Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Tabangi ang Uban nga Makab-ot ang Ilang Bug-os nga Potensiyal

Tabangi ang Uban nga Makab-ot ang Ilang Bug-os nga Potensiyal

“Ihatag ko ang tambag nga ang akong mata magatan-aw kanimo.”—SAL. 32:8.

1, 2. Unsay pag-isip ni Jehova sa iyang mga alagad sa yuta?

DIHANG magtan-aw ang mga ginikanan sa ilang mga anak nga magdula, sagad masorpresa sila sa kinaiyanhong katakos niini. Tingali nakasinati ka na usab niana. Ang usa ka bata tingali liksi o may potensiyal sa sport, samtang ang iyang igsoon maayo sa mga board game o sa art. Apan bisag unsay katakos sa ilang mga anak, ang mga ginikanan malipay nga makita ang potensiyal niini.

2 Si Jehova interesado usab sa iyang yutan-ong mga anak. Iyang giisip ang iyang mga alagad karon ingong “tilinguhaong [bililhon] mga butang sa tanang kanasoran.” (Hag. 2:7) Sila bililhon ilabina tungod sa ilang pagtuo ug debosyon. Apan, namatikdan tingali nimo nga ang imong mga isigka-Saksi karon lainlain ug mga katakos. Ang pipila ka brader maayong mopakigpulong, samtang ang uban maayong moorganisar. Daghang sister ang daling makakat-on ug laing pinulongan ug naggamit niana sa ministeryo, samtang ang uban maayong panig-ingnan sa pagdasig sa mga maluyahon o sa pag-atiman sa mga masakiton. (Roma 16:1, 12) Dili ba mapasalamaton kita nga may ingon niana nga mga Kristohanon sa kongregasyon?

3. Unsang mga pangutana ang atong hisgotan niining artikuloha?

 3 Apan, ang pipila ka isigkamagtutuo, lakip na ang mga batan-on o bag-ong nabawtismohan nga mga brader, lagmit wala pa mahibalo sa ilang papel diha sa kongregasyon. Sa unsang paagi nato sila matabangan nga makab-ot ang ilang bug-os nga potensiyal? Nganong angay natong sundogon si Jehova ug pangitaon ang ilang maayong mga hiyas?

MAKITA NI JEHOVA ANG MAAYONG HIYAS SA IYANG MGA ALAGAD

4, 5. Sa unsang paagi gipakita sa asoy sa Maghuhukom 6:11-16 nga makita ni Jehova ang potensiyal sa iyang mga alagad?

4 Daghang asoy sa Bibliya ang nagpakita nga wala lamang makita ni Jehova ang maayong hiyas sa iyang mga alagad apan ang ilang potensiyal usab. Pananglitan, dihang gipili si Gideon aron pagawason ang katawhan sa Diyos gikan sa pagdaogdaog sa mga Midianhon, lagmit nakurat siya sa giingon sa manulonda kaniya: “Si Jehova nagauban kanimo, ikaw nga maisog ug gamhanan.” Dayag nga nianang panahona, wala mobati si Gideon nga siya “gamhanan.” Siya nagduhaduha ug ubos ang iyang pagtan-aw sa kaugalingon. Apan ingon sa gipakita sa padayong pag-estoryahanay, si Jehova mas positibog panglantaw kay kang Gideon.—Basaha ang Maghuhukom 6:11-16.

5 May pagsalig si Jehova nga maluwas ni Gideon ang Israel kay Iya nang nakita ang katakos niini. Pananglitan, nakita sa manulonda ni Jehova kon giunsa paggiok ni Gideon ang trigo sa tibuok niyang kusog. May nakadani pa sa pagtagad sa manulonda. Sa kapanahonan sa Bibliya, ang mga mag-uuma sagad maggiok diha sa hawan nga dapit aron mapalid sa hangin ang tahop. Apan si Gideon naggiok sa trigo diha sa pug-anan sa bino aron dili makita sa mga Midianhon ang iyang diyutayng abot. Pagkamaayo nga estratehiya! Mao diay nga sa panglantaw ni Jehova, si Gideon dili lang mabinantayon nga mag-uuma kondili maalamon usab. Oo, nakita ni Jehova ang iyang potensiyal ug gibansay siya.

6, 7. (a) Sa unsang paagi ang panglantaw ni Jehova kang manalagnang Amos lahi sa panglantaw sa pipila ka Israelinhon? (b) Unsay nagpaila nga si Amos dili ignorante?

