Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2014

“Si Jehova Nakaila sa mga Iyaha”

“Si Jehova Nakaila sa mga Iyaha”

“Kon ang usa ka tawo nahigugma sa Diyos, kini siya nailhan niya.”—1 COR. 8:3.

1. Paghatag ug pananglitan nga nagpakita kon sa unsang paagi ang pipila sa katawhan sa Diyos naglimbong sa ilang kaugalingon. (Tan-awa ang hulagway.)

USA ka buntag, ang Hataas nga Saserdoteng si Aaron nagbarog sa entrada sa tabernakulo, nga nagkupot ug insensaryo. Diha sa duol, si Kore ug ang 250 ka lalaki naghalad usab ug insenso kang Jehova, ang matag usa nagkupot ug insensaryo. (Num. 16:16-18) Kon tan-awon, silang tanan daw maunongong mga magsisimba ni Jehova. Apan, dili sama kang Aaron, ang uban maoy mapahitas-ong mga rebelde nga gustong moilog sa pagkasaserdote. (Num. 16:1-11) Ilang gilimbongan ang ilang kaugalingon sa paghunahuna nga dawaton sa Diyos ang ilang pagsimba. Apan sa pagkatinuod ilang giinsulto si Jehova, kinsa makabasa sa ilang kasingkasing ug makakita sa ilang pagkasalingkapaw.—Jer. 17:10.

2. Unsay gitagna ni Moises, ug natuman ba kini?

2 Una pa nianang adlawa, si Moises nagtagna: “Sa pagkabuntag ipahibalo ni Jehova kon kinsa ang iya.” (Num. 16:5) Tuod man, gipakita ni Jehova ang kalainan tali sa matuod nga mga magsisimba ug sa mini dihang “ang kalayo migula gikan kang Jehova ug milamoy [kang Kore ug] sa duha ka gatos ug kalim-an ka tawo nga naghalad ug insenso.” (Num. 16:35; 26:10) Sa samang higayon, giluwas ni Jehova si Aaron, nga nagpakita nga iyang giuyonan  ang tinuod nga saserdote ug magsisimba sa Diyos.—Basaha ang 1 Corinto 8:3.

3. (a) Unsang situwasyon ang mitungha sa adlaw ni apostol Pablo? (b) Unsay atong makat-onan sa gibuhat kanhi ni Jehova sa mga rebelde?

3 Ang susamang kahimtang mitungha mga 1,500 ka tuig sa ulahi sa adlaw ni apostol Pablo. Ang pipila ka nag-angkong Kristohanon misagop sa bakak nga mga pagtulon-an; bisan pa niana, padayon silang nakig-uban sa kongregasyon. Kon tan-awon, kini nga mga apostata daw walay kalainan sa uban diha sa kongregasyon. Apan ang tinuod, mora silag mga lobo nga nagpakaaron-ingnong karnero ug ‘nagdaot sa pagtuo sa pipila.’ (2 Tim. 2:16-18) Apan nakita kana ni Jehova. Segurado niini si Pablo kay nahibalo siya kon unsay gibuhat kanhi sa Diyos sa mga rebelde—kang Kore ug sa iyang mga tigpaluyo. Maylabot niini, atong hisgotan ang usa ka makaiikag nga teksto sa Kasulatan ug kon unsay atong makat-onan niana.

“AKO SI JEHOVA; AKO DILI MAUSAB”

4. Sa unsa si Pablo nakaseguro, ug giunsa niya kana pagpahayag kang Timoteo?

4 Segurado si Pablo nga si Jehova nakaila sa salingkapaw nga mga magsisimba, maingon man sa mga masinugtanon Kaniya. Dayag kini sa mga pulong nga gigamit ni Pablo dihang giinspirar siya sa pagsulat kang Timoteo. Human hisgoti ang espirituwal nga kadaot nga gipahinabo sa mga apostata ngadto sa pipila diha sa kongregasyon, si Pablo misulat: “Bisan pa nianang tanan, ang lig-ong patukoranan sa Diyos pabiling nagbarog, nga nagbaton niini nga timbre: ‘Si Jehova nakaila sa mga iyaha,’ ug: ‘Ang matag usa nga nagtawag sa ngalan ni Jehova pabiyaa sa pagkadili-matarong.’”—2 Tim. 2:18, 19.

