Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2014

‘Balik ug Palig-ona ang Imong mga Igsoon’

‘Balik ug Palig-ona ang Imong mga Igsoon’

SI Pedro mihilak sa hilabihan human niya ilimod si Jesus. Bisag kinahanglan pang maningkamot ang apostol aron mahibalik ang iyang espirituwal nga panimbang, buot ni Jesus nga gamiton siya sa pagtabang sa uban. Busa, si Jesus miingon kaniya: “Sa mahibalik ka na, palig-ona ang imong mga igsoon.” (Luc. 22:32, 54-62) Si Pedro nahimong usa sa mga haligi sa Kristohanong kongregasyon sa unang siglo. (Gal. 2:9) Sa susama, ang usa nga kanhi nag-alagad ingong ansiyano mahimong mahibalik sa maong responsabilidad ug malipay sa pagpalig-on sa espirituwalidad sa iyang mga isigkamagtutuo.

May pipila nga natangtang sa pagkamagtatan-aw, ug tungod niana tingali sila mibatig kapakyasan. Si Julio, * kinsa nag-alagad ingong ansiyano sa South America sulod sa kapig 20 ka tuig, miingon: “Ang pag-andam ug mga pakigpulong, pagduaw sa mga igsoon, ug pag-shepherding sa mga membro sa kongregasyon maoy dakong bahin sa akong kinabuhi! Dayon kalit lang kining nawala, nga tungod niini mibati kog hilabihang kahaw-ang. Usa gayod kini ka masakit nga yugto sa akong kinabuhi.” Karon, si Julio nag-alagad na usab ingong ansiyano.

“ISIPA NGA MAOY BUG-OS KALIPAY”

Ang tinun-ang si Santiago misulat: “Mga igsoon ko, isipa nga maoy bug-os kalipay kon makasagubang kamo ug nagkadaiyang mga pagsulay.” (Sant. 1:2) Ang gitumong ni Santiago mao ang mga pagsulay o kalisdanan nga resulta sa paglutos ug sa atong pagkadili-hingpit. Iyang gihisgotan ang mahakogong tinguha, paboritismo, ug uban pa. (Sant. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) Tingali masakitan kita dihang disiplinahon ta ni Jehova. (Heb. 12:11) Apan dili angayng mawala ang atong kalipay tungod sa maong mga pagsulay.

Bisag natangtangan kitag pribilehiyo diha sa kongregasyon, puwede gihapon natong susihon ang kalidad sa atong pagtuo ug ipakita ang atong gugma kang Jehova. Mahimo usab natong pamalandongon ang  atong motibo sa pagbatog pribilehiyo. Nangab-ot ba ta niana tungod sa atong kaugalingong kaayohan o tungod sa atong gugma sa Diyos ug sa atong kombiksiyon nga ang kongregasyon iya sa Diyos ug angayng atimanon pag-ayo? (Buh. 20:28-30) Kon ang usa malipayon gihapon sa pag-alagad bisag dili na siya ansiyano, iyang gipamatud-an sa tanan, lakip kang Satanas, nga tinuod gayod ang iyang gugma kang Jehova.

Dihang si Haring David gidisiplina tungod sa iyang seryosong mga sala, siya midawat sa pagbadlong ug gipasaylo. Siya miawit: “Malipayon siya kansang kalapasan gipasaylo, kansang sala gitabonan. Malipayon ang tawo nga kaniya wala ipahamtang ni Jehova ang kasaypanan, ug sa iyang espiritu walay panglimbong.” (Sal. 32:1, 2) Ang disiplina nakapalunsay kang David ug sa walay duhaduha naghimo kaniyang mas maayong magbalantay sa katawhan sa Diyos.

Sagad, ang mga brader nga nahibalik sa pagkaansiyano nahimong mas maayong mga magbalantay. “Karon mas nahibalo na ko kon unsaon pagtabang niadtong nakasala,” miingon ang usa sa maong mga ansiyano. Ang laing ansiyano miingon: “Karon mas gipabilhan na nako ang akong pribilehiyo sa pag-alagad sa mga igsoon.”

PUWEDE KA BANG MOBALIK?

