Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2014

Magmaunongon sa Diyos Bisan pa sa “Daghang Kasakitan”

Magmaunongon sa Diyos Bisan pa sa “Daghang Kasakitan”

“Kita kinahanglang mosulod sa gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.”—BUH. 14:22.

1. Nganong dili makapakurat nga ang mga alagad sa Diyos makaatubang ug “daghang kasakitan”?

MAKAPAKURAT ba ang pagkahibalo nga makaatubang kag “daghang kasakitan” una nimo maangkon ang ganti nga kinabuhing walay kataposan? Tingali dili. Bag-ohan ka man o dugay nang alagad ni Jehova, nahibalo ka na nga ang kalisdanan maoy bahin sa kinabuhi sa kalibotan ni Satanas.—Pin. 12:12.

2. (a) Gawas sa mga problema nga nag-apektar sa tanang dili hingpit nga tawo, unsang matang sa kasakitan ang giatubang sa mga Kristohanon? (Tan-awa ang hulagway.) (b) Kinsay tinubdan sa atong mga kasakitan, ug sa unsang paagi kita nahibalo?

2 Gawas sa mga kalisdanan nga “sagad sa mga tawo”—mga problema nga nag-apektar sa tanang dili hingpit nga tawo—ang mga Kristohanon nag-atubang ug laing matang sa kasakitan. (1 Cor. 10:13) Unsa kana? Ang grabeng paglutos tungod sa ilang hugot nga pagsunod sa mga balaod sa Diyos. Giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod: “Ang ulipon dili labaw kay sa iyang agalon. Kon sila naglutos kanako, sila magalutos usab kaninyo.” (Juan 15:20) Kinsay tinubdan sa maong paglutos? Walay lain kondili si Satanas, kinsa gihubit sa Bibliya ingong “usa ka leyon nga nagangulob” nga gustong ‘motukob’ sa mga alagad sa Diyos. (1 Ped. 5:8) Buhaton ni Satanas  ang iyang maarangan aron mabungkag ang integridad sa mga tinun-an ni Jesus. Tagda ang nahitabo kang apostol Pablo.

KASAKITAN SA LISTRA

3-5. (a) Unsang kasakitan ang giatubang ni Pablo sa Listra? (b) Sa unsang paagi nakapalig-on ang iyang pamulong bahin sa umaabot nga mga kasakitan?

3 Si Pablo kadaghan gilutos tungod sa iyang pagtuo. (2 Cor. 11:23-27) Ang usa niana nahitabo sa Listra. Human niya ayoha ang usa ka lalaki nga bakol sukad sa pagkatawo, si Pablo ug ang iyang kaubang si Bernabe gibayaw sa mga tawo ingong mga diyos. Busa kinahanglan nilang hangyoon ang panon nga dili sila simbahon! Apan, wala madugay, nangabot ang mga magsusupak nga Hudiyo, ug pinaagi sa pagbutangbutang ilang gihiloan ang hunahuna sa mga tawo. Kalit lang mibali ang hangin! Gibato na sa mga tawo si Pablo hangtod sa punto nga abi nilag patay na kini.—Buh. 14:8-19.

4 Human sa ilang pagduaw sa Derbe, si Pablo ug Bernabe “namalik ngadto sa Listra ug sa Iconio ug ngadto sa Antioquia, nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, nga nagdasig kanila nga magpabilin sa pagtuo ug nag-ingon: ‘Kita kinahanglang mosulod sa gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.’” (Buh. 14:21, 22) Daw dili katuohan ang maong pamulong. Kon buot hunahunaon, ang pagkahibalo nga makaatubang kag “daghang kasakitan” makapaguol, dili makapadasig. Nan, sa unsang paagi si Pablo ug Bernabe “nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an” pinaagi sa pag-ingon nga makaatubang silag dugang kasakitan?

5 Makita nato ang tubag kon atong susihon pag-ayo ang mga pulong ni Pablo. Wala lang siya basta moingon: “Kita kinahanglang molahutay sa daghang kasakitan.” Hinunoa, siya miingon: “Kita kinahanglang mosulod sa Gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.” Busa gipalig-on ni Pablo ang mga tinun-an pinaagi sa pagpasiugda sa positibong resulta kon sila magmatinumanon. Ang maong ganti dili usa ka ilusyon. Sa pagkatinuod, si Jesus miingon: “Siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.”Mat. 10:22.

