Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Gamita ang Pulong sa Diyos—Buhi Kini!

Gamita ang Pulong sa Diyos—Buhi Kini!

“Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan.”—HEB. 4:12.

1, 2. Unsay gipabuhat ni Jehova kang Moises, ug unsang pasalig ang Iyang gihatag?

UNSA kahay imong bation kon moatubang ka sa labing gamhanang magmamando sa yuta ug makigsulti kaniya alang sa katawhan ni Jehova? Lagmit mabalaka ka, magpanuko, ug mahadlok. Unsaon nimo pag-andam ang imong isulti? Unsay imong buhaton aron mahimong mas puwersado ang imong isulti ingong hawas sa labing gamhanang Diyos?

2 Ingon gayod niana ang kahimtang ni Moises, “ang labing maaghop sa tanang tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta.” Giingnan siya ni Jehova nga ipadala siya ngadto kang Paraon aron luwason ang katawhan sa Diyos gikan sa pagdaogdaog ug pagkaulipon sa Ehipto. (Num. 12:3) Ingon sa gipakita sa mga panghitabo, si Paraon hambogiro ug dili matinahoron. (Ex. 5:1, 2) Apan, buot ni Jehova nga sultihan ni Moises si Paraon nga tugotan ang minilyon sa iyang mga ulipon nga mobiya sa nasod! Masabtan nato kon nganong nangutana si Moises kang Jehova: “Kinsa ba ako aron ako moadto kang Paraon ug aron akong pagawason ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto?” Seguradong mibati si Moises nga dili siya takos. Apan gipasaligan siya sa Diyos nga dili siya mag-inusara. “Ako magauban kanimo,” miingon si Jehova.—Ex. 3:9-12.

3, 4. (a) Nganong nahadlok si Moises? (b) Sa unsang kahimtang nga mobati kag susama sa gibati ni Moises?

3 Nganong nahadlok si Moises? Dayag nga nahadlok siya nga dili  mamati si Paraon sa usa ka hawas ni Jehova nga Diyos. Nahadlok usab si Moises nga ang iya mismong katawhan dili motuo nga si Jehova nagtudlo kaniya sa pagpanguna kanila sa paggawas sa Ehipto. Busa si Moises miingon kang Jehova: “Pananglit sila dili motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, tungod kay sila moingon, ‘Si Jehova wala magpakita kanimo.’”—Ex. 3:15-18; 4:1.

4 Makakat-on kita ug hinungdanong leksiyon sa tubag ni Jehova kang Moises ug sa misunod nga mga panghitabo. Oo, tingali dili kinahanglang moatubang ka sa usa ka taas nga opisyales sa gobyerno. Apan nalisdan ka ba sa pagpakigsulti bahin sa Diyos ug sa iyang Gingharian bisan ngadto sa ordinaryong mga tawo? Kon mao, tagda kon unsay atong makat-onan sa kasinatian ni Moises.

“UNSA KANANG ANAA SA IMONG KAMOT?”

5. Unsay gibutang ni Jehova sa kamot ni Moises, ug sa unsang paagi kana nakatabang kaniya nga makabatog kompiyansa sa kaugalingon? (Tan-awa ang hulagway sa panid 11.)