6 Sa susama, atong makita sa kahimtang ni manalagnang Amos nga nakita ni Jehova ang potensiyal sa usa sa iyang mga alagad, bisan pag para sa uban kini walay bili o dili hinungdanon. Gihubit ni Amos ang iyang kaugalingon ingong tig-alima sa mga hayop ug tigtudyok sa mga igos sa kahoyng sikomoro—matang sa prutas nga giisip nga pagkaon sa mga kabos. Dihang gisugo ni Jehova si Amos sa pagbadlong sa idolatrosong napulo ka tribong gingharian sa Israel, ang pipila tingali ka Israelinhon naghunahuna nga dili siya angayan sa maong buluhaton.—Basaha ang Amos 7:14, 15.

7 Si Amos naggikan sa usa ka hilit nga balangay, apan ang iyang kahibalo sa mga kostumbre ug sa mga magmamando nianang panahona nagpamatuod nga dili siya ignorante. Lagmit nahibalo siya pag-ayo sa kahimtang sa Israel, ug tingali pamilyar sab siya sa kasikbit nga mga nasod tungod sa pagpakig-estorya niya sa nagapanawng mga magpapatigayon. (Amos 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4-6) Ang pipila ka eskolar sa Bibliya nag-ingon nga si Amos maoy maayong manunulat. Wala lang siya mogamit ug simple ug puwersadong mga pulong apan migamit usab siyag mga pagtandi ug mga pulong nga susamag tunog. Ang maisogong pagbadlong ni Amos sa daotang saserdote nga si Amazias nagpamatuod nga husto gayod ang pagpili ni Jehova kaniya. Nakita niya ang katakos niini nga wala tingali makita sa uban.—Amos 7:12, 13, 16, 17.

8. (a) Unsang pasalig ang gihatag ni Jehova kang David? (b) Nganong ang mga pulong sa Salmo 32:8 makapalig-on niadtong kulag pagsalig sa kaugalingon?

8 Oo, nakita ni Jehova ang potensiyal sa matag usa sa iyang mga alagad. Iyang gipasaligan si Haring David nga Siya kanunayng mogiya kaniya, nga ang ‘Iyang mata magatan-aw  kaniya.’ (Basaha ang Salmo 32:8.) Nganong makapadasig kana kanato? Bisag kulang kitag pagsalig sa kaugalingon, si Jehova makatabang kanato nga mahimo ang mga butang nga gihunahuna natong dili nato mahimo. Sama nga ang usa ka instruktor magtan-aw pag-ayo sa usa ka dili eksperyensiyadong rock climber aron tudloan kon asa kini angayng mogunit, si Jehova andam mogiya kanato samtang kita naningkamot nga mouswag sa espirituwal. Mahimong gamiton usab ni Jehova ang isigkamagtutuo aron tabangan kita sa pagkab-ot sa atong bug-os nga potensiyal. Sa unsang paagi?

PANGITAA ANG MAAYONG HIYAS SA UBAN

9. Sa unsang paagi nato ikapadapat ang tambag ni Pablo nga ‘tan-awon’ ang personal nga interes sa uban?

9 Si Pablo nag-awhag sa tanang Kristohanon nga ‘tan-awon,’ o hatagag pagtagad, ang personal nga interes sa ilang isigkamagtutuo. (Basaha ang Filipos 2:3, 4.) Ang diwa sa tambag ni Pablo mao nga atong hatagag pagtagad ang mga katakos sa uban ug ilhon kana. Unsay atong bation kon dunay magpakitag interes sa atong pag-uswag? Sagad, kana magpalihok kanato nga mouswag pa, nga himoon ang atong kinamaayohan. Sa susama, kon atong pabilhan ang atong mga isigkamagtutuo, gitabangan nato sila nga mouswag sa espirituwal.

10. Kinsa ang ilabinang nanginahanglan sa atong pagtagad?

10 Kinsa ang ilabinang nanginahanglan sa atong pagtagad? Siyempre, kitang tanan nagkinahanglag linaing pagtagad matag karon ug unya. Apan, ang mga batan-on o bag-ong nabawtismohan nga mga brader kinahanglang mobati nga mapuslanon sila sa kongregasyon. Makatabang kini kanila nga masabtan ang ilang papel sa kongregasyon. Sa laing bahin, kon dili sila mapabilhan mahimong mapugngan ang ilang tinguha sa pagpangab-ot ug dugang responsibilidad, nga maoy giawhag sa Pulong sa Diyos nga ilang buhaton.—1 Tim. 3:1.

11. (a) Sa unsang paagi gitabangan sa usa ka ansiyano ang usa ka batan-on sa pagbuntog sa iyang pagkamaulawon? (b) Unsay imong makat-onan sa kasinatian ni Julien?

