Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2014

Ikaw ba ‘Nagapangab-ot’?

Ikaw ba ‘Nagapangab-ot’?

SI Fernando * gikulbaan. Duha ka ansiyano ang buot makig-estorya niya sa pribado. Human sa di pa dugayng mga pagduaw sa magtatan-aw sa sirkito, gisaysay sa mga ansiyano kon unsay kinahanglan niyang buhaton aron makuwalipikado alang sa dugang mga pribilehiyo sa kongregasyon. Paglabay sa panahon, naghunahuna si Fernando kon matudlo ba gyod siya ingong ansiyano. Karon bag-o lang miduaw ang magtatan-aw sa sirkito sa ilang kongregasyon. Unsa kahay isulti sa mga ansiyano niining panahona?

Naminaw si Fernando samtang nagsulti ang usa sa mga ansiyano. Ang brader mikutlo sa 1 Timoteo 3:1 ug miingon nga ang mga ansiyano sa kongregasyon nakadawat ug sulat nga si Fernando gitudlo ingong ansiyano. Nakalitan si Fernando ug nangutana, “Unsay imong giingon?” Giusab sa brader ang iyang gisulti, ug nakapahiyom si Fernando. Human niana, dihang gipahibalo sa kongregasyon nga siya natudlo ingong ansiyano, nalipay ang tanan.

Sayop ba ang pagtinguhag mga pribilehiyo sa kongregasyon? Dili gayod. Ang 1 Timoteo 3:1 nag-ingon: “Kon adunay magapangab-ot sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw, siya matinguhaon sa usa ka maayong buhat.” Daghang Kristohanong lalaki ang nagpadapat niana ug naningkamot nga mouswag sa espirituwal aron makuwalipikado sa mga pribilehiyo sa kongregasyon. Ingong resulta, ang katawhan sa Diyos gipanalanginan ug linibo ka ansiyano ug ministeryal. Apan tungod sa pag-uswag sa mga kongregasyon karon, nagkinahanglan pa gihapon ug mga brader nga mangab-ot ug pribilehiyo. Unsa ang hustong paagi sa paghimo niana? Ug kadto bang nagtinguha nga mahimong magtatan-aw magsige na lag hunahuna kon kanus-a sila matudlo, sama kang Fernando?

UNSAY KAHULOGAN SA ‘PAGPANGAB-OT’?

Sa Bibliya, ang pulong “magapangab-ot” maoy hubad sa Gregong berbo nga mahimong magpasabot ug pagtinguha pag-ayo, o pagkab-ot. Tingali mahunahunaan nimo ang usa ka tawo nga nanglimbasog sa  pagkab-ot sa usa ka lamiang prutas nga nagbitay sa punoan. Apan ang ‘pagpangab-ot’ wala magpasabot ug hinakog nga pagtinguha sa pribilehiyo sa “pagkamagtatan-aw.” Ngano? Kay ang tumong niadtong sinserong moalagad ingong ansiyano angay nga mao ang paghimo ug “usa ka maayong buhat” inay ang pagkab-ot ug posisyon.

Daghan sa mga kuwalipikasyon maylabot niining maayong buhat narekord sa 1 Timoteo 3:2-7 ug Tito 1:5-9. Bahin sa maong hataas nga mga sukdanan, ang dugay nang ansiyano nga si Raymond miingon: “Alang kanako, ang labing importante mao kon kinsa kita. Hinungdanon ang pagpakigpulong ug pagpanudlo, apan mas hinungdanon nga ang usa dili-salawayon, makasaranganon sa batasan, maayog panghunahuna, mahusay, maabiabihon ug makataronganon.”

‘Pangab-ot’ pinaagi sa pagpakigbahin sa lainlaing buluhaton sa kongregasyon

Kon ang usa ka brader sinserong nagapangab-ot, ipakita niyang dili siya salawayon pinaagi sa paglikay sa tanang matang sa pagkadili-matinud-anon ug kahugawan. Siya makasaranganon sa batasan, maayog panghunahuna, mahusay, ug makataronganon; busa ang iyang isigkamagsisimba mosalig kaniya sa pagpanguna ug pagtabang kanila sa ilang mga problema. Sa pagkahimong maabiabihon, madasig niya ang mga batan-on ug mga bag-ohan. Siya makahupay ug makatabang sa mga masakiton ug sa mga tigulang kay siya mahigugmaon sa pagkamaayo. Iyang giugmad kini nga mga hiyas aron makabenepisyo ang uban, dili aron matudlo sa pagkaansiyano. *

