Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kon sa Unsang Paagi si Jehova Nakigsuod Kanato

Kon sa Unsang Paagi si Jehova Nakigsuod Kanato

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”—SANT. 4:8.

1. Unsay panginahanglan sa tawo, ug kinsay makatagbaw niana?

ANG tawo may panginahanglan nga masuod sa uban. Ikaingon nga ang duha ka tawo “suod sa usag usa kon sila nakagusto ug nakaila pag-ayo sa usag usa.” Natural lang nga malipay ta kon duna kitay pamilya ug mga higala nga tinuod nga nahigugma, nagpabili, ug nakasabot kanato. Apan, ang kinasuorang relasyon nga angay natong ugmaron mao ang relasyon uban sa atong Dakong Maglalalang.—Eccl. 12:1.

2. Unsay gisaad ni Jehova kanato, apan nganong daghan ang dili motuo niana?

2 Si Jehova nag-awhag kanato diha sa iyang Pulong sa ‘pagduol’ o pagpakigsuod kaniya, ug siya nagsaad nga kon ato kanang buhaton, “siya moduol” o makigsuod kanato. (Sant. 4:8) Makapalipay gayod kana! Apan, daghan ang naghunahuna nga dili realistiko ang pagtuo nga gusto sa Diyos nga masuod kanila; ilang gibati nga sila dili takos moduol kaniya o nga siya halayo kaayo nga dili maduol. Posible ba gayong masuod kang Jehova?

3. Unsang kamatuoran ang angay natong mahibaloan bahin kang Jehova?

3 Ang tinuod, si Jehova “dili halayo gikan sa matag usa” nga nangita kaniya, busa posible nga mailhan siya. (Basaha ang Buhat 17:26, 27; Salmo 145:18.) Katuyoan sa atong Diyos nga bisan ang dili hingpit nga mga tawo masuod kaniya, ug siya andam modawat kanila  ingong iyang suod nga mga higala. (Isa. 41:8; 55:6) Base sa iyang kasinatian, ang salmista nakasulat bahin kang Jehova: “Oh Tigpatalinghog sa pag-ampo, nganha kanimo moduol ang tanang matang sa katawhan. Malipayon ang tawo nga imong pilion ug paduolon.” (Sal. 65:2, 4) Susihon nato sa Bibliya kon sa unsang paagi si Haring Asa sa Juda miduol sa Diyos ug kon sa unsang paagi ang Diyos miduol usab kaniya. *

PAGKAT-ON GIKAN SA KARAANG PANIG-INGNAN

4. Unsang panig-ingnan ang gipakita ni Haring Asa ngadto sa katawhan sa Juda?

4 Si Haring Asa nagpakitag talagsaong kasibot alang sa putli nga pagsimba, nga nagwagtang sa prostitusyon diha sa templo ug sa idolatriya nga komon na kaayo. (1 Hari 15:9-13) Giawhag usab niya ang mga tawo sa “pagpangita kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan ug sa pagbuhat sa balaod ug sa sugo.” Gipanalanginan ni Jehova ug bug-os nga kalinaw ang unang napulo ka tuig sa paghari ni Asa. Nganong nakabaton silag kalinaw? Si Asa miingon sa katawhan: “Alang kanato ang yuta anaa pa, tungod kay atong gipangita si Jehova nga atong Diyos. Kita nangita, ug siya naghatag kanato ug pahulay sa tibuok palibot.” (2 Cron. 14:1-7) Tagda kon unsay sunod nga nahitabo.

5. Unsang kahimtang ang nagsulay sa pagsalig ni Asa sa Diyos, ug unsay resulta?

5 Handurawa nga ikaw si Haring Asa. Si Zera nga Etiopianhon misulong sa Juda uban ang 1,000,000 ka sundalo ug 300 ka karo. (2 Cron. 14:8-10) Unsay imong reaksiyon dihang nakita nimo kanang dakong panon nga nagmartsa paingon sa imong gingharian? Duna ka lay 580,000 ka sundalo! Kay katunga ra man ang gidaghanon sa imong mga sundalo, maghunahuna ka ba kon nganong gitugotan sa Diyos ang maong pagsulong? Molihok ka ba sumala sa kaugalingon nimong kaalam? Ang reaksiyon ni Asa nagpakita sa iyang suod nga relasyon ug pagsalig kang Jehova. Siya tim-os nga mituaw: “Tabangi kami, Oh Jehova nga among Diyos, kay kami nagasalig kanimo, ug sa imong ngalan kami mianhi batok niining panon sa katawhan. Oh Jehova, ikaw mao ang among Diyos. Ayaw tugoti nga ang may-kamatayong tawo makahupot ug kusog batok kanimo.” Unsay sanong sa Diyos sa kinasingkasing nga hangyo ni Asa? “Gipildi ni Jehova ang mga Etiopianhon.” Walay kaaway nga nagpabiling buhi!—2 Cron. 14:11-13.

