Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Taiwan

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Taiwan

MGA lima ka tuig ang milabay, si Choong Keon ug Julie, magtiayon nga mga 35 anyos na karon, nag-alagad ingong mga regular payunir sa Sydney, Australia. “May partaym mi nga trabaho ug haruhay ra ang among kinabuhi,” miingon si Choong Keon. “Sa among gipuy-an, maayo ang klima ug relaks ang kinabuhi. Suod mi sa among pamilya ug mga higala.” Pero, nahasol ang ilang konsensiya. Ngano? Nahibalo sila nga ang ilang kahimtang motugot kanila sa pagpauswag sa ilang pag-alagad kang Jehova, apan nagpanuko sila sa paghimog mga kausaban.

Dayon, sa usa ka kombensiyon sa 2009, nakadungog silag pakigpulong nga nakatandog pag-ayo nila. Ang mamumulong nagdasig niadtong makahimo sa pagpalapad sa ilang ministeryo. Siya miingon: “Palandonga kini: Mapaliko lamang sa usa ka drayber ang iyang kotse sa desilya o demano kon nagdagan na kini. Sa susama, makagiya kanato si Jesus aron mouswag ang atong ministeryo sa dihang kita may gihimo na—sa dihang kita naningkamot na sa pagpauswag niana.” * Gibati sa magtiayon nga ang mamumulong daw direktang nakigsulti kanila. Sa maong kombensiyon, may magtiayong misyonaryo sa Taiwan nga giinterbiyo. Ilang giasoy ang ilang kalipay sa ministeryo ug sila miingon nga may dako pang panginahanglan didto. Sa makausa pa, mibati si Choong Keon ug Julie nga para kanila ang maong mga pulong.

“Human sa maong kombensiyon,” matod ni Julie, “nag-ampo mi kang Jehova nga hatagan mig kaisog nga mobalhin sa Taiwan.” Siya midugang: “Apan nahadlok mi. Among gibati nga mora mig moambak sa lawom nga swimming pool sa unang higayon.” Ang teksto nga nakatabang kanila sa paghimo sa maong “pag-ambak” mao ang Ecclesiastes 11:4, nga nag-ingon: “Siya nga nagapaniid sa hangin dili  makapugas ug binhi; ug siya nga nagalantaw sa mga panganod dili makaani.” Si Choong Keon miingon: “Nakadesisyon mi nga mohunong na sa ‘pagpaniid ug paglantaw,’ ug mosugod na sa ‘pagpugas ug pag-ani.’” Sila nag-ampo sa makadaghan, nagbasag sugilanon sa kinabuhi sa mga misyonaryo, nag-e-mail sa mga igsoon nga mibalhin na sa Taiwan, ug nagbaligya sa ilang mga sakyanan ug muwebles. Tulo ka bulan sa ulahi, anaa na sila sa Taiwan.

KALIPAY SA PAGSANGYAW

Kapin sa 100 ka igsoon gikan sa ubang nasod ang nag-alagad karon sa mga dapit sa Taiwan diin dako ang panginahanglan alang sa mga magmamantala. Sila naggikan sa Australia, Britain, Canada, France, Japan, Korea, Spain, ug United States, nga nag-edad ug 21 ngadto sa 73. Lakip kanila ang kapin sa 50 ka dili minyong sister. Unsay nakatabang niining masibotong mga igsoon aron magmalamposon sa ilang ministeryo diha sa laing nasod? Atong susihon.

Si Laura

Si Laura, usa ka dili minyong sister nga taga-Canada, nagpayunir sa kasadpang Taiwan. Apan mga napulo ka tuig kanhi, dili siya ganahang mosangyaw. Si Laura miingon: “Gamay rang panahon ang akong gigugol sa pagsangyaw, mao nga wala kaayo ko mag-enjoy.” Dayon gidapit siya sa iyang mga higala sa Canada nga mouban kanila sa Mexico aron mosangyaw didto ug usa ka bulan. “Kadto ang unang higayon nga migugol kog daghang panahon sa ministeryo, ug giganahan kaayo ko niini!”

Tungod niana, nakahunahuna si Laura nga mobalhin sa usa ka kongregasyon sa Canada nga langyaw ug pinulongan. Nagpaenrol siya sa Chinese nga klase, nag-alagad sa grupo nga nagsulti niana, ug tumong niya nga mobalhin sa Taiwan. Natuman kana nga tumong niadtong Septiyembre 2008. Si Laura miingon: “Gidangtag mga usa ka tuig una ko nakaadyas sa akong bag-ong palibot, pero karon dili na ko ganahang mobalik sa Canada.” Unsay iyang pagbati bahin sa pagsangyaw? “Nag-enjoy na kaayo ko niini,” siya miingon. “Makapalipay kaayong makita nga ang mga Bible study nagbag-o sa ilang kinabuhi dihang nakaila sila kang Jehova. Tungod sa  akong pag-alagad sa Taiwan, kadaghan nako masinati ang maong kalipay.”

