Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2014

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Sa unsang paagi gitudlo ang mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad sa matag kongregasyon?

Sa unang siglo C.E., giingnan ni apostol Pablo ang mga ansiyano sa kongregasyon sa Efeso: “Tagda ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon, nga niana kamo gitudlo sa balaang espiritu nga mga magtatan-aw, aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos, nga iyang gipalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong Anak.” (Buh. 20:28) Unsay papel sa balaang espiritu sa pagtudlog mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad karon?

Una, ang balaang espiritu naggiya sa mga magsusulat sa Bibliya sa pagrekord sa mga kuwalipikasyon alang sa mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad. May 16 ka kinahanglanon nga natala diha sa 1 Timoteo 3:1-7. Dugang mga kuwalipikasyon ang makita sa Tito 1:5-9 ug Santiago 3:17, 18. Ang mga kuwalipikasyon alang sa ministeryal nga mga alagad anaa sa 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13. Ikaduha, kadtong nagrekomendar ug naghimo sa maong pagtudlo espesipikong nag-ampo nga giyahan sila sa espiritu ni Jehova samtang ilang girepaso kon nakakab-ot ba sa Kasulatanhong mga kinahanglanon ang usa ka brader. Ikatulo, ang usa nga girekomendar kinahanglang nagpasundayag sa bunga sa balaang espiritu sa Diyos. (Gal. 5:22, 23) Busa ang espiritu sa Diyos nalangkit sa tanang bahin sa proseso sa pagtudlo.

Apan kinsa ba gayod ang nagtudlo sa maong mga brader? Sa miagi, ang tanang rekomendasyon nga nalangkit sa pagtudlog mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad ipadala ngadto sa branch office. Didto, ang mga brader nga gitudlo sa Nagamandong Lawas mao ang magrepaso sa maong mga rekomendasyon ug mohimog nahiangayng pagtudlo. Dayon, pahibaloon sa branch office ang lawas sa mga ansiyano. Sa baylo, pahibaloon sa mga ansiyano ang bag-ong natudlo nga brader nga siya gitudlo, ug pangutan-on siya kon andam ba siya ug kuwalipikado ba gayod siya sa maong asaynment. Human niana, ipahibalo kini sa kongregasyon.

Apan sa unsang paagi gihimo ang maong pagtudlo sa unang siglo? May mga panahon nga ang mga apostoles mihimog espesipikong mga pagtudlo, sama niadtong nagtudlo sila ug pito ka lalaki nga maoy moatiman sa adlaw-adlawng pagpang-apod-apod ug pagkaon sa mga babayeng balo. (Buh. 6:1-6) Apan, ang maong mga lalaki lagmit mga ansiyano na una sila gihatagag dugang asaynment.

Bisag wala idetalye sa Kasulatan kon sa unsang paagi gihimo ang matag pagtudlo kaniadto, may pipila ka indikasyon kon sa unsang paagi nila kini gihimo. Ang rekord nag-ingon nga sa dihang namauli  na si Pablo ug Bernabe gikan sa ilang unang misyonaryong panaw, “nagtudlo silag mga ansiyano alang kanila diha sa matag kongregasyon ug, nga nag-ampo uban ang mga pagpuasa, ilang gipiyal sila ngadto kang Jehova nga kaniya sila nahimong mga magtutuo.” (Buh. 14:23) Pipila ka tuig sa ulahi, gisulatan ni Pablo ang kauban niya kanhi sa panaw nga si Tito, nga nag-ingon: “Ako nagbilin kanimo sa Creta, aron ikaw magtul-id sa mga butang nga depektoso ug magtudlo ug mga ansiyano sa matag siyudad, sumala sa akong gisugo kanimo.” (Tito 1:5) Si Timoteo, nga kanunayng nagapanaw uban kang Pablo, dayag nga gihatagan usab ug susamang awtoridad. (1 Tim. 5:22) Nan, dayag nga ang maong mga pagtudlo ginahimo sa nagapanawng mga magtatan-aw, dili sa mga apostoles ug ansiyano sa Jerusalem.

Uyon niini nga sumbanan sa Bibliya, ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova mihimog kausaban bahin sa pagtudlog mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad. Sugod sa Septiyembre 1, 2014, ang pagtudlo himoon sumala sa mosunod: Ang matag circuit overseer mainampingong magrepaso sa mga rekomendasyon nga gihimo diha sa iyang sirkito. Inigduaw niya sa mga kongregasyon, paningkamotan niyang mailhan ang mga girekomendar, ug makig-uban kanila diha sa ministeryo kon posible. Human mahisgoti ang mga rekomendasyon uban sa lawas sa mga ansiyano, responsabilidad sa circuit overseer ang pagtudlog mga ansiyano ug ministeryal nga mga alagad sa mga kongregasyon sa iyang sirkito. Pinaagi niini nga kahikayan, mas nasunod nato ang sumbanan sa unang siglo.

