Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Oktubre 2014

Pagbaton ug Lig-ong Pagtuo sa Gingharian

Pagbaton ug Lig-ong Pagtuo sa Gingharian

“Ang pagtuo mao ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga gilaoman.”—HEB. 11:1.

1, 2. Unsay makapalig-on sa atong kombiksiyon nga tumanon sa Gingharian ang katuyoan sa Diyos alang sa katawhan, ug ngano? (Tan-awa ang hulagway.)

INGONG mga Saksi ni Jehova, sagad moingon kita nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong solusyon sa tanan natong problema, ug gusto natong ipunting ang pagtagad sa mga tawo niining hinungdanong kamatuoran. Nahupayan usab kita sa paglaom nga gitagana sa Gingharian. Apan kombinsido ba gayod kita nga tinuod ang maong Gingharian ug pinaagi niana matuman ang katuyoan sa Diyos? Unsay basehanan sa atong pagbaton ug lig-ong pagtuo sa Gingharian?—Heb. 11:1.

2 Ang Mesiyanikong Gingharian maoy kahikayan mismo sa Labing Gamhanan aron matuman ang iyang katuyoan maylabot sa iyang mga linalang. Kini nga Gingharian may lig-ong pundasyon—ang absolutong katungod ni Jehova sa pagmando. Ang hinungdanong mga bahin sa Gingharian—ang hari, iyang kaubang mga magmamando, ug ang ilang dominyo—legal nga giestablisar pinaagig mga pakigsaad, sa ato pa, pinaagig legal nga mga kontrata o kasabotan, nga gihimo sa Diyos o sa iyang Anak, si Jesu-Kristo. Kon atong pamalandongon kini nga mga pakigsaad, mas masabtan nato kon sa unsang paagi matuman ang katuyoan  sa Diyos ug kon nganong makasalig kita nga lig-on kini nga kahikayan.—Basaha ang Efeso 2:12.

3. Unsay atong susihon niini nga artikulo ug sa nagsunod niini?

3 Ang Bibliya naghisgot sa unom ka pangunang pakigsaad nga nalambigit sa Mesiyanikong Gingharian nga gimandoan ni Kristo Jesus. Kini ang (1) Abrahamikong pakigsaad, (2) pakigsaad sa Balaod, (3) Davidikong pakigsaad, (4) pakigsaad alang sa saserdoteng sama kang Melquisedek, (5) bag-ong pakigsaad, ug (6) pakigsaad sa Gingharian. Atong susihon kon sa unsang paagi ang matag pakigsaad nalambigit sa Gingharian ug kon unsay papel niini sa katumanan sa katuyoan sa Diyos alang sa yuta ug sa katawhan.—Tan-awa ang tsart nga “ Sa Unsang Paagi Tumanon sa Diyos ang Iyang Katuyoan?

SAAD NGA NAGPADAYAG KON SA UNSANG PAAGI MATUMAN ANG KATUYOAN SA DIYOS

4. Sumala sa Genesis, unsang mga hukom ang gipahayag ni Jehova maylabot sa mga tawo?

4 Human maandam ang atong matahom nga planeta aron puy-an sa tawo, si Jehova nagpahayag ug tulo ka hukom maylabot sa mga tawo: (1) iyang lalangon ang tawo sumala sa iyang larawan, (2) himoon sa mga tawo nga Paraiso ang tibuok yuta ug pun-on kini sa matarong nga mga kaliwat, ug (3) did-an ang mga tawo sa pagkaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17) Wala nay laing buhaton pa gawas niini. Human lalanga ang tawo, duha na lang ka hukom ang gikinahanglan aron matuman ang katuyoan sa Diyos. Nan, nganong kinahanglan pa mang mohimog pakigsaad?

5, 6. (a) Sa unsang paagi gibabagan ni Satanas ang katuyoan sa Diyos? (b) Unsay reaksiyon ni Jehova sa hagit ni Satanas didto sa Eden?

5 Tungod sa daotang tinguha nga babagan ang katuyoan sa Diyos, gisugdan ni Satanas ang usa ka rebelyon. Giimpluwensiyahan niya ang tawo nga supakon ang ikatulong hukom sa Diyos. Iyang gitental ang unang babaye, si Eva, sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. (Gen. 3:1-5; Pin. 12:9) Sa pagbuhat niana, gikuwestiyon ni Satanas ang katungod sa Diyos sa pagmando sa Iyang kalalangan. Sa ulahi, si Satanas nagpasangil nga ang maunongong mga magsisimba sa Diyos nag-alagad lang tungod sa hakog nga mga motibo.