5, 6. Nganong makaiikag ang paggamit ni Pablo sa pamulong nga “lig-ong patukoranan sa Diyos,” ug unsay lagmit epekto niini kang Timoteo?

5 Nganong makaiikag ang mga pulong nga gigamit ni Pablo niining tekstoha? Sa Bibliya, kas-a lang mabasa ang pamulong nga “lig-ong patukoranan sa Diyos.” Gigamit sa Bibliya ang pulong nga “patukoranan” sa paghulagway sa lainlaing butang, lakip na sa literal nga Jerusalem, ang kaulohan sa karaang Israel. (Sal. 87:1, 2) Ang papel ni Jesus sa katuyoan ni Jehova gitandi usab sa usa ka patukoranan. (1 Cor. 3:11; 1 Ped. 2:6) Unsay gihunahuna ni Pablo dihang siya misulat bahin sa “lig-ong patukoranan sa Diyos”?

6 Gihisgotan ni Pablo ang “lig-ong patukoranan sa Diyos” sa samang konteksto nga iyang gikutlo ang mga pulong ni Moises bahin kang Kore ug sa iyang mga tigpaluyo, nga narekord sa Numeros 16:5. Dayag nga ang gitumong ni Pablo mao ang mga panghitabo sa adlaw ni Moises aron dasigon ug pahinumdoman si Timoteo sa katakos ni Jehova sa pag-ila ug pagsumpo sa rebelyosong mga buhat. Ang katuyoan ni Jehova dili mababagan sa mga apostata diha sa kongregasyon, maingon nga wala kini mababagi ni Kore kaniadto. Wala idetalye ni Pablo kon unsay gihulagwayan sa “lig-ong patukoranan sa Diyos.” Apan, ang giingon ni Pablo nakatabang kang Timoteo nga makabatog pagsalig kang Jehova.

7. Nganong makaseguro kita nga si Jehova molihok uban ang pagkamatarong ug pagkamatinud-anon?

7 Ang hataas nga mga prinsipyo ni Jehova dili gayod mausab. “Ang laraw ni Jehova mobarog hangtod sa panahong walay tino; ang mga hunahuna sa iyang kasingkasing maoy hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan,” matod sa Salmo 33:11. Ang ubang teksto naghisgot nga ang pagmando ni Jehova, ang iyang mahigugmaong-kalulot, pagkamatarong, ug ang iyang pagkamatinud-anon maoy hangtod sa panahong walay tino. (Ex. 15:18; Sal. 106:1; 111:3; 117:2) Ang Malaquias 3:6 nag-ingon: “Ako si Jehova; ako dili mausab.” Sa susama, ang Santiago 1:17 nag-ingon nga si Jehova “walay pagkausab sa pagbalhin sa landong.”

 USA KA “TIMBRE” NGA MAGPALIG-ON SA PAGTUO KANG JEHOVA

8, 9. Unsay atong makat-onan bahin sa “timbre” diha sa ilustrasyon ni Pablo?

8 Ang ilustrasyon ni Pablo nga narekord sa 2 Timoteo 2:19 naghisgot sa usa ka patukoranan nga may mensahe, nga daw gitimbrehan. Sa karaang panahon, sagad may ikulit diha sa pundasyon sa tinukod, tingali aron ipakita kon kinsay nagtukod o tag-iya niana. Si Pablo ang unang magsusulat sa Bibliya nga migamit niining ilustrasyona. * Ang timbre sa “lig-ong patukoranan sa Diyos” may duha ka pahayag. Ang una, “Si Jehova nakaila sa mga iyaha” ug ang ikaduha, “Ang matag usa nga nagtawag sa ngalan ni Jehova pabiyaa sa pagkadili-matarong.” Kini nagpahinumdom kanato sa giingon sa Numeros 16:5.—Basaha.