Mga ansiyano naghisgot sa Kasulatanhong mga kuwalipikasyon sa usa ka brader uban sa circuit overseer (Malawi)

Kinsa ang nalangkit niini nga proseso? Sama sa naandan, ang “matinumanon ug maalamong ulipon” mao ang may pangunang responsabilidad sa pagpakaon sa mga sulugoon sa panimalay. (Mat. 24:45-47) Naglakip kini sa pagsusi sa Kasulatan, sa tabang sa balaang espiritu, aron makahatag ug instruksiyon kon unsaon pagpadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya maylabot sa pag-organisar sa tibuok kalibotang kongregasyon. Ang matinumanong ulipon usab maoy magtudlo sa tanang circuit overseer ug membro sa Branch Committee. Sa baylo, ang matag branch office motabang sa pagpatuman sa mga instruksiyon nga gikan sa matinumanong ulipon. Ang matag lawas sa mga ansiyano may seryosong responsabilidad sa pagrepaso pag-ayo sa Kasulatanhong mga kuwalipikasyon sa mga brader nga ilang irekomendar nga itudlo diha sa kongregasyon. Ang matag circuit overseer may seryosong responsabilidad sa pagrepaso pag-ayo sa mga rekomendasyon nga gihimo sa mga ansiyano ug dayon sa pagtudlo sa kuwalipikadong mga brader.

Dihang atong masabtan kon sa unsang paagi gihimo ang pagtudlo, mas masabtan nato ang papel sa balaang espiritu niini nga proseso. Sa ingon, mosamot ang atong pagsalig ug pagtahod niadtong gitudlo diha sa kongregasyon.—Heb. 13:7, 17.

 Kinsa ang duha ka saksi nga gihisgotan sa Pinadayag kapitulo 11?

Ang Pinadayag 11:3 naghisgot ug duha ka saksi nga managna sulod sa 1,260 ka adlaw. Ang asoy nag-ingon nga “dag-on sila ug patyon sila” sa mapintas nga mananap. Apan human sa “tulo ka adlaw ug tunga,” kini nga mga saksi pagabanhawon, nga ikatingala pag-ayo sa mga makakita.—Pin. 11:7, 11.

Kinsa kining duha ka saksi? Aron mailhan sila, susihon nato ang pipila ka detalye sa asoy. Una, giingnan kita nga sila “gisimbolohan sa duha ka kahoyng olibo ug sa duha ka tangkawan.” (Pin. 11:4) Kini magpahinumdom kanato sa tangkawan ug sa duha ka kahoyng olibo nga gihubit sa tagna ni Zacarias. Ang maong mga olibo naghulagway sa “duha ka dinihogan,” si Gobernador Zorobabel ug ang Hataas nga Saserdoteng si Josue, nga “nagabarog tupad sa Ginoo sa tibuok yuta.” (Zac. 4:1-3, 14) Ikaduha, gihubit nga ang duha ka saksi naghimog mga ilhanan nga sama sa gihimo ni Moises ug Elias.—Itandi ang Pinadayag 11:5, 6 sa Numeros 16:1-7, 28-35 ug sa 1 Hari 17:1; 18:41-45.

Unsay kaamgiran niining duha ka paghulagway? Sa matag paghulagway, ang asoy nagtumong sa mga dinihogan sa Diyos kinsa nagapanguna panahon sa pagsulay. Busa ingong katumanan sa Pinadayag 11, ang dinihogang mga igsoon kinsa nagapanguna panahon sa pagkatukod sa Gingharian sa Diyos sa langit niadtong 1914 nagsangyaw nga nagsul-ob ug “sakong panapton” sulod sa tulo ka tuig ug tunga.

Human sa ilang pagsangyaw nga nagsul-ob ug sakong panapton, kini nga mga dinihogan simbolikong gipatay dihang sila gibalhog sa bilanggoan sulod sa mubong panahon, usa ka simbolikong tulo ka adlaw ug tunga. Alang sa mga kaaway sa katawhan sa Diyos, ang buluhaton niini nga mga saksi namatay o nahunong na, mao nga naghugyaw sila.—Pin. 11:8-10.

Apan, ingong katumanan sa tagna, human sa tulo ka adlaw ug tunga, nabanhaw ang duha ka saksi. Ang maong mga dinihogan wala lang gipagawas sa bilanggoan, apan kadtong nagmatinumanon nakadawat ug linaing katungdanan gikan sa Diyos pinaagi sa ilang Ginoo, si Jesu-Kristo. Sa 1919, sila nahilakip niadtong gitudlo ingong “matinumanon ug maalamong ulipon” nga maoy mag-atiman sa espirituwal nga panginahanglan sa katawhan sa Diyos panahon sa kataposang mga adlaw.—Mat. 24:45-47; Pin. 11:11, 12.

Makapaikag nga ang Pinadayag 11:1, 2 naglangkit niini nga mga panghitabo sa usa ka panahon dihang sukdon o susihon ang espirituwal nga templo. Ang Malaquias kapitulo 3 naghisgot ug susamang pagsusi sa espirituwal nga templo, nga sundan ug usa ka panahon sa paghinlo. (Mal. 3:1-4) Unsa ka dugay kining pagsusi ug paghinlo? Nagsugod kini sa 1914 hangtod sa sayong bahin sa 1919. Kini nga yugto sa panahon naglakip sa 1,260 ka adlaw (42 ka bulan) ug sa simbolikong tulo ka adlaw ug tunga nga gihisgotan sa Pinadayag 11.

Malipayon gayod kita nga gihikay ni Jehova kining espirituwal nga pagdalisay sa paghinlo ug usa ka linaing katawhan alang sa maayong mga buhat! (Tito 2:14) Dugang pa, atong gipabilhan ang panig-ingnan sa matinumanong mga dinihogan kinsa nagapanguna panahon sa pagsulay, ug busa sila ang simbolikong duha ka saksi. *