5 Dihang gipahayag ni Moises ang iyang kahadlok nga dili siya paminawon sa katawhan, giandam siya sa Diyos aron molampos siya. Ang asoy sa Exodo nag-ingon: “Si Jehova miingon [kang Moises]: ‘Unsa kanang anaa sa imong kamot?’ nga niini siya miingon: ‘Usa ka sungkod.’ Unya siya miingon: ‘Ilabay kana sa yuta.’ Busa kini iyang gilabay sa yuta, ug kini nahimong usa ka halas; ug si Moises nagpalayo gikan niini. Si Jehova karon miingon kang Moises: ‘Ituy-od ang imong kamot ug kupti kini sa ikog.’ Busa iyang gituy-od ang iyang kamot ug gikuptan kini, ug kini nahimong sungkod diha sa iyang palad. ‘Aron nga,’ sa pagkutlo kaniya, ‘sila motuo nga si Jehova . . . nagpakita kanimo.’” (Ex. 4:2-5) Oo, gibutang sa Diyos sa kamot ni Moises ang usa ka butang nga magpamatuod nga ang iyang mensahe maoy gikan kang Jehova. Ang giisip sa uban nga usa ka ordinaryong sungkod nahimong buhi tungod sa gahom sa Diyos! Ang maong milagro makadugang ug puwersa sa mga pulong ni Moises, nga magpamatuod nga siya gipaluyohan ni Jehova. Busa si Jehova miingon kaniya: “Ikaw magbitbit niini nga sungkod sa imong kamot aron imong mahimo ang mga ilhanan pinaagi niini.” (Ex. 4:17) Kay anaa sa iyang kamot ang pamatuod sa awtoridad sa Diyos, si Moises may kompiyansa na nga mohawas sa matuod nga Diyos atubangan sa iyang katawhan ug kang Paraon.—Ex. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Unsay angayng anaa sa atong kamot dihang kita mosangyaw, ug ngano? (b) Ipatin-aw kon sa unsang paagi “ang pulong sa Diyos buhi” ug “gamhanan.”

6 Ang susamang pangutana mahimong isukna kanato dihang kita magpaambit sa mensahe sa Bibliya: “Unsa kanang anaa sa imong kamot?” Kasagaran, anaa sa atong kamot ang Bibliya aron magamit dayon. Bisag giisip kini sa uban nga usa lang ka ordinaryong basahon, si Jehova nakigsulti kanato pinaagi sa iyang inspiradong sinulat nga Pulong. (2 Ped. 1:21) Naundan kini sa mga saad sa Diyos maylabot sa mga butang nga mahitabo ilalom sa pagmando sa iyang Gingharian. Mao nga si apostol Pablo nakasulat: “Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan.” (Basaha ang Hebreohanon 4:12.) Ang tanang saad ni Jehova matuman gayod kay siya padayong nagabuhat sa pagtuman niini. (Isa. 46:10; 55:11) Dihang masabtan sa usa ang maong kamatuoran bahin sa Pulong ni Jehova, ang iyang mabasa sa Bibliya may gahom sa pagbag-o sa iyang kinabuhi.

7. Sa unsang paagi nato ‘magamit ang pulong sa kamatuoran sa hustong paagi’?

7 Oo, gibutang ni Jehova sa atong kamot ang iyang buhi nga Pulong, ang Bibliya, aron atong magamit sa pagpamatuod nga ang atong mensahe katuohan ug naggikan kaniya. Mao diay nga human sa iyang pagsulat sa mga Hebreohanon, si Pablo nag-awhag kang Timoteo nga ‘buhaton ang kutob sa maarangan sa paggamit sa pulong sa kamatuoran sa hustong paagi.’ (2 Tim. 2:15) Sa unsang paagi nato mapadapat ang tambag ni Pablo? Pinaagi sa pagbasa sa maayong pagkapili nga mga teksto nga  makatandog sa kasingkasing niadtong mamati kanato. Ang mga tract nga giluwatan sa 2013 gidisenyo aron matabangan kita sa paghimo niana.

BASAHA ANG MAAYONG PAGKAPILI NGA TEKSTO!

8. Unsay gisulti sa usa ka magtatan-aw sa pag-alagad bahin sa mga tract?

8 Ang tanang bag-ong tract usa ray pormat. Busa kon makakat-on ta sa paggamit sa usa niana, makamao na tang mogamit sa tanan. Sayon ra ba kining gamiton? Usa ka magtatan-aw sa pag-alagad sa Hawaii, U.S.A., misulat: “Among naamgohan nga epektibo kaayo kining bag-ong galamiton diha sa pagpamalaybalay ug sa publikong pagsangyaw.” Iyang namatikdan nga tungod sa paagi sa pagkasulat sa mga tract, mas daling mosanong ang mga tawo, ug sagad motultol kini sa makapadasig nga mga panaghisgot. Gibati niya nga tungod kana sa pangutana ug sa kapiliang mga tubag diha sa atubangan sa mga tract. Ang tagbalay dili mahadlok nga masayop siyag tubag.

