Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2014

Ang Kataposang Kaaway, ang Kamatayon, Pagawagtangon

Ang Kataposang Kaaway, ang Kamatayon, Pagawagtangon

“Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.”—1 COR. 15:26.

1, 2. Unsay kahimtang ni Adan ug Eva sa sinugdan, ug unsang mga pangutana ang motungha?

DIHANG gilalang si Adan ug Eva, sila walay kaaway. Sila hingpit ug nagpuyo sa paraiso. Sila may suod nga relasyon sa ilang Maglalalang ingong iyang mga anak. (Gen. 2:7-9; Luc. 3:38) Ang ilang umaabot nga kinabuhi gipakita diha sa sugo nga gihatag sa Diyos kanila. (Basaha ang Genesis 1:28.) Ang ‘pagpuno sa yuta ug paggahom niini’ matuman sulod sa usa ka yugto sa panahon. Apan, aron padayon niyang ‘mabut-an ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta,’ si Adan ug Eva kinahanglang mabuhi sa walay kataposan. Kay dili man mamatay si Adan, dili niya mabiyaan ang iyang asaynment.

2 Apan nganong lahi kaayo ang kahimtang karon? Nganong daghan kaayong kaaway o babag sa atong kalipay, nga ang kinalabwan niana mao ang kamatayon? Unsay buhaton sa Diyos aron mawagtang ang maong mga kaaway? Ang tubag niini nga mga pangutana makaplagan sa Bibliya. Atong susihon ang pipila ka hinungdanong bahin niana.

 USA KA MAHIGUGMAONG PASIDAAN

3, 4. (a) Unsang sugo ang gihatag sa Diyos kang Adan ug Eva? (b) Nganong hinungdanon ang pagsugot sa maong sugo?

3 Bisag si Adan ug Eva may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan, sila dili imortal. Aron magpabiling buhi, sila kinahanglang moginhawa, moinom, matulog, ug mokaon. Labaw sa tanan, ang ilang kinabuhi nagdepende sa ilang relasyon sa ilang Maghahatag ug Kinabuhi. (Deut. 8:3) Aron padayon silang mabuhi kinahanglang magpagiya sila sa Diyos. Tin-aw kining gisulti ni Jehova kang Adan bisan sa wala pa lalanga si Eva. Sa unsang paagi? “Si Jehova nga Diyos nagsugo usab niini sa tawo: ‘Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw. Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.’”—Gen. 2:16, 17.

4 Ang “kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan” nagsimbolo sa katungod sa Diyos sa paghukom kon unsay maayo ug daotan. Siyempre, si Adan may katakos sa pag-ila kon unsay maayo ug daotan; siya gilalang sumala sa dagway sa Diyos ug may konsensiya. Ang kahoy magpahinumdom kang Adan ug Eva nga kanunay nilang gikinahanglan ang giya ni Jehova. Kon mokaon sila sa bunga sa maong kahoy, kana magpasabot nga gusto nilang mag-independente sa Diyos. Moresulta kana ug dakong kadaot kanila ug sa ilang mga kaliwat. Ang giingon sa Diyos nga maoy silot niana nagpakita kon unsa ka bug-at ang ilang sala.

KON NGANONG MAMATAY ANG TAWO

5. Nganong si Adan ug Eva misupak kang Jehova?

5 Human lalanga si Eva, gisultihan siya ni Adan bahin sa sugo sa Diyos. Pamilyar kaayo si Eva niana ug halos pulong por pulong niya kanang nasulti sa ulahi. (Gen. 3:1-3) Iya kanang gisulti ngadto sa usa kinsa nagpakita kaniya ingong halas. Ang nagpaluyo sa halas mao si Satanas nga Yawa, usa ka espirituhanong anak sa Diyos kanhi. Gitugotan niini nga maugmad ang iyang tinguha nga magmando ug mahimong independente. (Itandi ang Santiago 1:14, 15.) Aron makab-ot ang iyang daotang tuyo, iyang giakusahan ang Diyos nga namakak. Iyang gipasaligan si Eva nga kon sila mag-independente, sila dili mamatay kondili mahisama sa Diyos. (Gen. 3:4, 5) Si Eva mituo kaniya, nag-independente pinaagi sa pagkaon sa bunga, ug nag-aghat kang Adan sa pagkaon usab. (Gen. 3:6, 17) Ang Yawa namakak. (Basaha ang 1 Timoteo 2:14.) Bisan pa niana, si Adan ‘namati sa tingog sa iyang asawa.’ Bisan ug morag higala ang halas, si Satanas nga Yawa maoy usa ka bangis nga kaaway kinsa nahibalo sa makamatayng sangpotanan sa iyang bakak kang Eva.

