Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2014

Nakadawat Ka bag “Pagkaon sa Hustong Panahon”?

Nakadawat Ka bag “Pagkaon sa Hustong Panahon”?

NAGKINABUHI kita sa malisod nga panahon sa kasaysayan sa tawo. (2 Tim. 3:1-5) Matag adlaw, masulayan ang atong gugma kang Jehova ug determinasyon sa pagkinabuhi uyon sa iyang matarong nga mga sukdanan. Nakita nang daan ni Jesus kining malisod nga panahon, ug iyang gipasaligan ang iyang mga sumusunod nga sila makadawat sa pagdasig nga ilang gikinahanglan aron makalahutay hangtod sa kataposan. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Aron palig-onon sila, nagtudlo siya ug matinumanong ulipon sa pagtaganag espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon.”—Mat. 24:45, 46.

Sukad sa pagkatudlo sa matinumanong ulipon niadtong 1919, minilyon sa “sulugoon sa panimalay” sa tanang pinulongan ang natigom ngadto sa organisasyon sa Diyos ug ginapakaon sa espirituwal. (Mat. 24:14; Pin. 22:17) Apan, may pipila ka materyal nga dili mabatonan sa ubang pinulongan, ug dili tanang indibiduwal ang may access sa elektronikong format sa atong mga publikasyon. Pananglitan, daghan ang wala makatan-aw sa mga video ug makabasa sa mga artikulo nga mabatonan lang sa jw.org. Nagpasabot ba kana nga ang pipila wala makadawat sa pagkaon nga ilang gikinahanglan aron magpabiling himsog sa espirituwal? Aron makab-ot ang hustong konklusyon, tagda ang tubag sa upat ka hinungdanong pangutana.

 1. Unsa ang pangunang sangkap sa pagkaon nga gitagana ni Jehova?

Dihang si Satanas nagtental kang Jesus nga ang mga bato himoong tinapay, si Jesus mitubag: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mat. 4:3, 4) Ang mga pulong ni Jehova narekord sa Bibliya. (2 Ped. 1:20, 21) Busa, ang Bibliya mao ang pangunang sangkap sa atong espirituwal nga pagkaon.—2 Tim. 3:16, 17.

Ang organisasyon ni Jehova naghubad sa New World Translation of the Holy Scriptures, sa katibuk-an o sa pipila ka bahin niini, ngadto sa kapig 120 ka pinulongan; ug daghan pang pinulongan ang nadugang kada tuig. Gawas pa niana, binilyong kopya sa ubang bersiyon sa Bibliya, sa katibuk-an o sa pipila ka bahin niini, ang mabatonan sa linibo ka pinulongan. Kanang makapahinganghang kalamposan maoy kaharmonya sa kabubut-on ni Jehova nga “ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:3, 4) Ug kay “walay linalang nga dili dayag sa iyang panan-aw,” makaseguro kita nga si Jehova magkabig niadtong “mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan” ngadto sa iyang organisasyon ug magtagana kanilag espirituwal nga pagkaon.—Heb. 4:13; Mat. 5:3, 6; Juan 6:44; 10:14.

2. Unsay papel sa atong mga publikasyon sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon?

Aron molig-on ang pagtuo sa usa, dili igo ang basta lang pagbasa sa Bibliya. Kinahanglan niyang sabton ang iyang gibasa ug ipadapat ang iyang nakat-onan. (Sant. 1:22-25) Nahibalo niana ang Etiopianhong eunuko niadtong unang siglo. Nagbasa siya sa Pulong sa Diyos dihang ang tig-ebanghelyong si Felipe nangutana kaniya: “Nakasabot ka ba gayod sa imong ginabasa?” Ang eunuko mitubag: “Sa pagkatinuod, unsaon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magtudlo kanako?” (Buh. 8:26-31) Busa gitabangan siya ni Felipe nga makabatog tukmang kahibalo sa Pulong sa Diyos. Natandog gayod ang eunuko sa iyang nakat-onan mao nga siya nagpabawtismo. (Buh. 8:32-38) Sa susama, ang atong binase sa Bibliya nga mga publikasyon nakatabang kanato sa pagbatog tukmang kahibalo sa kamatuoran. Kini nakatandog sa atong pagbati ug nagtukmod kanato sa pagpadapat sa atong nakat-onan.—Col. 1:9, 10.

Pinaagi sa mga publikasyon, ang mga alagad ni Jehova gitagan-ag dagayang espirituwal nga pagkaon. (Isa. 65:13) Pananglitan, ang Bantayanang Torre, nga mabatonan sa kapig 210 ka pinulongan, nagpatin-aw sa mga tagna sa Bibliya, nagpalalom sa atong pagsabot sa hinungdanong mga kamatuoran, ug nagpalihok kanato sa pagkinabuhi uyon sa mga prinsipyo sa Bibliya. Ang Pagmata!, nga gipatik sa mga 100 ka pinulongan, nagpalapad sa atong kahibalo bahin sa mga linalang ni Jehova ug nagtudlo kanato kon unsaon pagpadapat ang praktikal nga mga tambag sa Bibliya. (Prov. 3:21-23; Roma 1:20) Ang matinumanong ulipon nagtaganag binase sa Bibliya nga mga materyal sa kapig 680 ka pinulongan! Naggahin ka bag panahon matag adlaw sa pagbasa sa Bibliya? Gibasa ba nimo ang matag bag-ong magasin ug ang tanang bag-ong publikasyon nga mabatonan sa imong pinulongan kada tuig?

