Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2014

“Kamo Mao ang Akong mga Saksi”

“Kamo Mao ang Akong mga Saksi”

“‘Kamo mao ang akong mga saksi,’ mao ang giingon ni Jehova.”—ISA. 43:10.

1, 2. (a) Unsay kahulogan sa pagkahimong saksi, ug sa unsang paagi napakyas ang news media? (b) Nganong wala magdepende si Jehova sa news media?

UNSAY kahulogan sa pagkahimong saksi? Ang usa ka diksiyonaryo naghatag niini nga kahulogan: “Usa nga nakakita sa panghitabo ug nagbalita niana.” Pananglitan, sa siyudad sa Pietermaritzburg, South Africa, usa ka mantalaan nga gitawag karon ug The Witness ang gipatik sulod na sa kapig 160 ka tuig. Haom ang maong ngalan, sanglit ang katuyoan sa usa ka mantalaan mao ang tukmang pagbalita sa mga panghitabo sa kalibotan. Ang editor sa The Witness nagsaad nga lunlon kamatuoran ang itaho sa ilang mantalaan.

2 Apan ikasubo nga ang news media wala magpakabana o nagtuis pa gani sa labing hinungdanong mga kamatuoran sa kasaysayan sa tawo. Wala nila ipahayag ang giingon sa labing gamhanang Diyos pinaagi kang manalagnang Ezequiel: “Ang kanasoran makaila gayod nga ako mao si Jehova.” (Ezeq. 39:7) Apan ang Soberanong Magmamando sa uniberso wala magdepende sa news media. Siya adunay kapig walo ka milyong Saksi nga nagsulti sa mga tawo sa tanang kanasoran bahin kaniya ug sa iyang mga pakiglabot sa katawhan kaniadto ug karon. Kining panon sa mga Saksi nagmantala usab sa gisaad sa Diyos nga mga panalangin sa umaabot. Pinaagi sa pag-una niining buluhatong pagpanaksi, atong gipamatud-an nga takos kita sa ngalan nga gihatag sa Diyos kanato, sumala sa Isaias 43:10: “‘Kamo mao ang akong mga saksi,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ang akong alagad nga akong gipili.’”

3, 4. (a) Kanus-a gisagop sa mga Estudyante sa Bibliya ang bag-ong ngalan, ug unsay ilang gibati niana? (Tan-awa ang hulagway sa panid 23.) (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

 3 Pagkadakong pribilehiyo nga magdala sa ngalan ni Jehova, kay siya mao ang “Hari nga walay kataposan,” kinsa miingon: “Kini ang akong ngalan hangtod sa panahong walay tino, ug kini ang handomanan kanako hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan”! (1 Tim. 1:17; Ex. 3:15; itandi ang Ecclesiastes 2:16.) Niadtong 1931, ang ngalang mga Saksi ni Jehova gisagop sa mga Estudyante sa Bibliya. Human niana, daghan ang misulat sa pagpasalamat niining maong kausaban. Usa ka kongregasyon sa Canada ang misulat: “Nalipay kami sa maayong balita nga kita maoy ‘mga Saksi ni Jehova,’ ug tungod niini kami nahimong mas determinado nga mahimong takos niining bag-ong ngalan.”

4 Sa unsang paagi nimo ikapakita ang imong apresasyon sa pribilehiyo sa pagdala sa ngalan sa Diyos? Ikapatin-aw ba nimo ang konteksto sa bersikulo diin gikuha ang atong ngalan nga mga Saksi ni Jehova?

MGA SAKSI SA DIYOS SA KARAANG PANAHON

5, 6. (a) Sa unsang paagi ang Israelinhong mga ginikanan nahimong mga saksi ni Jehova? (b) Unsa pay gisugo ngadto sa Israelinhong mga ginikanan, ug nganong kinahanglan kanang ipadapat sa mga ginikanan karon?