11 Si Ludovic, usa ka ansiyano nga nakabenepisyo sa gipakitang interes kaniya sa bata pa siya, miingon: “Dihang magpakita kog tiunay nga interes sa usa ka igsoon, dali ra siyang mouswag.” Mahitungod kang Julien, usa ka batan-ong lalaki nga medyo maulawon, si Ludovic miingon nga may mga higayon nga gusto ni Julien nga motabang apan kay wala man siyay pagsalig sa kaugalingon, dili na hinuon natural ang iyang lihok. Si Ludovic nagpadayon: “Akong nakita nga siya maluloton kaayo ug gustong motabang sa uban. Busa, imbes kuwestiyonon ang iyang mga motibo, akong gisentro ang akong pagtagad sa iyang positibong mga hiyas, nga naningkamot sa pagdasig kaniya.” Sa ngadtongadto, si Julien nahimong ministeryal nga alagad, ug karon regular payunir na.

TABANGI SILA SA PAGKAB-OT SA ILANG BUG-OS NGA POTENSIYAL

12. Unsang bililhong hiyas ang gikinahanglan sa pagtabang sa usa nga makab-ot ang iyang bug-os nga potensiyal? Paghatag ug pananglitan.

12 Siyempre, aron matabangan ang uban sa pagkab-ot sa ilang bug-os nga potensiyal, kinahanglan nga magmapaniiron ta. Ingon sa gipakita sa kasinatian ni Julien, kinahanglang pangitaon nato ang ilang maayong mga hiyas ug katakos nga mahimo pang ugmaron, imbes ang ilang mga kahuyangan. Susama kini sa panglantaw ni Jesus kang apostol Pedro. Bisag may mga panahon nga si Pedro nagpalingpaling, si Jesus miingon nga kini mahimong lig-on sama sa bato.—Juan 1:42.

13, 14. (a) Giunsa paglantaw ni Bernabe ang batan-ong si Marcos? (b) Sa unsang paagi ang usa ka batan-ong brader nakabenepisyo sa tabang nga sama sa nadawat ni Marcos? (Tan-awa ang hulagway sa panid 28.)

13 Si Bernabe nagpakitag susamang panglantaw maylabot kang Juan, kinsa may Romanhong ngalan nga Marcos. (Buh. 12:25) Sa unang misyonaryong panaw ni Pablo uban  kang Bernabe, si Marcos nagsilbing “tig-alagad,” tingali siya ang tig-atiman sa ilang pisikal nga panginahanglan. Apan, pag-abot nila sa Pamfilia, si Marcos kalit lang mibiya kanila. Kinahanglan silang mopanaw paamihanan latas sa dapit nga daghag bandido nga silasila na lang. (Buh. 13:5, 13) Apan imbes isipong dili kasaligan si Marcos, gisentro ni Bernabe ang iyang pagtagad sa maayong mga hiyas niini ug sa ulahi padayon kining gibansay. (Buh. 15:37-39) Nakatabang kini sa batan-ong si Marcos nga mahimong hamtong nga alagad ni Jehova. Makaiikag, si Marcos didto sa Roma uban kang Pablo, kinsa nabilanggo niadtong panahona. Sa dihang misulat si Pablo sa mga taga-Colosas, usa siya sa nagpadalag pangomosta, ug gikomendahan siya ni Pablo. (Col. 4:10) Handurawa ang kalipayng gibati ni Bernabe dihang mihangyo si Pablo nga magpatabang siya kang Marcos.—2 Tim. 4:11.

14 Si Alexandre, nga usa ka bag-ong natudlo nga ansiyano, nahinumdom kon sa unsang paagi siya nakabenepisyo sa tabang sa usa ka igsoon: “Sa batan-on pa ko, malisdan ko sa pag-ampo atubangan sa daghang tawo. Gitudloan ko sa usa ka ansiyano kon unsaon nako pag-andam ang akong kaugalingon ug mahimong mas relaks. Imbes dili na ko niya paampoon, pirme ko niyang paampoon sa tigom alang sa pagsangyaw. Sa ngadtongadto, nakabaton kog pagsalig sa kaugalingon.”

15. Sa unsang paagi gipahayag ni Pablo ang iyang pagpabili sa mga igsoon?

15 Dihang nakamatikod kitag maayong hiyas diha sa usa ka Kristohanon, gikomendahan ba nato siya? Sa Roma kapitulo 16, gihisgotan ni Pablo ang kapin sa 20 ka isigkamagtutuo tungod sa mga hiyas nga iyang gipabilhan. (Roma 16:3-7, 13) Pananglitan, gikomendahan ni Pablo si Androniko ug Junia kay sila nag-alagad kang Kristo nga una pa kaniya, nga nagpasiugda sa ilang pagkamalahutayon. Gihisgotan usab ni Pablo ang inahan ni Rufo, tingali tungod sa mahigugmaong pag-atiman niini kang Pablo.

