Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2014

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Micronesia

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon—Sa Micronesia

SI Katherine nagdako sa United States ug nabawtismohan sa edad nga 16 ingong Saksi ni Jehova. Masiboton siya sa ministeryo, apan wala kaayoy misanong sa mensahe sa Gingharian diha sa iyang teritoryo. Siya miingon: “Nakabasa kog mga eksperyensiya bahin sa mga tawong nag-ampo sa Diyos nga padad-an silag tawo nga makatabang nila nga makaila Kaniya. Gusto kong makakaplag ug tawong ingon niana, apan wala gayod kana mahitabo.”

Human sa pagsangyaw sulod sa daghang katuigan sa maong teritoryo, si Katherine naghunahunang mobalhin sa usa ka dapit diin ang mga tawo mas madinawaton sa mensahe sa Gingharian. Apan namalandong siya kon makaya ba niya kana. Kas-a pa lang siya nahilayo sa iyang pamilya—ug duha lang kadto ka semana—ug gimingaw siya kanila kada adlaw. Apan milabaw ang iyang tinguha nga masinati ang kalipay sa pagtabang niadtong nangita kang Jehova. Human niya makonsiderar ang pipila ka dapit nga puwede niyang balhinan, siya misulat sa branch sa Guam ug nakadawat ug mga impormasyon nga iyang gikinahanglan. Sa Hulyo 2007, sa edad nga 26, si Katherine mibalhin sa Saipan, usa ka isla sa Pacific Ocean, nga mga 10,000 kilometros ang gilay-on gikan sa iyang yutang natawhan. Unsay iyang kasinatian didto?

TUBAG SA DUHA KA PAG-AMPO

Wala madugay human sa iyang pag-abot sa bag-ong kongregasyon, nahimamat ni Katherine si Doris, usa ka babaye nga mga 45 anyos ang edad. Midawat kini ug Bible study. Human nila matun-i ang unang tulo ka kapitulo sa librong Gitudlo sa Bibliya, si Katherine nabalaka. “Maayo kaayong estudyante si Doris, ug dili nako gustong mawad-an siyag gana sa pagtuon,” matod niya. “Wala pa ko sukad makadumalag regular nga Bible study ug sa akong tan-aw maayo kon mas eksperyensiyado ug popareho niyag edad ang sister nga mag-study niya.” Nag-ampo si Katherine kang Jehova nga tabangan siya nga makakitag haom nga sister nga maoy iyang hatagan sa iyang Bible study. Dayon nakadesisyon siya nga pahibaloon si Doris bahin sa maong kausaban.

“Sa wala pa nako kini masulti kang Doris,” matod ni Katherine, “giingnan ko niya nga gusto niyang makig-estorya nako bahin sa usa ka problema. Human nako siya paminawa, ako siyang gisultihan kon sa unsang paagi gitabangan ko ni Jehova nga masagubang ang susamang kahimtang. Nagpasalamat siya nako.” Dayon giingnan ni Doris si Katherine: “Gigamit ka ni Jehova aron tabangan ko. Sa unang pagduaw nimo sa akong balay, nagbasa kog Bibliya sulod sa pipila ka oras. Naghilak ko, ug nag-ampo sa Diyos nga unta may makatabang nako nga masabtan ang Bibliya. Dayon nanuktok ka sa pultahan. Gitubag ni Jehova ang  akong pag-ampo!” Makahilak si Katherine sa matag higayon nga iasoy niya ang maong eksperyensiya. Siya miingon: “Ang gisulti ni Doris maoy tubag sa akong pag-ampo. Gipakita ni Jehova kanako nga kaya nakong ipadayon ang pag-study niya.”

Nabawtismohan si Doris niadtong 2010, ug karon siya nagdumalag daghang Bible study. Si Katherine miingon: “Mapasalamaton kaayo ko nga natuman na gyod ang dugay na nakong gipangandoy nga makatabang ug usa ka sinserong tawo nga mahimong alagad ni Jehova!” Karon, si Katherine malipayong nag-alagad ingong espesyal payunir sa Kosrae, usa ka isla sa Pasipiko.

