Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2015

Tugoti si Jehova nga Maglig-on ug Manalipod sa Inyong Kaminyoon

Tugoti si Jehova nga Maglig-on ug Manalipod sa Inyong Kaminyoon

“Gawas nga si Jehova ang magabantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa bantay.”—SAL. 127:1b.

1, 2. (a) Nganong ang 24,000 ka Israelinhon nawad-an sa ilang maanindot nga mga panalangin? (b) Nganong hinungdanon kanato ang maong panghitabo?

SA HAPIT nang mosulod ang Israel sa Yutang Saad, tinagpulo ka libong lalaki ang ‘nakighilawas sa mga anak nga babaye sa Moab.’ Ingong resulta, 24,000 ang gilaglag ni Jehova. Hunahunaa—hapit na untang madawat sa mga Israelinhon ang dugay na nilang gipaabot nga panulondon, apan nawala kanila ang maong maanindot nga mga panalangin kay nagpadaog sila sa tentasyon.—Num. 25:1-5, 9.

2 Kanang makapasubong hitabo “gisulat ingong pasidaan kanato nga naabtan sa mga kataposan sa mga sistema sa mga butang.” (1 Cor. 10:6-11) Niining kataposang bahin sa “kataposang mga adlaw,” ang mga alagad ni Jehova anaa na sa ganghaan sa matarong nga bag-ong kalibotan. (2 Tim. 3:1; 2 Ped. 3:13) Apan ikasubo, ang pipila kanila wala magbantay. Nalit-agan sila sa imoralidad ug naani nila ang mapait nga resulta niini. Posible pang mawala ang ilang walay kataposang mga panalangin.

3. Nganong ang mga magtiayon nagkinahanglan sa giya ug proteksiyon ni Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

3 Sanglit kaylap kaayo karon ang imoralidad, ang mga magtiayon  nagkinahanglan sa giya ug proteksiyon ni Jehova aron dili makawang ang ilang mga paningkamot sa pagpanalipod sa ilang kaminyoon. (Basaha ang Salmo 127:1.) Atong hisgotan kon sa unsang paagi mapalig-on sa magtiayon ang ilang kaminyoon pinaagi sa pag-amping sa ilang kasingkasing, pagpakigsuod sa Diyos, pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo, paghupot ug maayong komunikasyon, ug paghatag sa kon unsay nahiangay sa kaminyoon.

AMPINGI ANG IMONG KASINGKASING

4. Nganong nakahimog imoralidad ang pipila ka Kristohanon?

4 Sa unsang paagi ang usa ka Kristohanon matental sa pagbuhat ug imoralidad? Sagad magsugod kini sa mga mata. Si Jesus nagpatin-aw: “Ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.” (Mat. 5:27, 28; 2 Ped. 2:14) Daghan sa mga nakahimog imoralidad ang nagpahuyang sa ilang depensa pinaagi sa pagtan-awg pornograpiya, pagbasag makapukaw sa sekso nga basahon, o pagtan-awg law-ayng hulagway sa Internet. Ang uban nalingaw usab sa pagtan-awg bastos nga mga salida, pasundayag sa entablado, o programa sa TV. Ang pipila moadto sa mga naytklab ug mga hubohubo o sa imoral nga mga massage parlor.

5. Nganong angay natong ampingan ang atong kasingkasing?

5 Ang uban nadaog sa tentasyon kay nakigsuod sila sa dili nila kapikas. Kita nagkinabuhi sa kalibotan nga kulang ug pagpugong sa kaugalingon ug anaa ang tanang matang sa imoralidad. Ug kay ang atong kasingkasing malimbongon ug desperado, dali ra tang makaugmad ug romantikong pagbati alang sa dili nato kapikas. (Basaha ang Jeremias 17:9, 10.) Si Jesus miingon: “Nagagula gikan sa kasingkasing ang daotang mga pangatarongan, mga pagbuno, mga pagpanapaw, mga pakighilawas.”—Mat. 15:19.

6, 7. (a) Unsay mahimong mahitabo kon ang sayop nga mga tinguha moturok sa atong kasingkasing? (b) Sa unsang paagi malikayan ang pagpakasala?

