Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2014

‘Nasabtan ba Nimo ang Kahulogan’?

‘Nasabtan ba Nimo ang Kahulogan’?

“Gibuksan niya sa bug-os ang ilang mga kaisipan aron masabtan ang kahulogan sa mga Kasulatan.”—LUC. 24:45.

1, 2. Sa unsang paagi gipalig-on ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa adlaw sa iyang pagkabanhaw?

KADTO maoy adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. Duha sa iyang mga tinun-an ang naglakaw padulong sa usa ka balangay nga halos 11 kilometros ang gilay-on gikan sa Jerusalem. Kay wala sila mahibalo nga nabanhaw na si Jesus, sila naguol pag-ayo sa dili pa dugayng panghitabo. Apan sa kalit lang, si Jesus miduol ug milakaw uban kanila. Iyang gihupay ang maong mga tinun-an. Sa unsang paagi? “Sugod kang Moises ug sa tanang Manalagna gibadbad niya kanila ang mga butang maylabot sa iyang kaugalingon diha sa tibuok nga Kasulatan.” (Luc. 24:13-15, 27) Nianang tungora, ang ilang kasingkasing nagmaya tungod kay iyang “gibuksan sa bug-os,” o tin-awng gisaysay, kanila ang Kasulatan.—Luc. 24:32.

2 Niana gihapong gabhiona, ang maong mga tinun-an namalik sa Jerusalem. Sa dihang nakaplagan nila ang mga apostoles, ilang gisulti kanila ang nahitabo. Samtang nagsulti pa sila, si Jesus mipakita kanilang tanan. Apan, ang mga apostoles nangalisang. Nagduhaduha sila kon si Jesus ba gayod kini. Sa unsang paagi sila gipalig-on ni Jesus? Ang Bibliya nag-ingon: “Gibuksan niya sa bug-os ang ilang mga kaisipan aron masabtan ang kahulogan sa mga Kasulatan.”—Luc. 24:45.

3. Nganong mahigawad ta usahay, apan unsay makatabang nato aron mabatonan ang timbang nga panglantaw sa atong ministeryo?

3 Sama sa maong mga tinun-an, usahay maguol sab ta pag-ayo.  Tingali puliki ta sa buluhaton sa Ginoo, apan mahigawad ta kay daw walay resulta ang atong mga paningkamot. (1 Cor. 15:58) O lagmit hinay ang pag-uswag sa atong mga Bible study. Ang uban tingali nga atong gitabangan wala na mag-alagad kang Jehova. Sa unsang paagi nato mabatonan ang timbang nga panglantaw sa atong ministeryo? Makatabang nato ang bug-os nga pagsabot sa kahulogan sa mga ilustrasyon ni Jesus. Atong hisgotan ang tulo niana ug sayron kon unsay atong makat-onan.

ANG MAGPUPUGAS NGA NATULOG

4. Unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa magpupugas nga natulog?

4 Basaha ang Marcos 4:26-29. Unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa magpupugas nga natulog? Ang magpupugas sa ilustrasyon ni Jesus nagrepresentar sa matag magmamantala sa Gingharian. Ang binhi mao ang mensahe sa Gingharian nga gisangyaw ngadto sa matinud-anog kasingkasing nga mga tawo. Ingong normal nga rutina sa kinabuhi, ang magpupugas “matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw.” Ang pagtubo mahitabo sulod sa usa ka yugto sa panahon, gikan sa pagtanom hangtod sa pag-ani. Niana nga yugto “ang binhi mogitib ug motubo.” Kini inanayng motubo “sa kaugalingon niini.” Sa samang paagi, ang espirituwal nga pagtubo inanayng mahitabo. Dihang ang usa ka indibiduwal mouswag hangtod nga modesisyon siya nga moalagad sa Diyos, siya mamunga sa diwa nga siya magpahinungod sa iyang kinabuhi kang Jehova ug magpabawtismo.