Si Frédéric (wala) nagdasig kang Rico sa pagpabiling determinado sa pag-alagad kang Jehova (Tan-awa ang parapo 16)

16. Unsay posibleng resulta kon atong komendahan ang usa ka bata?

16 May maayong mga resulta usab kon kita mohatag ug tiunayng komendasyon. Tagda ang kahimtang ni Rico, usa ka bata sa France, kinsa nahigawad kay ang iyang amahan, nga dili niya parehas ug pagtuo, supak kaayo sa iyang pagpabawtismo. Naghunahuna si Rico nga unya na lang siya moalagad kang Jehova sa bug-os kon anaa na siya sa hustong edad. Naguol sab siya kay gibugalbugalan siya sa eskuylahan. Si Frédéric, ang ansiyano nga gipa-study kaniya, miingon: “Akong gikomendahan si Rico kay ang maong pagsupak nagpakita nga siya nagmaisogon sa pagpahayag sa iyang pagtuo.” Kini nakapalig-on sa determinasyon ni Rico nga magpabiling maayong panig-ingnan ug nakatabang kaniya nga mas masuod sa iyang amahan. Nabawtismohan si Rico sa edad nga 12.

Si Jérôme (tuo) mitabang kang Ryan nga mahimong usa ka misyonaryo (Tan-awa ang parapo 17)

17. (a) Sa unsang paagi matabangan nato ang atong mga brader nga mouswag? (b) Unsang personal nga interes ang gipakita sa usa ka misyonaryo ngadto sa batan-ong mga brader, ug unsay resulta?

17 Matag higayon nga atong komendahan ang atong mga igsoon tungod sa maayong pagdumala sa ilang mga asaynment o dalayegong mga paningkamot, ato silang gidasig  nga moalagad kang Jehova nga mas bug-os pa. Si Sylvie, * kinsa nag-alagad sa Bethel sa France sulod sa daghang katuigan, miingon nga ang mga sister makahatag usab ug komendasyon sa mga brader. Siya miingon nga ang mga sister mahimong makamatikod sa ubang detalye. Busa ang ilang “makapadasig nga mga pulong makadugang sa komendasyon gikan sa eksperyensiyadong mga brader.” Siya midugang: “Para nako, usa ka obligasyon ang paghatag ug komendasyon.” (Prov. 3:27) Si Jérôme, nga misyonaryo sa French Guiana, nakatabang ug daghang batan-ong lalaki nga mahimong mga misyonaryo. Siya miingon: “Akong namatikdan nga kon akong komendahan ang batan-ong mga brader sa usa ka butang nga ilang nahimo diha sa ministeryo o sa ilang maayong mga komento, mas makabaton silag pagsalig sa kaugalingon. Tungod niana, mas maugmad nila ang ilang mga katakos.”

18. Nganong mapuslanon ang paghimo sa mga buluhaton kauban sa batan-ong mga brader?

18 Madasig usab nato ang atong mga isigkamagtutuo nga mouswag sa espirituwal pinaagi sa paghimo sa mga buluhaton kauban nila. Mahimong hangyoon sa usa ka ansiyano ang batan-ong brader nga maayo sa kompiyuter sa pag-imprentag pipila ka impormasyon gikan sa jw.org nga makadasig sa mga tigulang nga walay kompiyuter. O kon dunay mga buluhaton diha sa Kingdom Hall, nganong dili nimo dapiton ang usa ka batan-ong brader sa pagtabang kanimo? Kana maghatag nimog kahigayonan nga maobserbahan ang mga batan-on, mahatagan silag komendasyon, ug makita ang ilang pag-uswag.—Prov. 15:23.

PANGANDAM ALANG SA UMAABOT

19, 20. Nganong angay natong tabangan ang uban nga mouswag?

19 Dihang gitudlo ni Jehova si Josue sa pagpanguna sa mga Israelinhon, gisugo usab Niya si Moises sa ‘pagdasig’ ug ‘pagpalig-on’ kang Josue. (Basaha ang Deuteronomio 3:28.) Nagkadaghan ang miduyog kanato diha sa mga kongregasyon sa tibuok kalibotan. Ang tanang eksperyensiyadong mga Kristohanon—dili lang ang mga ansiyano—makatabang sa mga batan-ong brader ug sa mga bag-ohan nga makab-ot ang ilang bug-os nga potensiyal. Sa ingon, mas daghan ang mosulod sa bug-os panahong ministeryo ug ang makabaton ug ‘igong katakos sa pagpanudlo sa uban.’—2 Tim. 2:2.

20 Sakop man kita sa usa ka kongregasyon o sa usa ka grupo nga hapit nang mahimong kongregasyon, mangandam kita alang sa umaabot. Aron mahimo kini, atong sundogon si Jehova, kinsa kanunayng mangita sa maayong mga hiyas sa iyang mga alagad.

^ par. 17 Ang ngalan giilisan.