6 Unsay reaksiyon ni Jehova sa hagit ni Satanas didto sa Eden? Tinuod, kon gipatay pa niya ang mga rebelde, matapos na unta ang ilang rebelyon. Apan magpasabot kana nga dili matuman ang katuyoan sa Diyos nga pun-on ang yuta sa masinugtanong mga kaliwat ni Adan ug Eva. Imbes laglagon dayon ang mga rebelde, ang maalamong Maglalalang naghatag ug hinungdanong tagna—ang Edenikong saad—aron maseguro nga matuman ang tanang detalye sa iyang gipamulong.—Basaha ang Genesis 3:15.

7. Unsay gipadayag sa Edenikong saad maylabot sa halas ug sa binhi niini?

7 Pinaagi sa Edenikong saad, gihukman ni Jehova ang halas nga naghawas kang Satanas ug ang binhi niini nga naghawas niadtong tanan nga midapig kaniya sa isyu maylabot sa katungod sa Diyos nga magmando. Ang matuod nga Diyos naghatag sa binhi sa langitnong babaye ug awtoridad nga laglagon si Satanas. Busa, ang Edenikong saad wala lamang magpadayag nga laglagon ang hinungdan sa rebelyon sa tanaman sa Eden kondili nagpaila usab kon sa unsang paagi kini mahitabo.

8. Unsay gipadayag bahin sa babaye ug sa iyang binhi?

8 Kinsa man ang mahimong binhi sa babaye? Sanglit ang binhi maoy magdugmok sa ulo sa halas, sa ato pa, ‘magwagtang’ kang Satanas nga Yawa nga usa ka espiritu, kinahanglan nga ang binhi espirituhanon usab. (Heb. 2:14) Busa, ang babaye nga manganak  sa binhi maoy espirituhanon usab. Samtang midaghan ang binhi sa halas, ang babaye ug ang iyang binhi nagpabiling misteryo sulod sa duolag 4,000 ka tuig human ihatag ni Jehova ang Edenikong saad. Nianang panahona, si Jehova mihimog pipila ka pakigsaad nga magpaila sa binhi ug magpasalig sa Iyang mga alagad nga ang binhi maoy Iyang gamiton sa pagwagtang sa kadaot nga gipahinabo ni Satanas sa tawhanong pamilya.

PAKIGSAAD NGA MAGPAILA SA BINHI

9. Unsa ang Abrahamikong pakigsaad, ug kanus-a kini nahimong balido?

9 Mga 2,000 ka tuig human hukmi si Satanas, gisugo ni Jehova ang patriarkang si Abraham sa pagbiya sa pinuy-anan niini sa Ur sa Mesopotamia ug mobalhin sa yuta sa Canaan. (Buh. 7:2, 3) Si Jehova miingon kaniya: “Lakaw gikan sa imong yuta ug gikan sa imong mga paryente ug gikan sa balay sa imong amahan paingon sa yuta nga akong ipakita kanimo; ug maghimo ako ug usa ka dakong nasod gikan kanimo ug ako magpanalangin kanimo ug ako magpadako sa imong ngalan; ug maghimo kanimo nga usa ka panalangin. Ug ako magpanalangin niadtong magpanalangin kanimo, ug siya nga magatunglo kanimo akong pagatunglohon, ug ang tanang banay sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon pinaagi kanimo.” (Gen. 12:1-3) Kini ang unang rekord bahin sa Abrahamikong pakigsaad—ang pakigsaad nga gihimo ni Jehova nga Diyos uban kang Abraham. Wala mahibaloi kon kanus-a unang nakigsaad si Jehova kang Abraham. Apan ang maong pakigsaad nahimong balido niadtong 1943 B.C.E., dihang ang 75 anyos nga si Abraham mibiya sa Haran ug mitabok sa Suba sa Euprates.

10. (a) Sa unsang paagi gipakita ni Abraham ang lig-ong pagtuo sa mga saad sa Diyos? (b) Unsang mga detalye bahin sa binhi ug sa babaye ang anam-anam nga gipadayag ni Jehova?

