Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2014

Kon Nganong Angay Kitang Magmabalaan

Kon Nganong Angay Kitang Magmabalaan

“Kamo magmabalaan.”—LEV. 11:45.

1. Sa unsang paagi ang Levitico makatabang kanato?

SA BASAHON sa Levitico, ang pagkabalaan mas kadaghan gihisgotan kon itandi sa ubang basahon sa Bibliya. Sanglit kini nga hiyas maoy kinahanglanon alang sa tanang matuod nga magsisimba ni Jehova, ang pagsabot ug pagpabili sa Levitico motabang kanato nga magmabalaan.

2. Unsa ang pipila ka bahin sa Levitico?

2 Ang Levitico, nga gisulat sa manalagnang si Moises, maoy bahin sa “tibuok Kasulatan” nga mapuslanon sa pagpanudlo. (2 Tim. 3:16) Sa maong basahon, ang ngalan ni Jehova mga napulo ka beses makita sa matag kapitulo. Ang pagsabot sa Levitico magpalig-on sa atong determinasyon nga likayan ang pagbuhat sa bisan unsa nga makapasipala sa balaang ngalan. (Lev. 22:32) Ang kanunayng paggamit sa mga pulong nga “Ako mao si Jehova” magpahinumdom kanato nga angay kitang magmasinugtanon sa Diyos. Niini nga artikulo ug sa sunod, atong hisgotan ang pipila ka bililhong bahandi nga makaplagan sa Levitico, usa ka gasa gikan sa Diyos nga motabang kanato nga magmabalaan sa atong pagsimba.

PAGKABALAAN GIKINAHANGLAN

3, 4. Unsay kahulogan sa paghugas kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki? (Tan-awa ang hulagway.)

3 Basaha ang Levitico 8:5, 6. Si Aaron gitudlo ni Jehova aron  mag-alagad ingong hataas nga saserdote sa Israel, ug ang iyang mga anak nga lalaki mag-alagad ingong mga saserdote alang sa nasod. Si Aaron naghawas kang Jesu-Kristo ug ang iyang mga anak naghawas sa dinihogang mga sumusunod ni Jesus. Unsay kahulogan sa paghugas kang Aaron? Nagpasabot ba kini nga kinahanglang hinloan si Jesus? Wala, sanglit si Jesus walay sala ug “walay buling.” (Heb. 7:26; 9:14) Hinunoa, ang pagkanahugasan ni Aaron nagtumong sa hinlo ug matarong nga kahimtang ni Jesus. Nan, unsay kahulogan sa paghugas sa mga anak nga lalaki ni Aaron?

4 Ang paghugas sa mga anak nga lalaki ni Aaron naghulagway sa paghinlo niadtong gipili nga mahimong membro sa langitnong pagkasaserdote. Ang pagbawtismo ba sa mga dinihogan nalangkit sa maong paghugas sa mga anak ni Aaron? Wala, kay ang bawtismo dili maghugas sa mga sala; hinunoa, kini nagsimbolo sa bug-os nga pagpahinungod sa usa kang Jehova nga Diyos. Ang mga dinihogan nahugasan “pinaagi sa pulong,” busa kinahanglang bug-os nilang ipadapat ang mga pagtulon-an ni Kristo sa ilang kinabuhi. (Efe. 5:25-27) Niining paagiha, sila nabalaan ug nahinloan. Apan komosta ang “ubang mga karnero”?—Juan 10:16.

5. Nganong ikaingon nga ang ubang mga karnero nahinloan pinaagi sa Pulong sa Diyos?

5 Ang mga anak nga lalaki ni Aaron wala maghawas sa “dakong panon” sa ubang mga karnero ni Jesus. (Pin. 7:9) Apan, ang ubang mga karnero ba kinahanglan usab nga mahimong balaan ug hinlo pinaagi sa Pulong sa Diyos? Oo. Dihang mabasa niadtong may yutan-ong paglaom ang giingon sa Bibliya bahin sa kahinungdanon ug kaepektibo sa giulang dugo ni Jesus, sila nagbutang ug pagtuo niini nga mga pulong ug naghatag ug “sagradong pag-alagad adlaw ug gabii.” (Pin. 7:13-15) Madayag ang epekto sa padayong paghinlo sa mga dinihogan ug sa ubang mga karnero samtang sila ‘naghupot ug maayong panggawi.’ (1 Ped. 2:12) Malipay gayod si Jehova dihang iyang makita ang kahinlo ug panaghiusa sa mga dinihogan ug sa ubang mga karnero, kinsa nagpatalinghog ug maunongong nagsunod sa ilang Magbalantay, si Jesus!