6, 7. Sa unsang paagi gihukman ni Jehova ang mga nakasala?

6 Si Adan ug Eva mirebelde batok sa Usa nga naghatag kanilag kinabuhi ug sa tanan nilang nabatonan. Siyempre, nahibalo si Jehova sa tanang nahitabo. (1 Cron. 28:9; basaha ang Proverbio 15:3.) Iyang gitugotan ang tulo ka indibiduwal sa pagpadayag sa ilang pagbati ngadto kaniya. Ingong Amahan, seguradong nasakitan pag-ayo si Jehova. (Itandi ang Genesis 6:6.) Apan ingong Maghuhukom, kinahanglan niyang tumanon ang iyang gipamulong bahin sa silot.

7 Giingnan sa Diyos si Adan: “Sa adlaw nga mokaon ka gikan [sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan] mamatay ka gayod.” Lagmit gihunahuna ni Adan nga ang maong “adlaw” maoy 24-oras nga adlaw. Human malapas ang sugo sa Diyos, tingali nagdahom siya nga silotan sila ni Jehova sa dili pa mosalop ang adlaw. “Sa mahuyohoy nga bahin sa adlaw,” giestorya ni Jehova  ang magtiayon. (Gen. 3:8) Iyang gihusay si Adan ug Eva nga samag diha sa korte, ug gipaminaw una ang ilang tubag. (Gen. 3:9-13) Dayon gisentensiyahan niya ang mga nakasala. (Gen. 3:14-19) Kon gipatay pa dayon niya si Adan ug Eva, ang iyang katuyoan maylabot kanila ug sa ilang mga kaliwat dili unta matuman. (Isa. 55:11) Bisag gisentensiyahan na niya silag kamatayon ug ang epekto sa sala nagsugod na, iyang gitugotan si Adan ug Eva sa pagpatunghag mga anak nga makabenepisyo sa uban Niyang mga tagana. Busa sa panglantaw sa Diyos, si Adan ug Eva namatay sa adlaw nga sila nakasala. Ug sanglit ang 1,000 ka tuig samag usa ra ka adlaw kang Jehova, sa diwa sila namatay sulod lang sa usa ka “adlaw.”—2 Ped. 3:8.

8, 9. Sa unsang paagi ang mga kaliwat ni Adan naapektohan sa iyang sala? (Tan-awa ang hulagway sa panid 23.)

8 Ang mga anak ba ni Adan ug Eva naapektohan sa gihimo sa ilang ginikanan? Oo. Ang Roma 5:12 nagpatin-aw: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.” Ang unang namatay mao ang matinumanong si Abel. (Gen. 4:8) Dayon ang ubang kaliwat ni Adan natigulang ug namatay. Napanunod ba nila ang sala ug kamatayon? Si apostol Pablo nag-ingon: “Pinaagi sa pagkadili-masinugtanon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala.” (Roma 5:19) Busa, ang sala ug kamatayon nga napanunod kang Adan nahimong mapintas nga kaaway sa katawhan, nga dili malikayan sa dili hingpit nga mga tawo. Bisag dili nato tukmang mahubit ang tanan nga nalangkit sa pagpasa nianang makapasubong panulondon ngadto sa mga kaliwat ni Adan, atong makita ang mga resulta niana.

9 Haom lang nga ang Bibliya nagtawag sa sala ug kamatayon ingong “tabon nga nagatabon sa tanang mga katawhan, ug ang hinabol nga nalala sa tanang kanasoran.” (Isa. 25:7) Walay makaikyas sa maong tabon. Mao nga ang Bibliya nag-ingon nga “diha kang Adan ang tanan nangamatay.” (1 Cor. 15:22) Busa nangutana si Pablo: “Kinsa ang magluwas kanako gikan sa lawas nga nahiagom niini nga kamatayon?” May makaluwas ba kaniya? *Roma 7:24.