9, 10. (a) Sa unsang paagi ang atong mga tract magdasig kanato sa paggamit sa Bibliya? (b) Para nimo, unsa nga mga tract ang labing epektibong gamiton sa ministeryo, ug ngano?

9 Ang matag tract magdasig kanato sa pagbasa ug usa ka maayong pagkapili nga teksto. Pananglitan, tan-awa ang tract nga Matapos pa Kaha ang Pag-antos? Motubag man ang tagbalay ug “oo,” “dili,” o “tingali,” paklia ang sunod nga panid ug isulti kini, “Mao kini ang giingon sa Bibliya.” Dayon basaha ang Pinadayag 21:3, 4.

10 Ingon usab niana ang buhaton sa tract nga Para Nimo, Unsa ang Bibliya? Bisag hain ang iyang pilion sa tulo ka tubag, paklia ang sunod nga panid ug isulti kini, “Ang Bibliya nag-ingon nga ang ‘tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.’” Puwede nimo ning idugang, “Ang tinuod, dili kay kana ray giingon sa teksto.” Dayon ablihi ang imong Bibliya, ug basaha ang 2 Timoteo 3:16, 17.

11, 12. (a) Sa unsang paagi nimo magamit ang mga tract diha sa ministeryo? (b) Sa unsang paagi makatabang kanimo ang mga tract sa pagpangandam alang sa pagbalikduaw?

11 Mahimo nimong ipadayon ang pagbasa o paghisgot sa tract, depende sa sanong sa tagbalay. Bisag unsa pa man, gawas nga nakapahimutang ka nilag mga tract, nakabasa pa gyod kag pipila ka teksto—bisag usa o duha lang sa unang duaw. Sa sunod, mahimo nimong ipadayon ang panaghisgot.

12 Ang likod sa matag tract dunay pangutana ilalom sa ulohang “Hunahunaa Kini” ug mga teksto nga mahimong hisgotan sa  pagbalikduaw. Sa tract nga Unsa Kahay Mahitabo sa Umaabot? ang pangutana alang sa pagbalikduaw mao: “Unsay himoon sa Diyos aron ang atong kalibotan mas maayong puy-an?” Gisitar ang Mateo 6:9, 10 ug Daniel 2:44. Sa tract nga Mabuhi ba Gyod Pag-usab ang mga Patay? ang pangutana mao: “Nganong kita matigulang ug mamatay?” Gisitar ang Genesis 3:17-19 ug Roma 5:12.

13. Isaysay kon unsaon paggamit ang mga tract sa pagsugod ug mga pagtuon sa Bibliya.

13 Gamita ang mga tract aron makasugod ug mga pagtuon sa Bibliya. Dihang i-scan sa usa ang QR Code * sa likod sa tract, tultolan siya niini ngadto sa usa ka materyal sa atong Web site nga mahimong magdasig kaniya sa pagtuon sa Bibliya. Gipasiugda usab sa mga tract ang brosyur nga Maayong Balita Gikan sa Diyos! ug gipunting niini ang usa ka espesipikong leksiyon sa maong brosyur. Pananglitan, ang tract nga Kinsa ba Gayod ang Nagmando sa Kalibotan? nagpunting sa leksiyon 5 sa maong brosyur. Ang tract nga Unsay Sekreto sa Malipayon nga Pamilya? nagpunting sa leksiyon 9. Kon gamiton nimo ang mga tract sumala sa mga paagi nga ato nang nahisgotan, maanad ka sa paggamit sa Bibliya sa unang duaw ug sa pagbalikduaw. Ingong resulta, mahimong makasugod kag dugang mga pagtuon sa Bibliya. Unsa pay imong mahimo aron epektibo nimong magamit ang Pulong sa Diyos diha sa ministeryo?

PAGHISGOT UG TOPIKO NGA GIKABALAK-AN SA MGA TAWO

14, 15. Sa unsang paagi nimo masundog ang tinamdan ni Pablo diha sa ministeryo?