HAGIT SA PAGTUON UG LANGYAWNG PINULONGAN

Si Brian ug Michelle

Si Brian ug Michelle, magtiayon nga mga 35 ang edad nga taga-United States, walo ka tuig nang nag-alagad sa Taiwan. Sa sinugdan, ilang gibati nga wala kaayo silay nahimo sa ministeryo. Apan giingnan sila sa usa ka eksperyensiyadong misyonaryo: “Bisag makahatag lang kag tract sa usa ka tawo, angay nimong hinumdoman nga basig mao nay unang higayon nga nakadawat siyag mensahe bahin kang Jehova. Busa dako na kag nahimo sa ministeryo!” Ang maong makapadasig nga mga pulong nakatabang kang Brian ug Michelle sa paglahutay. Ang laing brader miingon kanila: “Aron dili mawad-ag gana, sukda ang imong pag-uswag sa pagkat-on ug Chinese, dili kada adlaw kondili kada asembliya.” Tuod man, sila miuswag ug nahimong epektibong mga payunir karon.

Unsay makapalihok nimo sa pagtuon ug laing pinulongan? Sulayi pagduaw ang nasod nga gusto nimong alagaran. Tambong sa mga tigom, pakig-uban sa mga igsoon didto, ug kuyog nila sa pagsangyaw. Si Brian miingon: “Dihang mamatikdan nimo nga daghan kaayo ang mosanong sa mensahe sa Gingharian ug masinati nimo ang gugma sa mga igsoon, mapalihok ka sa pag-atubang sa mga hagit sa pag-alagad sa langyawng nasod.”

KOMOSTA ANG SEKULAR NGA TRABAHO?

Si Kristin ug Michelle

Ang pipila niadtong mibalhin sa Taiwan nakasuportar sa ilang pagpayunir pinaagi sa pagtudlog English. Si Kristin ug Michelle namaligyag isda. Si Kristin miingon: “Wala pa ko kasulay ana, apan kini nga trabaho nakatabang namo nga makapabilin dinhi.” Sa ngadtongadto, si Kristin may mga suki na. Tungod niini nga partaym nga trabaho nasuportahan niya ang iyang kaugalingon ug ang iyang asawa, ug may igo silang panahon para sa ilang pangunang buluhaton—ang pagpayunir o pagpangisdag mga tawo.

“I-ENJOY ANG BIYAHE”

Si William ug Jennifer, magtiayon nga taga-United States, miabot sa Taiwan mga pito ka tuig kanhi. “Usahay mobati kag kakapoy tungod sa pagkat-og pinulongan, pagpayunir, pag-atiman sa kongregasyon, ug pagpanginabuhi,” matod ni William. Unsay nakatabang kanila nga magmalamposon ug magmalipayon? Sila nagtakdag makataronganong mga tumong. Pananglitan, dili sobra ang ilang gidahom sa ilang pagtuon ug Chinese mao nga wala ra kaayo sila mahigawad dihang hinay ang ilang pag-uswag.

Si William ug Jennifer

Si William nahinumdom nga kas-a giingnan siya sa usa ka nagapanawng magtatan-aw: “I-enjoy ang biyahe, dili lang ang destinasyon.” Sa ato pa, human makatakdag espirituwal nga tumong, kinahanglan natong i-enjoy ang mga lakang nga atong gihimo sa pagkab-ot sa atong tumong. Ang pagpadapat sa maong tambag, matod ni William, nakatabang kaniya ug sa iyang asawa nga magmapasiboon, mamati sa tambag sa mga ansiyano, ug mohimog mga kausaban aron magmalamposon ang ilang ministeryo nianang nasora. Siya midugang: “Nagpahinumdom usab kini kanamo nga maggahin ug panahon sa pag-enjoy sa kinaiyanhong katahom sa isla nga among gialagaran.”