ANG ADANIKONG SALA UG KAMATAYON PAGAWAGTANGON

10. (a) Unsa ang pipila ka teksto nga nagpakita nga pagawagtangon ni Jehova ang Adanikong kamatayon? (b) Unsay gipadayag niini nga mga teksto bahin kang Jehova ug sa iyang Anak?

10 Oo, si Jehova makaluwas kang Pablo. Human mahisgoti ang “tabon,” si Isaias misulat: “Iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong.” (Isa. 25:8) Sama sa usa ka amahan nga magwagtang sa hinungdan sa pag-antos sa iyang mga anak ug magpahid sa ilang mga luha, si Jehova malipay gayod sa pagwagtang sa Adanikong kamatayon! Sa paghimo niana, duna siyay kauban. Sa 1 Corinto 15:22 atong mabasa: “Ingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, sa ingon usab diha kang Kristo ang tanan pagabuhion.” Sa susama, human mangutana si Pablo “Kinsa ang magluwas kanako?” siya nagpadayon: “Salamat sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo!” (Roma 7:25) Tin-aw, ang gugma nga nagpalihok kang Jehova sa paglalang sa tawo wala mawala bisan pa sa pagrebelde ni Adan ug Eva. Ug ang usa nga mitabang kang Jehova sa paglalang  sa unang magtiayon padayong nagmahal sa ilang mga kaliwat. (Prov. 8:30, 31) Apan sa unsang paagi mapalampos ang maong pagluwas?

11. Unsay gitagana ni Jehova sa pagtabang sa katawhan?

11 Dihang nakasala si Adan, gisentensiyahan siya ni Jehova ug kamatayon. Ingong resulta, napanunod sa tanang tawo ang pagkadili-hingpit ug kamatayon. (Roma 5:12, 16) Sa Roma 5:18 atong mabasa: “Pinaagi sa usa ka paglapas nahimong hinukman ang tanang matang sa tawo.” Unsay buhaton ni Jehova aron mawala ang pagkahinukman sa tawo nga sa samang higayon dili malapas ang iyang kaugalingong sukdanan? Atong makita ang tubag diha sa giingon ni Jesus: ‘Ang Anak sa tawo mianhi aron sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.’ (Mat. 20:28) Ang unang espirituhanong anak ni Jehova tin-awng nag-ingon nga siya, kinsa natawo sa yuta ingong hingpit, magtaganag lukat. Sa unsang paagi makab-ot sa lukat ang sukdanan sa hustisya?—1 Tim. 2:5, 6.

12. Unsa nga lukat ang nakakab-ot sa sukdanan sa hustisya?

12 Ingong hingpit nga tawo, si Jesus may paglaom nga sama nianang kang Adan sa wala pa kini makasala. Katuyoan ni Jehova nga pun-on ang yuta sa hingpit nga mga kaliwat ni Adan. Busa, tungod sa iyang dakong gugma sa iyang Amahan ug sa mga kaliwat ni Adan, gihalad ni Jesus ang iyang tawhanong kinabuhi. Oo, gihatag ni Jesus ang iyang hingpit tawhanong kinabuhi nga katugbang sa giwala ni Adan. Human niana, gibanhaw ni Jehova ang iyang Anak ingong espiritu. (1 Ped. 3:18) Makataronganon gayod nga dawaton ni Jehova ang halad nianang hingpit nga tawo, si Jesus, ingong lukat o bayad, aron makuha pag-usab ang pamilya ni Adan ug mahatag kanila ang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan nga giwala ni Adan. Sa diwa, si Jesus mipuli kang Adan. Si Pablo miingon: “Sa ingon nahisulat kini: ‘Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhing kalag.’ Ang kataposang Adan nahimong nagahatag-kinabuhi nga espiritu.”—1 Cor. 15:45.

Si Abel, ang unang namatay, makabenepisyo sa lukat ni Jesus (Tan-awa ang parapo 13)

13. Sa unsang paagi “ang kataposang Adan” molihok sa pagtabang sa mga patay?

13 Sa dili madugay, “ang kataposang Adan” molihok ingong “nagahatag-kinabuhi nga espiritu” sa mga kaliwat ni Adan. Lakip niini ang kadaghanan sa nangamatay na. Sila pagabanhawon dinhi sa yuta.—Juan 5:28, 29.