TULO KA HAGIT—KON UNSAON PAG-ATUBANG

Kapin sa usa ka gatos ka brader ug sister gikan sa laing nasod (nag-edad ug 19 ngadto sa 79) ang nag-alagad sa mga dapit sa Micronesia diin mas dako ang panginahanglan. Ang pagbati sa maong masibotong mga alagad maayong pagkapahayag ni Erica, kinsa mibalhin sa Guam sa 2006 sa edad nga 19. Siya miingon: “Makalingaw kaayo ang pagpayunir sa teritoryo diin ang mga tawo uhaw sa kamatuoran. Mapasalamaton kaayo ko nga gitabangan ko ni Jehova nga makasulod niining matanga sa pag-alagad. Kini ang kinamaayohang paagi sa pagkinabuhi!” Karon, si Erica malipayong nag-alagad ingong espesyal payunir sa Ebeye sa Marshall Islands. Siyempre, may mga hagit usab ang pag-alagad sa langyawng nasod. Atong hisgotan ang tulo niini ug atong tan-awon kon sa unsang paagi naatubang kini niadtong mibalhin sa Micronesia.

Si Erica

Pagkinabuhi. Pag-abot niya sa isla sa Palau niadtong 2007, nakaplagan sa 22 anyos nga si Simon nga ang iyang kitaon maoy tipik lang sa iyang kita sa iyang nasod, sa England. “Kinahanglan kong makakat-on nga dili mopalit sa tanan nakong magustohan. Karon, pilion nakog maayo kon unsang pagkaona ang akong paliton, ug mangita kog tindahan nga barato. Kon may magubang gamit, mopalit kog segunda-manong piyesa ug mangita kog makatabang nako sa pag-ayo niana.” Unsay epekto kaniya niining simpleng pagkinabuhi? Si Simon miingon: “Nakatabang ni nako nga makat-onan kon unsa gyoy kinahanglanon sa kinabuhi ug kon unsaon pagdaginot. Dayag kaayo nga gitabangan ko ni Jehova sa daghang higayon. Sulod sa pito ka tuig nakong pag-alagad dinhi, wala gyod ko magutmi ni mawad-ig kapuy-an.” Oo, tabangan gayod ni Jehova kadtong nagkinabuhing simple kay giuna ang Gingharian.—Mat. 6:32, 33.

Kamingaw. Si Erica miingon: “Suod kaayo ko sa akong pamilya, ug nabalaka ko nga ang kamingaw makaapektar sa akong ministeryo.” Unsay iyang gihimo aron maandam ang iyang kaugalingon? “Sa wala pa ko mobalhin, nagbasa kog mga artikulo sa Bantayanang Torre bahin sa kamingaw. Nakatabang gyod kini nga maandam ang akong kasingkasing sa pag-atubang sa maong hagit. Sa usa ka artikulo, gipasaligan sa usa ka inahan ang iyang anak nga babaye, ‘mas makaatiman ug maayo kanimo si Jehova kay kanako.’ Napalig-on gyod ko niana.” Si Hannah ug ang iyang bana, si Patrick, nag-alagad sa Majuro sa Marshall Islands. Nasagubang ni Hannah ang kamingaw pinaagi sa pagsentro sa iyang pagtagad diha sa  mga igsoon sa kongregasyon. Siya miingon: “Kanunay kong magpasalamat kang Jehova alang sa atong tibuok kalibotang panag-igsoonay kay sila usab akong pamilya. Kon wala ang ilang mahigugmaong tabang, dili gyod ko makaalagad sa dapit diin mas dako ang panginahanglan.”