5. Nganong gigamit ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa magpupugas nga natulog?

5 Nganong gigamit ni Jesus kini nga ilustrasyon? Gusto ni Jesus nga masabtan nato nga si Jehova mao ang magpatubo sa kamatuoran diha sa kasingkasing sa usa nga “hustong nakiling.” (Buh. 13:48; 1 Cor. 3:7) Kita ang magtanom ug magbisibis, apan dili kita ang magpatubo. Dili nato mapugos o mapadali ang pagtubo niini. Sama sa magpupugas sa ilustrasyon, dili kita makamatikod kon sa unsang paagi nahitabo ang pagtubo. Sagad dili nato kana mamatikdan samtang ginahimo nato ang atong adlaw-adlawng mga kalihokan. Apan, paglabay sa panahon, ang binhi sa Gingharian mahimong mamunga. Dayon ang bag-ong tinun-an moduyog kanato sa pagpangani, ug makabenepisyo kita sa iyang tabang.—Juan 4:36-38.

6. Unsay angay natong ilhon bahin sa espirituwal nga pagtubo sa atong Bible study?

6 Unsay atong makat-onan niini nga ilustrasyon? Una, kinahanglang ilhon nato nga dili nato kontrolado ang espirituwal nga pagtubo sa atong Bible study. Kon kita makasaranganon, dili nato apurahon o pugson ang atong Bible study nga magpabawtismo. Himoon nato ang tanan aron matabangan siya, apan mapainubsanon natong ilhon nga siya lang ang makadesisyon kon ipahinungod ba niya ang iyang kinabuhi sa Diyos. Dawaton lang ni Jehova ang iyang pagpahinungod kon kinasingkasing kini ug tungod sa iyang gugma kang Jehova.—Sal. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Unsa pay atong makat-onan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa magpupugas nga natulog? Paghatag ug pananglitan. (b) Unsay gitudlo niini bahin kang Jehova ug kang Jesus?

7 Ikaduha, kon atong masabtan ang mga leksiyon niini nga ilustrasyon, motabang kini kanato nga dili maluya kon dili dayon nato makita ang resulta sa atong buluhaton. Angay kitang magmapailobon. (Sant. 5:7, 8) Bisan pag ang binhi dili mamunga, kon gibuhat na nato ang atong maarangan sa pagtabang sa atong Bible study, wala kini magpasabot nga dili kita maayong magtutudlo. Tugotan lang ni Jehova nga motubo ang binhi sa kamatuoran kon ang usa mapainubsanon ug andam mohimog mga kausaban. (Mat. 13:23) Busa dili ta makaingon nga  epektibo ta o dili sa ministeryo base lang sa mga resulta. Alang kang Jehova, ang kalamposan sa atong ministeryo wala mag-agad sa sanong niadtong atong gitudloan. Hinunoa, iyang pabilhan ang atong makugihong mga paningkamot bisag unsa pay resulta.—Basaha ang Lucas 10:17-20; 1 Corinto 3:8.

8 Ikatulo, dili nato kanunayng mamatikdan ang kausaban nga nahitabo sa kasingkasing sa usa. Pananglitan, usa ka magtiayon nga giestadihan sa usa ka misyonaryo ang miduol niya ug miingon nga gusto na nilang mahimong dili bawtismadong magmamantala. Giingnan niya ang magtiayon nga kinahanglan una nilang undangon ang pagpanigarilyo. Nakurat siya kay miingon ang magtiayon nga pipila ka bulan na nila kining giundangan. Ngano? Nahibalo sila nga makita ni Jehova kon manigarilyo sila ug siya nagdumot sa pagkasalingkapaw. Busa kinahanglan silang modesisyon—padayon silang manigarilyo atubangan sa misyonaryo o undangon kini sa bug-os. Ang ilang naugmad nga gugma kang Jehova nakatabang nila sa paghimog hustong desisyon. Bisag wala mahibalo ang misyonaryo sa nahitabong kausaban, mitubo sila sa espirituwal.

ANG BALING

9. Unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa baling?

9 Basaha ang Mateo 13:47-50. Unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa baling? Gipakasama ni Jesus ang pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian sa paglagak ug dakong baling diha sa dagat. Maingon nga makuha sa baling ang “tanang matang sa isda,” ang atong pagsangyaw makadani sa minilyong tawo nga lainlaig kagikan. (Isa. 60:5) Ang gidaghanon sa mitambong sa atong mga kombensiyon ug Memoryal matag tuig maoy pamatuod niini. Ang pipila niining simbolikong mga isda maoy “maayo” ug gitigom diha sa Kristohanong kongregasyon. Apan duna poy “dili maayo”; dili tanan sa gitigom dalawaton kang Jehova.