14. Sa unsang paagi mahigawas ang katawhan sa ilang napanunod nga pagkadili-hingpit?

14 Sa unsang paagi mahigawas ang katawhan sa ilang napanunod nga pagkadili-hingpit? Si Jehova nagtaganag Gingharian nga gilangkoban sa “kataposang Adan” ug sa piniling mga kauban gikan sa katawhan. (Basaha ang Pinadayag 5:9, 10.) Sanglit ang mga makauban ni Jesus sa langit dili hingpit kaniadto, makasabot sila sa pagbati sa ilang ginsakpan. Sulod sa 1,000 ka tuig, ang ilang pagmando motabang sa katawhan aron mahimong hingpit.—Pin. 20:6.

15, 16. (a) Unsa nga kamatayon ang gitumong sa Bibliya nga “kataposang kaaway,” ug kanus-a kini pagawagtangon? (b) Sumala sa 1 Corinto 15:28, unsay pagabuhaton ni Jesus?

15 Sa kataposan sa 1,000 ka tuig nga pagmando sa Gingharian, ang masinugtanong katawhan mahigawas na sa tanang kaaway nga resulta sa pagkadili-masinugtanon ni Adan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, sa ingon usab diha kang Kristo ang tanan pagabuhion. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong han-ay: si Kristo ang unang bunga, pagkahuman kadtong mga iya ni Kristo panahon sa iyang presensiya. Unya, ang kataposan, sa dihang itugyan na niya ang gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan, sa dihang iya nang mawagtang ang tanang kagamhanan ug tanang awtoridad  ug gahom. Kay kinahanglan siyang magmando ingong hari hangtod ikabutang na sa Diyos ang tanang kaaway ilalom sa iyang mga tiil. Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.” (1 Cor. 15:22-26) Oo, ang kamatayon nga atong napanunod kang Adan pagawagtangon na. Busa ang “tabon” nga nagatabon sa katawhan mahanaw na sa dayon.—Isa. 25:7, 8.

16 Si apostol Pablo nagpadayon: “Sa dihang ang tanang butang mapasakop na ngadto kaniya, niana ang Anak magpasakop usab ngadto sa Usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya, aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.” (1 Cor. 15:28) Nianang panahona, natuman na ang katuyoan sa pagmando sa Anak. Dayon, uban ang dakong kalipay, iyang iuli ang iyang awtoridad ngadto kang Jehova ug ipresentar kaniya ang hingpit nga katawhan.

17. Unsay mahitabo kang Satanas?

17 Unsay mahitabo kang Satanas, ang pangunang hinungdan sa kagul-anan nga naagoman sa katawhan? Ang tubag niana makita sa Pinadayag 20:7-15. Sa kataposang pagsulay sa tanang hingpit nga tawo, tugotan si Satanas sa iyang paningkamot sa pagpahisalaag kanila. Unya ang Yawa ug kadtong mosunod kaniya mahanaw sa dayon diha sa “ikaduhang kamatayon.” (Pin. 21:8) Kini nga kamatayon dili “pagawagtangon” sanglit kadtong mamatay sa “ikaduhang kamatayon” dili na pagabanhawon. Apan ang “ikaduhang kamatayon” dili kaaway sa mga tawo nga nahigugma ug nag-alagad sa ilang Maglalalang.

18. Sa unsang paagi matuman ang sugo nga gihatag sa Diyos kang Adan?

18 Dayon, ang hingpit nga katawhan mobarog atubangan kang Jehova ingong bug-os nga inuyonan alang sa kinabuhing walay kataposan, ug wala nay kaaway. Ang sugo nga gihatag kang Adan matuman bisag wala siya. Ang yuta mapuno sa iyang mga kaliwat, kinsa malipay sa pagtikad sa yuta ug paggahom sa mga hayop. Hinaot padayon natong pabilhan ang mahigugmaong paagi ni Jehova sa pagwagtang sa kataposang kaaway—ang kamatayon!

^ par. 9 Bahin sa mga paningkamot sa mga siyentipiko sa pagpatin-aw sa hinungdan sa sala ug kamatayon, ang Pagtugkad sa Kasulatan mikomento: “Nahikalimot sila sa kamatuoran nga ang Maglalalang mismo ang nagpahamtang ug paghukom nga kamatayon sa unang tawhanong paris, nga nagpatuman niana nga silot sa paagi nga dili bug-os masabtan sa tawo.”—Tomo 2, p. 47.