6 Dihang ang sayop nga mga tinguha moturok sa ilang malimbongong kasingkasing, ang duha ka tawo nga naibog sa usag usa mahimong maghisgot ug mga butang nga angay lang unta nilang hisgotan sa ilang kapikas. Sa dili madugay mangita na silag paagi nga magkauban pirme, ug ang wala kuno tuyoa nga panagkita mahimong mas subsob. Samtang magkalalom ang ilang pagbati, mohuyang ang ilang moral nga depensa. Sa padayon nilang pagbuhat niana, mas malisdan sila sa paghunong, bisag nahibalo sila nga sayop ang ilang ginabuhat.—Prov. 7:21, 22.

7 Ang ilang espirituwal nga depensa mosamot ka huyang samtang ang sayop nga mga tinguha ug pag-estoryahanay motultol sa pagkuptanay sa kamot, paghalok, paghimashimas, sobrang parayganay, ug uban pang sama niini, nga angay lang unta nilang buhaton ngadto sa ilang kapikas. Sa ulahi, sila ‘masulayan pinaagi sa pagkaganoy ug pagkahaylo sa ilang kaugalingong tinguha.’ Dihang ang tinguha makapanamkon na, kini “manganak ug sala”—niining kahimtanga, seksuwal nga imoralidad. (Sant. 1:14, 15) Pagkamakapasubo! Malikayan unta nila ang pagpakasala kon ila pang gitugotan si Jehova nga maglig-on sa ilang pagtahod sa pagkasagrado sa kaminyoon. Apan sa unsang paagi?

PADAYON SA PAGPAKIGSUOD SA DIYOS

8. Sa unsang paagi ang pagpakighigala kang Jehova manalipod kanato batok sa imoralidad?

8 Basaha ang Salmo 97:10. Ang pagpakighigala kang Jehova maoy hinungdanong proteksiyon batok sa imoralidad. Samtang kita makakat-on sa maanindot nga mga hiyas sa Diyos ug maningkamot nga “mahimong  mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak, ug magpadayon sa paglakaw diha sa gugma,” kita mapalig-on sa pagsalikway sa ‘pakighilawas ug sa tanang matang sa kahugawan.’ (Efe. 5:1-4) Sanglit “hukman sa Diyos ang mga makihilawason ug ang mga mananapaw,” ang mga magtiayon angayng maningkamot aron ang ilang kaminyoon mahimong dungganon ug dili mahugawan.—Heb. 13:4.

9. (a) Sa unsang paagi nasuklan ni Jose ang tentasyon sa paghimog imoralidad? (b) Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Jose?

9 Ang pipila ka matinumanong alagad sa Diyos nagpahuyang sa ilang moral nga depensa pinaagi sa pagpakig-uban sa dili Saksing mga kauban sa trabaho human sa trabaho. Bisan panahon sa trabaho, mahimong motungha ang tentasyon. Diha sa iyang trabahoan nga ang guwapong batan-on nga si Jose nakamatikod nga ang asawa sa iyang amo naibog pag-ayo kaniya. Kada adlaw siyang gitental niini. Sa ngadtongadto, “gihawiran siya [niini] sa iyang besti, nga nag-ingon: ‘Dulog kanako!’” Apan mikalagiw si Jose. Unsay nakatabang kang Jose sa pagbarog nga malig-on ilalom sa maong pagsulay? Nakatabang kaniya ang iyang determinasyon nga dili madaot ang iyang relasyon sa Diyos. Tungod niana, siya nawad-ag trabaho ug gibilanggo bisag walay sala, apan gipanalanginan siya ni Jehova. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) Sa trabahoan man o sa pribadong lugar, angayng likayan sa mga Kristohanon ang mga situwasyon diin mahimo silang tentalon sa dili nila kapikas.

ISUL-OB ANG BAG-ONG PAGKATAWO

10. Sa unsang paagi ang bag-ong pagkatawo makatabang sa pagpanalipod sa kaminyoon?

10 Sanglit ang bag-ong pagkatawo “gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong ug pagkamaunongon,” kini maoy hinungdanong bahin sa espirituwal nga depensa sa magtiayon. (Efe. 4:24) Kadtong nagsul-ob niining bag-ong pagkatawo ‘nagpatay’ sa ilang mga sangkap sa lawas “maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana, makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog.” (Basaha ang Colosas 3:5, 6.) Ang pulong “patya” nagpakita nga angay natong buhaton ang tanan aron masuklan ang imoral nga mga tinguha. Atong likayan ang bisan unsa nga makapukaw sa atong seksuwal nga tinguha alang sa dili nato kapikas. (Job 31:1) Kon atong ipahiuyon ang atong kinabuhi sa kabubut-on sa Diyos, makakat-on kita sa ‘pagkasilag sa daotan’ ug sa ‘paghawid sa maayo.’—Roma 12:2, 9.