Human mabasa ang Mateo 13:47-50 . . .

10. Nganong gigamit ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa baling?

10 Nganong gigamit ni Jesus kini nga ilustrasyon? Ang simbolikong paglain sa isda wala magtumong sa kataposang paghukom panahon sa dakong kasakitan. Hinunoa, gipasiugda niini kon unsay mahitabo panahon sa kataposang mga adlaw niining daotang sistema. Gipakita ni Jesus nga dili tanan niadtong nadani sa kamatuoran moalagad kang Jehova. Daghan ang nakig-uban kanato diha sa atong mga tigom. Ang uban andam magpa-Bible study apan dili gustong magpahinungod kang Jehova. (1 Hari 18:21) Ang uban gani wala na makig-uban sa kongregasyon. Ang pipila ka batan-on gimatuto sa Kristohanong mga ginikanan apan wala pa makaugmad ug gugma sa mga sukdanan ni Jehova. Bisan unsa may kahimtang, gipasiugda ni Jesus nga ang matag usa kinahanglang mohimog desisyon. Kon mohimo kitag hustong desisyon, siya mag-isip kanato ingong ‘tilinguhaon’ o bililhong mga butang “sa tanang kanasoran.”—Hag. 2:7.

11, 12. (a) Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa ilustrasyon bahin sa baling? (b) Unsay gitudlo niini bahin kang Jehova ug kang Jesus?

11 Unsay atong makat-onan sa ilustrasyon bahin sa baling? Kon atong masabtan ang leksiyon niini nga ilustrasyon, dili kaayo kita maguol o mahigawad dihang ang atong Bible study o usa sa atong mga anak dili gustong moalagad kang Jehova. Mahitabo kini bisan pag gihimo na nato ang atong maarangan. Ang usa dili awtomatikong mahimong higala ni Jehova tungod lang kay siya nagpa-Bible study o gimatuto sa kamatuoran. Kadtong dili gustong magpasakop sa pagmando ni Jehova sa ngadtongadto kuhaon gikan sa iyang katawhan.

Ang pipila niadtong nadani sa kamatuoran modapig kang Jehova (Tan-awa ang parapo 9-12)

 12 Nagpasabot ba kini nga kadtong mibiya sa kamatuoran dili na gayod tugotang mobalik sa kongregasyon? O kon ang usa wala magpahinungod sa iyang kinabuhi kang Jehova, isipon ba siyang “dili maayo” hangtod sa hangtod? Dili. May kahigayonan pa gihapon sila nga mahimong higala ni Jehova sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan. Sama rag si Jehova nagtawag kanila: “Balik kanako, ug ako mobalik kaninyo.” (Mal. 3:7) Kini nga kamatuoran gipasiugda sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa anak nga mausikon.—Basaha ang Lucas 15:11-32.

ANAK NGA MAUSIKON

13. Unsay kahulogan sa ilustrasyon bahin sa anak nga mausikon?

13 Unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa anak nga mausikon? Ang maluluy-ong amahan niini nga ilustrasyon naghulagway sa atong mahigugmaong langitnong Amahan, si Jehova. Ang anak nga nangayo sa iyang panulondon ug nagwaldas niini nagrepresentar niadtong mibiya sa kongregasyon. Pinaagi sa pagbiya, sila samag milangyaw sa “usa ka halayong yuta,” ang kalibotan ni Satanas, nga nahimulag kang Jehova. (Efe. 4:18; Col. 1:21) Apan sa ulahi, sila nakaamgo ug mihukom nga mobalik sa organisasyon ni Jehova. Dili kini sayon. Apan kay sila mapainubsanon ug mahinulsolon, mahinangop ang atong mapinasayloong Amahan sa pagdawat pag-usab kanila.—Isa. 44:22; 1 Ped. 2:25.