6. Nganong kinahanglan natong susihon kanunay ang atong kaugalingon?

6 Ang kinahanglanon nga magmahinlo sa pisikal ang mga saserdote sa Israel dunay dakong kahulogan sa mga alagad ni Jehova karon. Ang atong mga gitun-an sa Bibliya sagad makamatikod sa kahinlo sa atong mga dapit sa pagsimba ug sa atong pamesti. Apan, ang kahinlo sa mga saserdote makatabang kanato sa pagkaamgo nga si bisan kinsa nga gustong mosaka sa hataas nga bukid sa pagsimba ni Jehova kinahanglang may ‘hinlo nga kasingkasing.’ (Basaha ang Salmo 24:3, 4; Isa. 2:2, 3.) Ang atong sagradong pag-alagad sa Diyos kinahanglang himoon uban ang hinlong hunahuna ug kasingkasing, maingon man ang hinlong lawas. Nagkinahanglan kinig kanunayng pagsusi sa kaugalingon, diin human niana ang pipila kinahanglang mohimog dagkong kausaban aron sila mahimong balaan. (2 Cor. 13:5) Pananglitan, angayng pangutan-on sa usa ka bawtismadong alagad nga nagatan-awg pornograpiya ang iyang kaugalingon, ‘Gipamatud-an ba nako nga ako balaan?’ Dayon, angay siyang mangayog tabang aron mabuntog ang maong daotang buhat.—Sant. 5:14.

MAGMABALAAN KAMO PINAAGI SA PAGKAMASINUGTANON

7. Sumala sa Levitico 8:22-24, unsang panig-ingnan ang gihatag ni Jesus?

7 Dihang giestablisar ang pagkasaserdote sa Israel, ang dugo sa laking karnero gipahid sa tuo nga dalunggan, kumagko sa tuong kamot, ug sa kumagko sa tuong tiil sa Hataas nga Saserdoteng si Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. (Basaha ang Levitico 8:22-24.) Kini nga paggamit sa dugo nagpaila nga ang mga saserdote kinahanglang mohimo sa ilang maarangan sa pagtuman sa ilang mga  buluhaton. Sa susama, ang Hataas nga Saserdote nga si Jesus naghatag ug hingpit nga panig-ingnan alang sa mga dinihogan ug sa ubang mga karnero. Ang iyang dalunggan namati sa giya sa Diyos. Ang iyang mga kamot gigamit sa pagtuman sa kabubut-on ni Jehova, ug ang iyang mga tiil wala gayod motipas gikan sa balaang dalan.—Juan 4:31-34.

8. Unsay angayng buhaton sa tanang magsisimba ni Jehova?

8 Angayng sundogon sa mga dinihogan ug sa ubang mga karnero ang paghupot ug integridad sa ilang Hataas nga Saserdote. Ang tanang magsisimba ni Jehova kinahanglang mosunod sa mga giya nga anaa sa Pulong sa Diyos ug sa ingon dili nila mapaguol ang iyang espiritu. (Efe. 4:30) Kinahanglan nilang ‘tul-iron ang mga alagianan sa ilang mga tiil.’—Heb. 12:13.

9. Unsay giingon sa tulo ka brader nga nag-alagad uban sa mga membro sa Nagamandong Lawas, ug sa unsang paagi ang ilang gipamulong makatabang kanimo nga magmabalaan?

9 Tagda ang kinasingkasing nga mga pulong sa tulo ka brader nga may yutan-ong paglaom ug pipila na ka dekadang nag-alagad uban sa mga membro sa Nagamandong Lawas. Ang usa miingon: “Usa gayod kini ka talagsaong pribilehiyo sa pag-alagad, apan kay pirme namo silang makauban makita namo usahay ang ilang dili kahingpitan, bisag sila mga dinihogan. Bisan pa niana, usa sa akong mga tumong sulod sa katuigan mao ang pagkahimong masinugtanon ngadto sa mga nagapanguna.” Ang ikaduhang brader miingon: “Ang mga teksto sama sa 2 Corinto 10:5, bahin sa ‘pagkamasinugtanon kang Kristo,’ nakatabang kanako nga magmasinugtanon ug makigkooperar niadtong mga nagapanguna. Kinasingkasing kini nga pagsugot.” Ang ikatulong brader miingon: “Ang paghigugma sa gihigugma ni Jehova ug pagdumot sa iyang gidumtan, maingon man ang kanunayng pagpangayo sa iyang giya ug pagbuhat sa kon unsay makapahimuot kaniya, nagpasabot ug pagkamasinugtanon sa iyang organisasyon ug niadtong iyang gigamit sa pagtuman sa iyang katuyoan sa yuta.” Ang maong brader nahinumdom nga si Nathan Knorr, kinsa nahimong membro sa Nagamandong Lawas, midawat dayon sa mga punto nga gihisgotan sa artikulong “Birth of the Nation” sa 1925 nga Watch Tower, bisag ang uban nagkuwestiyon niana. Nakadayeg kaayo ang brader sa maong pagkamasinugtanon. Ang pagpamalandong sa gipamulong nianang tulo ka brader makatabang kanimo nga magmabalaan pinaagi sa pagkamasinugtanon.