11. Sa unsang paagi ang bag-ong pagkatawo makapalig-on sa kaminyoon?

11 Kon atong isul-ob ang bag-ong pagkatawo, atong gisundog ang mga hiyas “sa Usa nga naglalang niini,” si Jehova. (Col. 3:10) Kon palig-onon sa mga magtiayon ang ilang moral nga depensa pinaagi sa pagsul-ob sa “malumong mga pagmahal sa pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob,” panalanginan gayod sila ni Jehova. (Col. 3:12) Mas magkahiusa sila kon ilang tugotan ‘ang kalinaw ni Kristo nga maghari diha sa ilang mga kasingkasing.’ (Col. 3:15) Magantihon gayod kon huptan sa mga magtiayon ang “malumong pagmahal alang sa usag usa”! Malipay sila sa “pagpakitag pasidungog sa usag usa.”—Roma 12:10.

12. Unsang mga hiyas ang imong giisip nga hinungdanon alang sa malipayong kaminyoon?

12 Dihang gipangutana kon unsang mga hiyasa ang nakaamot sa ilang malipayong kaminyoon, si Sid miingon: “Ang gugma mao ang pangunang hiyas nga kanunay namong giugmad. Hinungdanon usab ang kalumo.” Ang iyang asawa nga si Sonja uyon niana, ug kini midugang: “Ang kalulot maoy hinungdanon gayod nga hiyas. Ug gisulayan usab namo ang pagpakitag pagkamapainubsanon, bisag dili kini kanunayng sayon.”

 HUPTI ANG MAAYONG KOMUNIKASYON

13. Unsa ang sekreto sa lig-ong kaminyoon, ug ngano?

13 Sa walay duhaduha, ang matinahorong sinultihan maoy usa sa mga sekreto sa lig-ong kaminyoon. Pagkamakapasubo kon ang magtiayon mas matinahorong makigsulti sa mga estranyo o sa ilang mga binuhing hayop kay sa usag usa! Kon ang pag-estoryahanay sa magtiayon puno sa ‘mapangdaot nga kayugot, kasuko, kapungot, sininggitay ug mapasipalahong sinultihan,’ inanay nga mohuyang ang espirituwal nga depensa sa ilang kaminyoon. (Efe. 4:31) Ang kanunayng pagpanaway ug pagsultig sakit nga mga pulong makadaot sa kaminyoon. Busa angayng palig-onon sa mga magtiayon ang ilang relasyon pinaagig maluloton, malumo, ug mabinationg mga pulong.—Efe. 4:32.

14. Unsay dili nato angayng buhaton?

14 Ang Bibliya nag-ingon nga dunay “panahon sa paghilom.” (Eccl. 3:7) Wala kini magpasabot nga dili nimo tinggan ang imong kapikas, kay hinungdanon ang maayong komunikasyon. “Sa maong mga kahimtang,” matod sa usa ka asawa sa Germany, “ang pagpakigbungol makapasakit sa imong kapikas.” Siya midugang: “Bisag lisod usahay ang pagpabiling kalmado dihang ma-stress, dili maayo kon ipahungaw nimo ang imong kasuko. Tungod kay makasulti o makabuhat kag butang nga makapasakit sa imong kapikas, ug mosamot ang problema.” Dili masulbad sa magtiayon ang ilang problema pinaagig pagsininggitay o pagbungolay. Hinunoa, mapalig-on nila ang ilang kaminyoon pinaagi sa paghusay dayon sa ilang dili pagsinabtanay aron malikayan ang panaglalis.

15. Sa unsang paagi ang maayong komunikasyon makapalig-on sa kaminyoon?

15 Mapalig-on ang kaminyoon kon ang magtiayon mogahin ug panahon aron estoryahan ang ilang pagbati ug opinyon. Ang atong paagi sa pagsulti sama ka hinungdanon sa kon unsay atong isulti. Busa, bisan sa malisod nga kahimtang, paningkamoti nga magmatinahoron sa imong pagpakigsulti, sa tono man sa imong tingog ug sa imong ginasulti. Kon buhaton nimo kana, mas dali  para sa imong kapikas nga maminaw kanimo. (Basaha ang Colosas 4:6.) Mapalig-on sa magtiayon ang ilang kaminyoon pinaagi sa maayong komunikasyon kon mogamit silag mga pulong nga “makapalig-on sumala sa gikinahanglan, aron makahatag kinig kaayohan” sa ilang kapikas.—Efe. 4:29.

