Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2014

Pag-atubang sa Kataposan Niining Daan nga Kalibotan nga Magkauban

Pag-atubang sa Kataposan Niining Daan nga Kalibotan nga Magkauban

“Kita mga sangkap nga iya sa usag usa.”—EFE. 4:25.

1, 2. Unsay gusto sa Diyos alang sa iyang mga magsisimba, bata man o tigulang?

IKAW ba usa ka batan-on? Kon mao, magmasaligon nga ikaw, ingong bahin sa tibuok kalibotang kongregasyon ni Jehova, gipabilhan pag-ayo. Sa daghang nasod, kasagaran sa mga nagpabawtismo maoy mga batan-on. Makapadasig gayod nga makita nga daghan kaayong batan-on ang midesisyon nga moalagad kang Jehova!

2 Ingong batan-on, malipay ka bang makig-uban sa ubang batan-on? Lagmit malipay ka. Siyempre, malipay tang makig-uban niadtong pareho natog edad. Apan, bata man kita o tigulang ug bisag unsay atong kagikan, gusto sa Diyos nga kita mahiusa sa pag-alagad kaniya. Si apostol Pablo misulat nga kabubut-on sa Diyos nga “ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:3, 4) Sa Pinadayag 7:9, ang mga magsisimba sa Diyos gihubit ingong gikan sa “tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan.”

3, 4. (a) Unsang tinamdan ang kaylap karon sa mga batan-on? (b) Unsang tinamdan ang nahiuyon sa Efeso 4:25?

 3 Pagkadako sa kalainan tali sa batan-ong mga alagad ni Jehova ug sa mga batan-on sa kalibotan! Daghan niadtong wala mag-alagad kang Jehova ang mahunahunaon lang sa kaugalingon, nga nagbuhat sa kon unsa lay ilang gusto. Ang pipila ka tigdukiduki nagtawag kanilag “Generation Me.” Sa ilang sinultian ug sininaan, ilang gipakita nga ilang gitamay ang uban, ilabina ang mga tigulang.

4 Ang maong tinamdan kaylap kaayo. Busa, ang batan-ong mga alagad ni Jehova kinahanglang maningkamot aron malikayan kana ug mapahimut-an ang Diyos. Bisan sa unang siglo, kinahanglang pasidan-an ni Pablo ang iyang mga isigkamagtutuo nga likayan “ang espiritu nga nagalihok karon diha sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon” nga kaniadto maoy ilang tinamdan. (Basaha ang Efeso 2:1-3.) Angayng dayegon ang mga batan-on nga naglikay sa maong espiritu ug nahiusa sa ilang mga igsoon. Ang maong tinamdan nahiuyon sa gisulti ni Pablo nga “kita mga sangkap nga iya sa usag usa.” (Efe. 4:25) Samtang nagkaduol kita sa kataposan niining daan nga kalibotan, labi pang hinungdanon nga kita mahiusa sa atong mga igsoon. Atong tagdon ang pipila ka pananglitan sa Bibliya nga motabang kanato nga masabtan kon nganong hinungdanon nga kita magkahiusa.

SILA NAGKAHIUSA

5, 6. Unsay atong makat-onan kang Lot ug sa iyang mga anak?

5 Kaniadto, si Jehova malipay sa pagpanalipod sa iyang katawhan dihang sila nagkahiusa ug nagtinabangay panahon sa mga kalisdanan. Ang modernong mga alagad sa Diyos, bata man o tigulang, makakat-on gikan niini nga mga pananglitan sa Bibliya. Ang usa niini mao si Lot.

6 Si Lot ug ang iyang pamilya nameligro kay hapit nang laglagon ang Sodoma, ang siyudad nga ilang gipuy-an. Ang mga manulonda sa Diyos nag-awhag kang Lot sa pagkalagiw ngadto sa bukirong rehiyon, nga nag-ingon: “Ikyas alang sa imong kalag!” (Gen. 19:12-22) Si Lot misunod, ug ang iyang duha ka dalaga miuban kaniya. Ikasubo, ang uban nga suod kanila wala mobiya. Para sa mga umagaron ni Lot, si Lot daw “nagtiawtiaw” lang. Tungod niana, sila namatay. (Gen. 19:14) Si Lot ug ang iyang mga anak nga miuban kaniya mao lamay naluwas.