6. Unsay gihimo ni Asa nga angay natong sundogon?

6 Nganong masaligon gayod si Asa nga ang Diyos mogiya ug manalipod kaniya? Ang Bibliya nag-ingon nga “gibuhat ni Asa kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova” ug ang iyang ‘kasingkasing maoy bug-os uban kang Jehova.’ (1 Hari 15:11, 14) Kita usab kinahanglang moalagad sa Diyos uban ang bug-os nga kasingkasing. Hinungdanon gayod nga buhaton nato kana aron masuod kita kaniya karon ug sa umaabot. Mapasalamaton gayod kita nga si Jehova mihimog unang lakang aron masuod kita kaniya ug nagtabang kanato nga maugmad ug mahuptan ang suod nga relasyon kaniya. Tagda ang duha ka paagi nga ang Diyos naghimo niana.

SI JEHOVA NAKIGSUOD KANATO PINAAGI SA LUKAT

7. (a) Unsay gihimo ni Jehova aron masuod kita kaniya? (b) Unsa ang pangunang paagi nga ang Diyos nakigsuod kanato?

7 Gipakita ni Jehova ang iyang gugma sa mga tawo pinaagi sa paglalang sa atong matahom nga puy-anan, ang yuta. Gipakita usab niya kini pinaagi sa pagtagana sa atong pisikal nga panginahanglan. (Buh. 17:28; Pin. 4:11) Labaw sa tanan, si Jehova nagtagana sa atong espirituwal nga panginahanglan. (Luc. 12:42) Gipasaligan usab  niya kita nga siya mismo magpatalinghog sa atong pag-ampo. (1 Juan 5:14) Apan, ang pangunang paagi nga ang Diyos nakigsuod kanato ug kita nasuod kaniya maoy pinaagi sa lukat nga iyang gitagana tungod sa iyang gugma kanato. (Basaha ang 1 Juan 4:9, 10, 19.) Gipadala ni Jehova ang iyang “bugtong nga Anak” dinhi sa yuta aron kita maluwas gikan sa sala ug kamatayon.—Juan 3:16.

8, 9. Unsay papel ni Jesus diha sa katuyoan ni Jehova?

8 Gipaposible ni Jehova nga bisan kadtong mga tawo nga nabuhi una pa sa panahon ni Kristo makabenepisyo sa lukat. Sukad sa pagtagna ni Jehova bahin sa umaabot nga Manluluwas sa katawhan, sama rag nabayran na ang lukat sa iyang panglantaw, kay nasayod siya nga ang iyang katuyoan dili gayod mapakyas. (Gen. 3:15) Kasiglohan sa ulahi, si apostol Pablo nagpasalamat sa Diyos tungod sa “pagpagawas pinaagi sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus.” Si Pablo midugang: “Siya nagpasaylo sa mga sala nga nahitabo sa nangagi samtang ang Diyos nagmainantoson.” (Roma 3:21-26) Busa dili kita masuod sa Diyos kon wala si Jesus.

9 Pinaagi lamang kang Jesus nga ang mapainubsanong mga tawo makaila kang Jehova ug masuod kaniya. Sa unsang paagi kana gipasiugda sa Kasulatan? Si Pablo misulat: “Ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato.” (Roma 5:6-8) Ang halad lukat ni Jesus gitagana kay gihigugma kita ni Jehova, dili kay takos kita niana. “Walay tawo nga makaari kanako gawas kon ang Amahan, kinsa nagpadala kanako, magkabig kaniya,” miingon si Jesus. Sa laing higayon, siya miingon: “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 6:44; 14:6) Pinaagi sa balaang espiritu, si Jehova nagkabig sa mga indibiduwal ngadto kaniya pinaagi kang Jesus ug nagtabang kanila nga magpabilin sa Iyang gugma ug may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan. (Basaha ang Judas 20, 21.) Tagda ang lain pang paagi nga si Jehova nakigsuod kanato.