6. Unsang ganti ang madawat niadtong makalahutay?

6 Kon kita molahutay, kita makadawat ug ganti. Alang sa dinihogang mga Kristohanon, ang ganti mao ang imortal nga kinabuhi sa langit ingong kaubang magmamando ni Jesus. Alang sa “ubang mga karnero,” kini mao ang kinabuhing walay kataposan sa yuta diin “magpuyo ang pagkamatarong.” (Juan 10:16; 2 Ped. 3:13) Apan, sama sa giingon ni Pablo, kita moatubang una ug daghang kasakitan. Tagda ang duha ka matang sa pagsulay nga lagmit atong maatubang.

DIREKTANG MGA PAG-ATAKE

7. Unsang matanga sa kasakitan ang matawag ug direktang mga pag-atake?

7 Si Jesus nagtagna: “Itugyan kamo sa mga tawo sa lokal nga mga korte, ug pagabunalan kamo diha sa mga sinagoga ug pabarogon kamo sa atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari.” (Mar. 13:9) Ingon sa gipakita sa maong mga pulong, ang ubang Kristohanon makaatubang ug direktang mga pag-atake, sama sa pisikal nga paglutos. Usahay, tungod kini sa hulhog sa mga lider sa relihiyon ug politika. (Buh. 5:27, 28) Sa makausa pa, tagda ang panig-ingnan ni Pablo. Nahadlok ba siya sa pagkahibalo nga maagoman niya ang maong paglutos? Wala gayod.—Basaha ang Buhat 20:22, 23.

8, 9. Giunsa pagpakita ni Pablo nga determinado siyang molahutay, ug sa unsang paagi ang pipila sa modernong panahon nagpakitag susamang determinasyon?

8 Si Pablo maisogong mibarog sa direktang mga pag-atake ni Satanas ug miingon: “Wala ko pakamahala ang akong kalag, basta lamang akong mahuman ang akong ginadagan ug ang ministeryo nga akong nadawat sa Ginoong Jesus, nga bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.” (Buh. 20:24) Dayag nga si Pablo wala  mahadlok sa pagkahibalo nga makaatubang siyag paglutos. Sa kasukwahi, siya determinadong molahutay, bisag unsay mahitabo. Ang iyang pangunang tumong mao ang ‘bug-os nga pagpamatuod’ bisan pa sa daghang kasakitan.

9 Karon, daghan sa atong mga igsoon ang nagpakitag susamang determinasyon. Pananglitan, sa usa ka nasod ang pipila ka Saksi milahutay sa halos 20 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa ilang pagpabiling neyutral. Wala na husaya sa korte ang ilang kaso, kay nianang nasora walay probisyon alang niadtong modumili sa pagsundalo. Samtang diha sa bilanggoan, dili sila puwedeng bisitahon sa ilang pamilya, ug ang uban gikulata ug nakaagom ug lainlaing matang sa pagpaantos.

10. Nganong dili kita angayng mahadlok sa kalit lang motungha nga mga kasakitan?

10 Ang atong mga igsoon sa ubang dapit milahutay sa mga kasakitan nga kalit lang mitungha. Kon mahitabo kana kanimo, ayawg kahadlok. Hunahunaa si Jose. Gibaligya siya ingong ulipon, apan si Jehova “nagluwas kaniya sa tanan niyang mga kasakitan.” (Buh. 7:9, 10) Mahimo usab kana ni Jehova kanimo. Ayaw kalimot nga “si Jehova mahibalo kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay.” (2 Ped. 2:9) Padayon ka bang mosalig kang Jehova, nga nahibalo nga siya makaluwas kanimo gikan niining daotang sistema sa mga butang ug magtugot kanimo nga matagamtam ang kinabuhing walay kataposan ilalom sa pagmando sa iyang Gingharian? Daghan kag rason nga mosalig kaniya ug maisogong molahutay sa mga paglutos.—1 Ped. 5:8, 9.

DILI DIREKTANG MGA PAG-ATAKE

11. Unsay kalainan tali sa dili direktang pag-atake ug sa direktang pag-atake?

11 Ang laing matang sa kasakitan nga mahimo natong maatubang naglakip sa dili direktang mga pag-atake. Unsay kalainan niini sa direktang mga pag-atake sama sa paglutos? Ang direktang mga pag-atake maoy samag buhawi nga kalit lang mohapak sa inyong dapit ug dihadiha mabungkag ang imong balay. Ang dili direktang mga pag-atake maoy samag kolonya sa mga anay nga inanayng mokutkot sa imong balay hangtod malumpag kini. Niini nga pag-atake, basin dili gani makabantay ang usa sa kapeligrohan hangtod nga ulahi na ang tanan.