Ang lawas sa mga ansiyano malipay sa paghatag ug tambag ug pagdasig, apan ang pagpadapat sa Kasulatanhong mga kuwalipikasyon nagdepende sa usa nga nangab-ot. Si Henry, usa ka eksperyensiyadong magtatan-aw, miingon: “Kon ikaw nangab-ot, paningkamot aron mapamatud-an nga kuwalipikado ka.” Sa pagkutlo sa Ecclesiastes 9:10, siya miingon: “‘Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo.’ Bisag unsang asaynment ang ihatag sa mga ansiyano kanimo, buhata ang imong maarangan. Mahala ang tanang buluhaton nga gihatag kanimo diha sa kongregasyon, lakip na ang pagpanilhig. Sa ngadtongadto, makita ra ang imong paningkamot.” Kon buot nimong mahimong ansiyano, kinahanglan kang magkugi ug mahimong  kasaligan sa tanang bahin sa sagradong pag-alagad. Angay kang magmapainubsanon, dili ambisyoso ug garboso.—Mat. 23:8-12.

ISALIKWAY ANG SAYOP NGA PANGHUNAHUNA UG MGA BUHAT

Ang pipila nga nagtinguha ug mga pribilehiyo sa kongregasyon mahimong matental sa pagpadungogdungog o pagsulsol sa lawas sa mga ansiyano. Ang uban dili ganahang tambagan sa mga ansiyano. Angayng pangutan-on sa maong mga indibiduwal ang ilang kaugalingon, ‘Pribilehiyo lang bay akong giapas, o buot nakong moatiman sa mga karnero ni Jehova?’

Angayng hinumdoman usab niadtong nagapangab-ot ang laing kuwalipikasyon sa pagkaansiyano—ang ‘pagkahimong mga panig-ingnan alang sa panon.’ (1 Ped. 5:1-3) Ang usa nga panig-ingnan sa kongregasyon maglikay sa malimbongong panghunahuna ug mga buhat. Iyang ugmaron ang mapailobong paglahutay natudlo man siya o wala. Ang pagkahimong ansiyano wala magpasabot nga milagrosong mawala ang mga kahuyangan sa usa. (Num. 12:3; Sal. 106:32, 33) Gawas pa, lagmit ang usa ka brader walay ‘mamatikdan nga bisan unsa batok sa iyang kaugalingon,’ apan tingali ang uban may nakitang negatibo diha kaniya. (1 Cor. 4:4) Busa, kon ang mga ansiyano sinserong mohatag kanimo ug binase sa Bibliyang tambag, pamatia sila ug ayaw kasuko. Dayon paningkamot nga ipadapat ang ilang tambag.

KOMOSTA KON DUGAY NA KANG NAGPAABOT?

Daghang brader ang mibati nga dugay silang nagpaabot ayha sila natudlo. Kon dugay na kang ‘nagapangab-ot sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw,’ mibati ka bag kaguol usahay? Kon mao, matikdi kining inspiradong mga pulong: “Ang pagdahom nga nalangan makapasakit sa kasingkasing, apan ang butang nga gitinguha maoy usa ka kahoy sa kinabuhi sa dihang moabot kini.”—Prov. 13:12.

Tingali maguol ang usa kon ang iyang gipangandoy nga tumong daw wala makab-ot. Mibati niana si Abraham. Gisaaran siya ni Jehova ug anak nga lalaki, apan milabay na lang ang katuigan, wala pa gihapon silay anak ni Sara. (Gen. 12:1-3, 7) Dihang natigulang na si Abraham, siya mituaw: “Soberanong Ginoong Jehova, unsay imong ihatag kanako, sanglit ako walay anak . . . Ikaw walay gihatag kanako nga binhi.” Gipasaligan siya ni Jehova nga matuman ang Iyang saad maylabot sa anak nga lalaki. Apan mga 14 ka tuig pa ang milabay una tumana sa Diyos ang iyang saad.—Gen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Samtang nagpaabot, nawala ba ang kalipay ni Abraham sa pag-alagad kang Jehova? Wala. Wala gayod siya magduhaduha sa saad sa Diyos. Padayon niyang gipaabot ang katumanan niana. Si apostol Pablo misulat: “Human sa pagpailob ni Abraham, nakab-ot niya kini nga saad.” (Heb. 6:15) Sa ulahi, gipanalanginan sa Labing Gamhanang Diyos ang maong matinumanong tawo ug labaw pa sa gidahom niini. Unsay imong makat-onan kang Abraham?