14 Si Pablo may tim-os nga tinguha nga masabtan ang panghunahuna sa “labing daghang tawo” diha sa iyang ministeryo. (Basaha ang 1 Corinto 9:19-23.) Matikdi nga naglaom si Pablo nga ‘makabig ang mga Hudiyo, makabig silang nailalom sa balaod, makabig silang walay balaod, makabig ang mga maluya.’ Oo, buot niyang maabot ang “tanang matang sa katawhan, aron maluwas [niya] sa bisan unsa mang paagi ang pipila.” (Buh. 20:21) Sa unsang paagi nato masundog ang tinamdan ni Pablo samtang mangandam kita sa pagpaambit sa kamatuoran ngadto sa “tanang matang sa mga tawo” sa atong teritoryo?—1 Tim. 2:3, 4.

15 Kada bulan, may gisugyot nga mga presentasyon diha sa Atong Ministeryo sa Gingharian. Sulayi kini. Apan kon may laing topiko nga gikabalak-an sa mga tawo sa inyong teritoryo, pag-andam ug makapainteres nga mga presentasyon nga mohaom niana. Hunahunaa ang kahimtang sa inyong komunidad, ang mga tawo nga nagpuyo niini, ug ang gikabalak-an sa kadaghanan kanila. Dayon, paghunahuna ug teksto nga mohaom sa ilang gikabalak-an. Gihubit sa usa ka magtatan-aw sa sirkito ug sa iyang asawa kon sa unsang paagi nila mas nagamit ang Bibliya sa ilang ministeryo: “Kasagaran sa mga tagbalay motugot nga mobasa mig usa ka teksto kon dili ra mi magdugay ug mosulti dayon sa tuyo. Timbayaon namo sila samtang naggunit mi sa abli na nga Bibliya, ug dayon basahon namo ang teksto.” Tagda ang pipila ka pananglitan sa nasulayan na sa kanataran nga mga topiko, pangutana, ug teksto nga mahimo nimong gamiton sa imong teritoryo.

Epektibo ba nimong gigamit ang Bibliya ug ang mga tract diha sa imong ministeryo? (Tan-awa ang parapo 8-13)

16. Isaysay kon sa unsang paagi magamit sa ministeryo ang Isaias 14:7.

16 Kon nagpuyo ka sa dapit diin kaylap ang krimen ug kapintasan, mahimo nimong pangutan-on ang tagbalay: “Mahanduraw ba nimo kini ingong ulohan sa mga balita: ‘Ang tibuok yuta mipahulay na, nahigawas na sa kasamok. Ang katawhan nagmaya uban ang hugyaw sa kalipay’? Mao kini ang giingon sa Bibliya diha sa Isaias 14:7. Gani, ang Bibliya naundan ug mga saad sa Diyos bahin sa malinawong panahon nga hapit nang moabot.” Dayon ingna siya nga gusto nimong basahon ang usa sa maong mga saad diha sa Bibliya.

17. Sa unsang paagi nimo magamit ang Mateo 5:3 sa panaghisgot?

17 Nalisdan ba ang mga lalaki sa inyong  lugar sa pagpangitag trabaho? Kon mao, mahimo nimong sugdan ang panaghisgot pinaagi sa pagpangutana: “Pilay kinahanglang kitaon sa usa aron magmalipayon ang iyang pamilya?” Human niyag tubag, makaingon ka: “Daghang lalaki ang dagko pa anag kita, apan wala gihapon makontento ang ilang pamilya. Busa, unsa gayoy gikinahanglan?” Dayon basaha ang Mateo 5:3 ug tanyagi siyag pagtuon sa Bibliya.

18. Sa paghupay sa uban, sa unsang paagi nato magamit ang Jeremias 29:11?

18 Ang mga tawo ba sa inyong dapit nag-antos tungod sa bag-ong trahedya? Mahimong sugdan nimo ang imong presentasyon pinaagi sa pag-ingon: “Mianhi ko aron sa paghatag ug pipila ka makapahupayng mensahe. (Basaha ang Jeremias 29:11.) Namatikdan ba nimo ang tulo ka butang nga gusto sa Diyos alang kanato? ‘Kalinaw,’ ‘kaugmaon,’ ug ‘paglaom.’ Dili ba makapalipay ang pagkahibalo nga gusto niya nga makabaton kitag maayong kinabuhi? Apan sa unsang paagi kana maposible?” Dayon paklia ang haom nga leksiyon sa brosyur nga Maayong Balita.

