa ilang galastohan samtang magtrabaho sa Bethel sulod sa usa o pipila ka adlaw kada semana.