Kon buot kang mag-alagad ingong ansiyano apan wala pa gihapon ka matudlo bisag dugay na kang nagpaabot, padayon sa pagsalig kang Jehova. Ayaw wad-a ang imong kalipay sa pag-alagad. Si Warren, kinsa nakatabang nag daghang brader nga mouswag sa espirituwal, misaysay kon ngano: “Nagkinahanglag panahon aron mapamatud-an nga ang usa kuwalipikado sa  pribilehiyo. Paglabay sa panahon, ang katakos ug tinamdan sa usa ka brader inanay nga madayag sa iyang panggawi ug pag-atiman sa iyang mga asaynment. Ang uban nagtuo nga magmalamposon lang sila kon makabaton silag pribilehiyo o matudlo. Sayop gayod ang maong panghunahuna ug posible nga mao na lang kanay pirme niyang hunahunaon. Kon matinumanon kang nag-alagad kang Jehova bisan asa o bisan unsay imong asaynment, ikaw nagmalamposon.”

Usa ka brader ang nagpaabot ug kapig napulo ka tuig ayha natudlo ingong ansiyano. Sa paghisgot sa pamilyar nga kahubitan diha sa Ezequiel kapitulo 1, gisulti niya ang iyang nakat-onan: “Si Jehova nagapalihok sa iyang karo, ang iyang organisasyon, sa gikusgon nga iyang gipili. Dili ang atong panahon ang hinungdanon kondili ang panahon ni Jehova. Maylabot sa tinguha nga mahimong ansiyano, dili importante kon unsay akong gusto o gipangandoy. Para kang Jehova, basin ang akong gusto dili mao ang akong gikinahanglan.”

Kon nagtinguha ka sa pagbuhat sa maayong buhat sa usa ka Kristohanong magtatan-aw, panglimbasog nga makaamot sa kalipay sa kongregasyon. Kon daw dugay ka nang nagpaabot, ayawg kabalaka ug pailob lang. Si Raymond, nga gihisgotan ganina, miingon: “Ang ambisyon maoy kaaway sa pagkakontento. Kadtong kanunayng nabalaka bahin niini mawad-ag kalipay sa pag-alagad kang Jehova.” Padayong ugmara ang bunga sa espiritu sa Diyos, ilabina ang pailob. Paningkamot sa pagpauswag sa imong espirituwalidad pinaagi sa pagtuon sa Kasulatan. Dugangi ang imong panahon sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa pag-Bible study sa mga interesado. Pangunahi ang imong pamilya sa espirituwal nga mga buluhaton ug sa pamilyahanong pagsimba. Pabilhi ang matag kahigayonan nga makauban ang mga igsoon sa kongregasyon. Samtang magpadayon ka sa pagkab-ot sa imong tumong, magmalipayon ka sa pag-alagad kang Jehova.

Ang pagpaningkamot aron makuwalipikado sa mga pribilehiyo sa kongregasyon maoy talagsaong kahigayonan gikan kang Jehova; dili niya gusto ni sa iyang organisasyon nga kadtong nagapangab-ot ug pribilehiyo mahigawad ug maguol sa pag-alagad kaniya. Ang Diyos nagpaluyo ug nagpanalangin sa tanang nag-alagad kaniya uban ang putling motibo. Sama sa tanan niyang panalangin, “dili niya kana dugangan ug kasakit.”—Prov. 10:22.

Bisag taudtaod ka nang nagapangab-ot, daghan ka pag mahimo sa pagpauswag sa imong espirituwalidad. Samtang naningkamot ka sa pag-ugmad sa gikinahanglang mga hiyas, sa paghimog maayo diha sa kongregasyon, ug sa pag-atiman sa imong pamilya, si Jehova dili malimot sa tanan nimong gihimo sa pag-alagad kaniya. Hinaot nga kanunay kang magmalipayon sa pag-alagad kang Jehova, bisag unsang asaynment ang imong madawat.

^ par. 2 Ang mga ngalan niining artikuloha giusab.

^ par. 8 Ang mga prinsipyo nga gihisgotan niining artikuloha mapadapat usab niadtong nagtinguha sa pag-alagad ingong ministeryal. Ang mga kuwalipikasyon nga angay nilang maabot mabasa sa 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13.