7. Sa unsang paagi gitabangan ni Jehova ang nagkahiusang katawhan nga mibiya sa Ehipto?

7 Tagda ang laing pananglitan. Dihang ang mga Israelinhon mibiya sa Ehipto, sila wala maggrupo-grupo, nga nag-iyaiyag pili ug dalan. Ug dihang ‘gituy-od ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat’ ug gitunga ni Jehova ang dagat, si Moises wala motabok nga nag-inusara o uban sa pipila lang ka Israelinhon. Hinunoa, ang tibuok nasod mitabok uban kang Moises, ug gipanalipdan sila ni Jehova. (Ex. 14:21, 22, 29, 30) Sila nagkahiusa, ug miuban kanila ang “usa ka dakong nagkasagol nga panon sa katawhan,” dili mga Israelinhon nga midapig kanila. (Ex. 12:38) Binuang gayod kon ang pipila ka indibiduwal, tingali usa ka grupo sa mga batan-on, magtuman sa ilang gusto ug mosubay sa dalan nga gusto nila. Panalipdan kaha sila ni Jehova kon ila kadtong gibuhat?—1 Cor. 10:1.

8. Sa adlaw ni Jehosapat, sa unsang paagi gipakita sa katawhan sa Diyos nga sila nagkahiusa?

8 Sa adlaw ni Haring Jehosapat, ang katawhan sa Diyos gisulong sa “usa ka dakong panon sa katawhan” gikan sa palibot nga mga dapit. (2 Cron. 20:1, 2) Maayo kay ang mga alagad sa Diyos wala mosalig sa ilang kaugalingong kusog sa pagbuntog niining gamhanang kaaway. Hinunoa, sila misalig kang Jehova. (Basaha ang 2 Cronicas 20:3, 4.) Wala sila mag-iyaiyag pangita ug solusyon, hinunoa sila nagkahiusa. Ang Bibliya  nag-ingon: “Ang tanan nga iya sa Juda nagtindog atubangan kang Jehova, bisan ang ilang kabataan, ang ilang mga asawa ug ang ilang mga anak.” (2 Cron. 20:13) Bata man o tigulang, sila misalig kang Jehova ug naningkamot sa pagsunod sa iyang sugo. Ug gipanalipdan sila ni Jehova batok sa ilang mga kaaway. (2 Cron. 20:20-27) Dili ba usa kini ka maayong panig-ingnan kon unsaon nato pag-atubang ang mga hagit ingong katawhan sa Diyos?

9. Unsay atong makat-onan sa unang mga Kristohanon?

9 Ang unang mga Kristohanon nagkahiusa usab. Pananglitan, human mahimong Kristohanon ang daghang Hudiyo ug mga kinabig, sila nagdeboto sa ilang kaugalingon “sa ginatudlo sa mga apostoles ug sa pagpakig-ambitay sa usag usa, sa mga pagpangaon ug sa mga pag-ampo.” (Buh. 2:42) Kini nga panaghiusa ilabinang nadayag panahon sa paglutos, dihang mas gikinahanglan nila ang usag usa. (Buh. 4:23, 24) Dili ka ba mouyon nga nianang malisod nga panahon, hinungdanong magkahiusa?

MAGKAHIUSA SAMTANG NAGKADUOL ANG ADLAW NI JEHOVA

10. Kanus-a nga ang panaghiusa ilabinang hinungdanon?

10 Nagkaduol na ang kinalisdang panahon sa tawhanong kasaysayan. Ang manalagnang si Joel naghubit niana ingong “adlaw sa kangitngit ug kangiob.” (Joel 2:1, 2; Sof. 1:14) Alang sa katawhan sa Diyos, kana maoy panahon nga sila ilabinang magkahiusa. Hinumdomi ang giingon ni Jesus: “Ang matag gingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon modangat sa pagkalaglag.”—Mat. 12:25.

11. Unsang pagtandi diha sa Salmo 122:3, 4 ang mapadapat sa katawhan sa Diyos karon? (Tan-awa ang hulagway sa panid 22.)

11 Sa nagsingabot nga malisod nga panahon, kita kinahanglang magkahiusa. Ang espirituwal nga panaghiusa nga angay natong mabatonan mahimong itandi sa pagkadug-ol sa kabalayan sa karaang Jerusalem. Ang maong mga balay gitukod nga dug-ol kaayo sa usag usa mao nga gihubit sa salmista ang Jerusalem ingong “usa ka siyudad nga gitingob ingon nga usa lamang.” Tungod niini, ang mga molupyo makatabang ug makapanalipod sa usag usa. Dugang pa, ang pagkadug-ol sa ilang mga balay haom nga nagrepresentar sa espirituwal nga panaghiusa sa tibuok nasod dihang ang tanang “mga tribo ni Jah” nagtigom alang sa pagsimba. (Basaha ang Salmo 122:3, 4.) Karon ug sa umaabot nga kalisdanan, kita usab kinahanglang ‘matingob ingon nga usa lamang.’