Si Simon

Pagpasibo. “Inig-abot nimo sa bag-ong nasod, lahi gyod ang tanan,” matod ni Simon. “Usahay gusto kong mopasiaw, apan basin lainon nilag sabot.” Si Erica miingon: “Sa sinugdan, mora kog nag-inusara, apan kana nakatabang nako sa pagsusi sa akong motibo sa pagbalhin. Mibalhin ko dili tungod sa personal nga benepisyo kondili sa pagpasangkad sa pag-alagad kang Jehova.” Siya midugang: “Sa ngadtongadto, nakabaton kog suod nga mga higala, nga akong gipabilhan.” Naningkamot si Simon nga makakat-on ug Palauan nga pinulongan, ug kana nakatabang niya sa ‘pagpasangkad’ sa mga igsoon sa dapit nga iyang gibalhinan. (2 Cor. 6:13) Tungod sa iyang paningkamot nga mokat-on sa maong pinulongan, gimahal siya sa mga igsoon. Oo, dihang magtinabangay ang mga igsoon nga bag-ong nangabot ug ang mga igsoon sa usa ka dapit, sila masuod sa usag usa. Unsa pang panalangin ang madawat niadtong kinabubut-ong nagtanyag sa ilang kaugalingon aron moalagad sa dapit nga mas dako ang panginahanglan?

‘PAG-ANI NGA MADAGAYAON’

Si apostol Pablo miingon: “Siya nga nagapugas nga madagayaon magaani usab nga madagayaon.” (2 Cor. 9:6) Ang prinsipyo niana mapadapat gayod niadtong nagpalapad sa ilang ministeryo. Unsang mga benepisyo ang ilang ‘madagayaong maani’ sa Micronesia?

Si Patrick ug Hannah

Sa Micronesia, daghan pa gihapog kahigayonan nga makasugod ug Bible study ug makita mismo kon sa unsang paagi ang mga indibiduwal nga nakakat-on ug nagpadapat sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos miuswag sa espirituwal. Si Patrick ug Hannah misangyaw usab sa Angaur, usa ka gamayng isla nga may 320 ka molupyo. Human sa duha ka bulang pagsangyaw didto, nahimamat nila ang usa ka nag-inusarang inahan. Siya misugot dayon nga mag-Bible study, maikagong midawat sa kamatuoran, ug mihimog dagkong kausaban sa iyang kinabuhi. Si Hannah miingon: “Kada humag study, samtang magbisikleta mi paingon sa among gipuy-an, magtinan-away mi ug moingon: ‘Salamat, Jehova!’” Midugang si Hannah: “Nahibalo ko nga puwedeng kabigon ni Jehova kining bayhana sa laing paagi, apan tungod sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan, among nakaplagan ug natabangan kining samag karnerong babaye nga makaila kang Jehova. Usa kini sa kinamaayohang eksperyensiya sa tibuok namong kinabuhi!” Sama sa giingon ni Erica, “dihang tabangan nimo ang usa ka tawo nga makaila kang Jehova, moani kag dili mahubit nga kalipay!”

MAKATABANG KA BA?

Sa daghang dapit, may panginahanglan alang sa dugang magmamantala sa Gingharian. Puwede ka bang mobalhin sa dapit nga nanginahanglag tabang? Pag-ampo kang Jehova nga palig-onon ang imong tinguha sa pagpalapad sa imong ministeryo. Pakighisgot niini sa inyong mga ansiyano, sa magtatan-aw sa sirkito, o niadtong nakapribilehiyo na sa pag-alagad sa dapit nga nagkinahanglag tabang. Kon makadesisyon na ka, pagsulat sa branch nga nag-atiman sa teritoryo nga gusto nimong alagaran, ug pangayog dugang impormasyon. * Tingali ikaw usab mahilakip sa linibo ka brader ug sister—batan-on ug tigulang, minyo o dili—kinsa kinabubut-ong nagtanyag sa ilang kaugalingon ug nakatagamtam sa kalipay sa ‘pag-ani nga madagayaon.’

^ par. 17 Tan-awa ang artikulong “Ikaw ba ‘Makaadto sa Macedonia’?” sa Agosto 2011 nga gula sa Atong Ministeryo sa Gingharian.