19. Isaysay kon sa unsang paagi magamit ang Pinadayag 14:6, 7 dihang makig-estorya sa relihiyosong mga tawo.

19 Nagpuyo ka ba sa dapit diin ang mga tawo relihiyoso? Kon mao, mahimo nimong sugdan ang panaghisgot pinaagi sa pag-ingon: “Kon makig-estorya nimo ang usa ka manulonda, pamation ba nimo ang iyang isulti? (Basaha ang Pinadayag 14:6, 7.) Kay miingon man ang manulonda nga ‘kahadloki ang Diyos,’ dili ba hinungdanon nga ilhon nato kon kinsa nga Diyos ang iyang gitumong? Gihatagan kitag ideya sa manulonda dihang siya miingon nga kini ‘ang Usa nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta.’ Kinsa kana?” Dayon basaha ang Salmo 124:8, nga nag-ingon: “Ang among tabang anaa sa ngalan ni Jehova, ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta.” Unya ingna siya nga gusto nimong mosaysay pa ug dugang bahin kang Jehova nga Diyos.

20. (a) Sa unsang paagi magamit ang Proverbio 30:4 sa pagtudlo sa usa kon unsay ngalan sa Diyos? (b) Unsang teksto ang nasulayan nimong epektibo sa ministeryo?

20 Mahimo nimong sugdan ang panaghisgot uban sa usa ka batan-on pinaagi sa pag-ingon: “Gusto nakong basahon ang usa ka teksto nga nagpatunghag hinungdanon kaayong pangutana. (Basaha ang Proverbio 30:4.) Walay tawo nga mohaom niana nga kahubitan, busa ang gitumong niini mao ang atong Maglalalang. * Unsaon nato pagkahibalo sa iyang ngalan? Malipay ko nga ipakita kana kanimo dinhi sa Bibliya.”

GAMITA ANG GAHOM SA PULONG SA DIYOS DIHA SA IMONG MINISTERYO

21, 22. (a) Sa unsang paagi ang maayong pagkapili nga teksto makapausab sa kinabuhi sa usa? (b) Unsay determinado nimong buhaton diha sa imong ministeryo?

21 Wala ka mahibalo kon unsay mahimong sanong sa mga tawo sa usa ka maayong pagkapili nga teksto. Pananglitan, may duha ka Saksi sa Australia nga nanuktok sa balay sa usa ka batan-ong babaye. Usa kanila nangutana kaniya, “Nakaila ka ba sa ngalan sa Diyos?” ug dayon mibasa sa Salmo 83:18. “Ako nahiugnok!” miingon ang babaye. “Paglakaw nila, mibiyahe kog 56 kilometros aron susihon sa bookstore ang ubang hubad sa Bibliya ug gitan-aw kini nga ngalan sa diksiyonaryo. Kay kombinsido nga Jehova ang ngalan sa Diyos, naghunahuna ko kon unsa pa kahay wala nako masayri.” Wala madugay, siya ug ang iyang nabana nagpa-Bible study, ug sa ulahi sila nabawtismohan.

22 Ang Pulong sa Diyos makabag-o sa kinabuhi niadtong mobasa niini ug makatabang sa usa sa pag-ugmad ug pagtuo sa buhing mga saad ni Jehova. (Basaha ang 1 Tesalonica 2:13.) Ang mensahe sa Bibliya mas gamhanan kay sa bisan unsa nga ato tingaling isulti aron maabot ang kasingkasing sa usa. Mao nga, kon posible, angay natong gamiton ang Pulong sa Diyos. Buhi kini!

^ par. 13 Ang QR Code maoy rehistradong trademark sa Denso Wave Incorporated.