12. Unsay makatabang kanato aron maluwas kita sa umaabot nga pag-atake ni Gog sa katawhan sa Diyos?

12 Sa unsang paagi ang atong ‘pagkatingob,’ o pagkanahiusa, hinungdanon kaayo nianang panahona? Ang Ezequiel kapitulo 38 nagtagna bahin sa pag-atake ni “Gog sa yuta sa Magog” batok sa katawhan sa Diyos. Dili kana panahon nga tugotan nato ang bisan unsa nga makapabahinbahin kanato. Sayop gayod ang paghunahuna nga ang kalibotan makatabang kanato. Hinunoa, magpabilin kitang nahiusa sa atong mga igsoon. Siyempre, dili kita maluwas tungod lang kay bahin kita sa usa ka grupo. Si Jehova ug ang iyang Anak magluwas niadtong magtawag sa ngalan ni Jehova latas nianang malisod nga panahon. (Joel 2:32; Mat. 28:20) Bisan pa niana, makataronganon ba ang paghunahuna nga kadtong wala makighiusa sa panon sa Diyos—kadtong kinabubut-ong mibulag niana—maluwas?—Miq. 2:12.

13. Unsay makat-onan sa mga batan-on gikan sa mga pananglitan nga atong gihisgotan?

13 Nan, tin-aw nga dili gayod maalamon ang pagsunod sa paagi sa mga batan-on nga mibulag sa katawhan sa Diyos. Duol na ang panahon diin mas gikinahanglan nato ang usag usa, bata man kita o tigulang. Oo, karon pa lang kinahanglang makigsuod na kita sa atong mga igsoon ug ugmaron ang  panaghiusa nga hinungdanon kaayo sa umaabot.

“MGA SANGKAP NGA IYA SA USAG USA”

14, 15. (a) Nganong gibansay ni Jehova ang mga bata ug tigulang karon? (b) Unsang tambag ang gihatag ni Jehova aron kita mahiusa?

14 Si Jehova nagtabang kanato sa ‘pag-alagad kaniya abaga sa abaga.’ (Sof. 3:8, 9) Gibansay ta niya aron mohaom sa iyang katuyoan sa umaabot. Unsay nalangkit niana? Katuyoan niya nga “tigomon pag-usab ang tanang butang diha kang Kristo.” (Basaha ang Efeso 1:9, 10.) Oo, gusto niya nga mahiusa ang tanan niyang linalang sa uniberso, ug siya molampos gayod sa pagbuhat niana. Ingong batan-on, nakatabang ba kana kanimo nga masabtan ang kahinungdanon nga makighiusa sa organisasyon ni Jehova?

15 Gitudloan kita ni Jehova nga magkahiusa karon kay gusto niyang magkahiusa kita hangtod sa hangtod. Sa makadaghan, ang Kasulatan nag-awhag kanato sa ‘pagtagad sa usag usa,’ ‘pagbaton ug malumong pagmahal sa usag usa,’ ‘pagpadayon sa paghupay sa usag usa,’ ug “paglinig-onay sa usag usa.” (1 Cor. 12:25; Roma 12:10; 1 Tes. 4:18; 5:11) Nahibalo si Jehova nga ang mga Kristohanon dili hingpit, ug tungod niini malisdan kita sa pagpabiling nahiusa, busa kinahanglang maningkamot kita nga ‘magmapinasayloon sa usag usa.’—Efe. 4:32.

16, 17. (a) Unsay usa ka katuyoan sa mga tigom? (b) Unsay makat-onan sa mga batan-on sa panig-ingnan ni Jesus samtang bata pa siya?

16 Gitagana usab ni Jehova ang mga tigom aron tabangan kita nga mahiusa. Sagad mabasa nato ang pagdasig diha sa Hebreohanon 10:24, 25. Usa ka katuyoan niini nga mga tigom mao ang pagdasig sa usag usa sa paghigugma ug sa pagbuhat ug maayo. Angay usab hinumdoman nga kini gitagana aron kita ‘magdinasigay sa usag usa, ilabina gayod samtang makita nato nga ang adlaw nagkaduol na.’—Heb. 10:24, 25.

17 Ingong batan-on, si Jesus naghatag ug maayong panig-ingnan sa pagpabili sa maong mga kahikayan. Sa edad nga 12, siya ug ang iyang ginikanan mitambong sa usa ka dakong espirituwal nga panagkatigom. Sa usa ka higayon, siya nawala apan dili tungod kay nakig-uban siya sa ubang batan-on. Hinunoa, nakaplagan siya ni Jose ug Maria nga nakigbahin sa espirituwal nga panaghisgot uban sa mga magtutudlo diha sa templo.—Luc. 2:45-47.