9 Unsay atong makat-onan bahin sa “timbre” diha sa ilustrasyon ni Pablo? Alang niadtong iya sa Diyos, ang mga prinsipyo ni Jehova masumaryo sa duha ka hinungdanong kamatuoran: (1) Gihigugma ni Jehova ang mga maunongon kaniya, ug (2) gidumtan ni Jehova ang pagkadili-matarong. Sa unsang paagi kini nalangkit sa apostasya sulod sa kongregasyon?

10. Unsay epekto sa binuhatan sa mga apostata diha sa matinumanong mga Kristohanon sa adlaw ni Pablo?

10 Si Timoteo ug ang ubang matinumanong mga Kristohanon lagmit natugaw sa binuhatan sa mga apostata. Tingali ang uban nakapangutana kon nganong gitugotan nga magpabilin ang maong mga indibiduwal diha sa kongregasyon. Basig nagduhaduha pa sila kon nakita ba ni Jehova ang kalainan tali sa ilang maunongong pagsimba kaniya ug sa sinalingkapawng pagsimba sa mga apostata.—Buh. 20:29, 30.

Si Timoteo wala gayod maimpluwensiyahi sa binuhatan sa mga apostata (Tan-awa ang parapo 10-12)

11, 12. Sa unsang paagi napalig-on ang pagtuo ni Timoteo sa sulat ni Pablo?

11 Sa walay duhaduha napalig-on si Timoteo sa sulat ni Pablo nga nagpahinumdom kaniya sa nahitabo dihang ang matinumanong si Aaron giuyonan ni Jehova ug ang salingkapaw nga si Kore ug ang iyang mga tigpaluyo giyagyag, gisalikway, ug gilaglag. Sa diwa, si Pablo nag-ingon nga bisag dunay mini nga mga Kristohanon sa ilang taliwala, si Jehova makaila sa mga iyaha, sama sa nahitabo sa adlaw ni Moises.

12 Si Jehova dili gayod mausab; siya kasaligan gayod. Gidumtan niya ang pagkadili-matarong, ug sa takdang panahon iyang silotan ang dili mahinulsolong mga makasasala. Ingong usa nga “nagtawag sa ngalan ni  Jehova,” si Timoteo gipahinumdoman usab sa iyang responsabilidad nga isalikway ang daotang impluwensiya sa mini nga mga Kristohanon. *

DILI KAWANG ANG TINUOD NGA PAGSIMBA

13. Sa unsa kita makasalig?

13 Kita usab mapalig-on sa inspiradong mga pulong ni Pablo. Una sa tanan, makapadasig ang pagkasayod nga nahibalo gayod si Jehova sa atong pagkamaunongon kaniya. Apan dili kay basta lang siya nahibalo niana. Interesado gayod si Jehova sa mga iyaha. Ang Bibliya nag-ingon: “Mahitungod kang Jehova, ang iyang mga mata nagalibotlibot sa tibuok nga yuta aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” (2 Cron. 16:9) Busa, makasalig gayod kita nga bisag unsay atong himoon alang kang Jehova “gikan sa hinlong kasingkasing” dili gayod makawang.—1 Tim. 1:5; 1 Cor. 15:58.

14. Unsang matanga sa pagsimba ang isalikway ni Jehova?

14 Makapahinuklog usab ang pagkahibalo nga isalikway ni Jehova ang mga salingkapaw. Samtang ang iyang mga mata “nagalibotlibot sa tibuok nga yuta,” iyang makita kadtong kansang kasingkasing dili “bug-os alang kaniya.” “Ang hiwi nga tawo maoy dulumtanan kang Jehova,” matod sa Proverbio 3:32, sama sa usa nga nagpakaaron-ingnong masinugtanon, apan nagahimog tinagong sala. Ang mga tawo tingali malimbongan sa hiwi nga indibiduwal, apan ang pagkalabing-gamhanan ug pagkamatarong ni Jehova maggarantiya nga ang usa nga “nagatabon sa iyang kalapasan dili molampos.”—Prov. 28:13; basaha ang 1 Timoteo 5:24; Hebreohanon 4:13.