5 Ang matag Israelinhon sa adlaw ni Isaias maoy “mga saksi” ni Jehova, ug ang nasod sa katibuk-an maoy “alagad” sa Diyos. (Isa. 43:10) Ang usa ka paagi nga nahimong saksi ang Israelinhong mga ginikanan maoy pinaagi sa pagtudlo sa ilang mga anak bahin sa mga pakiglabot sa Diyos sa ilang katigulangan. Pananglitan, dihang gisugo sila sa pagsaulog sa Paskuwa kada tuig, ang katawhan giingnan: “Mahitabo nga sa dihang ang inyong mga anak moingon kaninyo, ‘Unsay kahulogan niini nga pag-alagad alang kaninyo?’ nan kamo magaingon, ‘Kini ang halad sa paskuwa alang kang Jehova, nga milabay sa mga balay sa mga anak sa Israel didto sa Ehipto sa dihang iyang gihampak ang mga Ehiptohanon, apan iyang giluwas ang among mga balay.’” (Ex. 12:26, 27) Lagmit gisaysay usab sa maong mga ginikanan  ngadto sa ilang mga anak nga sa unang higayon nga si Moises miadto sa magmamando sa Ehipto sa paghangyo niini nga tugotan ang mga Israelinhon sa pagsimba kang Jehova sa kamingawan, si Paraon mitubag: “Kinsa ba si Jehova, aron ako mamati sa iyang tingog sa pagpalakaw sa Israel?” (Ex. 5:2) Siyempre, giasoy usab nila nga human sa napulo ka hampak ug human maluwas ang mga Israelinhon gikan sa kamot sa kasundalohan sa Ehipto diha sa Pulang Dagat, tin-awng nakita ang tubag sa pangutana ni Paraon—si Jehova ang Labing Gamhanan. Dugang pa, ang nasod sa Israel nahimong buhing saksi nga si Jehova ang matuod nga Diyos ug ang Magtutuman sa iyang mga saad.

6 Ang mga Israelinhon nga nagpabili sa pribilehiyo sa pagdala sa ngalan ni Jehova sa walay duhaduha nagsugilon niining kahibulongang mga panghitabo dili lang sa ilang mga anak kondili sa mga langyaw usab nga nahimong ulipon sa ilang mga panimalay. Gawas pa niana, sila gisugo nga bansayon ang ilang mga anak sa pagsunod sa mga sukdanan sa Diyos sa pagkabalaan. Si Jehova miingon: “Kamo magmabalaan, tungod kay ako si Jehova nga inyong Diyos balaan.” (Lev. 19:2; Deut. 6:6, 7) Pagkamaayong panig-ingnan kini alang sa Kristohanong mga ginikanan karon, kinsa kinahanglan usab nga magbansay sa ilang mga anak sa dalan sa pagkabalaan, sa ingon nagtabang kanila sa paghatag ug pasidungog sa mahimayaong ngalan sa Diyos!—Basaha ang Proverbio 1:8; Efeso 6:4.

Ang pagtudlo sa atong mga anak bahin kang Jehova nagpasidungog sa iyang ngalan (Tan-awa ang parapo 5, 6)

7. (a) Dihang ang Israel nagmatinumanon kang Jehova, unsay epekto niini sa palibot nga mga nasod? (b) Unsay responsabilidad sa tanang nagdala sa ngalan sa Diyos?

7 Busa, dihang ang mga Israelinhon nagmatinumanon, sila nakahatag ug maayong pamatuod sa ngalan sa Diyos. Sila giingnan: “Ang tanang katawhan sa yuta makakita nga ikaw gitawag sa ngalan ni Jehova, ug sila sa pagkatinuod mangahadlok kanimo.” (Deut. 28:10) Apan, ikasubo nga sa kasaysayan sa Israel, sagad wala sila magmatinumanon. Sa makadaghan, sila nagsimbag hinimo sa tawo nga mga idolo. Dugang pa, sama sa mga diyos sa Canaan nga ilang gisimba, sila nahimong bangis, nga naghalad sa ilang mga anak ug nagdaogdaog sa kabos. Pagkahinungdanong leksiyon kini alang kanato! Kinahanglan kitang maningkamot kanunay nga mahimong balaan sama sa Labing Balaang Usa, kansang ngalan atong gidala.

“TAN-AWA! AKO MAGBUHAT UG BUTANG NGA BAG-O”

8. Unsang sugo ang nadawat ni Isaias gikan kang Jehova, ug unsay reaksiyon ni Isaias?

8 Gitagna ni Jehova nga masaksihan sa nasod sa Israel ang usa ka kahibulongang kaluwasan gikan sa pagkabihag. (Isa. 43:19) Ang unang unom ka kapitulo sa basahon sa Isaias sagad maoy mga pasidaan bahin sa usa ka kalamidad nga modangat sa Jerusalem ug sa palibot nga mga siyudad. Si Jehova, kinsa makabasa gayod sa kasingkasing, nagsugo kang Isaias sa pagpadayon sa pagmantala sa maong pasidaan bisan pag walay mosanong. Si Isaias nahibulong ug buot niyang masayod kon hangtod kanus-a nga ang nasod sa Diyos magdumili sa paghinulsol. Unsay tubag sa Diyos? “Hangtod nga ang mga siyudad magun-ob gayod, mawad-ag molupyo, ug ang mga balay mawad-ag yutan-ong tawo, ug ang yuta madaot ngadto sa pagkabiniyaan.”—Basaha ang Isaias 6:8-11.