Gawas pa sa pagtaganag mga publikasyon, ang organisasyon ni Jehova nag-andam ug binase sa Bibliya nga mga laraw sa pakigpulong nga atong madunggan sa mga tigom, asembliya, ug mga kombensiyon. Gipabilhan ba nimo ang mga pakigpulong, drama, demonstrasyon, ug mga interbiyo nga gipresentar sa maong mga panagkatigom? Nagtagana gayod si Jehova ug espirituwal nga bangkete!—Isa. 25:6.

 3. Kon dili tanang publikasyon ang mabatonan sa imong pinulongan, maluya ka ba sa espirituwal?

Dili. Ug dili ta angayng matingala kon ang pipila sa mga alagad ni Jehova tingali nakabatog mas daghang espirituwal nga pagkaon. Ngano? Tagda ang mga apostoles. Mas daghang instruksiyon ang ilang nadawat kay sa ubang mga tinun-an sa unang siglo. (Mar. 4:10; 9:35-37) Bisan pa niana, ang ubang mga tinun-an wala maluya sa espirituwal; nadawat nila kon unsay ilang gikinahanglan.—Efe. 4:20-24; 1 Ped. 1:8.

Hinumdomi usab nga daghan sa gipamulong ug gibuhat ni Jesus samtang dinhi sa yuta wala marekord sa mga asoy sa Ebanghelyo. Si apostol Juan misulat: “Sa pagkatinuod, adunay daghang uban pa usab nga mga butang nga gihimo si Jesus, nga, kon kini sila isulat nga detalyado kaayo, sa akong hunahuna, ang kalibotan dili paigo sa mga linukot nga basahon nga masulat.” (Juan 21:25) Bisag ang unang siglong mga sumusunod mas daghag nahibaloan bahin sa hingpit nga tawong si Jesus kay kanato, wala kita mahikawi. Gitino ni Jehova nga igo ang atong mahibaloan bahin kang Jesus aron atong masunod ang iyang panig-ingnan.—1 Ped. 2:21.

Hunahunaa usab ang mga sulat nga gipadala sa mga apostoles ngadto sa unang siglong mga kongregasyon. Labing menos usa ka sulat ni Pablo ang wala mahilakip sa Bibliya. (Col. 4:16) Kulang ba ang atong espirituwal nga pagkaon kay wala nato mabatoni ang maong sulat? Dili. Nahibalo si Jehova kon unsay atong gikinahanglan ug igo ang iyang gihatag aron magpabilin tang himsog sa espirituwal.—Mat. 6:8.

Nahibalo si Jehova kon unsay atong gikinahanglan ug igo ang iyang gihatag aron magpabilin tang himsog sa espirituwal

Karon, ang pipila sa mga alagad ni Jehova nakadawat ug mas daghang espirituwal nga pagkaon sa ilang pinulongan kay sa uban. Diyutay ra ba ang publikasyon nga mabatonan sa imong pinulongan? Kon mao, hinumdomi nga si Jehova nag-atiman kanimo. Tun-i ang materyal nga imong nabatonan, ug kon posible, tambong sa mga tigom sa pinulongan nga imong nasabtan. Makasalig ka nga si Jehova padayong magpalig-on kanimo sa espirituwal.—Sal. 1:2; Heb. 10:24, 25.

4. Maluya ka ba sa espirituwal kon wala kay access sa mga materyal nga anaa sa jw.org?

Sa atong Web site, mabasa nato ang atong mga magasin ug ang ubang binase sa Bibliya nga mga publikasyon. May mga materyal usab kini nga makatabang sa mga magtiayon, tin-edyer, ug niadtong may gagmayng anak. Makabenepisyo ang mga pamilya pinaagi sa paghisgot niini diha sa ilang Pamilyahanong Pagsimba. Dugang pa, ang atong Web site nagreport ug espesyal nga mga programa, sama sa graduwasyon sa Gilead ug tinuig nga miting, ug naghatag kinig impormasyon bahin sa mga katalagman ug legal nga mga kaso nga nag-apektar sa katawhan ni Jehova. (1 Ped. 5:8, 9) Ang Web site maoy hinungdanon usab nga galamiton sa pagsangyaw. Pinaagi niini ang maayong balita nakaabot bisan sa mga dapit nga gidili ang atong buluhaton.

Apan, may access ka man o wala sa atong Web site, makapabilin gihapon kang himsog sa espirituwal. Ang matinumanong ulipon naningkamot gayod sa pagtaganag igong pinatik nga mga materyal aron ang matag sulugoon sa panimalay mapakaon pag-ayo sa espirituwal. Busa, dili ka angayng maobligar sa pagpalit ug gadyet aron lang makaabli sa jw.org. Tingali ang uban mag-imprenta ug pipila ka materyal nga naa sa atong Web site ug ihatag kana niadtong walay access sa Internet, apan ang mga kongregasyon wala giobligar sa paghimo niana.

Mapasalamaton kita kang Jesus kay gituman niya ang iyang saad sa pag-atiman sa atong espirituwal nga panginahanglan. Samtang nagkaduol na ang kataposan niining malisod nga “kataposang mga adlaw,” makasalig kita nga si Jehova padayong magtaganag espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon.”