12. (a) Unsa ang usa sa dili direktang mga taktika ni Satanas, ug nganong epektibo kaayo kini? (b) Sa unsang paagi si Pablo naapektohan sa pagkaluya sa buot?

12 Gusto ni Satanas nga mabungkag ang imong relasyon kang Jehova, pinaagi man sa direktang mga pag-atake sama sa paglutos o sa inanayng pagpahuyang sa imong pagtuo pinaagi sa dili direktang mga pag-atake. Ang usa sa labing epektibo sa dili direktang taktika nga gigamit ni Satanas mao ang pagkaluya sa buot. Si apostol Pablo miangkon nga may mga panahong mibati siyag kaluya sa buot. (Basaha ang Roma 7:21-24.) Nganong si Pablo—usa ka tawong lig-on ug pagtuo ug lagmit membro sa unang siglong nagamandong lawas—nagtawag sa iyang kaugalingon nga “alaot”? Siya miingon nga mibati siya niana tungod sa iyang mga kahuyangan. Gusto gayod niyang buhaton kon unsay maayo, apan gibati niya nga may laing puwersa nga nagalihok batok kaniya. Kon may panahon nga mobati kag ingon niana, dili ba makapahupay ang pagkahibalo nga bisan si apostol Pablo nakaatubang niana nga hagit?

13, 14. (a) Nganong naluya ang pipila sa mga alagad sa Diyos? (b) Kinsay gusto nga mohuyang ang atong pagtuo, ug ngano?

13 Usahay, daghang igsoon ang mobatig kaluya, kabalaka, ug tingali mobati pa ganing walay pulos. Pananglitan, ang usa ka masibotong payunir nga atong tawgog Deborah miingon: “Balikbalik nga mosantop sa akong hunahuna ang sayop nga akong nahimo, nga tungod niana misamot kog kaluya. Kon akong hunahunaon ang tanan nakong sayop, bation nako nga wala na gyoy mahigugma nako, bisan si Jehova.”

14 Nganong ang pipila ka masibotong alagad  ni Jehova, sama kang Deborah, mibatig kaluya sa buot? Daghan ang posibleng hinungdan. Ang pipila tingali may kiling nga maghunahunag negatibo sa ilang kaugalingon ug sa ilang kahimtang. (Prov. 15:15) Ang uban nakabatog negatibong pagbati tungod sa sakit nga nakaapektar sa ilang emosyon. Bisag unsa may hinungdan, angay natong hinumdoman kon kinsay gustong mopahimulos sa maong mga pagbati. Kinsay gusto nga mobati kitag kaluya sa buot hangtod nga mosurender kita? Kinsay gusto nga mobati kang hinukman sama kaniya? (Pin. 20:10) Siyempre, si Satanas. Ang tinuod mao, pinaagi man sa direktang pag-atake o sa dili direktang pag-atake, usa ray tumong ni Satanas—aron kita mabalaka, maluya, ug moundang sa pag-alagad. Hinumdomi nga ang mga alagad sa Diyos nalangkit sa espirituwal nga pagpakiggubat!

15. Sa unsang paagi nato ikapakita nga determinado kitang dili magpadaog sa pagkaluya sa buot?

15 Magmadeterminado nga dili mosurender. Padayong ipunting ang pagtagad sa ganti. Si Pablo misulat ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto: “Wala kami moangka, apan bisan pa kon ang among pagkatawo sa gawas nagakahugo, tino nga ang among pagkatawo sa sulod ginabag-o sa adlaw-adlaw. Kay bisan tuod ang kasakitan makadiyot lamang ug magaan, kini nagapatungha alang kanamo ug usa ka himaya nga labaw pa gayod ang gibug-aton ug walay kataposan.”—2 Cor. 4:16, 17.

PANGANDAM NA KARON ALANG SA KASAKITAN

Ang mga Kristohanon, bata man o tigulang, nagbansay sa pagdepensa sa ilang pagtuo (Tan-awa ang parapo 16)

16. Nganong hinungdanong mangandam na kita karon alang sa kasakitan?

16 Sama sa ato nang nakita, si Satanas daghag “malipatlipatong kaugdahan.” (Efe. 6:11) Busa, angay natong sundon ang tambag sa 1 Pedro 5:9: “Barog kamo batok kaniya, malig-on sa pagtuo.” Aron mahimo kana, angay natong andamon karon ang atong hunahuna ug kasingkasing, aron mabansay kita sa pagbuhat kon unsay maayo. Sa pag-ilustrar: Ang mga sundalo sagad moagig lisod nga  pagbansay bisag walay gubat. Ingon usab niana ang espirituwal nga mga sundalo ni Jehova. Wala kita mahibalo kon unsay malangkit sa atong pagpakiggubat sa umaabot. Busa, dili ba maalamon nga bansayon na nato pag-ayo ang atong kaugalingon karon mentras linaw pa? Si Pablo misulat sa mga taga-Corinto: “Padayong sulayi kon kamo anaa ba sa pagtuo, padayong pamatud-i kon unsa kamo sa inyong kaugalingon.”—2 Cor. 13:5.