SI JEHOVA NAKIGSUOD KANATO PINAAGI SA IYANG SINULAT NGA PULONG

10. Unsay gitudlo kanato sa Bibliya nga motabang kanato aron mas masuod kita sa Diyos?

10 Sukad sa sinugdanan niining artikuloha, kita nagkutlo o nagsitar ug mga teksto gikan sa 14 ka basahon sa Bibliya. Kon wala ang Bibliya, unsaon nato pagkahibalo nga mahimo kitang makigsuod sa atong Maglalalang? Kon wala kana, unsaon nato pagkahibalo bahin sa lukat ug nga kita gikabig ni Jehova pinaagi kang Jesus? Pinaagi sa iyang espiritu, giinspirar ni Jehova ang pagsulat sa Bibliya, nga nagpadayag sa iyang makapadaning personalidad ug sa iyang talagsaong mga katuyoan. Pananglitan, sa Exodo 34:6, 7, si Jehova naghubit sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises ingong “usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran, nagatipig ug mahigugmaong-kalulot alang sa linibo, nagapasaylo ug kasaypanan ug kalapasan ug sala.” Kinsay dili masuod sa persona nga sama niana? Si Jehova nahibalo nga kon daghan kitag makat-onan bahin kaniya pinaagi sa Bibliya, siya mahimong mas tinuod alang kanato ug kita mas masuod kaniya.

11. Nganong maningkamot kita sa pagkat-on bahin sa mga hiyas ug mga paagi sa Diyos? (Tan-awa ang hulagway sa panid 16.)

11 Sa pagpatin-aw kon sa unsang paagi nato maugmad ang suod nga relasyon sa Diyos, ang pasiuna sa librong Pakigsuod Kang Jehova nag-ingon: “Sa bisan unsang panaghigalaay nga maugmad nato, ang talikala niana gibase sa pagkaila sa tawo, pagdayeg ug pagpabili sa linain niyang mga kinaiya. Busa ang mga hiyas ug mga paagi sa Diyos, sumala sa gipadayag diha sa Bibliya, maoy bililhong ulohan nga pagatun-an.” Nan, mapasalamaton gayod kita nga gipasulat ni Jehova  ang iyang Pulong sa paagi nga masabtan natong mga tawo!

12. Nganong migamit si Jehova ug mga tawo sa pagsulat sa Bibliya?

12 Mahimo untang ipasulat ni Jehova sa mga manulonda ang Kasulatan. Kon buot hunahunaon, sila interesado kanato ug sa atong mga kalihokan. (1 Ped. 1:12) Walay duhaduha, ang mga manulonda makasulat sa mensahe sa Diyos ngadto sa katawhan. Apan ang mga manulonda dili sama kanato. Dili sila makasabot sa atong mga panginahanglan, kahuyangan, ug mga pangandoy. Si Jehova nahibalo sa ilang limitasyon, busa migamit siyag mga tawo sa pagsulat sa Bibliya. Tungod niana, makasabot kita sa panghunahuna ug pagbati sa mga magsusulat sa Bibliya ug sa uban nga gihisgotan diha sa Kasulatan. Makasimpatiya kita sa ilang mga kahigawad, pagduhaduha, kahadlok, ug mga kahuyangan. Malipay usab kita sa ilang kalipay ug kalamposan. Sama kang manalagnang Elias, ang tanang magsusulat sa Bibliya may “pagbati nga sama kanato.”—Sant. 5:17.

Sa unsang paagi ang pagpakiglabot ni Jehova kang Jonas ug Pedro makatabang kanimo nga mas masuod Kaniya? (Tan-awa ang parapo 13, 15)

13. Unsay imong pagbati sa pag-ampo ni Jonas?

13 Pananglitan, bug-os kahang mahubit sa manulonda ang pagbati ni Jonas dihang ang maong manalagna mikalagiw gikan sa asaynment nga gihatag sa Diyos kaniya? Pagkamaayo gayod nga si Jonas ang gigamit ni Jehova sa pagsulat sa kaugalingong kasinatian niini, lakip na sa tim-os nga pag-ampo niini gikan sa kahiladman sa dagat! Si Jonas miingon: “Sa diha nga ang akong kalag nawad-ag umoy sa sulod nako, si Jehova mao ang akong nahinumdoman.”—Jon. 1:3, 10; 2:1-9.

14. Nganong makasabot ka sa gisulat ni Isaias bahin sa iyang kaugalingon?

14 Tagda kon unsay gipasulat ni Jehova kang Isaias bahin sa kaugalingon niini. Human makakitag panan-awon sa himaya sa Diyos, ang manalagna natukmod sa pag-ingon niini bahin sa iyang pagkamakasasala: “Alaot ako! Kay ako nahimong ingon sa gipahilom, tungod kay ako usa ka tawong  mahugaw sa ngabil, ug ako nagapuyo sa taliwala sa usa ka katawhang mahugaw sa ngabil; kay nakita sa akong mga mata ang Hari, si Jehova sa mga panon!” (Isa. 6:5) Walay manulonda nga makasulti niana bahin sa iyang kaugalingon. Apan si Isaias makasulti niana, ug makasabot kita sa iyang gibati.