15. Unsay angay natong likayan, ug ngano?

15 Kadaghanan sa katawhan ni Jehova maoy sinsero sa ilang debosyon. Talagsa ra nga may indibiduwal sa kongregasyon nga tinuyong mosagop sa sinalingkapaw nga pagsimba. Apan, kon nahitabo kana sa adlaw ni Moises ug sa unang siglong Kristohanong kongregasyon, posibleng mahitabo usab kana karon. (2 Tim. 3:1, 5) Nagpasabot ba kini nga dudahan nato ang atong isigka-Kristohanon sa ilang pagkamaunongon kang Jehova? Dili gayod! Kon walay pasikaranan, sayop gayod nga magduda kita sa atong mga igsoon. (Basaha ang Roma 14:10-12; 1 Corinto 13:7.) Dugang pa, kon madudahon ta sa mga igsoon sa kongregasyon mahimong madaot ang atong espirituwalidad.

16. (a) Unsay maayong buhaton sa matag usa kanato aron dili mogamot ang pagkasalingkapaw sa atong kasingkasing? (b) Unsay atong makat-onan sa kahon nga “ Padayong Sulayi . . . Padayong Pamatud-i . . .”?

16 Angayng sulayan sa matag Kristohanon ang “iyang kaugalingong binuhatan.” (Gal. 6:4) Tungod sa atong pagkamakasasala, may tendensiya kita nga makasagop ug sayop nga motibo sa atong pagsimba. (Heb. 3:12, 13) Busa matag karon ug unya, maayong susihon nato ang atong motibo sa pag-alagad kang Jehova. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon: ‘Gisimba ba nako si Jehova kay gihigugma nako siya ug giila nako ang iyang pagkasoberano? O tungod lang kay gusto nakong matagamtam ang mga panalangin sa Paraiso?’ (Pin. 4:11) Segurado nga makabenepisyo kita kon atong susihon ang atong mga binuhatan ug wagtangon ang pagkasalingkapaw gikan sa atong kasingkasing.

PAGKAMAUNONGON NGA MORESULTA SA KALIPAY

17, 18. Nganong angay tang mahimong tiunay ug sinsero sa atong pagsimba kang Jehova?

17 Kon maningkamot kita nga mahimong tiunay ug sinsero sa atong pagsimba, kita makaani ug daghang benepisyo. “Malipayon ang tawo nga kaniya wala ipahamtang ni  Jehova ang kasaypanan, ug sa iyang espiritu walay panglimbong,” miingon ang salmista. (Sal. 32:2) Oo, kadtong maningkamot nga mawagtang ang pagkasalingkapaw gikan sa ilang kasingkasing mahimong mas malipayon karon ug makatagamtam ug hingpit nga kalipay sa umaabot.

18 Sa takdang panahon, iyagyag ni Jehova ang tanan nga naghimog pagkadaotan o tinagong nagpakasala, ug tin-aw niyang ipakita ang “kalainan tali sa usa nga matarong ug sa usa nga daotan, tali sa usa nga nagaalagad sa Diyos ug sa usa nga wala mag-alagad kaniya.” (Mal. 3:18) Sa kasamtangan, makapadasig ang pagkahibalo nga “ang mga mata ni Jehova anaa sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog gikiling sa ilang pangamuyo.”—1 Ped. 3:12.

^ par. 8 Ang Pinadayag 21:14, nga gisulat mga dekada human sa mga sulat ni Pablo kang Timoteo, naghisgot ug 12 ka “patukoranang bato” nga gikulitag mga ngalan sa 12 ka apostoles.

^ par. 12 Ang sunod artikulo maghisgot kon sa unsang paagi masundog nato si Jehova pinaagi sa pagsalikway sa pagkadili-matarong.