10 Kadaghan gisubli ni Jehova ang iyang  saad kang Abraham, ug sa matag higayon naghatag siyag dugang mga detalye. (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Lig-on kaayo ang pagtuo ni Abraham sa mga saad sa Diyos nga andam siyang mohalad sa iyang bugtong anak. Busa, gipalig-on ni Jehova ang pakigsaad pinaagi sa paggarantiya nga matuman ang iyang saad. (Basaha ang Genesis 22:15-18; Hebreohanon 11:17, 18.) Human mabalido ang Abrahamikong pakigsaad, anam-anam nga gipadayag ni Jehova ang hinungdanong mga detalye bahin sa binhi ug sa babaye. Ang binhi maggikan kang Abraham, modaghan, maghari, maglaglag sa tanang kaaway, ug mahimong panalangin alang sa daghan.

Gipakita ni Abraham ang iyang lig-ong pagtuo sa mga saad sa Diyos (Tan-awa ang parapo 10)

11, 12. Sa unsang paagi gipakita sa Kasulatan nga ang Abrahamikong pakigsaad adunay mas dakong katumanan, ug unsay kahulogan niana alang kanato?

11 Ang Abrahamikong pakigsaad may literal nga katumanan alang sa mga kaliwat ni Abraham dihang napanunod nila ang Yutang Saad. Apan gipakita sa Kasulatan nga ang mga kondisyon sa maong pakigsaad may espirituwal usab nga katumanan. (Gal. 4:22-25) Niining mas dakong katumanan, gipatin-aw ni apostol Pablo nga ang pangunang bahin sa binhi ni Abraham mao si Kristo ug ang ikaduhang bahin mao ang 144,000 ka dinihogan sa espiritung mga Kristohanon. (Gal. 3:16, 29; Pin. 5:9, 10; 14:1, 4) Ang babaye nga magpatungha sa binhi mao ang “Jerusalem sa itaas”—ang langitnong bahin sa organisasyon sa Diyos, nga gilangkoban sa maunongon nga espiritung mga linalang. (Gal. 4:26, 31) Ingon sa gisaad sa Abrahamikong pakigsaad, ang binhi sa babaye magdalag mga panalangin ngadto sa katawhan.

12 Ang Abrahamikong pakigsaad naggarantiya nga tinuod gayod ang Gingharian sa mga langit ug nagbukas sa dalan aron mapanunod sa Hari ug sa iyang kaubang mga magmamando ang maong Gingharian. (Heb. 6:13-18) Hangtod kanus-a molungtad kini nga pakigsaad? Kini maoy “usa ka pakigsaad hangtod sa panahong walay tino,” matod sa Genesis 17:7. Kini molungtad hangtod nga laglagon sa Mesiyanikong Gingharian ang mga kaaway sa Diyos ug mapanalanginan ang tanang banay sa yuta. (1 Cor. 15:23-26) Sa pagkatinuod, kadtong mabuhi sa yuta nianang panahona makabenepisyo sa walay kataposan. Busa, ang pakigsaad sa Diyos kang Abraham nagpakita nga determinado si Jehova nga tumanon ang iyang katuyoan nga ‘mapuno ang yuta’ sa matarong nga mga tawo!—Gen. 1:28.

PAKIGSAAD NGA MAGGARANTIYA NGA ANG GINGHARIAN MAGPABILIN SA WALAY KATAPOSAN

13, 14. Unsay gigarantiya sa Davidikong pakigsaad maylabot sa pagmando sa Mesiyas?

13 Ang Edenikong saad ug ang Abrahamikong pakigsaad nagtudlo kanato nga ang pagkasoberano ni Jehova nga gihawasan sa Mesiyanikong Gingharian lig-ong gipasukad sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos. (Sal. 89:14) May posibilidad ba nga ang Mesiyanikong gobyerno mahimong hiwi ug busa kinahanglang pulihan? Ang laing legal nga pakigsaad naggarantiya nga dili gayod kana mahitabo.

14 Tagda kon unsay gisaad ni Jehova kang Haring David sa karaang Israel pinaagi sa Davidikong pakigsaad. (Basaha ang 2 Samuel 7:12, 16.) Kini nga pakigsaad gihimo ni Jehova uban kang David panahon sa pagmando niini sa Jerusalem. Gisaaran niya si David nga ang Mesiyas maoy usa sa mga kaliwat niini. (Luc. 1:30-33) Busa, gitin-aw pa ni Jehova kon kang kinsang banay maggikan ang binhi. Miingon usab si Jehova nga ang maong kaliwat ni David adunay “legal nga katungod” nga magmando sa Mesiyanikong Gingharian. (Ezek. 21:25-27) Pinaagi kang Jesus, ang pagkahari ni David “matukod hangtod sa panahong walay  tino.” Sa pagkatinuod, ang binhi ni David “maoy hangtod sa panahong walay tino; ug ang iyang trono ingon sa adlaw.” (Sal. 89:34-37) Oo, ang pagmando sa Mesiyas dili gayod mahimong hiwi, ug ang mga benepisyo niini magpabilin sa walay kataposan!