17-19. (a) Sa unsang mga paagi nato masusi ang atong kaugalingon? (b) Sa unsang mga paagi tingali maandam ang mga batan-on sa pagdepensa sa ilang pagtuo diha sa eskuylahan?

17 Ang usa ka paagi nga masunod nato ang tambag ni Pablo mao ang paghimog seryosong pagsusi sa kaugalingon. Suknaa ang imong kaugalingon sa mga pangutana nga sama niini: ‘Regular ba kong nag-ampo? Dihang gipit-os sa isigkaingon, gisunod ba nako ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo? Regular ba kong nagatambong sa mga tigom? Maisogon ba nakong gipaambit ang akong mga gituohan? Gipasaylo ba nako ang kasaypanan sa uban—maingon nga sila nagpasaylo kanako? Mapinasakopon ba ko sa mga nagapanguna sa lokal nga kongregasyon ug sa mga nagadumala sa tibuok kalibotang kongregasyon?’

18 Matikdi nga duha sa mga pangutana maoy bahin sa maisogong pagdepensa sa atong pagtuo ug pagsukol sa pagpit-os sa isigkaingon. Daghan sa atong mga batan-on ang kinahanglang mohimo niana diha sa eskuylahan. Imbes mahadlok o maulaw, sila maisogong nagpaambit sa ilang gituohan. May mapuslanong mga sugyot bahin niini nga napatik diha sa atong mga magasin. Pananglitan, ang Hulyo 2009 nga Pagmata! nagsugyot nga kon ang imong klasmet mangutana kanimo: “Nganong dili ka motuo ug ebolusyon?” mahimo kang motubag: “Nganong motuo man kog ebolusyon? Dili man gani magkauyon ang mga siyentipiko bahin niana nga sila man untay mga eksperto!” Mga ginikanan, paneguroa nga duna moy praktis sesyon uban sa inyong mga anak aron maandam sila sa pag-atubang sa maong mga pagpit-os diha sa eskuylahan.

19 Tinuod, dili kanunayng sayon ang pagsulti o pagbuhat sa ubang butang nga gipangayo ni Jehova kanato. Human sa tibuok adlaw nga trabaho, tingali kinahanglan pa natong pugson ang atong kaugalingon aron motambong sa tigom. O tingali lisod mobangon inigkabuntag aron mosangyaw. Apan hinumdomi: Kon nakaugmad na ka karon ug maayong espirituwal nga rutina, mas andam na kang moatubang sa dagkong pagsulay sa umaabot.

20, 21. (a) Sa unsang paagi ang pagpamalandong sa lukat motabang kanato sa pagbuntog sa negatibong mga pagbati? (b) Unsay angay natong determinasyon?

20 Komosta ang bahin sa dili direktang mga pag-atake? Pananglitan, sa unsang paagi nato mabuntog ang pagkaluya sa buot? Ang usa sa labing epektibong paagi sa pagbuntog niana mao ang pagpamalandong sa lukat. Mao kanay gihimo ni apostol Pablo. Usahay mibati siyang alaot. Apan nahibalo siya nga si Kristo namatay, dili alang sa hingpit nga mga tawo, kondili alang sa mga makasasala nga sama kaniya. Siya misulat: ‘Nagkinabuhi ako pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Diyos, kinsa nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.’ (Gal. 2:20) Oo, gidawat ni Pablo ang lukat. Iyang giila nga ang lukat mapadapat kaniya.

21 Ang susamang panglantaw—ang pag-isip sa lukat ingong personal nga gasa gikan kang Jehova—makatabang gayod kanimo. Wala kini magpasabot nga mawala dayon ang pagkaluya sa buot. Gani, ang pipila kanato kinahanglan tingaling makigbisog niining dili direktang pag-atake hangtod sa bag-ong kalibotan. Apan hinumdomi: Ang ganti madawat niadtong dili mosurender. Mas nagkaduol na kita sa mahimayaong adlaw dihang ang Gingharian sa Diyos magpatunghag kalinaw ug magpasig-uli sa tanang matinumanong katawhan ngadto sa kahingpitan. Magmadeterminado nga makasulod niana nga Gingharian—bisan pa sa daghang kasakitan.