Sama kang William ug Jennifer, si Megan, usa ka dili minyong payunir nga taga-United States, ‘nag-enjoy sa iyang biyahe’ samtang naningkamot sa pagkab-ot sa iyang tumong nga malarino sa Chinese. Kada hinapos sa semana mouban siya sa usa ka grupo sa mga magmamantala nga mosangyaw sa usa ka makalingawng teritoryo—ang pantalan sa Kaohsiung, ang kinadak-ang dunggoanan sa Taiwan. Si Megan nakapaambit sa maayong balita ngadto sa mga marinero ug sa mga mangingisda nga gikan sa Bangladesh, India, Indonesia, Pilipinas, Thailand, ug Vanuatu. “Sanglit ang mga mangingisda dili ra magdugay  diha sa pantalan, sugdan dayon namo sila ug pagtuon sa Bibliya. Aron maestadihan silang tanan, sagad dunganon nakog study ang upat o lima ka tawo.” Ug komosta ang iyang pagtuon ug Chinese? Siya miingon: “Gibati nako nga hinay kaayo ang akong pag-uswag, apan akong gihinumdoman ang giingon sa usa ka brader, ‘Buhata lang ang imong maarangan, ug si Jehova na ang bahala sa uban.’”

Si Megan

LUWAS, SIMPLE, UG MAKALINGAW

Sa wala pa mobalhin sa laing nasod si Cathy nga taga-Britain, gisusi una niya kon unsang nasora ang luwas para sa dili minyong sister. Iya kanang giampo kang Jehova ug misulat siya ngadto sa pipila ka branch office sa pagpangutana bahin sa posibleng mga kapeligrohan alang sa dili minyong mga sister. Human niana, iyang gitimbangtimbang pag-ayo ang tubag sa iyang mga sulat ug nakahinapos siya nga haom kaniya ang Taiwan.

Sa 2004, sa edad nga 31, si Cathy mibalhin sa Taiwan ug nagkinabuhing simple. Siya miingon: “Nangutana ko sa mga igsoon kon asa makapalit ug baratong mga prutas ug utanon. Ang ilang maayong sugyot nakatabang nako nga makadaginot.” Unsay nakatabang niya sa pagkinabuhing simple? Si Cathy miingon: “Kanunay kong mag-ampo kang Jehova nga tabangan ko nga magmakontento sa simpleng pagkaon ug kasarangang besti. Gibati nako nga gitubag ko ni Jehova pinaagi sa pagtudlo kanako kon unsay akong gikinahanglan ug dili mangandoy sa ubang butang.” Siya midugang: “Nalipay ko sa akong simpleng kinabuhi kay nakatabang kini kanako sa pagpokus sa espirituwal nga mga butang.”

Si Cathy

Ang kinabuhi ni Cathy simple, apan makalingaw. Iyang giasoy kon ngano: “Nakasangyaw ko sa dapit diin daghan ang misanong sa maayong balita. Kana maoy tinuod nga kalipay!” Pag-abot niya sa Taiwan, duha ray Chinese nga kongregasyon sa siyudad nga iyang gipayuniran, apan karon pito na. Si Cathy miingon: “Makalingaw ang akong kinabuhi matag adlaw kay nakita nako ang kusog nga pag-uswag ug nakaambit ko sa buluhatong pagpangani!”

“BISAN AKO GIKINAHANGLAN NILA”

Komosta si Choong Keon ug Julie, nga gihisgotan ganina? Sa sinugdan, si Choong Keon mibati nga dili kaayo siya mapuslanon sa kongregasyon kay limitado ang iyang pagsultig Chinese. Apan lahi ang gibati sa mga igsoon didto. “Dihang gitunga ang among kongregasyon, gihatagan kog dugang mga responsabilidad ingong ministeryal,” matod ni Choong Keon. “Nianang tungora, gibati gyod nako nga nag-alagad ko diin mas dako ang panginahanglan. Dako gyod kaayo,” siya mipahiyom, “kay bisan ako gikinahanglan nila!” Karon, ansiyano na siya. Si Julie midugang: “Gibati namo ang kalipay ug katagbawan nga wala namo batia sukad. Mianhi mi aron motabang, apan morag kami ang natabangan tungod niining maanindot nga kasinatian. Nagpasalamat mi kang Jehova nga gitugotan mi niya nga mag-alagad dinhi!”

Sa daghang dapit, duna pay panginahanglan alang sa dugang mamumuo sa espirituwal nga pagpangani. Hapit ka na bang mahumag eskuyla ug naghunahuna kon unsay imong buhaton sa imong kinabuhi? Tagsaanon ka ba ug gusto nimong mas makatabang diha sa organisasyon ni Jehova? Kon may pamilya ka, gusto ba nimong makabatog maayong kasinatian ang imong pamilya sa pag-alagad kang Jehova? Retirado ka ba ug may mapuslanong mga kasinatian nga ikapaambit sa uban? Makaseguro ka nga makadawat kag dagayang panalangin kon modesisyon ka sa pagpalapad sa imong ministeryo pinaagi sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan alang sa mga magmamantala sa Gingharian.

^ par. 3 Tan-awa ang librong Bug-os nga Pagpamatuod” sa Gingharian sa Diyos, kapitulo 16, parapo 5-6.