9. (a) Kanus-a natuman ang tagna ni Isaias bahin sa Jerusalem? (b) Unsang pasidaan ang angay natong hatagag pagtagad karon?

9 Nadawat ni Isaias kini nga sugo sa kataposang tuig sa pagmando ni Haring Uzzias, o sa mga 778 B.C.E. Nagpadayon siya sa pagpanagna sulod sa mga 46 ka tuig hangtod sa mga 732 B.C.E., sa pagmando ni Haring Ezequias. Kadto maoy 125 ka tuig una pa sa kalaglagan sa Jerusalem niadtong 607 B.C.E. Busa, dugay nang gipasidan-an ang katawhan sa Diyos bahin sa mahitabo sa ilang nasod sa umaabot. Karon, gigamit usab ni Jehova ang iyang katawhan sa pagpasidaan sa uban bahin  sa mahitabo sa umaabot. Sulod sa 135 ka tuig, sukad pa sa unang gula niini, ang Bantayanang Torre nagpasidaan sa mga tawo nga sa dili madugay matapos na ang daotang pagmando ni Satanas ug pulihan kini sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Jesu-Kristo.—Pin. 20:1-3, 6.

10, 11. Unsang katumanan sa tagna ni Isaias ang nasaksihan sa mga Israelinhon nga nabihag sa Babilonya?

10 Daghang masinugtanong mga Hudiyo nga misurender ngadto sa mga Babilonyanhon ang naluwas sa kalaglagan sa Jerusalem ug nabihag sa Babilonya. (Jer. 27:11, 12) Didto, 70 ka tuig sa ulahi, ang katawhan sa Diyos nakasaksi sa katumanan sa usa ka talagsaong tagna: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ang inyong Manlulukat, ang Balaang Usa sa Israel: ‘Tungod kaninyo ako magpasugo ngadto sa Babilonya ug ipahinabo nga ipaubos ang mga trangka sa mga bilanggoan.’”—Isa. 43:14.

11 Ingon sa gitagna, nahitabo ang makapakurat-sa-kalibotan nga panghitabo usa ka gabii niana sa sayong bahin sa Oktubre 539 B.C.E. Samtang ang hari sa Babilonya ug ang iyang mga kadagkoan nag-inom ug bino gikan sa balaang mga panudlanan nga naagaw gikan sa templo sa Jerusalem ug nagdayeg sa ilang mga diyosdiyos, gipukan sa kasundalohan sa Media ug Persia ang Babilonya. Sa 538 o 537 B.C.E., ang mananaog sa Babilonya nga si Ciro nagsugo sa mga Hudiyo sa pagbalik sa Jerusalem ug pagtukod pag-usab sa templo sa Diyos. Kining tanan gitagna ni Isaias, lakip na ang saad ni Jehova nga siya magtagana ug manalipod sa iyang mahinulsolong katawhan samtang magpaingon sila sa Jerusalem. Sila gitawag sa Diyos ug “katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron ilang isugilon ang akong kadayeganan.” (Isa. 43:21; 44:26-28) Dihang ang kanhing mga binihag nakabalik na ug nagtukod sa templo ni Jehova sa Jerusalem, sila nahimong mga saksi sa kamatuoran nga si Jehova, ang bugtong matuod nga Diyos, kanunayng magtuman sa iyang pulong.

12, 13. (a) Gawas sa mga Israelinhon, kinsa pay nakabenepisyo sa pagpasig-uli sa pagsimba kang Jehova? (b) Unsay angayng buhaton sa “ubang mga karnero” samtang sila nagpaluyo “sa Israel sa Diyos,” ug unsay ilang paglaom?

12 Linibo ka langyaw ang miduyog sa mga Israelinhon sa pagsimba kang Jehova, ug sa ulahi daghan pang Hentil ang nahimong Hudiyong mga kinabig. (Esd. 2:58, 64, 65; Est. 8:17) Karon, “usa ka dakong panon” sa “ubang mga karnero” ni Jesus ang maunongong nagpaluyo sa dinihogang mga Kristohanon, kinsa maoy naglangkob “sa Israel sa Diyos.” (Pin. 7:9, 10; Juan 10:16; Gal. 6:16) Ang dakong panon gitawag usab sa hinatag sa Diyos nga ngalan, mga Saksi ni Jehova.

13 Panahon sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo, ang dakong panon makatagamtam sa dili mahubit nga kalipay sa pagpatin-aw ngadto sa mga binanhaw kon sama sa unsa ang pagkahimong Saksi ni Jehova panahon sa kataposang mga adlaw niining sistema  sa mga butang. Apan maposible lamang kini kon atong pamatud-an nga takos kita sa atong ngalan karon ug maningkamot sa pagpabiling balaan. Dugang pa, bisag unsaon natog paningkamot kita masayop gayod, busa kinahanglan nga adlaw-adlaw kitang mangayog pasaylo ug ilhon nato nga ang pagdala sa balaang ngalan sa Diyos maoy usa ka dakong kadungganan.—Basaha ang 1 Juan 1:8, 9.