PAKIGSAAD ALANG SA USA KA SASERDOTE

15-17. Sumala sa pakigsaad alang sa saserdoteng sama kang Melquisedek, unsa pay katungdanan sa binhi, ug ngano?

15 Bisan tuod gitino sa Abrahamiko ug Davidikong pakigsaad nga ang binhi sa babaye mahimong hari, ang maong papel dili pa igo nga magdalag mga panalangin sa katawhan sa tanang kanasoran. Aron bug-os silang mapanalanginan, kinahanglan silang ipahigawas sa ilang makasasalang kahimtang ug mahimong bahin sa unibersohanong pamilya ni Jehova. Aron mahimo kini, kinahanglan nga ang binhi moalagad usab ingong saserdote. Busa, ang maalamong Maglalalang mihimog laing legal nga kahikayan, ang pakigsaad alang sa saserdoteng sama kang Melquisedek.

16 Gipadayag ni Jehova pinaagi kang Haring David nga mohimo Siyag pakigsaad kang Jesus sa duha ka katuyoan: Una, ‘palingkoron siya sa tuong kamot sa Diyos’ hangtod nga pukanon niya ang iyang mga kaaway. Ikaduha, siya mahimong “usa ka saserdote hangtod sa panahong walay tino sa paagi nga sama kang Melquisedek.” (Basaha ang Salmo 110:1, 2, 4.) Nganong “sa paagi nga sama kang Melquisedek”? Tungod kay sa wala pa mapanunod sa mga kaliwat ni Abraham ang Yutang Saad, si Melquisedek nga hari sa Salem, nagsilbing “saserdote sa Labing Hataas nga Diyos.” (Heb. 7:1-3) Siya direktang gitudlo ni Jehova sa maong katungdanan. Siya lang ang gihisgotan sa Hebreohanong Kasulatan nga nag-alagad ingong hari ug saserdote. Dugang pa, sanglit walay rekord nga may naghupot niini nga katungdanan una ug human kaniya, siya matawag ug “saserdote hangtod sa kahangtoran,” o sa walay kataposan.

17 Si Jesus direktang gitudlo nga mahimong saserdote pinaagi niining pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaniya, ug siya magpabilin nga “usa ka saserdote hangtod sa kahangtoran sa paagi nga sama kang Melquisedek.” (Heb. 5:4-6) Kini tin-awng nagpakita nga si Jehova naggarantiya nga gamiton ang Mesiyanikong Gingharian sa pagpalampos sa iyang orihinal nga katuyoan maylabot sa katawhan.

ANG GINGHARIAN GIPASUKAD SA LEGAL NGA MGA PAKIGSAAD

18, 19. (a) Sa unsang paagi ang mga pakigsaad nga atong nahisgotan nalambigit sa Gingharian? (b) Unsa pang pangutana ang kinahanglang tubagon?

18 Sa atong nahisgotan nga mga pakigsaad, atong nakita kon unsay kalambigitan niini sa Mesiyanikong Gingharian ug kon sa unsang paagi ang kahikayan sa Gingharian lig-ong gipasukad sa legal nga mga kontrata. Ang Edenikong saad naggarantiya nga tumanon ni Jehova ang iyang katuyoan maylabot sa yuta ug sa katawhan pinaagi sa binhi sa babaye. Ang Abrahamikong pakigsaad nagpatin-aw kon kinsa ang binhi ug kon unsay papel niini.

19 Ang Davidikong pakigsaad naghatag ug dugang detalye kon kang kinsang banay maggikan ang pangunang bahin sa binhi. Kini naghatag usab niyag katungod nga magmando sa yuta aron magpabilin sa walay kataposan ang mga benepisyo sa Gingharian. Ang pakigsaad alang sa usa ka saserdoteng sama kang Melquisedek maoy basehanan aron ang binhi makaalagad ingong saserdote. Apan si Jesus dili mag-inusara sa pagtabang sa mga tawo nga mahimong hingpit. May mga gidihogan pa aron mag-alagad ingong hari ug saserdote. Asa sila maggikan? Hisgotan kana sa sunod nga artikulo.