“[Si Jehova] dili mangitag sayop sa tanang panahon,” misulat ang salmista. (Sal. 103:9) Busa dili kita angayng maghunahuna nga ang Diyos dili na gyod mosalig sa usa nga nakahimog seryosong sala. “Nahigawad kaayo ko sa akong kapakyasan,” miingon si Ricardo, kinsa nag-alagad ingong ansiyano sulod sa daghang katuigan apan natangtang. “Sulod sa dugayng panahon, ang pagbating dili takos nakapugong kanako sa pagbalik sa pag-alagad sa mga igsoon ingong magtatan-aw. Nagduhaduha ko kon mapamatud-an pa ba nako nga kasaligan ko. Apan kay malipay man kong motabang sa uban, nakabaton kog mga Bible study, nakadasig sa mga igsoon, ug nakapakig-uban kanila sa ministeryo. Nakatabang kana nga mahibalik ang akong pagsalig sa kaugalingon, ug karon nag-alagad na sab ko ingong ansiyano.”

Gitabangan ni Jehova ang daghang brader nga mahibalik ang ilang kalipay ug tinguha sa pag-alagad pag-usab ingong ansiyano

Ang paghambin ug kayugot makababag sa usa sa pag-alagad ingong ansiyano. Maayo gayod nga atong sundogon ang alagad ni Jehova nga si David, kinsa mikalagiw sa masinahong si Haring Saul! Si David wala manimalos kang Saul, bisan pag may mga  kahigayonan siya sa paghimo niana. (1 Sam. 24:4-7; 26:8-12) Dihang si Saul namatay sa pagpakiggubat, si David nagbangotan sa iyang kamatayon, nga nagtawag kaniya ug sa iyang anak nga si Jonatan ingong “hiligugmaon ug kahimut-anan” nga mga indibiduwal. (2 Sam. 1:21-23) Si David wala maghambin ug kayugot.

Kon mobati ka nga biktima ka sa usa ka dili pagsinabtanay o sa inhustisya, ayaw tugoti nga ang kayugot mopatigbabaw diha kanimo. Pananglitan, dihang natangtang si William sa pagkaansiyano human mag-alagad sa maong pribilehiyo sulod sa mga 30 ka tuig sa Britain, nayugot siya sa ubang ansiyano. Unsay nakatabang kang William nga mahibalik ang iyang panimbang? “Nakadasig nako ang pagbasa sa basahon ni Job,” siya miingon. “Kon gitabangan ni Jehova si Job sa pagpakigdait sa iyang tulo ka kauban, labi na gyod ko Niyang tabangan nga makigdait sa Kristohanong mga ansiyano!”—Job 42:7-9.

PANALANGINAN SA DIYOS KADTONG MOALAGAD PAG-USAB INGONG MAGBALANTAY

Kon miundang ka sa pagkamagbalantay sa panon sa Diyos, maayong konsiderahon kon nganong imo kadtong gihimo. Nabug-atan ka ba sa imong mga problema? Nahimo bang mas hinungdanon kanimo ang ubang butang? Naluya ka ba tungod sa pagkadili-hingpit sa uban? Bisag unsa may hinungdan, hinumdomi nga mas nakatabang ka sa uban dihang nag-alagad ka ingong ansiyano. Ang imong mga pakigpulong nakapalig-on kanila, ang imong mga panig-ingnan nakapadasig kanila, ug ang imong pag-shepherding nakatabang kanila sa paglahutay sa mga pagsulay. Ang imong buluhaton ingong usa ka matinumanong ansiyano nakapalipay kang Jehova, ug nakapalipay usab kanimo.—Prov. 27:11.

Pamatud-i ang imong gugma kang Jehova pinaagi sa malipayong pagpakigbahin sa sagradong pag-alagad

Gitabangan ni Jehova ang daghang brader nga mahibalik ang ilang kalipay ug tinguha sa pagpanguna sa kongregasyon. Kon miundang ka sa pagkaansiyano o kaha natangtang, mahimo nimong kab-oton pag-usab ang “katungdanan sa pagkamagtatan-aw.” (1 Tim. 3:1) Si Pablo “wala mohunong sa pag-ampo” nga ang mga Kristohanon sa Colosas mapuno sa tukmang kahibalo sa kabubut-on sa Diyos aron sila “magalakaw nga takos kang Jehova aron bug-os nga makapahimuot kaniya.” (Col. 1:9, 10) Kon nahibalik ka na sa pagkaansiyano, pag-ampo kang Jehova alang sa kusog, pailob, ug kalipay. Niining kataposang mga adlaw, ang katawhan sa Diyos nagkinahanglag espirituwal nga tabang gikan sa mahigugmaong mga magbalantay. Ikaw ba makahimo ug andam sa pagpalig-on sa imong mga igsoon?

^ par. 3 Ang pipila ka ngalan giilisan.