KAHULOGAN SA NGALAN SA DIYOS

14. Unsay kahulogan sa ngalang Jehova?

14 Aron mas mapabilhan nato ang kadungganan sa pagdala sa ngalan sa Diyos, maayong pamalandongon nato ang kahulogan niana. Ang ngalan sa Diyos sagad gihubad ug “Jehova,” ug kini naggikan sa Hebreohanong berbo nga mahimong maghubit ug aksiyon ug mahimong hubaron ug “mamao.” Busa masabot nga ang ngalang Jehova nagkahulogang “Siya Nagpahinabo nga Mamao.” Kini nga kahubitan mohaom sa papel ni Jehova ingong Maglalalang sa pisikal nga uniberso ug sa intelihenteng mga linalang ug ingong Magtutuman sa iyang katuyoan. Padayon niyang gipahinabo nga matuman ang iyang kabubut-on ug katuyoan bisag unsa pay buhaton ni bisan kinsang magsusupak, sama kang Satanas, sa pagbabag niini.

15. Sa unsang paagi gipadayag ni Jehova ang usa ka bahin sa iyang personalidad ingon sa gipaila sa kahulogan sa iyang ngalan? (Tan-awa ang kahon nga “ Usa ka Ngalan nga Punog Kahulogan.”)

15 Gipadayag ni Jehova ang usa ka bahin sa iyang personalidad dihang gisugo niya si Moises sa pagpanguna sa Iyang katawhan sa paggula sa Ehipto. Gigamit niya ang kaamgid nga berbo sa paghubit sa iyang ngalan, niining panahona sa unang persona (first person). Ang rekord sa Bibliya nag-ingon: “Ang Diyos miingon kang Moises: ‘Ako mamao kon unsay mamao ako.’ Ug siya midugang: ‘Kini ang imong isulti sa mga anak sa Israel, “Si Ako Mamao nagpadala kanako nganhi kaninyo.”’” (Ex. 3:14) Busa si Jehova, sa bisan unsang kahimtang, mahimong bisag unsa nga gikinahanglan aron matuman ang iyang katuyoan. Ngadto sa naulipon kanhi nga mga Israelinhon, siya napamatud-an ingong Manluluwas, Tigpanalipod, Tiggiya, ug Magtatagana nga nagtagbaw sa ilang materyal ug espirituwal nga panginahanglan.

PAGPAKITA SA ATONG PAGKAMAPASALAMATON

16, 17. (a) Sa unsang paagi nato ikapakita ang atong pagkamapasalamaton sa pribilehiyo sa pagdala sa ngalan sa Diyos? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

16 Karon, si Jehova padayong nagtuman sa kahulogan sa iyang ngalan pinaagi sa pagtagbaw sa tanan natong espirituwal ug materyal nga panginahanglan. Apan labaw pa niana ang kahulogan sa ngalan sa Diyos. Naglakip kini sa kon unsay iyang ipahinabo maylabot sa buluhaton sa iyang mga Saksi aron matuman ang iyang katuyoan. Ang pagpamalandong niini magtukmod kanato sa pagpadayon sa pagkinabuhi sumala sa iyang ngalan. Sama sa giingon sa 84 anyos nga si Kåre, kinsa usa ka masibotong Saksi sa Norway sulod na sa 70 ka tuig: “Para nako, usa ka dakong kadungganan ang pag-alagad kang Jehova, ang Hari sa walay kataposan, ug mahimong bahin sa katawhan nga gitawag sa iyang balaang ngalan. Usa gayod ka dakong pribilehiyo nga ipatin-aw ang kamatuoran sa Bibliya ug makita ang kalipay sa mga tawo nga nakasabot niini. Pananglitan, mobati kog dakong katagbawan dihang akong itudlo kanila kon unsay nahimo sa halad lukat ni Kristo ug kon sa unsang paagi sila makabatog kinabuhing walay kataposan sa malinawon ug matarong nga bag-ong kalibotan.”

17 Tinuod nga sa pipila ka teritoryo lisod ang pagpangitag mga tawo nga gustong mokat-on bahin sa Diyos. Bisan pa niana, sama kang Kåre, dili ka ba malipay pag-ayo dihang makakaplag kag interesado ug makatudlo kaniya bahin sa ngalan ni Jehova? Apan sa unsang paagi kita mahimong Saksi ni Jehova ug sa samang higayon mahimong mga saksi ni Jesus? Hisgotan kana sa sunod nga artikulo.