18. Sa unsang paagi ang atong mga pag-ampo makaamot sa panaghiusa?

18 Gawas sa pag-ugmad ug gugma sa usag usa ug sa pagpahimulos sa mga tigom aron  sa pagpalig-on sa atong panaghiusa, kita makaampo usab alang sa usag usa. Kon espesipiko kitang mag-ampo kang Jehova alang sa atong mga igsoon, magpahinumdom kini kanato kon unsa ka dako ang atong kahingawa kanila. Dili lang ang mga hamtong ang angayng mohimo niini. Kon ikaw usa ka batan-on, gipahimuslan ba nimo kini nga mga kahigayonan aron mas masuod ka sa imong espirituwal nga pamilya? Kon buhaton nimo kana, makaseguro ka nga dili ka malaglag duyog niining daang kalibotan.

Kitang tanan makaampo alang sa atong mga igsoon (Tan-awa ang parapo 18)

PAGPAKITA NGA ‘KITA MGA SANGKAP NGA SA TINAGSA IYA SA USAG USA’

19-21. (a) Sa unsang talagsaong paagi nga atong ikapakita nga ‘kita mga sangkap nga sa tinagsa iya sa usag usa’? Paghatag ug pananglitan. (b) Unsay imong makat-onan sa pagtinabangay sa atong mga igsoon panahon sa katalagman?

19 Ang katawhan ni Jehova nagkinabuhi na sumala sa prinsipyo sa Roma 12:5: ‘Kita mga sangkap nga sa tinagsa iya sa usag usa.’ Atong makita ang pamatuod niini dihang mahitabo ang mga katalagman. Niadtong Disyembre 2011, ang usa ka bagyo nagpahinabog grabeng pagbaha sa Mindanao. Sa usa lang ka gabii, kapig 40,000 ka balay ang gibahaan, lakip na ang mga balay sa atong mga igsoon. Hinunoa, ang branch office nagtaho nga “bisag wala pa moabot ang tabang gikan sa mga relief committee, ang mga igsoon sa lainlaing dapit nagpadala nag hinabang.”

20 Sa susama, dihang mihapak ang kusog nga linog sa sidlakang Japan nga mipatunghag tsunami, daghan sa atong mga igsoon ang grabeng nag-antos. Ang uban nawad-an sa tanan nilang kabtangan. Si Yoshiko, kinsa nawad-ag balay, nagpuyo kapig 40 kilometros gikan sa Kingdom Hall. Siya nag-ingon: “Nakurat mi sa pagkahibalo nga pagkaugma human sa linog, ang circuit overseer ug ang laing brader nangita kanamo.” Siya mapahiyomong midugang: “Gipabilhan gayod namo ang dagayang espirituwal nga tabang nga gitagana pinaagi sa kongregasyon. Gawas pa niana, gihatagan mig mga coat, sapatos, bag, ug padyama.” Usa ka membro sa relief committee ang miingon: “Ang mga igsoon gikan sa tibuok Japan nagkahiusa, nga nagtinabangay sa usag usa. May mga igsoon pa gani nga miabot gikan sa United States aron sa pagtabang. Dihang gipangutana kon nganong mianhi sila nga layo man kaayo ang ilang gigikanan, sila miingon, ‘Nahiusa kami sa among mga igsoon sa Japan, ug sila nanginahanglag tabang.’” Dili ka ba mapasigarbohon nga nahimo kang bahin sa organisasyon nga nag-atiman pag-ayo sa mga membro niini? Makaseguro ka nga si Jehova malipay kaayo nga makita ang maong panaghiusa.

21 Kana nga tinamdan motabang kanato nga magkahiusa sa pag-atubang sa umaabot nga mga kalisdanan bisan pag mawala ang atong komunikasyon sa mga igsoon sa lainlaing nasod. Sa pagkatinuod, ang maong tinamdan magbansay kanato sa pag-atubang sa mga kalisdanan nga lagmit atong masinati dihang malaglag kining daang sistema. Si Fumiko, kinsa naluwas sa usa ka bagyo sa Japan, miingon: “Duol na ang kataposan. Kinahanglan nga padayon natong tabangan ang atong mga isigkamagtutuo samtang nagpaabot kita sa panahon nga wala nay katalagman.”

22. Sa unsang paagi ang atong panaghiusa makatabang kanato sa umaabot?

22 Ang mga bata ug tigulang nga naningkamot karon nga mahiusa, sa pagkatinuod nangandam nga maluwas sa kataposan niining daotan, nagkabahinbahin nga kalibotan. Sama kaniadto, ang atong Diyos magluwas sa iyang katawhan. (Isa. 52:9, 10) Hinumdomi kanunay nga mahilakip ka sa mga maluwas kon maningkamot ka nga mahimong bahin sa nahiusang katawhan sa Diyos. Makatabang usab ang pagpabili sa atong espirituwal nga panulondon. Hisgotan kana sa sunod artikulo.