Mapalig-on sa magtiayon ang ilang kaminyoon pinaagi sa maayong komunikasyon (Tan-awa ang parapo 15)

IHATAG KON UNSAY NAHIANGAY SA KAMINYOON

16, 17. Nganong hinungdanon alang sa mga magtiayon nga magmahunahunaon sa emosyonal ug seksuwal nga panginahanglan sa usag usa?

16 Mapalig-on usab sa mga magtiayon ang ilang kaminyoon kon unahon nila ang personal nga interes sa ilang kapikas. (Filip. 2:3, 4) Ang mga bana maingon man ang mga asawa kinahanglang magmahunahunaon sa emosyonal ug seksuwal nga panginahanglan sa ilang kapikas.—Basaha ang 1 Corinto 7:3, 4.

17 Ikasubo, ang pipila ka magtiayon dili ganahang mopakitag pagmahal sa usag usa o dili magparayganay. Ug ang ubang lalaki naghunahuna nga kon mopakita silag pagmahal sa ilang asawa, dili sila tinuod nga lalaki. Ang Bibliya nag-ingon: “Mga bana, angay ninyong sabton ang inyong mga asawa.” (1 Ped. 3:7, Phillips) Kinahanglang masabtan sa bana nga ang paghatag sa kon unsay nahiangay sa kaminyoon wala lamang maglangkit ug pakigdulog. Mas malipay ang asawa sa ilang seksuwal nga relasyon kon ang bana mahigugmaon ug mapinanggaon dili lang panahon sa ilang panagdulog. Kon silang duha magpakitag mahigugmaong konsiderasyon, mas matagbaw nila ang ilang emosyonal ug pisikal nga mga panginahanglan.

18. Sa unsang paagi mapalig-on sa mga bana ug asawa ang ilang kaminyoon?

18 Sayop gayod ang pagbudhi sa kapikas, apan kon ang magtiayon dili magpakitag pagmahal sa usag usa, basin pangitaon nila kini sa uban. (Prov. 5:18; Eccl. 9:9) Busa, ang Bibliya nag-awhag sa mga magtiayon: “Ayaw kamo paghinikaway sa usag usa labot niini [kon unsay nahiangay sa kaminyoon], gawas kon nagkauyonay ang usag usa sulod sa usa ka tinudlong panahon.” Ngano? “Aron si Satanas dili magsigeg tental kaninyo tungod sa inyong kawalay-pagpugong-sa-kaugalingon.” (1 Cor. 7:5) Makapasubo gayod kon tugotan sa magtiayon si Satanas nga pahimuslan ang ilang “kawalay-pagpugong-sa-kaugalingon” ug matental ang bisan kinsa kanila sa pagpanapaw! Hinunoa, kon ang matag usa mangita “dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili nianang sa laing tawo” ug mohatag sa kon unsay nahiangay sa kaminyoon ingong pagpahayag sa iyang gugma inay ingong obligasyon lamang, ang ilang pagminahalay magpalig-on sa ilang kaminyoon.—1 Cor. 10:24.

PADAYON SA PAGPANALIPOD SA INYONG KAMINYOON

19. Unsay determinado natong buhaton, ug ngano?

19 Kita anaa na sa ganghaan sa matarong nga bag-ong yuta. Maoy hinungdan nga ang pagpadaog sa unodnong mga tinguha makadaot gayod sama sa nahitabo sa 24,000 ka Israelinhon didto sa Kapatagan sa Moab. Human hubita kanang makauulaw ug makapasubong hitabo, ang Pulong sa Diyos nagpasidaan: “Siya nga naghunahuna nga siya nagabarog magbantay nga siya dili mapukan.” (1 Cor. 10:12) Nan, hinungdanon gayod nga atong palig-onon ang atong kaminyoon pinaagi sa pagpabiling matinumanon sa atong langitnong Amahan ug sa atong kapikas. (Mat. 19:5, 6) Karon, ilabina gayod nga angay natong ‘buhaton ang kutob sa atong maarangan nga sa kataposan makaplagan niya kita nga walay buling ug walay lama ug anaa sa pakigdait.’—2 Ped. 3:13, 14.