15, 16. (a) Nganong makasabot kita sa pagbati sa atong isigkatawo? Paghatag ug mga pananglitan. (b) Sa unsang paagi kita mas masuod kang Jehova?

15 Ang mga manulonda ba makaingon nga sila “dili-takos,” sama sa giingon ni Jacob bahin sa iyang kaugalingon, o “makasasala,” sama sa gibati ni Pedro? (Gen. 32:10; Luc. 5:8) Sila ba ‘mahadlok,’ sama sa mga tinun-an ni Jesus, o gikinahanglan ba sa matarong nga mga manulonda ang “kaisog” sa pagsulti sa maayong balita bisan pa sa mga pagsupak, sama kang Pablo ug sa uban? (Juan 6:19; 1 Tes. 2:2) Dili, ang mga manulonda hingpit sa tanang paagi ug labaw sa mga tawo. Apan dihang ang dili hingpit nga mga tawo magpahayag sa maong mga pagbati, masabtan dayon nato kana kay kita usab dili hingpit. Dihang magbasa sa Pulong sa Diyos, kita mahimong ‘magmaya uban sa mga tawong nagmaya; mohilak uban sa mga tawong nanghilak.’—Roma 12:15.

16 Kon atong pamalandongon ang giingon sa Bibliya bahin sa pagpakiglabot ni Jehova sa iyang matinumanong mga alagad kaniadto, daghang maayong butang ang atong makat-onan bahin sa atong Diyos, kinsa mapailobon ug mahigugmaong nakigsuod niadtong dili hingpit nga mga tawo. Busa mailhan gayod nato pag-ayo si Jehova ug molalom ang atong gugma kaniya. Tungod niana, mas masuod kita kaniya.—Basaha ang Salmo 25:14.

UGMARA ANG LIG-ONG RELASYON UBAN SA DIYOS

17. (a) Unsang maayong tambag ang gihatag ni Azarias kang Asa? (b) Sa unsang paagi gisalikway ni Asa ang tambag ni Azarias, ug unsay resulta?

17 Human mapildi ni Haring Asa ang Etiopianhong kasundalohan, ang manalagnang si Azarias naghatag ug maalamong tambag kang Asa ug sa iyang katawhan. Si Azarias miingon: “Si Jehova magauban kaninyo basta kamo magauban kaniya; ug kon kamo mangita kaniya, itugot niya nga siya hikaplagan ninyo, apan kon inyo siyang biyaan siya mobiya kaninyo.” (2 Cron. 15:1, 2) Apan sa ulahi, si Asa napakyas sa pagsunod nianang maayong tambag. Dihang gihulga sa ilang kaaway nga amihanang gingharian sa Israel, si Asa nangayog tabang sa Sirya. Imbes mangayog tabang kang Jehova, nakig-alyansa na hinuon siya sa mga pagano. Busa, haom lang nga giingnan siya ni Jehova: “Labot niini ikaw milihok nga binuang, kay sukad karon aduna unyay mga gubat batok kanimo.” Sukad niadto, ang nahibiling mga tuig sa pagmando ni Asa gihampak ug sunodsunod nga gubat. (2 Cron. 16:1-9) Unsay atong makat-onan niini?

18, 19. (a) Unsay angay natong buhaton kon medyo nahilayo na kita kang Jehova? (b) Sa unsang paagi kita mahimong mas masuod kang Jehova?

18 Dili gayod kita magpahilayo kang Jehova. Kon medyo nahilayo na kita kaniya, angay kitang molihok nga kaharmonya sa giingon sa Oseas 12:6: “Kinahanglan kang mobalik sa imong Diyos, nga magabantay sa mahigugmaong-kalulot ug sa hustisya; ug magalaom sa imong Diyos sa kanunay.” Busa maningkamot kita nga mas masuod pa kang Jehova pinaagi sa mapabilhong pagpamalandong sa lukat ug pinaagi sa makugihong pagtuon sa iyang Pulong, ang Bibliya.—Basaha ang Deuteronomio 13:4.

19 “Ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako,” misulat ang salmista. (Sal. 73:28) Hinaot nga padayon kitang mokat-on bahin kang Jehova ug pabilhan pa nato ang daghang rason sa paghigugma kaniya. Ug hinaot nga si Jehova makigsuod pa kanato karon ug sa walay kataposan!

^ par. 3 Tan-awa ang artikulo bahin kang Asa nga nag-ulohang “Adunay Ganti Alang sa Inyong Kalihokan,” sa Agosto 15, 2012, nga gula sa Ang Bantayanang Torre.