BUG-OS NGA PAGKAMASINUGTANON SA BALAOD SA DIYOS MAYLABOT SA DUGO

10. Unsa ka hinungdanon nga atong sundon ang balaod sa Diyos maylabot sa dugo?

10 Basaha ang Levitico 17:10. Gisugo ni Jehova ang mga Israelinhon nga dili mokaon sa “bisan unsang matang sa dugo.” Ang mga Kristohanon gisugo usab sa pag-ayad sa dugo sa tawo o mananap. (Buh. 15:28, 29) Dili gayod nato gusto nga ang Diyos ‘magtumong sa iyang nawong batok kanato’ ug magpalagpot kanato gikan sa iyang kongregasyon. Gihigugma nato siya ug gusto natong mosunod kaniya. Bisag mameligro ang atong kinabuhi, determinado kita nga dili magpadala sa mga hangyo ug pagpamugos niadtong wala makaila kang Jehova ug nagbalewala sa iyang mga sugo. Oo, kita nahibalo nga mahimong biaybiayon ta tungod sa pag-ayad sa dugo, apan gusto natong magmasinugtanon sa Diyos. (Jud. 17, 18) Unsay makatabang kanato aron mahimong ‘hugot ang atong hukom’ nga dili mokaon o magpaabonog dugo?—Deut. 12:23.

11. Nganong makaingon kita nga ang Adlaw sa Pagtabon sa Sala dili lang usa ka rituwal?

11 Ang paggamit sa hataas nga saserdote ug dugo sa mga mananap sa tinuig nga Adlaw sa Pagtabon sa Sala motabang kanato aron masabtan ang panglantaw sa Diyos sa dugo. Ang dugo gamiton alang sa linaing  katuyoan. Kini gamiton aron mapasaylo ang mga sala niadtong nangayog kapasayloan kang Jehova. Ang dugo sa torong baka ug sa kanding iwisik sa atubangan sa tabon sa arka sa pakigsaad. (Lev. 16:14, 15, 19) Pinaagi niini, mahimong pasayloon ni Jehova ang mga sala sa mga Israelinhon. Dugang pa, si Jehova nagsugo nga kon ang usa magpatay ug mananap aron kaonon, iyang iyabo ang dugo niini ug tabonan kinig yuta, “kay ang kalag sa matag matang sa unod mao ang dugo niini.” (Lev. 17:11-14) Usa lang ba kini ka walay hinungdang rituwal? Dili. Ang paggamit ug dugo sa Adlaw sa Pagtabon sa Sala, maingon man ang sugo nga iyabo ang dugo sa yuta, maoy kaharmonya sa sugo ni Jehova kang Noe ug sa mga kaliwat niini maylabot sa dugo. (Gen. 9:3-6) Gidili ni Jehova nga Diyos ang paggamit ug dugo sa pagpatunhay sa kinabuhi. Unsay kahulogan niini alang sa mga Kristohanon?

12. Sa unsang paagi gilangkit ni Pablo ang dugo sa kapasayloan?

12 Gipatin-aw ni apostol Pablo nga ang dugo may gahom sa paghinlo dihang siya misulat sa Hebreohanong mga Kristohanon: “Halos ang tanang butang mahinloan pinaagi sa dugo sumala sa Balaod, ug gawas kon igaula ang dugo walay mahitabo nga pagpasaylo.” (Heb. 9:22) Gihisgotan usab ni Pablo nga ang halad nga mga mananap, bisan tuod hinungdanon, nagpahinumdom lang sa mga Israelinhon nga sila makasasala ug nagkinahanglag labaw pa aron bug-os mawala ang ilang sala. Oo, ang Balaod maoy ‘landong sa maayong mga butang nga moabot, apan dili ang matuod nga dagway mismo sa mga butang.’ (Heb. 10:1-4) Sa unsang paagi maposible ang kapasayloan sa mga sala?