14. Nganong gigamit ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa anak nga mausikon?

14 Nganong gigamit ni Jesus kini nga ilustrasyon? Sa madanihon kaayong paagi, gipakita ni Jesus nga gusto ni Jehova nga mobalik Kaniya kadtong mibiya. Ang amahan sa ilustrasyon padayong nagpaabot sa pagbalik sa iyang anak. Dihang nakita niya ang iyang anak, bisan “didto pa [kini] sa layo,” ang amahan midagan aron sa pagsugat niini. Angay kining magpalihok niadtong mibiya sa kamatuoran sa pagbalik dayon kang Jehova. Sila tingali naluya sa espirituwal, ug busa maulaw ug malisdan sa pagbalik. Apan dili makawang ang ilang paningkamot kay bisan ang langit maglipay sa ilang pagbalik.—Luc. 15:7.

15, 16. (a) Unsay atong makat-onan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa anak nga mausikon? Paghatag ug mga pananglitan. (b) Unsay gitudlo niini bahin kang Jehova ug kang Jesus?

15 Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa ilustrasyon bahin sa anak nga mausikon? Angay natong sundogon si Jehova. Kon ang usa mobalik sa kongregasyon, dili kita ‘magpalabi sa pagpakamatarong’ ug modumili  sa pagdawat kaniya. Kini makadaot sa atong espirituwalidad. (Eccl. 7:16) Duna pa kitay makat-onan niini. Ang usa nga mibiya sa kongregasyon angayng isipon ingong “nawala nga karnero,” nga may purohang mobalik. (Sal. 119:176) Kon kita makahibalag ug usa ka tawo nga mibiya sa kongregasyon, kita ba mohatag ug mahigugmaon ug praktikal nga tabang aron siya makabalik? Sultihan ba dayon nato ang mga ansiyano aron makahatag silag nahiangayng tabang? Himoon nato kana kon ipadapat nato ang leksiyon sa ilustrasyon bahin sa anak nga mausikon.

16 Kadtong mibalik sa kongregasyon mapasalamaton sa kaluoy ni Jehova ug sa gugma ug tabang sa kongregasyon. Matikdi ang giingon sa pipila kanila. Ang usa ka brader nga napalagpot sulod sa 25 ka tuig miingon: “Sukad ko mapasig-uli, misamot ang akong kalipay kay akong nasinati ang ‘panahon sa kahayahay’ gikan kang Jehova. (Buh. 3:19) Ang tanan matinabangon ug mahigugmaon kaayo! Karon, nabatonan nako ang maayong espirituwal nga pamilya.” Ang usa ka batan-ong sister nga mibalik sa kongregasyon human sa lima ka tuig miingon: “Dili nako mahubit ang akong gibati dihang ako mismong nasinati ang gugma nga gihisgotan ni Jesus. Dako ang akong kalipay nga nahimong bahin sa organisasyon ni Jehova!”

17, 18. (a) Unsang praktikal nga mga leksiyon ang atong nakat-onan sa tulo ka ilustrasyon nga atong gihisgotan? (b) Unsay angay natong determinasyon?

17 Unsang praktikal nga mga leksiyon ang atong nakat-onan niining tulo ka ilustrasyon? Una, kinahanglang ilhon nato nga dili nato kontrolado ang espirituwal nga pagtubo sa atong Bible study. Iya kana ni Jehova. Ikaduha, dili nato madahom nga ang tanan nga nakig-uban kanato ug nag-Bible study modapig sa kamatuoran. Sa kataposan, bisag ang pipila mobiya kang Jehova, dili kita angayng mawad-ag paglaom nga sila mobalik. Ug kon sila mobalik, ato silang dawaton sa paagi nga magbanaag sa gugma ni Jehova.

18 Hinaot kitang tanan magpadayon sa pagpangita sa kahibalo, pagsabot, ug kaalam. Samtang atong basahon ang mga ilustrasyon ni Jesus, atong susihon kon unsay kahulogan niini, kon nganong narekord kini sa Bibliya, kon unsaon nato pagpadapat ang mga leksiyon, ug kon unsay atong makat-onan bahin kang Jehova ug kang Jesus. Kon ato kining himoon, gipakita nato nga atong nasabtan ang kahulogan sa mga pulong ni Jesus.