13. Unsay imong gibati sa pagkahibalo nga gitanyag ni Jesus kang Jehova ang bili sa iyang dugo?

13 Basaha ang Efeso 1:7. Ang halad ni Jesu-Kristo, kinsa ‘nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanato,’ hinungdanon gayod alang sa tanang nahigugma kaniya ug sa iyang Amahan. (Gal. 2:20) Bisan pa niana, ang gihimo ni Jesus human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw maoy tinuod nga nagpahigawas kanato, nga nagpaposible sa kapasayloan sa atong mga sala. Gituman ni Jesus ang gilandongan sa Moisesnong Balaod sa Adlaw sa Pagtabon sa Sala. Nianang  adlawa, ang hataas nga saserdote magkuhag bahin sa dugo sa gihalad nga mananap ug magdala niini ngadto sa Labing Balaan nga dapit sa tabernakulo, ug sa ulahi sa templo ni Solomon, ug itanyag kini sa Diyos, nga samag anaa siya sa atubangan sa Diyos. (Lev. 16:11-15) Sa samang paagi, si Jesus misulod sa langit dala ang bili sa iyang tawhanong dugo ug gitanyag kini kang Jehova. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Mapasalamaton gayod kita nga napasaylo na ang atong mga sala ug nakabaton kitag hinlong konsensiya kay kita nagpakitag pagtuo sa dugo ni Jesus!

14, 15. Nganong hinungdanon nga masabtan ug sundon ang balaod ni Jehova maylabot sa dugo?

14 Mas nasabtan na ba nimo karon kon nganong gidili ni Jehova ang pagkaon sa “bisan unsang matang sa dugo”? (Lev. 17:10) Nasabtan ba nimo kon nganong giisip sa Diyos nga balaan ang dugo? Para niya, ang dugo katumbas sa kinabuhi. (Gen. 9:4) Mouyon ka ba nga angay natong dawaton ang panglantaw sa Diyos maylabot sa dugo ug sundon ang iyang sugo sa pag-ayad niana? Ang bugtong paagi nga atong mabatonan ang kalinaw uban sa Diyos mao ang pagbaton ug pagtuo sa halad ni Jesus ug pag-ila nga ang dugo bililhon kaayo alang sa atong Maglalalang.—Col. 1:19, 20.

15 Bisan kinsa kanato mahimong kalit lang makaatubang ug isyu bahin sa dugo. O tingali ang usa ka membro sa pamilya o suod nga higala kinahanglang modesisyon kon magpaabono ba siyag dugo o dili. Nianang kahimtanga, kinahanglan usab ang desisyon bahin sa mga tipik sa dugo ug mga pamaagi sa pagtambal. Busa, hinungdanon kaayo ang pagpanukiduki ug pagpangandam alang sa posibleng emerhensiya. Uban sa pag-ampo, ang maong pagpangandam makatabang kanato nga mobarog nga malig-on ug dili mokompromiso. Dili gayod nato gustong maguol si Jehova pinaagi sa pagdawat sa usa ka butang nga gidili sa iyang Pulong! Daghang doktor ug tigpaluyo sa pag-abonog dugo ang nag-awhag sa mga tawo sa pagdonar ug dugo aron sa pagluwas kuno ug kinabuhi. Apan, ang balaang katawhan ni Jehova nahibalo nga ang Maglalalang may katungod sa pagsulti kon sa unsang paagi gamiton ang dugo. Para niya, sagrado ang “bisan unsang matang sa dugo.” Kinahanglang determinado kita nga motuman sa iyang balaod maylabot sa dugo. Pinaagi sa atong balaang panggawi, atong gipamatud-an kaniya nga gipabilhan gayod nato ang makaluwas nga gahom sa dugo ni Jesus. Ang dugo lamang ni Jesus ang magpaposible nga mapasaylo ang sala ug mabatonan ang walay kataposang kinabuhi.—Juan 3:16.

Determinado ka bang motuman sa balaod ni Jehova maylabot sa dugo? (Tan-awa ang parapo 14, 15)

KON NGANONG GIDAHOM NI JEHOVA NGA KITA MAGMABALAAN

16. Nganong angayng magmabalaan ang katawhan ni Jehova?

16 Sa dihang gipagawas sa Diyos ang mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, sila giingnan: “Ako si Jehova nga nagatultol kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto aron ako mahimong Diyos alang kaninyo; ug kamo magmabalaan, tungod kay ako balaan.” (Lev. 11:45) Gidahom ni Jehova nga ang mga Israelinhon magmabalaan kay siya balaan. Ingong mga Saksi ni Jehova, kita usab angayng magmabalaan. Tin-aw kanang gipakita sa Levitico.

17. Unsay imong pagbati karon sa Levitico?

17 Mapuslanon gayod ang atong paghisgot sa pipila ka bahin sa Levitico. Lagmit, mas gipabilhan na nimo kining inspiradong basahon sa Bibliya. Sa walay duhaduha, ang pagpamalandong sa pipila ka bililhong impormasyon sa Levitico nakapalalom sa imong pagsabot sa mga rason kon nganong angay kitang magmabalaan. Apan, unsang ubang espirituwal nga bahandi ang atong makat-onan niining inspiradong Pulong sa Diyos? Unsa pay atong makat-onan niana maylabot sa atong paghatag ug balaang pag-alagad kang Jehova? Ato kanang hisgotan sa sunod nga artikulo.